Realpolitik

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Realpolitik is een wijze van politiek bedrijven waarbij op een nuchtere manier de kosten en de baten van een bepaald beleid worden bekeken. Ideologie, politiek-filosofische overwegingen of ethiek worden achterwege gelaten. Realpolitik is dan ook een vorm van realisme. Het wordt over het algemeen gebruikt in een pejoratieve betekenis. Politieke principes achterwege laten en enkel bestuurlijke overwegingen maken met als enige drijfveer macht verwerven kunnen we beschouwen als machiavellisme. Dit is exact waar realpolitiek voor staat.

Alles moet het landsbelang dienen. Er is traditioneel volgens deze ideologie geen ruimte voor ethische of morele overwegingen wanneer politieke beslissingen genomen dienen te worden. De politicus in kwestie dient zodanig te werk te gaan, dat alle omringende landen vrienden zijn of in toom worden gehouden. De relatie van de buurlanden onderling is slechter dan de relatie tussen het land van de politicus in kwestie en de buurlanden. Dit was een werkwijze die Otto von Bismarck uitzonderlijk goed beheerste.

Een grote kritiek op de huidige heersende politieke klasse is dat er te veel aan realpolitik wordt gedaan en ideologie begraven is. De grote ideologische discussies zoals men die kende in onder andere het Verenigd Koninkrijk met Margaret Thatcher in de jaren 80 of in België met Guy Verhofstadt in de jaren 80 en 90 zijn voorbij. Dossierkennis en strategisch machtsdenken hebben politieke en ethische principes vervangen.