Overleg:Onderhoud

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, gebouwen/woningen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur enz.

Onderhoud kan worden onderscheiden:

Preventief: ter voorkoming van defecten Correctief of curatief: om gebreken te herstellen Perfectief: om de kwaliteit nog verder te verbeteren Adaptief: om aan de omgeving aan te passen

Hoe snel slecht onderhoud ingrijpt, bleek wel uit een golf van publicaties in februari 2007 over bussen van openbaarvervoersbedrijven. Relatief veel bussen werden door de politie van de weg gehaald vanwege ernstige gebreken en diverse chauffeurs uitten hun verontrusting over de staat van onderhoud. Als een belangrijke oorzaak kwam het systeem van openbare aanbesteding van vervoerslicenties ter sprake. Doordat overheid en vervoersbedrijven in de aanbestedingen vooral oog hadden voor kostenbesparingen kreeg het technische onderhoud kwalitatief en structureel te weinig aandacht. Ook komt slecht onderhoud nogal eens ter sprake bij woningen of zelfs hele buurten die verloederen.

Onderhoud heeft als doel om een bestaand product (machines, gebouwen organisaties etc) in goede staat te brengen en te houden zodat deze de taken waarvoor dit product bedoeld is kan (blijven) uitvoeren. Soorten onderhoud

Periodiek onderhoud (PO): Onderhoud dat uitgevoerd wordt volgens een bepaald tijdsinterval.

Predictief onderhoud : Voorspellend onderhoud. Op basis van data worden faalkansen en faalmomenten berekend. Mbv predictief onderhoud kunnen onderdelen waarvan gecalculeerd is, dat ze op enig moment falen voortijdig vervangen worden. Voor predictief onderhoud is het nodig veel 'faaldata' te hebben om nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen. Tevens dienen de faalgrenzen van materialen en de gebruikte onderdelen bekend te zijn.

Gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO): Onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van het aantal gebruiksuren. Dit soort onderhoud is veelal controlerend en herstellend (periodiek vervangen van onderdelen).

Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO): Onderhoud op basis van een inspectie of meting op basis van vooraf vastgestelde parameters. Dit soort onderhoud is controlerend en herstellend (periodiek vervangen van onderdelen).

Storingsafhankelijk onderhoud (SAO): Onderhoud dat uitgevoerd wordt door het optreden van een storing. Dit onderhoud is herstellend (vervanging of reparatie van defecte onderdelen en controleren van de gewenste parameters).

Hoe snel slecht onderhoud ingrijpt, bleek wel uit een golf van publicaties in februari 2007 over bussen van openbaarvervoersbedrijven. Relatief veel bussen werden door de politie van de weg gehaald vanwege ernstige gebreken en diverse chauffeurs uitten hun verontrusting over de staat van onderhoud. Als een belangrijke oorzaak kwam het systeem van openbare aanbesteding van vervoerslicenties ter sprake. Doordat overheid en vervoersbedrijven in de aanbestedingen vooral oog hadden voor kostenbesparingen kreeg het technische onderhoud kwalitatief en structureel te weinig aandacht. Ook komt slecht onderhoud nogal eens ter sprake bij woningen of zelfs hele buurten die verloederen.