Picometer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−15 femtometer
of fermi
fm
10−12 picometer pm
10−10 ångström Å
10−9 nanometer nm
10−6 micrometer
of micron
µm
10−3 millimeter mm
10−2 centimeter cm
10−1 decimeter dm
1 meter m
101 decameter dam
102 hectometer hm
103 kilometer km
106 megameter Mm
109 gigameter Gm
1012 terameter Tm

Een picometer is een lengtemaat uit het SI-stelsel. De maat heeft de afkorting pm. Een picometer is gelijk aan 10−12 meter, ofwel 0,000 000 000 001 meter. Atomen zijn zo'n 60 à 275 pm groot, een atoomkern is ongeveer een honderdste picometer in diameter.