Randall Lesaffer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Randall Christophe Herman Lesaffer (Brugge, 25 april 1968) is een Belgisch gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis in Tilburg (1999-2019) en Leuven (2019-heden). Hij was decaan van de Rechtsfaculteit aan de Universiteit van Tilburg (juli 2008-december 2012). Zijn onderzoek en publicaties betreffen vooral de geschiedenis van het internationaal recht na 1500.

Levensloop[bewerken]

Lesaffer, zoon van Herman Lesaffer en Rosa Depoortere, volbracht zijn middelbare studies (Latijns-Griekse humaniora) aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Assebroek bij Brugge (1980-1986).

Zijn universitaire studies volbracht hij:

 • Kandidaat in de Rechten (Grote Onderscheiding), Rijksuniversiteit Gent (1986-1988),
 • Kandidaat in de Geschiedenis (Grote Onderscheiding), Katholieke Universiteit Leuven (1988-1990),
 • Licentiaat in de Rechten (Grote Onderscheiding), KU Leuven (1988-1991),
 • Baccalaureus in de Wijsbegeerte (Onderscheiding), KU Leuven (1990-1991),
 • Licentiaat in de Geschiedenis (Grootste Onderscheiding), KU Leuven (1990-1992),
 • 1ste Lic. Kerkelijk Recht (Grootste Onderscheiding), KU Leuven (1997-1998),
 • Doctor in de rechten (KU Leuven) (1998) met zijn doctoraal proefschrift onder de titel Historische ontwikkelingen (1453-1763) en recente evolutie (1945-1997) van het klassieke Europese statensysteem in vredes- en alliantieverdragen.

In 1992-1993 volbracht Lesaffer zijn legerdienst als kandidaat reserve-officier bij de Belgische luchtmacht. Na een opleiding van september tot november 1992 bij de 9e Wing in Sint-Truiden, was hij tot april 1993 public relations officier bij de 10e Wing in Kleine Brogel. Van april tot juli 1993 werkte hij in Evere bij VSP/PRG 3, de afdeling Verdragen en Contracten van de Belgische luchtmacht. Hij zwaaide af als onderluitenant van het Vliegwezen.

Beroepsactiviteiten[bewerken]

 • Advocaat aan de balie van Brugge (1991-1995)
 • Postdoctoraal onderzoeker bij het FWO Vlaanderen (1998-1999)
 • Geassocieerd expert bij het Kabinet van de Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand (1999-2003)
 • Katholieke Universiteit Leuven:
  • Assistent aan de Afdeling Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis, KU Leuven (1991-1998)
  • Deeltijds Docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven (1998-2001)
  • Deeltijds Hoofddocent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven (2001-2004)
  • Deeltijds Hoogleraar, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven (2004-2008)
  • Buitengewoon Hoogleraar Internationale en Europese Rechtsgeschiedenis, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven (2008-2019)
  • Gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis (2019- )
 • Tilburg University:
  • Gewoon Hoogleraar Rechtsgeschiedenis, Tilburg University (1999-2019); Buitengewoon hoogleraar (2019- )
  • Decaan van Tilburg Law School (2008-2012)
 • Hogere Opleiding Militaire Administratie aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie/nu Koninklijke Militaire School, Brussel:
  • Docent (2008-2010)

Academische functies[bewerken]

Bestuursfuncties binnen de universiteiten[bewerken]

 • Voorzitter van de sectie Rechtsgeschiedenis, Tilburg (sinds 1999)
 • Voorzitter van de Opleidingscommissie, Tilburg Law School (2002-2006)
 • Voorzitter van de vakgroep Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis, Tilburg (1999-2004 en 2006-2008)
 • Decaan Tilburg Law School (1 juli 2008 - 31 december 2012)
 • Stichter en medevoorzitter van de Law Schools Global League (2012-2013)
 • Directeur van de Global Law Bachelor, Tilburg Law School (sinds 2015)
 • Voorzitter van het department Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis aan de KU Leuven (2018- ).

Andere academische activiteiten[bewerken]

 • Visiting professor aan de Universidade Catolica de Portugal, Lissabon, sinds 2015.
 • Visiting professor aan de Law School of the University of Kyushu, Japan, (mei 2005) met als onderwerp European Contracts and Torts in Historical and Comparative Perspective.
 • Visiting scholar at the Lauterpacht Research Centre for International Law at the University of Cambridge (herhaalde malen).
 • Onderzoeksverblijven aan de Yale Law School in 2007 en 2008.
 • Program Leader of the Tilburg Law Faculty's Centre for Transboundary Legal Development's Sub-Program 'The Westphalian myth revisited: State sovereignty and the process of international law-making and law-enforcement from the 16th century to the present' (2005-2012).
 • Senior Researcher aan de International Victimology Institute Tilburg, Intervict (2005-2008).
 • Visiting professor aan de IDC Radzyner Law School, Herzliya, Israël (maart 2013).
 • Hoodredacteur van de boekenserie Studies in the History of International Law (Brill/Nijhoff).
 • Editor van Oxford Historical Treaties (Oxford University Press, online).
 • Serie-editor van de Global Law series (Cambridge University Press).
 • Lid van de redactie van de Journal of the History of International Law (Brill/Nijhoff).
 • Voorzitter van Stichting Grotiana (sinds 2015).
 • General editor 'The Cambridge History of International Law' (boekenreeks in 13 volumes met publicatie 2021 en 2026).
 • Visiting professor aan de Scuola Superiore di Catania (oktober 2019).

Bestuurlijke functies[bewerken]

 • Bestuurder (1999-2013) en 2de Ondervoorzitter (2001-2013) van de Raad van Bestuur van de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen nv (MBZ, Havenbestuur Brugge-Zeebrugge)
 • Voorzitter van het Streekplatform arrondissement Brugge vzw (2002-2005)
 • Eerste ondervoorzitter Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité Brugge (2005-2007)
 • Lid van de raad van bestuur van het schoolbestuur vzw Sint-Trudo Katholiek Onderwijs (Brugge), vanaf 1 september 2019, na fusie met vier andere scholengroepen, vzw Karel de Goede.

Politieke functies[bewerken]

Verkozen functies[bewerken]

 • Kamer van Volksvertegenwoordiger voor VLD arrondissement Brugge eerste opvolger (1995-1999)
 • Europees Parlement voor VLD, derde opvolger (1999-2004)
 • Gemeenteraadslid van de stad Brugge voor CD&V (2011-2012)

Bestuursfuncties[bewerken]

 • Voorzitter van de PVV-jongeren West-Vlaanderen (1990-1992)
 • Lid van het nationaal bureau van de PVV/VLD-jongeren (1986-1995 en 1997), 1ste ondervoorzitter (1991-1992)
 • Lid nationaal bureau PVV/VLD (1991-1993)
 • Nationaal voorzitter a.i. VLD-jongeren (1992-1993)
 • Voorzitter VLD afdeling Brugge (1993-2001)
 • Ondervoorzitter van CD&V afdeling Brugge (2007-2013)

Publicaties[bewerken]

Rechtsgeschiedenis en geschiedenis van het internationaal recht[bewerken]

Boeken[bewerken]

 • Moet vrede rechtvaardig zijn? Het vredesconcept in de historische ontwikkeling van het internationaal recht, Inaugural lecture in occasion of the acceptance of the Chair of Legal History at Tilburg University, Tilburg University Press, 1999 (ISBN 90-3619690-6).
 • Europa: een zoektocht naar vrede ? Het klassieke statensysteem in vredes- en alliantieverdragen (1453-1763 en 1945-1997). Leuven University Press, 1999 (ISBN 90-6186953-6).
 • Inleiding tot de Europese Rechtsgeschiedenis, Leuven, University Press, 2004 (ISBN 90-5867416-9), 2de herziene uitgave 2008.
 • European Legal History: A Cultural and Political Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 (2de en 3de druk 2010, ISBN 978-0-521-87798-5).
 • Inge van Hulle and Randall Lesaffer (eds.), International Law in the Long Nineteenth Century (1776-1914). From the Public Law of Europe to Global International Law?, Studies in the History of International Law 11, Leiden and Boston, Brill/Nijhoff, 2019, (ISBN 978-04-39114-7).

Artikels[bewerken]

 • Vernulaeus, Zypaeus en Tuldenus: het recht van de oorlog in de Spaanse Nederlanden tijdens de laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog (1621-1648), in: Ex Officina, 8 (1991) 32-70.
 • Le Journal des Tribunaux (1904-1914). De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanuit het standpunt van de Belgische nationalisten in: Fred Stevens en Dirk van den Auweele, (edd.), Uuytwysens d'Archiven. Handelingen van de XIde Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven 22-23 november 1990 (Leuven, 1992) 107-139.
 • The Westphalia Peace Treaties and the Development of the Tradition of Great European Peace Treaties prior to 1648, in: Grotiana, NS 17 (1997) 71-95.
 • In de marge van de rechtsgeschiedenis? Politieke verdragen als rechtshistorische bron, Bulletin des Ancien Pays et Assemblées d’Etat, 5 (1997) 60-76.
 • Tussen respublica christiana en ius publicum europaeum: de ontwikkeling van de Europese rechtsordening in alliantieverdragen van de vroege Nieuwe Tijd (1450-1600) in: Beatrix Jacobs (ed.), De rechtspraktijk in beeld. Van Justinianus tot de Duitse bezetting. Handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres. Katholieke Universiteit Brabant. Tilburg, 24 en 25 januari 1997 (Tilburg, 1997) 95-127.
 • Het moderne volkenrecht (1450-1750), in: Onze Alma Mater, 52 (1998) 426-451.
 • La dimensión internacional de los Tratados de Paz de Westfalia. Un enfoque jurídico in: 350 años de la Paz de Westfalia. Del antagonismo a la integración en Europa. Ciclo de conferencias celebrado en la Biblioteca Nacional, Madrid 9 de marzo a 30 de noviembre de 1998 (Madrid, 1999) 33-52.
 • The International Dimension of the Westphalia Peace Treaties. A Juridical Approach in: 350 años de la Paz de Westfalia. Del antagonismo a la integración en Europa. Ciclo de conferencias celebrado en la Biblioteca Nacional, Madrid 9 de marzo a 30 de noviembre de 1998 (Madrid, 1999) 291-310.
 • The concepts of war and peace in the 15th century treaties of Arras in: Denis Clauzel, Charles Giry-Deloison en Christophe Leduc, edd., Arras et la diplomatie européenne XVe-XVIe siècles (Arras, 1999) 165-182.
 • La paix de Vervins (2 mai 1598): souveraineté, territorialité et le développement du droit public européen in: Jean-Marie Cauchies en Serge Dauchy (eds.), Personnalité, territorialité et droit. Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit tenues à Bruxelles du 28 au 31 mai 1998 (Brussels, 1999) 131-152.
 • Vrede in de ontwikkeling van het internationaal recht, in: Onze Alma Mater, 54 (2000) 226-250.
 • De opmars van de wetgeving in de continentale juridische traditie in: Bart van Klink and Willem J. Witteveen (eds.), De overtuigende wetgever (Deventer, 2000) 29-44.
 • The Medieval Canon Law of Contract and Early Modern Treaty Law, in: Journal of the History of International Law, 2 (2000) 178-198.
 • De opkomst en de ontwikkeling van de permanente diplomatie. Diplomatieke onschendbaarheid en de opkomst van het moderne volkenrecht in: Peter Van Kemseke (ed.), Diplomatieke cultuur (Leuven, 2000) 37-49.
 • Tussen menselijk en eeuwig recht. Sophocles, Antigonè in: Willem Witteveen and Sanne Taekema (eds.), Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen (The Hague, 2000) 321-326.
 • Petrus Gudelinus, De jure pacis commentarius : een vroege bijdrage tot de volkenrechtsleer, in: Pro Memorie: Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 3 (2001) 67-96.
 • War, Peace, Interstate Friendship and the Emergence of the jus publicum Europaeum in: Ronald G. Asch, Wulf Eckart Voss and Martin Wrede, edd., Frieden und Krieg in der frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die aussereuropäische Welt (Munich, 2001) 87-113.
 • The Scholar as a Judge: Romeins recht en algemene beginselen van privaatrecht bij sir Hersch Lauterpacht (1897-1960) in: Erik-Jan Broers and Bart van Klink (eds.), De rechter als rechtsvormer (The Hague, 2001) 65-87.
 • The Grotian Tradition Revisited: Change and Continuity in the History of International Law, in: British Yearbook of International Law, 73 (2002) 103-139.
 • Cedant arma togae. De vrede van Athis-sur-Orge (1305) in: Paul Trio, Dirk Heirbaut and Dirk van den Auweele (eds.), Omtrent 1302 (Leuven, 2002) 161-181.
 • (met Dirk van den Auweele,) Education and Research in Roman Law and Legal History in Belgium and the Netherlands in: Kjell A. Modeer, ed., Rättshistoria I förändring (Lund, 2002) 265-279.
 • An Early Treatise on Peace Treaties: Petrus Gudelinus between Roman Law and Modern Practice, in: Journal of Legal History, 23 (2002) 223-252.
 • Amicitia in Renaissance Peace and Alliance Treaties, in: Journal of the History of International Law, 4 (2002) 77-99.
 • The Yerodia Case, in: Tilburg Foreign Law Review, 10 (2002) 194-205.
 • Iudex, magistratus, senator (1633). Franciscus Zypaeus over het publiekrecht in: Erik-Jan Broers en Beatrix Jacobs, ed., Interactie tussen wetgever en rechter voor de Trias Politica (The Hague, 2003) 29-48.
 • Introduction in: Randall Lesaffer (ed.), Peace Treaties and International Law in European History: From the Late Middle Ages to World War One (Cambridge, 2004) 1-6.
 • Peace Treaties from Lodi to Westphalia in: Randall Lesaffer (ed.), Peace Treaties and International Law in European History: From the Late Middle Ages to World War One (Cambridge, 2004) 9-44.
 • Conclusion in: Randall Lesaffer (ed.), Peace Treaties and International Law in European History: From the Late Middle Ages to World War One (Cambridge, 2004) 399-411.
 • A Short Legal History of the Netherlands in: Sanne Taekema (ed.), Understanding Dutch Law (The Hague, 2004) 31-58.
 • De justitie en de media in: Dirk Heirbaut, Xavier Rousseaux and Karel Velle (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden (Bruges, 2004) 357-368.
 • Quod est in codice, est in mundo. Over Federico de Castro, het Romeins recht en het Internationaal Gerechtshof in: Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen (Bruges, 2004) 180-184.
 • Charles V, Monarchia Universalis and the Law of Nations, in: Legal History Review, 71 (2003) 79-123.
 • Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription, in: European Journal of International Law, 16 (2005) 25-58.
 • Paix et guerre dans les grands traités du dix-huitième siècle, in: Journal of the History of International Law, 7 (2005) 25-41.
 • (met Dominique Bauer,) Ivo of Chartres, the Gregorian Reform and the Formation of the Just War Doctrine, in: Journal of the History of International Law, 7 (2005) 43-54 (author of 43-45 and 54).
 • Defensive Warfare, Prevention and Hegemony: The Justification for the Franco-Spanish War of 1635, in: Journal of the History of International Law, 8 (2006) 91-123 and 141-179.
 • The Influence of the Medieval Canon Law of Contract on Early Modern Treaty Law, in: Manlio Bellomo and Orazio Condorelli, Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law, Monumenta Iuris Canonici Series C: Subsidia 12 (Vatican City, 2006) 449-467.
 • Siege Warfare and the Early Modern Laws of War, in: Erik-Jan Broers, Beatrix Jacobs en Randall Lesaffer, eds., Ius Brabanticum, Ius Commune, Ius Gentium: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, Nijmegen, Wolf, 2006, 87-110.
 • (met Beatrix Jacobs & Erik-Jan Broers,) Ter Inleiding: Rechtshistorisch onderzoek in Tilburg, van regionaal naar internationaal, in: Erik-Jan Broers, Beatrix Jacobs en Randall Lesaffer, eds., Ius Brabanticum, Ius Commune, Ius Gentium: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, Nijmegen, Wolf, 2006, 1-8.
 • Introduction: Taming the Leviathan, in: Randall Lesaffer and Georges Macours, Sovereignty and the Law of Nations (16th-18th centuries), Iuris Scripta Historiae 20, Brussels, 2006, 5-10.
 • Siege Warfare in the Early Modern Age: A study on the customary laws of war, in: Amanda Perreau-Saussine and James B. Murphy, eds, The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives¸ Cambridge, 2007, 176-202.
 • International Law and its History: The Story of an Unrequited Love, in: Matthew Craven, Malgosia Fitzmaurice and Maria Vogiatzi (eds.), Time, History and International Law, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2007, 27-41.
 • La Tregua de los Doce Años y la formacion del Derecho de Naciones clasica in: Tiempo de Paces (1609-2009). La Pax Hispanica y la Tregua de los Doce Años (Madrid, 2009) 177-191.
 • Alberico Gentili’s ius post bellum and Early Modern Peace Treaties, in: Benedict Kingsbury and Benjamin Straumann, The Roman Foundations of the Law of Nations: Alberico Gentili and the Justice of Empire (Oxford, 2010) 210-240.
 • A Schoolmaster Abolishing Homework? Vattel on peacemaking and peace treaties in: Vincent Chetail and Peter Haggenmacher, eds., Vattel’s International Law from a XXIst Century Perspective/Le droit international de Vattel vu du XXIe siècle, Graduate Institute of International Law and Development Studies 9, Leiden/Boston, Brill, 2011, 353-384.
 • Law and History: Law between Past and Present in Bart van Klink and Sanne Taekema, eds., Law and Method: Interdisciplinary Research into Law, Tübingen, 2011, 133-152.
 • (met E.J.M.F.C. Broers,) Private property in the Dutch-Spanish Peace Treaty of Münster (30 January 1648), in: Zeitschrift für Historische Forschung, Beihefte, 45(1), 2011, 165-195.
 • The Classical Law of Nations (1500-1800), in: A. Orakhelashvili (Ed.), Research handbook on the theory and history of international law (pp. 408-440), Chelthenham-Northampton, MA, Edward Elgar Publishing. (Research Handbooks in International Law, 5).
 • (met Kubben, R.M.H.,) A short legal history of the Netherlands, in: In S. Taekema, A. de Roo, & C. Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch law (pp. 35-74). The Hague, Eleven, 2011.
 • Roman Law and the Early Historiography of International Law, Ward, Wheaton, Hosack and Walker, in: T. Marauhn & H. Steiger (Eds.), Universality and Continuity in International Law (pp. 149-184). The Hague, Eleven International Publishing, 2011.
 • Kellogg-Briand Pact (1928), in: R. Wolfrum (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press.
 • The end of the Cold War: A epochal event in the history of international law?, in: J. Crawford & S. Nouwen (Eds.), International Law 1989-2010: A Performance Appraisal, Cambridge 2-4 september 2010 (pp. 45-59), Oxford and Portland, Or., Hart, 2012.
 • (met W.A.M. van der Linden,) Peace Treaties after World War I, in: R. Wolfrum (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012.
 • Peace Treaties and the Formation of International Law, in Bardo Fassbender and Anne Peters (Eds.), The Oxford Handbook of the History of International Law (pp. 71-94). Oxford, Oxford University Press, 2012.
 • The Lighthouse of Law’, in: Tilburg Law Review, 17, 2012, 153-158.
 • (samen met Rianne Letschert,) The Global Challenge to Public International Law: Some First Thoughts, in: Tilburg Law Review, 17, 2012, 256-262.
 • The Temple of Peace. The Hague Peace Conference, Andrew Carnegie and the Building of the Peace Palace (1898-1913), in: Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Preadviezen 140 (2013) 1-39.
 • (samen met Erik-Jan Broers en Johanna Waelkens,) From Antwerp to Munster (1609/1648): Truce and Peace under the Law of Nations in: Randall Lesaffer (ed.), 'The Twelve Years Truce (1609). Peace, Truce, War and Law in the Low Countries at the Turn of the 17th Century', Studies in the History of International Law 6, Leiden en Boston, Brill/Nijhoff, 2014, 233-255.
 • Too Much History: From War as Sanction to the Sanctioning of War, in: Marc Weller (ed.), Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford University Press 2015.
 • De Vrede van Breda en de Europese traditie van vredesverdragen, in: Raymond Kubben, ed., Ginder ’t Vreêverbont bezegelt. Essays over de betekenis van de Vrede van Breda 1667, Breda 2015, 124-138.
 • Roman Law and the Intellectual History of International Law, in: Anne Orford and Florian Hoffmann (eds.), The Oxford Handbook of the Theory of International Law (Oxford, 2016) 38-58.
 • Peace through Law: the Hague Peace Conferences and the rise of the ius contra bellum, in: Maartje Abbenhuis, Christopher Ernest Barber and Annalise R. Higgins, eds., War, Peace and International Order? The Legacies of the Hague Conferences of 1899 and 1907, Routledge Studies in Modern History, London and New York 2017, 31-51.
 • (met Shavana Musa,) The Emergence of the Rule of Law in Western Constitutional History: Revising Traditional Narratives, in: Maurice Adams, Anne Meuwese and Ernst Hirsch Balin, eds., Constitutionalism and the Rule of Law. Bridging Idealism and Realism (Cambridge: Cambridge University Press 2017) 94-119.
 • Between Faith and Empire: The Justification of the Spanish Intervention in the French Wars of Religion in the 1590s, in: Martti Koskenniemi, Walter Rech and Manuel Jiménez Fonseca (eds.), International Law and Empire. Historical Explorations, History and Theory of International Law (Oxford, 2017) 101-122.
 • The Nature of Europe’s Classical Law of Nations, in: Samantha Besson and Jean d’Aspremont (eds.), The Oxford Handbook on the Sources of International Law (Oxford: Oxford University Press 2017) 99-117.
 • Aggression before Versailles, in: European Journal of International Law, 29 (2018) 773-808.
 • Treaties within the History of International Law, in: Michael J. Bowman and Dino Kritsiotis (eds.), Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties (Cambridge: Cambridge University Press 2018) 43-75.
 • The Birth of European Legal History, in: Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber and Mark Godfrey (eds.), The Oxford Handbook of European Legal History (Oxford: Oxford University Press 2018) 84-99.
 • Brezhnev Doctrine, in: Gordon Martell (ed.), Encyclopedia of Diplomacy (Hoboken, NJ: Wiley 2018) DOI:10.1002/9781118885154.dipl0030
 • International Law and Diplomacy, in: Gordon Martell (ed.), Encyclopedia of Diplomacy (Hoboken, NJ: Wiley 2018) DOI:10.1002/9781118885154.dipl0128
 • Peace of Breda (1667), in: Gordon Martell (ed.), Encyclopedia of Diplomacy (Hoboken, NJ: Wiley 2018) DOI:10.1002/9781118885154.dipl0277
 • Treaty of Vervins (1598), in: Gordon Martell (ed.), Encyclopedia of Diplomacy (Hoboken, NJ: Wiley 2018) DOI:10.1002/9781118885154.dipl0518

Geschiedenis en Cultuurgeschiedenis[bewerken]

Boeken[bewerken]

 • Defensor Pacis Hispanicae. De Kardinaal-Infant, de Zuidelijke Nederlanden en de Europese politiek van Spanje: van Nördlingen tot Breda (1634-1637), Standen en Landen vol. 97, Kortrijk, UGA, 1994, (ISBN 90-6768196-2)
 • Cultuurgeschiedenis. De ontwikkeling van de Westerse cultuur van het jaar 1000 tot het begin van de 20ste eeuw, Leuven, Acco, 2000, (ISBN 90-3344514-X). 2de ed. 2002, 3de ed. 2006.
 • Politicus en pleiter. Cicero in turbulent Rome, Davidsfonds, Leuven, 2003, (ISBN 90-5826204-9)

Artikels[bewerken]

 • Het einde van de Habsburgse hegemonie in Europa. De kardinaal-infant en het Spaans-Oostenrijks familiepact (1633-1637), in: Revue belge de philologie et d’historie, 74 (1996) 317-364.
 • Ferdinand van Oostenrijk in: Nationaal Biografisch Woordenboek 15 (Brussels, 1996) 250-261.
 • (met Dirk van den Auweele,) De betekenis van de Renaissance voor het ontstaan van het moderne, Europese statensysteem (1450-1600) in: Jo Tollebeek, Georgi Verbeeck en Tom Verschaffel (eds.), De lectuur van het verleden. Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan Reginald de Schryver (Leuven, 1998) 461-485.
 • Vives, Brugge en de armenzorg, in: Tijdschrift voor Sociaal Recht (2006) 559-567.
 • De Zuidelijke Nederlanden en de imperiale politiek van Spanje tijdens de eerste jaren van het bewind van de kardinaal-infant (1633-1637) in: D. Sacré, ed., Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 47 (1993) 69-88.
 • Cicero als strafpleiter: Pro Caelio, in: Kleio, Tijdschrift voor Oude Talen en Antieke Cultuur, 36 (2007) 98-123.

Politiek[bewerken]

 • 'Vernieuwing Brugge'. De oprichting van de VLD te Brugge (1992-1993): een persoonlijke getuigenis, in: De Charme van de Rede. Huldeboek Albert Claes, Gent, 2004.

Andere teksten[bewerken]

 • Lesaffer heeft een 35-tal boekrecensies gepubliceerd in British Yearbook of International Law, Journal of the History of International Law, Legal History Review, Revue belge de philologie et d’histoire, Common Market Law Review, International History Review.
 • Ter gelegenheid van nationale of internationale wetenschappelijke bijeenkomsten heeft hij ongeveer 50 rapporten en studies gepresenteerd.

Eerbetoon[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • John Fabian Witt, A Social History of International Law: Historical Commentary, 1861-1900 in David L. Sloss et alii (eds.), International Law in the US Supreme Court. Continuity and Change (Cambridge 2011), pp. 164-87. John Fabian Witt (Yale) vermeldt Lesaffer als een voorbeeld van hoe de geschiedenis van het internationaal recht moet worden bedreven.
 • Prof Eduard Somers, Laudatio of Prof. Randall Lesaffer, ter gelegenheid van de toekenning van de Sartonmedaille 2012-2013.

Externe links[bewerken]