Risico

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel Voor andere betekenissen, zie Risico (financieel) en Risico (boek).

Risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis. Als het gevolg kwantificeerbaar is kan dit daadwerkelijk een vermenigvuldiging zijn. Het gevolg kan positief dan wel negatief zijn. Meestal wordt het woord echter in de negatieve zin gebruikt.

De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt kan soms ook weer als een product worden uitgedrukt, namelijk als de kans zich slechts bij één scenario voordoet. De kans dat de gebeurtenis plaatsvindt is dan de blootstelling (de kans of mate waarin een bepaald scenario zich voordoet) maal de kans per eenheid blootstelling dat een gebeurtenis plaatsvindt. Het risico is dus de blootstelling maal de kans per eenheid blootstelling, maal het gevolg. Bij dit laatste gaat het voornamelijk om langdurige processen, bij de eerste definitie gaat het vaak om plotselinge gebeurtenissen. Bij afbreukrisico wordt gesproken over de schade die een werknemer kan toebrengen bij het niet zorgvuldig vervullen van zijn taak.

Risico = Blootstelling x Kans bij blootstelling x Gevolg

Dit geldt alleen letterlijk als het gevolg in een getal of bedrag is uit te drukken, en de formule is vooral zinvol als een bepaalde kans op een bepaalde schade even ernstig is als bijvoorbeeld een dubbele kans op een halve schade. Dit geldt wel bij veel kleine schades met steeds dezelfde benadeelde, maar niet noodzakelijk bij weinig grote, of verschillende benadeelden.

Er wordt wel onderscheid worden gemaakt tussen risico en onzekerheid, meer specifiek Knightiaanse onzekerheid. Daarbij is risico meetbaar, terwijl dat voor onzekerheid niet het geval is.

Beheersen van risico's[bewerken]

Om risico's te beheersen, kunnen maatregelen genomen worden. Dit wordt risicomanagement genoemd. Hierbij kunnen zowel maatregelen ten opzichte van de kans dat de gebeurtenis plaatsvindt als het scenario als het gevolg genomen worden. Wanneer bijvoorbeeld wordt uitgegaan van iemand die een fles zoutzuur omgooit, kunnen maatregelen in alle drie de onderdelen worden genomen:

Beperking blootstelling[bewerken]

Het gebruik van zoutzuur kan beperkt worden.

  • Ten eerste zou gekeken kunnen worden of een ander middel gebruikt zou kunnen worden, dat minder gevolgen heeft dan zoutzuur
  • Proefjes met zoutzuur kunnen gegroepeerd worden, zodat in één keer een grote serie wordt gedaan.

Beperking kans bij blootstelling[bewerken]

  • Men kan de fles vervangen door een minder risicovolle verpakking (wegnemen gevaar)
  • Ten tweede kan gekeken worden of de fles in een houder geplaatst kan worden of in een kast, eventueel met een slot erop. De beperking van de toelating van het aantal personen tot de ruimte is ook een mogelijkheid, evenals het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals bril en beschermende kleding (afschermen van het gevaar)
  • Ten derde kan men het risico beperken door de mensen voor te lichten over de gevaren van het zoutzuur en het feit dat de fles er staat. Bovendien worden voorschriften gesteld voor de omgang met zoutzuur (voorlichting over het gevaar en voorschriften)

Beperking gevolg[bewerken]

Indien het ongeval heeft plaatsgevonden, kan het gevolg van de gebeurtenis verkleind worden door douches in de buurt te installeren zodat het zoutzuur gelijk kan worden afgespoeld, zodat de schade beperkt blijft.

Risicoanalyse[bewerken]

Een risicoanalyse kan gemaakt worden om te bepalen hoe groot de risico's zijn, welke risico's verkleind kunnen worden, en welke risico's het meest urgent dienen te worden aangepakt. Dit is een werkwijze die zijn intrede heeft gedaan rond 2000 en is één van de elementen die met projectmatig werken wordt uitgewerkt.

Risk appetite[bewerken]

Sinds de Kredietcrisis is de aandacht voor risk appetite, de mate waarin organisaties risico's willen nemen om hun doelstellingen te bereiken, toegenomen. Om risicobeheer te integreren in de bedrijfsvoering zullen organisaties hun risk appetite in samenhang met hun doelstellingen moeten bepalen, communiceren en monitoren.[1]

Externe links[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Icoontje WikiWoordenboek Zoek risico op in het WikiWoordenboek.
Bronnen, noten en/of referenties