Sjabloon:Infobox verdrag

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Infobox verdrag
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Sjabloondocumentatie​

Gebruik

{{Infobox verdrag
| verdragsnaam     = 
| afbeelding      = 
| afbeeldingbreedte  = 
| onderschrift     = 
| type         = 
| rechtsgebied     = 
| onderwerp      = 
| datumontworpen    = 
| datumgetekend    = 
| plaatsgetekend    = 
| datuminwerking    = 
| voorwaarden     = 
| voorlopigetoepassing = 
| amendementen     = 
| ondertekenaars    = 
| deelnemers      = 
| depositaris     = 
| status        = 
| vooraf        = 
| opvolging      = 
| taal         = 
| talen        = 
| afschrift      = 
| linktekst      =
}}

Uitleg

Type
Globaal worden twee typen verdrag onderscheiden: bilateraal (tussen twee partijen) en multilateraal (tussen meer dan twee partijen)
Rechtsgebied
Het rechtsgebied waarbinnen het verdrag valt, bijvoorbeeld: internationaal humanitair recht, internationaal privaatrecht, zeerecht of mensenrechten
Onderwerp
Het onderwerp of thema van het verdrag: bijvoorbeeld cultureel erfgoed, scheepvaart of internationale privileges en immuniteiten
Datumontworpen
Datum waarop het verdrag vastgesteld is.
Datumgetekend
Datum waarop het verdrag ondertekend is, of indien het verdrag gedurende een langere termijn ondertekend kon worden die begindag van de ondertekeningstermijn
Datuminwerking
De datum waarop het verdrag inwerking is getreden, zie ook regel voorwaarden
Voorwaarden
De voorwaarden die nodig zijn om het verdrag formeel in werking te laten treden, meestal gaat het om een x aantal ratificaties
Voorlopigetoepassing
Ja of nee eventueel aangevuld met voorwaarden voor voorlopige toepassing
Amendementen
Formele aanpassingen van het verdrag tussen de verdragspartijen. Deze kunnen vervat zijn in een protocol maar dat hoeft niet.
Ondertekenaars
Staten die het verdrag hebben ondertekend, dit kan meestal maar gedurende een specifieke periode
Deelnemers
Staten die partij bij het verdrag zijn geworden (vaak door ratificatie, acceptatie, accessie, successie)
Depositaris
Doorgaans in het verdrag benoemde autoriteit die de originele stukken onder zich houd
Status
Opgeschort, beëindigd of ingetrokken
Opvolging
Indien in het verdrag geregeld is dat het verdrag een eerder verdrag tussen partijen vervangt, dan kan het oude verdrag hier opgenomen worden
Taal
De officiële taalversie van het verdrag, indien er meerdere officiële taalversies zijn dient de regel talen gebruikt te worden
Talen
Indien er meerdere officiële taalversies zijn van het verdrag. Verdragen die binnen het kader van de VN totstandkomen hebben vrijwel altijd meerdere officiële taalversies
Afschrift
Link naar een fotokopie van het officieel gewaarmerkt afschrift van het verdrag. De Nederlandse overheid stelt deze, met betrekking tot de verdragen waar zij de depositaris van is, gratis ter beschikking op http://www.verdragenbank.nl
Linktekst
Link naar de tekst van het verdrag. Veel teksten van verdragen zijn te vinden in openbare databanken. Op http://www.wetten.overheid.nl zijn meer dan 6000 verdragen te vinden waarbij Nederland partij is, voorzien van Nederlandse vertaling. Eén van de grootste verzamelingen van verdragen is te vinden op de verdragenbank van de VN https://treaties.un.org. Links kunnen tegevoegd worden middels wiki-syntax, bijvoorbeeld [http://www.linknaarverdrag.nl VN-verdragenbank] De tekst die dan in het venster verschijnt is 'VN-verdragenbank'.