Overleg:Maria-Tenhemelopneming

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Onder iconografie wordt verwezen naar een schilderij van Gebhard boven. Daar is echter een schilderij van Titiaan opgenomen. Sevenhoven 15.08.2006

Maria-ten-Hemelopneming geen dogma in de orthodoxe theologie[bewerken]

Ik weet niet wat voor voorstellingen er aan RK zijde bestaan over de theologie van de Oosterse orthodoxie (en vice versa), maar ik was enigszins verbaasd in dit artikel te lezen over het rooms-katholieke dogma inzake de lichamelijke Tenhemelopneming van Maria m.b.t. de oosterse orthodoxie. Om kort te gaan: het blijft een feit dat de orthodoxie zo'n dogma niet heeft. Enerzijds gelooft men in de (lichamelijke) hemelvaart van de Moeder Gods, anderzijds vindt men het niet noodzakelijk dit te formaliseren of te concretiseren in een dogma. Er zijn trouwens ook geen iconen waarop Haar hemelvaart als zodanig - gezeten in een wolk opstijgend naar de hemel - is afgebeeld. (En de enkele iconen waarop dit wel zo wordt uitgebeeld, worden als niet-kanoniek beschouwd.)

Dit onderscheid wordt in dit artikel niet aangestipt, terwijl het hier toch zeker relevant is, omdat in het artikel zowel het rooms-katholicisme als de oosterse orthodoxie genoemd worden m.b.t. het thema.

Geen Kroning van Maria in de orthodoxe theologie[bewerken]

Nog vreemder is te vernemen dat er in de Oosterse orthodoxie zoiets zou bestaan als een "kroning van Maria" of iets dergelijks. Dit is zonder meer onjuist. Weliswaar wordt Ze in kerkzangen en kanons "Tsaritsa" ("tsarina" of "koningin") genoemd, maar dat Ze hier en daar "Tsaritsa" genoemd wordt, is nog geen reden te verklaren dat de orthodoxie een "Kroning van Maria" zou kennen. Nogmaals: zo'n concept of ritus is er niet. Men kan zeggen dat de orthodoxie niet afwijzend staat tegenover het koningin-zijn van de Moeder Gods, maar dat men het ook hier niet noodzakelijk acht dit te formaliseren of te concretiseren in een speciale ritus of leerstelling. Theologisch gezien blijft er dus een onderscheid bestaan tussen de twee kerken.

Mogelijke verklaring voor misverstanden[bewerken]

Het is bekend dat sommigen in de Russisch-orthodoxe kerk in de 18e, 19e eeuw gingen neigen naar standpunten die in theologisch opzicht als protestant dan wel Rooms-katholiek te kwalificeren zijn. Zo waren sommigen zelfs geneigd accoord te gaan met de maagdelijke geboorte van de Moeder Gods, ook iets wat de Oosterse orthodoxie niet kent en niet erkent (na het artikel gelezen te hebben zeg ik dit er maar even bij, want je weet maar nooit). In bovengenoemde periode was het hele theologie-onderricht op de Russische seminaries goeddeels geschoeid op protestantse en rooms-katholieke leest. Interessante literatuur is niet voor iedereen toegankelijk, maar een publicatie die in 1911 in Rusland veel heeft losgemaakt heet "Dwalende theologie" en doelt op het feit dat in de 18e-19e eeuw de Russische theologie sterk leunde op luthers en rooms-katholiek gedachtengoed. Dit verschijnsel is uitgebreid gedocumenteerd en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. In dit werkje, waarin de auteur protestants/rooms-katholieke standpunten afzet tegen authentiek orthodox gedachtengoed, komen bovengenoemde thema's aan de orde. Мельников, Фёдор Ефимович "Блуждающее богословие," Москва, 1911, Барнаул 2002 / Mel'nikov Fjodor Efimovič "Erring Theology," Moscow, 1911 (herdruk: Barnaul 2002) (Russisch) Vasilij 9 okt 2007 20:42 (CEST)

Legende over Tomas[bewerken]

Op Overleg:Tomas (apostel) staat een overleg dat ook relevant is voor dit artikel. Bertrand77 26 dec 2010 11:31 (CET)

Mededelingen die in (een van) de Meteora-kloosters worden gedaan[bewerken]

Rousanu31.jpg

Toen ik 10 à 15 jaar geleden de Meteora-kloosters bezocht, zag ik een icoon met de Maria-Tenhemelopneming daarop afgebeeld. Een op een bed liggende overleden Maria en een veel kleinere "staande" Maria waren daarop afgebeeld. Er stond ook een verklaring in het Engels bij die zei dat alleen de ziel van Maria naar de hemel ging. Ik concludeerde dat haar lichaam dan ergens begraven zou moeten zijn. Ik vroeg vervolgens aan een geestelijke of haar lichaam inderdaad begraven was en waar. De geestelijke gaf me als antwoord dat zij inderdaad begraven was, en wel in Efeze in Turkije. Gaat het hierbij om een bepaalde stroming binnen de Oosterse orthodoxie, of is dit een algemenere aanname?

Bijgaande afbeelding zou het geweest kunnen zijn, maar ik herinner me niet dat de "kleine Maria" ingewikkeld was in een soort verband.

FredTC (overleg) 26 jun 2013 10:19 (CEST)