Pariteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Pariteit (uit het Grieks pares, gelijk aan) is een begrip dat in verschillende vakgebieden wordt gebruikt.

Wiskunde en informatica[bewerken]

In de wiskunde is pariteit de rest van een natuurlijk getal bij deling door twee. Anders gezegd: het is het even of oneven zijn van dat getal. Het begrip wordt veel gebruikt in de informatica waar de parititeit van een digitale code wordt berekend en opgeslagen in een pariteitsbit voor controle op de integriteit van de gegevens. Hierbij wordt echter niet gekeken of het gegeven zelf een even of oneven getal is, alleen het aantal bits dat de waarde "1" heeft wordt even of oneven gemaakt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het artikel over RAID.

Geneeskunde[bewerken]

In de geneeskunde staat het begrip pariteit voor het aantal keren dat een vrouw bevallen is. Hier is pariteit afgeleid van het Latijnse parere, baren. Ook in de veehouderij staat pariteit voor bijvoorbeeld het aantal keren dat een zeug heeft gebigd, of een koe heeft gekalfd.

Natuurkunde[bewerken]

In de natuurkunde is pariteitsymmetrie de ruimtelijke symmetrie van een wisselwerking.

Politiek[bewerken]

Gelijk gewicht toegekend aan elke partij, bijvoorbeeld:

  • De Belgische regering is "paritair samengesteld" uit beide taalgroepen, de premier uitgezonderd.
  • paritair comité, een overlegorgaan in België tussen werkgevers en werknemers, met evenwaardige vertegenwoordiging van elk der partijen, om aan te moedigen dat men tot een consensus komt; geen van beide partijen kan zijn mening doorduwen.

Pariteit kan ook duiden op gelijke vertegenwoordiging van de geslachten. Zo benoemde de Spaanse premier Zapatero in zijn eerste ministerraad, tijdens de achtste legislatuur evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers en vervulde zo een verkiezingsbelofte.

Energie[bewerken]