Proces-verbaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een proces-verbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar (bijvoorbeeld politie of een andere opsporingsambtenaar) verslag uitbrengt, zoals constateringen van feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld het tijdstip, de plaats en de toedracht van een overtreding, misdrijf of ongeluk), de schriftelijke weergave van verklaringen (bijvoorbeeld van getuigen en verdachten) in zijn aanwezigheid, zijn verrichtingen, en de persoonsgegevens van betrokkenen en getuigen. Een ingevulde combibon bevat een "mini-proces-verbaal".

Daarnaast wordt het begrip proces-verbaal in de rechtspraktijk gebruikt. Van een zitting van een rechterlijk college wordt een proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt vastgelegd wat er in de zitting is gebeurd en wat door de rechters en de partijen en hun advocaten is gezegd, of als het een strafzaak is, door de officier van justitie en de verdachte en diens advocaat.

Verklaring van verdachte[bewerken]

Een proces-verbaal kan in beginsel worden aangemerkt als wettig bewijsmiddel en wel als schriftelijk bescheiden (art. 344(1) 2* Sv). Hierin is vastgelegd dat zij in wettelijke vorm opgemaakt moeten zijn door colleges en personen die daartoe bevoegd zijn en de mededeling moeten bevatten van feiten/omstandigheden die door henzelf zijn waargenomen of ondervonden. Qua inhoud worden dezelfde eisen gesteld als aan ter zitting afgelegde verklaringen .

Bij het zetten van wereldrecords wordt er ook gebruikgemaakt van processen-verbaal. Een notaris of gerechtsdeurwaarder schrijft dan een proces-verbaal en zendt het naar Guinness. Verder wordt het begrip gebruikt voor officiële gebeurtenissen zoals een beëdiging van een ambtenaar en bij de geboorte van een prins of prinses van België, waar in een proces-verbaal officieel wordt vastgesteld dat er een troonopvolger geboren is.

Bouw[bewerken]

In de bouwwereld wordt er een proces-verbaal opgesteld ten tijde van de aanbesteding en oplevering van het werk. Het proces-verbaal van aanbesteding vermeldt onder meer welk werk wordt aanbesteed, de gevolgde aanbestedingsprocedure en een staat met de inschrijvers en hun inschrijvingssommen. In het proces-verbaal van oplevering wordt genoteerd welke tekortkomingen er op dat moment (moment van oplevering) waargenomen wordt. Tevens wordt er op het proces-verbaal van oplevering genoteerd wanneer de betreffende punten verholpen dienen te zijn. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever ondertekenen het proces-verbaal van oplevering voor akkoord. Op het moment dat alle vermelde punten verholpen/ afgehandeld zijn, wordt het proces-verbaal van oplevering voor de 2e maal door de opdrachtnemer en de opdrachtgever voor akkoord en als afgehandeld getekend.

Icoontje WikiWoordenboek Zoek proces-verbaal in het WikiWoordenboek op.