Sjabloon:Infobox persoon Wikidata

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Infobox persoon Wikidata
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
De informatie in deze infobox is afkomstig van Wikidata.
U kunt die informatie hier bewerken.
Sjabloondocumentatie​

Sjabloon:Infobox persoon Wikidata kan gebruikt worden om een infobox voor een persoon te maken op basis van informatie uit Wikidata. Een flink aantal soorten data wordt uit de Wikidata-pagina van de persoon gehaald en getoond. Als je informatie wilt veranderen of toevoegen ten opzichte van de Wikidata-informatie, dan kun je de data ook zelf invullen, dat overschrijft de data uit Wikidata. Als je informatie uit Wikidata niet wilt tonen, kun je de variabele stop<variabelenaam> een waarde geven, dus bijvoorbeeld:

| stoponderdeel = ja

om het legeronderdeel niet te tonen. Merk op: een dergelijke 'stop' verhindert alle tekst in het bepaalde vak. Wil je dus de informatie van Wikidata vervangen, gebruik dan alleen de 'normale' variabele, niet de stop-variabele.

Gebruik

Minimaal

{{Infobox persoon Wikidata}}

Hiermee worden alle gegevens via Wikidata opgehaald, en geen andere, met uitzondering van 'naam', die wordt gelezen uit de paginatitel.

Maximaal

{{{Naam}}}
{{{Altnaam}}}
[[Bestand:afbeelding.png|{{{afbeeldingbreedte}}}px|alt=]]
{{{onderschrift}}}
Algemene informatie
Land {{{land}}}
Naam bij geboorte {{{geboortenaam}}}
Adellijke titel {{{titel}}}
Geboortedatum {{{geboortedatum}}}
Geboorteplaats {{{geboorteplaats}}}
Doodsoorzaak {{{doodsoorzaak}}}
Begrafenis/crematiedatum {{{begraafdatum}}}
Begraafplaats {{{begraafplaats}}}
Wijze van overlijden {{{wijzevanoverlijden}}}
Werk
Beroep {{{beroep}}}
Werkveld {{{werkveld}}}
Werkgever(s) {{{werkgever}}}
Werkplaats {{{werkplaats}}}
Bekende werken {{{bekendvan}}}
Functies {{{functies}}}
Leerlingen {{{student}}}
Promovendi {{{promovendi}}}
Actieve periode {{{beginwerk}}} - {{{eindwerk}}}
Studie
School/universiteit {{{school}}}
Leerling van {{{leraar}}}
Promotor {{{promotor}}}
Studie {{{studie}}}
Nevenstudie {{{nevenstudie}}}
Academische graad {{{graad}}}
Kunst
Muziekinstrument {{{instrument}}}
Genre {{{genre}}}
Platenlabel {{{platenlabel}}}
Beïnvloed door {{{beinvloeddoor}}}
Sport
Sport {{{sport}}}
Land voor sport {{{sportland}}}}
Onderdeel {{{sportdiscipline}}}
Club {{{sportclub}}}
Club als trainer {{{trainerclub}}}
Competitie {{{competitie}}}
Positie in team {{{sportpositie}}}
Politiek
Ideologie {{{ideoligie}}}
Politieke partij {{{partij}}}
Verkiezingsdeelname {{{verkiezing}}}
Militair
Rang {{{rang}}}
Legeronderdeel {{{onderdeel}}}
Conflict {{{conflict}}}
Religie
Religie {{{religie}}}
Kloosterorde {{{orde}}}
Consecrator {{{consecrator}}}
Heiligheid {{{heilig}}}
Feestdag {{{feestdag}}}
Familie
Echtgenoot {{{echtgenoot}}}
Partner(s) {{{partner}}}
Vader {{{vader}}}
Moeder {{{moeder}}}
Stiefouder {{{stiefouder}}}
Kinderen {{{kinderen}}}
Broers en zussen {{{broerzus}}}
Persoonlijk
Etniciteit {{{etniciteit}}}
Sociale klasse {{{klasse}}}
Woonplaats {{{woonplaats}}}
Talen {{{talen}}}
Moedertaal {{{moedertaal}}}
Schrijftaal {{{schrijftaal}}}
Veroordeling {{{veroordeling}}}
Plaats van gevangenschap {{{gevangenis}}}
Fysiek
Lengte (cm) {{{lengte}}}
Gewicht (kg) {{{gewicht}}}
Haarkleur {{{haar}}}
Kleur ogen {{{ogen}}}
Diversen
Lid van {{{lidmaatschap}}}
Deelnemer aan {{{deelname}}}
Prijzen en onderscheidingen {{{prijzen}}}
Nominaties {{{nominaties}}}
Website {{{website}}}
[[Bestand:{{{afbeelding2.png}}}|266px|{{{onderschrift2}}}]]
{{{onderschrift2}}}
[[Bestand:{{{graf.png}}}|266px|graf]]
{{{onderschriftgraf}}}
[[Bestand:{{{handtekening.png}}}|266px|handtekening]]
{{{onderschrifthandtekening}}}
De informatie in deze infobox is afkomstig van Wikidata.
U kunt die informatie hier bewerken.
{{Infobox persoon Wikidata
| naam = 
| altnaam = 
| stopaltnaam =
| afbeelding = 
| stopafbeelding =
| afbeeldingbreedte = 
| onderschrift = 
| land = 
| stopland =
| geboortenaam = 
| stopgeboortenaam =
| titel =
| stoptitel =
| geboortedatum = 
| stopgeboortedatum =
| geboorteplaats = 
| stopgeboorteplaats =
| overlijdensdatum = 
| stopoverlijdensdatum =
| overlijdensplaats = 
| stopoverlijdensplaats =
| doodsoorzaak = 
| stopdoodsoorzaak =
| wijzevanoverlijden =
| stopwijzevanoverlijden = 
| begraafdatum =
| stopbegraafdatum =
| begraafplaats =
| stopbegraafplaats =
| beroep = 
| stopberoep =
| werkveld =
| stopwerkveld =
| werkgever = 
| stopwerkgever =
| werkplaats = 
| stopwerkplaats =
| bekendvan = 
| stopbekendvan =
| functies = 
| stopfuncties =
| student =
| stopstudent =
| promovendi =
| stoppromovendi =
| beginwerk =
| stopbeginwerk =
| eindwerk =
| stopeindwerk =
| school = 
| stopschool =
| promotor = 
| stoppromotor =
| studie = 
| stopstudie =
| nevenstudie =
| stopnevenstudie =
| graad = 
| stopgraad =
| instrument =
| stopinstrument =
| zangstem =
| stopzangstem =
| genre = 
| stopgenre =
| stroming = 
| stopstroming =
| sport =
| stopsport =
| sportland =
| stopsportland =
| sportdiscipline =
| stopsportdiscipline =
| sportclub =
| stopsportclub =
| trainerclub =
| stoptrainerclub =
| competitie =
| stopcompetitie =
| sportpositie =
| stopsportpositie =
| ideologie =
| stopideologie =
| partij = 
| stoppartij =
| verkiezing = 
| stopverkiezing =
| rang =
| stoprang =
| onderdeel = 
| stoponderdeel =
| eenheid = 
| stopeenheid =
| conflict = 
| stopconflict =
| religie = 
| stopreligie =
| orde = 
| stoporde =
| consecrator = 
| stopconsecrator =
| heilig = 
| stopheilig =
| feestdag = 
| stopfeestdag =
| gens =
| stopgens =
| familie =
| stopfamilie =
| echtgenoot = 
| stopechtgenoot =
| partner = 
| stoppartner =
| vader = 
| stopvader =
| moeder = 
| stopmoeder =
| stiefouder = 
| stopstiefouder =
| kinderen = 
| stopkinderen =
| broerzus = 
| stopbroerzus =
| etniciteit = 
| stopetniciteit =
| klasse =
| stopklasse =
| woonplaats =
| stopwoonplaats =
| talen =
| stoptalen =
| moedertaal =
| stopmoedertaal =
| schrijftaal =
| stopschrijftaal =
| veroordeling =
| stopveroordeling =
| gevangenis =
| stopgevangenis =
| lengte =
| stoplengte =
| gewicht =
| stopgewicht =
| haar = 
| stophaar =
| ogen =
| stopogen =
| lidmaatschap =
| stoplidmaatschap =
| deelname =
| stopdeelname =
| prijzen =
| stopprijzen =
| nominaties = 
| stopnominaties =
| website = 
| stopwebsite =
| afbeelding2 =
| stopafbeelding2 = 
| onderschrift2 = 
| graf = 
| stopgraf =
| onderschriftgraf = 
| handtekening = 
| stophandtekening =
| onderschrifthandtekening = 
| portaal  = 
| portaal2 = 
}}

Alle argumenten die je niet toevoegt, worden bij Wikidata opgehaald, met uitzondering van 'naam', die dan de naam van de pagina is, en afbeeldingsbreedte en onderschrift, die dan leeg wordt gelaten (uitzondering: het onderschriftgraf is als default 'graf'). Alle argumenten die je toevoegt zonder inhoud worden overgeslagen, ook al staat er wel data op Wikidata.

Geen beschrijving.

Sjabloonparameters[Sjabloongegevens bewerken]

Dit sjabloon heeft een aangepaste opmaak.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
naamnaam

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopaltnaamstopaltnaam

geen beschrijving

Booleanoptioneel
altnaamaltnaam

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopafbeeldingstopafbeelding

geen beschrijving

Booleanoptioneel
afbeeldingafbeelding

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingbreedteafbeeldingbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
onderschriftonderschrift

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop1kop1

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoplandstopland

geen beschrijving

Booleanoptioneel
landland

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgeboortenaamstopgeboortenaam

geen beschrijving

Booleanoptioneel
geboortenaamgeboortenaam

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoptitelstoptitel

geen beschrijving

Booleanoptioneel
titeltitel

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgeboortedatumstopgeboortedatum

geen beschrijving

Booleanoptioneel
geboortedatumgeboortedatum

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgeboorteplaatsstopgeboorteplaats

geen beschrijving

Booleanoptioneel
geboorteplaatsgeboorteplaats

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopsterfdatumstopsterfdatum

geen beschrijving

Booleanoptioneel
sterfdatumsterfdatum

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopsterfplaatsstopsterfplaats

geen beschrijving

Booleanoptioneel
sterfplaatssterfplaats

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopdoodsoorzaakstopdoodsoorzaak

geen beschrijving

Booleanoptioneel
doodsoorzaakdoodsoorzaak

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopbegraafdatumstopbegraafdatum

geen beschrijving

Booleanoptioneel
begraafdatumbegraafdatum

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopbegraafplaatsstopbegraafplaats

geen beschrijving

Booleanoptioneel
begraafplaatsbegraafplaats

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopwijzevanoverlijdenstopwijzevanoverlijden

geen beschrijving

Booleanoptioneel
wijzevanoverlijdenwijzevanoverlijden

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop2kop2

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopberoepstopberoep

geen beschrijving

Booleanoptioneel
beroepberoep

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopwerkveldstopwerkveld

geen beschrijving

Booleanoptioneel
werkveldwerkveld

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopwerkgeverstopwerkgever

geen beschrijving

Booleanoptioneel
werkgeverwerkgever

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopwerkplaatsstopwerkplaats

geen beschrijving

Booleanoptioneel
werkplaatswerkplaats

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopbekendvanstopbekendvan

geen beschrijving

Booleanoptioneel
bekendvanbekendvan

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopfunctiesstopfuncties

geen beschrijving

Booleanoptioneel
functiesfuncties

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopstudentstopstudent

geen beschrijving

Booleanoptioneel
studentstudent

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoppromovendistoppromovendi

geen beschrijving

Booleanoptioneel
promovendipromovendi

geen beschrijving

Regeloptioneel
beginwerkbeginwerk

geen beschrijving

Regeloptioneel
eindwerkeindwerk

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopbeginwerkstopbeginwerk

geen beschrijving

Booleanoptioneel
stopeindwerkstopeindwerk

geen beschrijving

Booleanoptioneel
kop3kop3

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopschoolstopschool

geen beschrijving

Booleanoptioneel
schoolschool

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopleraarstopleraar

geen beschrijving

Booleanoptioneel
leraarleraar

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoppromotorstoppromotor

geen beschrijving

Booleanoptioneel
promotorpromotor

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopstudiestopstudie

geen beschrijving

Booleanoptioneel
studiestudie

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopnevenstudiestopnevenstudie

geen beschrijving

Booleanoptioneel
nevenstudienevenstudie

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgraadstopgraad

geen beschrijving

Booleanoptioneel
graadgraad

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop4kop4

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopinstrumentstopinstrument

geen beschrijving

Booleanoptioneel
instrumentinstrument

geen beschrijving

Regeloptioneel
zangstemzangstem

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgenrestopgenre

geen beschrijving

Booleanoptioneel
genregenre

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopbewegingstopbeweging

geen beschrijving

Booleanoptioneel
bewegingbeweging

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopplatenlabelstopplatenlabel

geen beschrijving

Booleanoptioneel
platenlabelplatenlabel

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopbeinvloeddoorstopbeinvloeddoor

geen beschrijving

Booleanoptioneel
beinvloeddoorbeinvloeddoor

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop5kop5

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopsportstopsport

geen beschrijving

Booleanoptioneel
sportsport

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopsportlandstopsportland

geen beschrijving

Booleanoptioneel
sportlandsportland

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopsportdisciplinestopsportdiscipline

geen beschrijving

Booleanoptioneel
sportdisciplinesportdiscipline

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopsportclubstopsportclub

geen beschrijving

Booleanoptioneel
sportclubsportclub

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoptrainerclubstoptrainerclub

geen beschrijving

Booleanoptioneel
trainerclubtrainerclub

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopcompetitiestopcompetitie

geen beschrijving

Booleanoptioneel
competitiecompetitie

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopsportpositiestopsportpositie

geen beschrijving

Booleanoptioneel
sportpositiesportpositie

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop6kop6

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopideologiestopideologie

geen beschrijving

Booleanoptioneel
ideologieideologie

geen beschrijving

Regeloptioneel
ideoligieideoligie

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoppartijstoppartij

geen beschrijving

Booleanoptioneel
partijpartij

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopverkiezingstopverkiezing

geen beschrijving

Booleanoptioneel
verkiezingverkiezing

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop7kop7

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoprangstoprang

geen beschrijving

Booleanoptioneel
rangrang

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoponderdeelstoponderdeel

geen beschrijving

Booleanoptioneel
onderdeelonderdeel

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopeenheidstopeenheid

geen beschrijving

Booleanoptioneel
eeneheideeneheid

geen beschrijving

Regeloptioneel
eenheideenheid

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopconflictstopconflict

geen beschrijving

Booleanoptioneel
conflictconflict

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop8kop8

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopreligiestopreligie

geen beschrijving

Booleanoptioneel
religiereligie

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopordestoporde

geen beschrijving

Booleanoptioneel
ordeorde

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopconsecratorstopconsecrator

geen beschrijving

Booleanoptioneel
consecratorconsecrator

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopheiligstopheilig

geen beschrijving

Booleanoptioneel
heiligheilig

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopfeestdagstopfeestdag

geen beschrijving

Booleanoptioneel
feestdagfeestdag

geen beschrijving

Regeloptioneel
kop9kop9

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgensstopgens

geen beschrijving

Booleanoptioneel
gensgens

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopfamiliestopfamilie

geen beschrijving

Booleanoptioneel
familiefamilie

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopechtgenootstopechtgenoot

geen beschrijving

Booleanoptioneel
echtgenootechtgenoot

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoppartnerstoppartner

geen beschrijving

Booleanoptioneel
partnerpartner

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopvaderstopvader

geen beschrijving

Booleanoptioneel
vadervader

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopmoederstopmoeder

geen beschrijving

Booleanoptioneel
moedermoeder

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopstiefouderstopstiefouder

geen beschrijving

Booleanoptioneel
stiefouderstiefouder

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopkinderenstopkinderen

geen beschrijving

Booleanoptioneel
kinderenkinderen

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopbroerzusstopbroerzus

geen beschrijving

Booleanoptioneel
broerzusbroerzus

geen beschrijving

Regeloptioneel
kopAkopA

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopetniciteitstopetniciteit

geen beschrijving

Booleanoptioneel
etniciteitetniciteit

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopklassestopklasse

geen beschrijving

Booleanoptioneel
klasseklasse

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopwoonplaatsstopwoonplaats

geen beschrijving

Booleanoptioneel
woonplaatswoonplaats

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoptalenstoptalen

geen beschrijving

Booleanoptioneel
talentalen

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopmoedertaalstopmoedertaal

geen beschrijving

Booleanoptioneel
moedertaalmoedertaal

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopschrijftaalstopschrijftaal

geen beschrijving

Booleanoptioneel
schrijftaalschrijftaal

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopveroordelingstopveroordeling

geen beschrijving

Booleanoptioneel
veroordelingveroordeling

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgevangenisstopgevangenis

geen beschrijving

Booleanoptioneel
gevangenisgevangenis

geen beschrijving

Regeloptioneel
kopBkopB

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoplengtestoplengte

geen beschrijving

Booleanoptioneel
lengtelengte

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgewichtstopgewicht

geen beschrijving

Booleanoptioneel
gewichtgewicht

geen beschrijving

Regeloptioneel
stophaarstophaar

geen beschrijving

Booleanoptioneel
haarhaar

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopogenstopogen

geen beschrijving

Booleanoptioneel
ogenogen

geen beschrijving

Regeloptioneel
kopCkopC

geen beschrijving

Regeloptioneel
stoplidmaatschapstoplidmaatschap

geen beschrijving

Booleanoptioneel
lidmaatschaplidmaatschap

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopdeelnamestopdeelname

geen beschrijving

Booleanoptioneel
deelnamedeelname

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopprijzenstopprijzen

geen beschrijving

Booleanoptioneel
prijzenprijzen

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopnominatiesstopnominaties

geen beschrijving

Booleanoptioneel
nominatiesnominaties

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopwebsitestopwebsite

geen beschrijving

Booleanoptioneel
websitewebsite

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopafbeelding2stopafbeelding2

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding2afbeelding2

geen beschrijving

Regeloptioneel
onderschrift2onderschrift2

geen beschrijving

Regeloptioneel
stopgrafstopgraf

geen beschrijving

Booleanoptioneel
grafgraf

geen beschrijving

Regeloptioneel
onderschriftgrafonderschriftgraf

geen beschrijving

Regeloptioneel
stophandtekeningstophandtekening

geen beschrijving

Booleanoptioneel
handtekeninghandtekening

geen beschrijving

Regeloptioneel
onderschrifthandtekeningonderschrifthandtekening

geen beschrijving

Regeloptioneel
portaalportaal

geen beschrijving

Regeloptioneel
portaal2portaal2

geen beschrijving

Regeloptioneel