Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • zie Tractatenblad. Wetten.overheid.nl (geconsolideerde Nederlandse wet- en regelgeving) De Vlaamse Codex (geconsolideerde Vlaamse wetgeving vanaf 1/1/1964)
  1 kB (144 woorden) - 9 okt 2012 13:07
 • overheid.nl Alle Nederlandse (juridische) wetten Decentrale Regelgeving Alle Nederlandse decentrale regelgeving (gemeentes/ provincies/ waterschappen/ Openbare
  15 kB (1.950 woorden) - 14 apr 2019 00:40
 • persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken
  4 kB (598 woorden) - 7 dec 2018 08:53
 • Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan
  711 bytes (79 woorden) - 11 feb 2011 20:20
 • (gesteente) consolidatie (economie) consolidatie (boekhouding) consolidatie (geneeskunde) consolidatie (geheugen) consolidatie (wet- en regelgeving)
  322 bytes (28 woorden) - 13 mrt 2013 21:34
 • Afwegingskader beleid en regelgeving. Algemeen verbindende voorschriften worden vanwege het Rijk niet op andere wijze vastgesteld dan door: een wet in formele zin
  12 kB (1.407 woorden) - 11 apr 2019 09:02
 • Arbeidsomstandighedenwet (doorverwijzing vanaf Arbo wet)
  een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers
  7 kB (760 woorden) - 27 feb 2019 18:26
 • hogere regelgeving daartoe een grondslag bevat, kan hogere regelgeving door lagere regelgeving worden gewijzigd. Vaak maakt de hogere regelgeving de wijziging
  46 kB (5.907 woorden) - 15 jan 2019 15:12
 • onderwerp dat het "bij wet" bepaald moet worden, of dat "de wet" het vaststelt, dan mag het uitsluitend bij formele wet vastgesteld worden en dus niet worden
  7 kB (906 woorden) - 31 aug 2014 21:17
 • Wegenverkeerswet 1994 (categorie Nederlandse formele wet)
  De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. Een aantal hoofdlijnen is nader uitgewerkt in een aantal
  1 kB (147 woorden) - 30 apr 2017 01:49
 • verordening gegevensbescherming), de Telecommunicatiewet en andere vigerende wet- en regelgeving. Ten aanzien van beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde
  31 kB (3.446 woorden) - 18 mrt 2019 11:52
 • bestuursrechtelijke regelgeving, in de Awb terechtkomen. Vaak vanuit de gedachte dat de problematiek die speelt bij een specifieke wet, weleens het beste
  11 kB (1.405 woorden) - 17 jan 2018 12:07
 • beperken tot datgene waartoe Europese regelgeving verplichtte. In de wet zijn deze elementen terug te vinden. De Wet Natuurbescherming heeft drie subdoelen
  4 kB (382 woorden) - 26 jul 2018 15:51
 • papegaaiachtigen vroegtijdig te scheiden van hun ouders. Die regelgeving verbiedt papegaaien en parkieten met de hand groot te brengen. De jonge vogels mogen
  5 kB (532 woorden) - 2 feb 2019 20:13
 • websites en webapplicaties verwijst EN 301 549 naar een andere internationale standaard: WCAG 2.1 (Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent). EN 301
  2 kB (259 woorden) - 4 jan 2019 09:50
 • heeft de wet- en regelgeving opgesteld omtrent legionellapreventie. Voorts staat de zorgplicht legionellapreventie vervat in de 'Drinkwaterwet en -besluit'
  11 kB (1.180 woorden) - 27 nov 2018 10:23
 • Salduz-arrest (doorverwijzing vanaf Salduz-wet)
  Mensenrechten heeft ingesteld tegen de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
  12 kB (1.411 woorden) - 6 nov 2018 16:16
 • zowel de plaatselijke wet- en regelgeving als de fysisch-chemische eigenschappen van de ondergrond. In Nederland staan het rijk en de provincies niet afwijzend
  8 kB (1.005 woorden) - 26 mrt 2019 10:35
 • De Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (wet van 24 juni 2004, Staatsblad 2004, 311, tot wijziging van
  2 kB (239 woorden) - 18 feb 2017 00:04
 • financiële instelling is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie. Het woord compliance komt van het Engelse
  2 kB (288 woorden) - 4 okt 2018 20:13

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.