Afgezonderd particulier vermogen: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
geen bewerkingssamenvatting
'''Afgezonderd particulier vermogen (APV)''' is een financiële constructie waarbij een persoon of familie geld afstaat aan een entiteit met of zonder [[rechtspersoon]]lijkheid zonder daar formeel (mede)eigenaar van te worden, maar waarbij deze persoon of familie feitelijk uiteindelijk wel de opbrengsten van het vermogen geniet en/of het vermogen terugkrijgt. Een voorbeeld is een [[trust (rechtsvorm)|trust]].
 
== DefinitieRegeling ==
Een afgezonderd particulier vermogen wordt gedefinieerd in artikel 2.14a<ref>https://wetten.overheid.nl/BWBR0011353#Hoofdstuk2_Afdeling2.4_Artikel2.14a</ref> van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]]. Het gaat om een afgezonderd vermogen (onafhankelijk van de juridische vormgeving), niet zijnde een [[sociaal belang behartigende instelling]], waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of een economische deelgerechtigdheid is ontstaan.<ref>Dit is ingevoerd bij de ''Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)''. De wet is op 1 januari 2010 in werking getreden.</ref>
 
Dit sluit volgens de regering aan bij de bestaande praktijk dat in nagenoeg alle gevallen de erfgenamen ook de begunstigden zijn van het APV. Ingeval niet-erfgenamen begunstigden zijn dan hebben deze begunstigden doorgaans een concreet recht richting het APV. Zo'n concreet recht wordt bij deze begunstigde belast en blijft buiten aanmerking bij de erfgenamen, de toerekening betreft slechts het discretionaire deel.
 
==Voorkomen van belastingontwijking door onterving:==
== Tegenbewijsregeling ==
De toerekening is niet van toepassing met betrekking tot een erfgenaam, ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden.
 
Voorkomen van belastingontwijking door onterving:
 
Voor de fiscale behandeling van een APV wordt onder een erfgenaam mede verstaan een persoon die is onterfd en die rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV of wiens partner of bloed- of aanverwant in de rechte lijn in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV.
 
==Voorbeelden==
Voorkomen van dubbele belasting (zg. ''toerekeningsstop''):
 
Een afgezonderd particulier vermogen kan bijvoorbeeld zijn een Anglo-Amerikaanse [[Trust (rechtsvorm)|trust]], een buitenlandse Stiftung, Anstalt, Antilliaanse stichting particulier fonds (SPF), foundation, Treuhand, en ook een [[Stichting#Nederland|Nederlandse stichting]] die geen of slechts incidenteel een algemeen nut beoogt, en ook geen of slechts incidenteel een sociaal belang behartigt.
 
 
Mocht de APV niet aan deze eisen voldoen, worden bezittingen en schulden van de APV wel toegerekend aan de inbrenger, maar kan deze in aanmerking komen voor verrekening van het buitenlandse bronbelasting.
 
== Tegenbewijsregeling ==
De toerekening is niet van toepassing met betrekking tot een erfgenaam, ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden.
 
==Omvang==
77.757

bewerkingen

Navigatiemenu