Productlift

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.
Opgegeven reden: Kopjes ontbreken, afbeeldingen verspringend

Een productlift is een machine waarmee producten automatisch van het ene niveau naar het andere niveau kunnen worden getransporteerd.

In de interne logistiek zijn er verschillende manieren om productstromen te laten stijgen of dalen. Een veel gebruikte oplossing zijn stijg- of daalbanden. Een dergelijke bandtransporteur die onder een hoek geplaatst wordt om een hoogte verschil te overbruggen, heeft als voordeel dat er tevens een bepaalde afstand wordt afgelegd. Nadeel is dat er veel nuttig grondoppervlak verloren gaat door de ruimte die de benodigde ondersteuningen van de bandtransporteur in beslag nemen. Door het gebruik van een productlift of verticaal transporteur kan er op een veel kleiner vloeroppervlak een groter hoogte verschil worden overbrugd. Als verticaal transporteur kan worden gekozen voor een continu-transporteur of een discontinu-transporteur. Continu-transporteurs zijn er in de vorm van een spiraaltransporteur, een L-conveyor of matjeslift en een met vorken uitgeruste productlift.

Opvoerband continu transporteur
Discontinu Lift

Discontinu- en continutransporteurs Een discontinue transporteur haalt het product op middels een platform of een op dit platform gemonteerde rollenbaan of bandtransporteur en brengt dit platform inclusief het product vervolgens naar een ander niveau. Een dergelijke transporteur is, door de cyclustijd benodigd voor het in- en uitvoeren en voor het omhoog / omlaag bewegen, enkel te gebruiken voor lagere capaciteiten. Voor hogere capaciteiten zijn de continu-transporteurs meer geschikt. In deze groep zijn er twee verschillende oplossingen. Er kan gekozen worden voor een spiraaltransporteur of voor een continu-productlift. Beide oplossingen kunnen meerdere producten verwerken.

Spiral Conveyor

Spiraaltransporteur Een spiraal transporteur, ook wel spiraaltransportband genoemd, heeft als voordeel dat het kan worden ingezet men een minimale hoeveelheid besturingssoftware, ruimte besparend is, hogere doorvoer snelheden kunnen bereiken dan alle andere soorten product lifts, en minder complex is waardoor er minder vaak een technisch probleem optreed (minder storingen zorgen voor hogere lijn efficiëntie). Dit zorgt ervoor dat spiraaltransporteurs in steeds meer industrieën worden toegepast ter vervanging van andere product lift typen die op termijn duurder in onderhoud blijken en ook vaker last hebben van storingen door het gebruik van meer complexe mechanische onderdelen en sensors.

De spiraaltransporteur is een simpel gebruiksvriendelijk product dat door zijn unieke eigenschappen een lagere TCO (total cost of ownership) heeft. Een spiraaltransportband kan doorvoer snelheden bereiken van 3000-4000 eenheden per uur en gewicht dragen van 50–60 kg/meter, band snelheden kunnen oplopen tot wel 60 meter/minuut. Ook zijn er spiraaltransporteurs die tot meer dan 40 meter hoog gaan met verschillende invoer en uitvoer gedeelten verspreid over verschillende verdiepingen. Dit wordt veelal toegepast in de logistiek en opslag, waar volledig geautomatiseerde systemen goederen via een spiraal transportband naar het distributie centrum vervoeren. Men noemt dit een "multi-level spiraal".

Een nadeel van de spiraaltransporteur is dat de initiële investering vaak hoger is dan andere product liften. Verder kunnen sommige producten vervormen doordat ze onder een hoek getransporteerd worden. Denk aan kunststof flessen die middels krimpfolie gebundeld zijn op het moment dat de folie nog niet is afgekoeld. Daarom is het belangrijk goed te informeren hoe het product bij de spiraaltransporteur moet worden aangeboden. Een product wordt op een spiraaltransporteur op twee hoeken gedragen, dit komt door de stijghoek en de radius waarin de transportband geplaatst is. Er bestaan ook spiraaltransportbanden met "multi track" technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat zelfs flessen of andere primaire verpakkingen (koekjes, kaas, cups) in verschillende rijen vervoerd kunnen worden met een spiraaltransporteur. Op die manier wordt het product vlak ondersteund en heeft de smalle band alleen een lichte hellingshoek. Voordeel van dit soort oplossing is dat er vrijwel of geen contact is met de verpakkingen waardoor er geen beschadigingen ontstaan aan de buitenkant van de verpakking. Er zijn spiraaltransporteur leveranciers die erin slagen om over een hoogte van 14-15 meter maar 1 aandrijving te gebruiken, dit zorgt voor erg laag onderhoud en een heel laag energieverbruik.

Er zijn ook specifieke spiraaltransporteur oplossingen speciaal ontworpen voor de dranken industrie. Denk aan bier flesjes of blikjes. Deze spiraaltransporteurs vervoeren de producten terwijl ze tegen elkaar aan staan in een "mass-flow" en kunnen hoge snelheden doorvoeren van meer dan 120.000 blikjes per uur met snelheden van 60 meter per minuut. Dit is toegepast in bierbrouwerijen van grote bekende bedrijven als Bavaria, Heineken, etc.

Matjeslift L-Conveyor

L-conveyor of matjeslift Voor het rechtstandig transporten van producten kan gekozen worden voor een continu-productlift die verkrijgbaar is in twee varianten: een L-conveyor of matjeslift en een vorkenlift. Een L-conveyor of matjeslift is een goederenlift waarbij de producten op een drager liggen die tussen een aantal kettingen is opgehangen. Waarbij het risico op product vervuiling aanzienlijk is als er gebruik wordt gemaakt van traditionele kettingen. Een dergelijke lift heeft als mogelijk nadeel dat er wat meer besturing nodig is, maar het benodigde grondoppervlak is daarentegen weer behoorlijk minder in vergelijk met een spiraal-transporteur. Ook het hoogte verschil dat met slechts één aandrijfmotor kan worden overbrugd nagenoeg onbeperkt. Bij het overbruggen van een grotere hoogte is het bij spiraaltransporteurs nodig om meerdere systemen boven op elkaar te plaatsen. Een ander nadeel van een L-conveyor of matjeslift is de lastig te bewaken productovergang bij de invoer waardoor het foutief innemen van product tot grote gevolgschade kan leiden en waardoor er, net als bij de spiraaltransporteur, aanzienlijke bijkomende kosten te verwachten zijn door productie verlies.

Vorkenlift Een vorkenlift biedt meer flexibiliteit in opstellingsmogelijkheden dan een L-conveyor of matjeslift en spiraatransproteur. Een vorkenlift is een productlift die de producten met een vork van een transporteur opneemt en vervolgens op een ander niveau weer op een andere transporteur terugplaatst. Een dergelijke vorkenlift biedt de mogelijkheid om ook producten onder een hoek van 90 graden in of uit te voeren. Daardoor is het aantal mogelijke in- en uitvoercombinaties een stuk groter. Dankzij de mogelijkheid om transporteurs in of uit de lift te schuiven, kan een vorkenlift tevens worden gebruikt als verticale sorteerinstallatie. Bij een dergelijke sorteerinstallatie kan er op elk gewenst niveau product worden ingevoerd en uitgevoerd en kan men met één lift zowel product omhoog als omlaag brengen. Het vermogen, en daarmee ook het energieverbruik, van de aandrijving is bij een vorkenlift aanzienlijk lager dan bij andere systemen doordat enkel het productgewicht getransporteerd dient te worden en de vorken elkaar in evenwicht houden in het opgaande en neergaande deel. Een ander verschil tussen de vorkenlift en een L-conveyor of matjeslift is de complexiteit van de besturing. Bij een L-conveyor of matjeslift moet de in- en uitvoer volledig synchroon lopen, terwijl dit bij een vorkenlift niet nodig is. Dat zorgt voor een besturing die aanmerkelijk eenvoudiger is.

Dit is een voorbeeld van een vorkenlift. Met een paternoster cycle beweging.