Special purpose vehicle

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voor de militaire voertuigen van de Wehrmacht, zie Lijst van Sonderkraftfahrzeuge.

Een Special Purpose Vehicle (SPV) of buitenbalansvehikel is een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht en gebruikt. Men spreekt ook wel van SPC (Special Purpose Company) of SPE (Special Purpose Entity).

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men een bepaalde transactie of project in een aparte vennootschap wil onderbengen. De reden kan zijn dat men het risico op deze transactie wil isoleren van de andere activa en passiva van het bedrijf. Ook kunnen er competitieve redenen achter zitten. Een nieuwe vennootschap zal namelijk niet gebonden zijn aan bepaalde licencing-agreements die het bestaande bedrijf heeft, dus kan het bedrijf bepaalde intellectuele eigendommen hierin onderbrengen. Tevens kunnen er belastingtechnische redenen bestaan voor het gebruik van een SPV. En last but not least zal een "schoon" vennootschap minder lastige (publiekrechtelijke, effectenrechtelijke en andere) toetsingsprocedures hoeven te doorlopen voor het aan de transactie mag deelnemen. Om deze reden wordt een SPV vrijwel nooit herbruikt, maar altijd geliquideerd.

Een bedrijf kan SPV's zelf beheren, maar kan hier ook een speciale dienstverlener voor gebruiken: een trustkantoor. De volgende elementen zijn van belang voor een SPV:

  • De entiteit kan snel worden opgericht;
  • De registratie bij de belastingdienst en het handelsregister verloopt vlot;
  • De entiteit kwalificeert als fiscaal inwoner van het land en kan gebruikmaken van verdragsvoordelen;
  • De entiteit kan met een minimum aan administratieve rompslomp direct aan het rechtsverkeer deelnemen.

SPV's vindt men dan ook meestal terug in zogenaamde gestructureerde financiën. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Securitisaties;
  • Vliegtuigleases;
  • Projectfinanciering.