Overleg:Premier (regeringsleider)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Premier, Minister-President en Eerste minister - is allemaal hetzelfde onderwerp, bij Minister-President wordt zelfs Premier als synoniem gezien. - Jeroenvrp 18 jul 2006 18:38 (CEST)

For sure you're right for the Netherlands, but in other countries Minister-President is not necessary synonym for Prime minister. So, if I can say, I don't think Premier, Minister-President and Eerste minister have to refer to the same article.
Actually, it's not correct to link nl:Minister-President with en:Prime_Minister, fr:Premier_Ministre and so on. Because nl:Minister-President means en:Minister_President and fr:Ministre_président. So goes the language...
E.g. the English wiki contains Premier, Prime Minister and Minister President as 3 different articles. Why can't you do the same here ? And you explain in the Netherlands head of state government is called Minister President, and so on...
But even in Flanders, a Minister President is not a Prime Minister ; what a shame, some people would say, but it's another story :-)
83.182.26.77 27 aug 2006 22:10 (CEST)
De meeste feitelijke informatie heeft steeds betrekking op de specifieke situatie in een bepaaald land. Daarom verdient het aanbeveling om aparte artikelen te maken over de Minister-President van Nederland, de premier van België, enzovoort. Daarnaast kan er dan één overzichtsartikel gemaakt worden over Premier/Minister-President/Eerste minister met de situatie in verschillende landen en de historische ontwikkeling van het begrip. Over de beste titel van deze artikels valt te discussiëren.
Het verschil tussen en:Minister_President en en:Prime_Minister zou een reden kunnen vormen om toch maar twee aparte artikelen te houden. Maar Eerste minister en Premier hoeven niet los van elkaar (als overzichtsartikelen) te blijven bestaan, want "Eerste" is historisch de vertaling van "Premier". Johan Lont 16 feb 2007 12:17 (CET)
In Canada en Australië wordt de term Premier gebruikt voor de provincie/deelstaatregering en Prime Minister voor de nationale regering. In België heb je een Minister-President in gewest- en gemeenschapsregering en een Premier bij de federale regering. De regeringsleider van België heet geen Minister-President, omdat "president" de betekenis heeft van "voorzitter" en de Koning de formele voorzitter van de regering is.
Bij nader inzien kan het algemene overzicht het beste geschreven kunnen worden op Regeringsleider. De artikelen Minister-President, Premier, en Eerste minister kunnen omgevormd worden tot korte artikelen over die benaming, en een opsomming naar functies met die benaming met daarbij links naar artikelen over de inhoud van die functies. Dan kunnen die drie artikelen ook de interwiki-adressen zijn voor de Engelse artikelen. Johan Lont 16 feb 2007 12:17 (CET)
De Nederlandse Grondwet kent de benaming "premier" niet, maar alleen de benaming "minister-president". Art. 45 lid 2 Gw bepaalt dat de minister-president de voorzitter is van de ministerraad. Voor het overige noemt de grondwet geen taken voor hem. In het Nederlandse staatsrecht is de minister-president oorspronkelijk slechts een coördinator, en zijn de vakministers eindverantwoordelijk voor hun beleidsgebied, anders dan bijv. in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de Kanzler(in) reps. de Prime Minister eindverantwoordelijk zijn voor alle beleid. In de Europese Raad van Regeringsleiders treedt de Nederlandse minister-president min of meer noodgedwongen toch als een soort "premier" op, hoewel Nederland die functie dus niet kent. Rbakels (overleg) 5 aug 2013 17:38 (CEST)

Ik heb zojuist mijn eigen aanbevelingen, zoals ik hierboven beschreef, uitgevoerd. Het resultaat is, dat de volgende artikelen nu bestaan:

De artikelen Premier en Eerste minister zouden eventueel nog samengevoegd kunnen worden, maar dat lijkt me eigenlijk al niet meer nodig.

Alleen de links naar Minister-president, Premier en Eerste minister moeten nog aangepast worden. Dat is een omvangrijke klus. Johan Lont 16 feb 2007 14:53 (CET)

Doorverwijspagina[bewerken]

Als er zo veel verschillende betekenissen zijn van het woord Premier (zie bovenaan het artikel) lijkt het me beter er een doorverwijspagina van te maken. T Houdijk 27 feb 2007 18:25 (CET)

Vind ik ook. -- SPQR-Robin 1 apr 2007 19:59 (CEST)
Voor de goede orde: SPQRobin heeft op 1 april 2007 inderdaad premier opgesplitst in een doorverwijspagina en een artikel over regeringsleiders. Prima, al had een hoofdbetekenisconstructie ook gekund. Bever (overleg) 2 sep 2017 22:54 (CEST)

Dit zou het overzichtsartikel moeten zijn[bewerken]

Het woord 'regeringsleider' kan zowel op een staatshoofd slaan (in absolute monarchieën en landen met een presidentieel systeem), als op een afzonderlijke functionaris. Ik lees het woord vooral in nieuws over internationale bijeenkomsten waar regeringsleiders vertegenwoordigd zijn, zoals de Europese Raad (de presidenten van Frankrijk, Cyprus, Roemenië, Litouwen en de premiers van de 23 andere lidstaten) en vele topconferenties, bijvoorbeeld over het klimaat.

De premier van Nederland heet formeel minister-president en de premier van België heet formeel 'eerste minister'. In beide landen wordt echter het woord 'premier' dikwijls als synoniem gebruikt. In Nederland is premier buiten de officiële publicaties van de overheid (zoals kamerstukken) zelfs gangbaarder dan de officiële titel. Ook voor de overeenkomstige ambten in andere landen, of het nu gaat om het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Rusland, Polen of landen in andere werelddelen, is 'premier' voorzover ik weet verreweg de meest gangbare aanduiding, in elk geval in Nederland, maar ook in België heeft men het vaak over bijv. de 'Britse premier'. Uitzondering zijn de regeringsleiders van Duitsland en Oostenrijk, die bondskanselier worden genoemd. Met andere woorden, wat ook de officiële titel is in de betreffende landstaal, men gebruikt vaak geen letterlijke vertaling ('voorzitter van de raad van volkscommissarissen') maar het woord 'premier'. Het hangt er natuurlijk wel vanaf of het gaat om een publicatie over staatsrecht of een nieuwsmedium. In het eerste geval zal men vaker een vertaling van de officiële functienaam gebruiken.

Er zijn subtiele verschillen tussen de status en bevoegdheden van de premiers in diverse landen. De Nederlandse premier is zoals bekend relatief zwak; van oudsher is het niet meer dan een eerste onder gelijken. In sommige andere landen op het Europese vasteland schijnen de regeringsleiders iets meer bevoegdheden te hebben. De Britse premier is zelfs bijzonder machtig (zolang hij de steun van zijn partij heeft) en kan naar goeddunken ministers vervangen (jaarlijkse 'shuffles' zijn gebruikelijk). De genoemde verschillen staan echter los van de functienaam.

Wikipedia is in eerste instantie bedoeld om verschijnselen te beschrijven, niet woorden, maar sommige belangwekkende termen mogen wel een eigen artikel hebben. Uit het bovenstaande trek ik de volgende conclusies:

  • De artikelen over de premiers van anderstalige landen kunnen naar keuze een naam hebben als 'Premier van ...' of een meer letterlijke vertaling van de officiële titel, of zelfs de officiële titel in de originele taal (Taoiseach). De artikelen over de premiers van de Nederlandstalige landen kunnen het beste de officiële titel bevatten, dus naar analogie van Minister-president van Nederland zou het artikel over de Belgische premier Eerste minister van België moeten heten.
  • Dit artikel hier ('Premier' = Premier (regeringsleider)) zou het overzichtsartikel over het fenomeen 'regeringsleider die geen staatshoofd' moeten zijn, want dat is de meest gebruikte naam voor het fenomeen in algemene zin. Meer uitleg over de verschillen tussen de verschillende landen, zoals taken en bevoegdheden, zou hier dan ook welkom zijn, plus een overzicht van de verschillende landen.
  • Eventueel kunnen er wel artikelen zijn over andere functienamen zoals kanselier en minister-president. De nadruk moet daar liggen op de terminologie, want de informatie Eerste minister vind ik minder zinnig, want dat betekent vrijwel letterlijk hetzelfde als 'premier' (al is dat laatste natuurlijk eigenlijk een verkorting van 'premier ministre').

Bever (overleg) 2 sep 2017 23:40 (CEST)