Sociale marketing

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen.

In de jaren 70 van de 20e eeuw woedde een debat binnen de marketinggemeenschap over hoe breed marketing gedefinieerd moest worden. In het juli 1971 nummer van Journal of Marketing deden Kotler en Zaltman een oproep in dit kader om marketing breder te definiëren dan tot commerciële transacties zoals tot op dat moment gebruikelijk was[1]. Niet veel later werden deze ideeën nogmaals uiteengezet in het boek Social Marketing door marketing experts Philip Kotler en Eduardo L. Roberto[2][3]. Kotler en Roberto introduceeerden het onderwerp met de woorden: “Een campagne voor sociale verandering is een georganiseerde inspanning door een groep (de change agent) die probeert anderen (de target adopters) over te halen tot het accepteren, aanpassen of loslaten van bepaalde ideeën, attitudes, praktijken of gedrag." Hun publicatie werd in 2002 geactualiseerd door Philip Kotler, Ned Roberto en Nancy Lee[4].

Vanaf omstreeks 2005 wordt ook de term transformationele marketing gebruikt voor activiteiten gericht op het veranderen van gewoonten en voorkeuren van individuen, ter vergroting van hun eigen welzijn, of dat van de maatschappij. Gedacht kan worden aan campagnes gericht op het stoppen met roken, of het voorkomen van obesitas.

Enkele auteurs die in dit veld naam gemaakt hebben zijn Kotler en Andreasen[5], als ook Zaltman.


Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen

  1. Kotler, Philip en Gerald Zaltman (1971) "Social Marketing: An approach to planned social change", Journal of marketing 35 (juli), p3-12
  2. Kotler, Philip en Eduardo L. Roberto (1971) "Social Marketing", ISBN 0-7619-2434-5
  3. Kotler, Philip en Eduardo L. Roberto (1991) "Sociale marketing: strategieën voor grootschalige gedragsverandering", vertaald uit het Engels door N.M. Wijngaards, Het Spectrum, reeks Intermediair, vertaling van: Social marketing: strategies for changing public behavior, New York Free Press, cop. 1989, ISBN 90-274-2488-8
  4. Philip Kotler, Ned Roberto, Nancy Lee (2002) "Social Marketing: Improving the Quality of Life", SAGE, ISBN 0-7619-2434-5
  5. zie bijvoorbeeld R. Andreasen, Marketing Social Change (ISBN 0-7879-0137-7)

Overige boeken omtrent sociale marketing

  • Nedra Kline Weinreich, Hands-On Social Marketing (ISBN 0-7619-0867-6)
  • Doug McKenzie-Mohr en William Smith, Fostering Sustainable Behavior (ISBN 0-86571-406-1)
  • W. Nelissen, H. Ruelle en G. Bartels (Eds.), Sociale marketing in het (milieu)beleid; van een zendergericht naar een ontvangergerichte overheid, Bussum: Couthino
  • Leen Lagasse, 2004, Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen, De Boeck, Antwerpen, ISBN 9045505045
  • Chris Aertsen (red.), 2009, Designing Change - Social marketing voor duurzaamheidstransities, Change Designers, Brussel, ISBN 9789490452001

Externe links