Sjabloon:Infobox persoon Wikidata

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Infobox persoon Wikidata
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
De informatie in deze infobox is afkomstig van Wikidata.
U kunt die informatie hier bewerken.
Sjabloondocumentatie​

Sjabloon:Infobox persoon Wikidata kan gebruikt worden om een infobox voor een persoon te maken op basis van informatie uit Wikidata. Een flink aantal soorten data wordt uit de Wikidata-pagina van de persoon gehaald en getoond. Als je informatie wilt veranderen of toevoegen ten opzichte van de Wikidata-informatie, dan kun je de data ook zelf invullen, dat overschrijft de data uit Wikidata. Als je informatie uit Wikidata niet wilt tonen, kun je de variabele stop<variabelenaam> een waarde geven, dus bijvoorbeeld:

| stoponderdeel = ja

om het legeronderdeel niet te tonen. Merk op: een dergelijke 'stop' verhindert alle tekst in het bepaalde vak. Wil je dus de informatie van Wikidata vervangen, gebruik dan alleen de 'normale' variabele, niet de stop-variabele.

Gebruik

Minimaal

{{Infobox persoon Wikidata}}

Hiermee worden alle gegevens via Wikidata opgehaald, en geen andere, met uitzondering van 'naam', die wordt gelezen uit de paginatitel.

Maximaal

{{{Naam}}}
{{{Altnaam}}}
[[Bestand:afbeelding.png|{{{afbeeldingbreedte}}}px|alt=]]
{{{onderschrift}}}
Algemene informatie
Land {{{land}}}
Naam bij geboorte {{{geboortenaam}}}
Adellijke titel {{{titel}}}
Geboortedatum {{{geboortedatum}}}
Geboorteplaats {{{geboorteplaats}}}
Doodsoorzaak {{{doodsoorzaak}}}
Begrafenis/crematiedatum {{{begraafdatum}}}
Begraafplaats {{{begraafplaats}}}
Wijze van overlijden {{{wijzevanoverlijden}}}
Werk
Beroep {{{beroep}}}
Werkveld {{{werkveld}}}
Werkgever(s) {{{werkgever}}}
Werkplaats {{{werkplaats}}}
Bekende werken {{{bekendvan}}}
Functies {{{functies}}}
Leerlingen {{{student}}}
Promovendi {{{promovendi}}}
Actieve periode {{{beginwerk}}} - {{{eindwerk}}}
Studie
School/universiteit {{{school}}}
Leerling van {{{leraar}}}
Promotor {{{promotor}}}
Studie {{{studie}}}
Nevenstudie {{{nevenstudie}}}
Academische graad {{{graad}}}
Kunst
Muziekinstrument {{{instrument}}}
Genre {{{genre}}}
Platenlabel {{{platenlabel}}}
Beïnvloed door {{{beinvloeddoor}}}
Sport
Sport {{{sport}}}
Land voor sport {{{sportland}}}}
Onderdeel {{{sportdiscipline}}}
Club {{{sportclub}}}
Club als trainer {{{trainerclub}}}
Competitie {{{competitie}}}
Positie in team {{{sportpositie}}}
Politiek
Ideologie {{{ideoligie}}}
Politieke partij {{{partij}}}
Verkiezingsdeelname {{{verkiezing}}}
Militair
Rang {{{rang}}}
Legeronderdeel {{{onderdeel}}}
Conflict {{{conflict}}}
Religie
Religie {{{religie}}}
Kloosterorde {{{orde}}}
Consecrator {{{consecrator}}}
Heiligheid {{{heilig}}}
Feestdag {{{feestdag}}}
Familie
Echtgenoot {{{echtgenoot}}}
Partner(s) {{{partner}}}
Vader {{{vader}}}
Moeder {{{moeder}}}
Stiefouder {{{stiefouder}}}
Kinderen {{{kinderen}}}
Broers en zussen {{{broerzus}}}
Persoonlijk
Etniciteit {{{etniciteit}}}
Sociale klasse {{{klasse}}}
Woonplaats {{{woonplaats}}}
Talen {{{talen}}}
Moedertaal {{{moedertaal}}}
Schrijftaal {{{schrijftaal}}}
Veroordeling {{{veroordeling}}}
Plaats van gevangenschap {{{gevangenis}}}
Fysiek
Lengte (cm) {{{lengte}}}
Gewicht (kg) {{{gewicht}}}
Haarkleur {{{haar}}}
Kleur ogen {{{ogen}}}
Diversen
Lid van {{{lidmaatschap}}}
Deelnemer aan {{{deelname}}}
Prijzen en onderscheidingen {{{prijzen}}}
Nominaties {{{nominaties}}}
Website {{{website}}}
[[Bestand:{{{afbeelding2.png}}}|266px|{{{onderschrift2}}}]]
{{{onderschrift2}}}
[[Bestand:{{{graf.png}}}|266px|graf]]
{{{onderschriftgraf}}}
[[Bestand:{{{handtekening.png}}}|266px|handtekening]]
{{{onderschrifthandtekening}}}
De informatie in deze infobox is afkomstig van Wikidata.
U kunt die informatie hier bewerken.
{{Infobox persoon Wikidata
| naam = 
| altnaam = 
| stopaltnaam =
| afbeelding = 
| stopafbeelding =
| afbeeldingbreedte = 
| onderschrift = 
| land = 
| stopland =
| geboortenaam = 
| stopgeboortenaam =
| titel =
| stoptitel =
| geboortedatum = 
| stopgeboortedatum =
| geboorteplaats = 
| stopgeboorteplaats =
| overlijdensdatum = 
| stopoverlijdensdatum =
| overlijdensplaats = 
| stopoverlijdensplaats =
| doodsoorzaak = 
| stopdoodsoorzaak =
| wijzevanoverlijden =
| stopwijzevanoverlijden = 
| begraafdatum =
| stopbegraafdatum =
| begraafplaats =
| stopbegraafplaats =
| beroep = 
| stopberoep =
| werkveld =
| stopwerkveld =
| werkgever = 
| stopwerkgever =
| werkplaats = 
| stopwerkplaats =
| bekendvan = 
| stopbekendvan =
| functies = 
| stopfuncties =
| student =
| stopstudent =
| promovendi =
| stoppromovendi =
| beginwerk =
| stopbeginwerk =
| eindwerk =
| stopeindwerk =
| school = 
| stopschool =
| promotor = 
| stoppromotor =
| studie = 
| stopstudie =
| nevenstudie =
| stopnevenstudie =
| graad = 
| stopgraad =
| instrument =
| stopinstrument =
| zangstem =
| stopzangstem =
| genre = 
| stopgenre =
| stroming = 
| stopstroming =
| sport =
| stopsport =
| sportland =
| stopsportland =
| sportdiscipline =
| stopsportdiscipline =
| sportclub =
| stopsportclub =
| trainerclub =
| stoptrainerclub =
| competitie =
| stopcompetitie =
| sportpositie =
| stopsportpositie =
| ideologie =
| stopideologie =
| partij = 
| stoppartij =
| verkiezing = 
| stopverkiezing =
| rang =
| stoprang =
| onderdeel = 
| stoponderdeel =
| eenheid = 
| stopeenheid =
| conflict = 
| stopconflict =
| religie = 
| stopreligie =
| orde = 
| stoporde =
| consecrator = 
| stopconsecrator =
| heilig = 
| stopheilig =
| feestdag = 
| stopfeestdag =
| gens =
| stopgens =
| familie =
| stopfamilie =
| echtgenoot = 
| stopechtgenoot =
| partner = 
| stoppartner =
| vader = 
| stopvader =
| moeder = 
| stopmoeder =
| stiefouder = 
| stopstiefouder =
| kinderen = 
| stopkinderen =
| broerzus = 
| stopbroerzus =
| etniciteit = 
| stopetniciteit =
| klasse =
| stopklasse =
| woonplaats =
| stopwoonplaats =
| talen =
| stoptalen =
| moedertaal =
| stopmoedertaal =
| schrijftaal =
| stopschrijftaal =
| veroordeling =
| stopveroordeling =
| gevangenis =
| stopgevangenis =
| lengte =
| stoplengte =
| gewicht =
| stopgewicht =
| haar = 
| stophaar =
| ogen =
| stopogen =
| lidmaatschap =
| stoplidmaatschap =
| deelname =
| stopdeelname =
| prijzen =
| stopprijzen =
| nominaties = 
| stopnominaties =
| website = 
| stopwebsite =
| afbeelding2 =
| stopafbeelding2 = 
| onderschrift2 = 
| graf = 
| stopgraf =
| onderschriftgraf = 
| handtekening = 
| stophandtekening =
| onderschrifthandtekening = 
| portaal  = 
| portaal2 = 
}}

Alle argumenten die je niet toevoegt, worden bij Wikidata opgehaald, met uitzondering van 'naam', die dan de naam van de pagina is, en afbeeldingsbreedte en onderschrift, die dan leeg wordt gelaten (uitzondering: het onderschriftgraf is als default 'graf'). Alle argumenten die je toevoegt zonder inhoud worden overgeslagen, ook al staat er wel data op Wikidata.