Scharmer Ae

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
De Scharmer Ae ten noorden van Woudbloem in de richting van Schaaphok

De Scharmer Ae stroomt vanaf het Slochterdiep in Schaaphok (ter hoogte van de Woltersumer Ae) langs Woudbloem en wordt vanaf ongeveer 100 meter ten zuiden van dat gehucht verbonden met de iets oostelijker gelegen Slochter Ae, die praktisch parallel terugstroomt naar Schaaphok. Aan de andere kant van de dam bij de verbinding met de Slochter Ae stroomt de Scharmer Ae als de Brookerswijk naar de Scharmer plas.

De Scharmer Ae was oorsponkelijk een zijtak van de Slochter Ae, die ontsprong in het Foxholstermeer. Vermoedelijk omdat eerder ontgonnen landerijen van Slochteren last hadden van het veenwater uit Scharmer, werd omstreeks de 13e eeuw een nieuwe benedenloop gegraven die parallel aan de Slochter Ae liep. Deze benedenloop liep via de Smeerige Ae door het Westermeer en vervolgens via de (latere) Molensloot en de Kleisloot naar het Lustigemaar, die bij Ten Post in de Fivel uitmondde.

Sinds in 1659 het Slochterdiep werd gegraven, monden de Slochter en Scharmer Ae hierin uit; het tracé van de Scharmer Ae ten noorden van het diep kwam te vervallen. In plaats daarvan mondde de Smeerige Ae voortaan direct verbonden in de Woltersumer Ae. De voortzetting van de Smeerige Ae in de richting van de Kleisloot viel droog.