Theosophical Society

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Theosofische Vereniging)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Helena Petrovna Blavatsky

De Theosophical Society werd in 1875 in New York opgericht door Helena Petrovna Blavatsky (HPB), Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen. Deze beweging speelde een belangrijke rol in het verspreiden van het esoterisch gedachtegoed in de moderne tijd.[1]

Blavatsky schrijft hierover in haar plakboek (originelen in de archieven te Adyar, gepubliceerd onder andere in de "Collected Writings") dat ze de Theosophical Society oprichtte in opdracht van haar Leraar in India, een Mahatma, een Meester in de Orde van Wijsheid en Mededogen[2] met als hoofddoel, niet zozeer het bevredigen van individuele aspiraties, dan wel in het dienen van onze medemensen[3]. Later in 1878 en 1879 zijn er takken van de Theosophical Society onder dezelfde leiding in Engeland (later wordt dat de London Lodge) en India opgericht.

Doelstellingen en wensen van de oprichters[bewerken | brontekst bewerken]

In 1878 wordt de Brotherhood of Humanity voor het eerst naar buiten toe genoemd in het zeer belangrijke document The Theosophical Society: its origin, plan and aims[4]. Ook staat in dit document wat de Theosophical Society wel en vooral ook wat hij niet zou moeten zijn:

"De naam van de Theosophical Society verklaart de doelstellingen en wensen van de oprichters: zij proberen kennis te verkrijgen van de aard en eigenschappen van de Allerhoogste Macht en de hogere geesten door middel van fysische processen. Zij hopen met andere woorden, dat ze er in zullen slagen om voor zichzelf en voor andere onderzoekers, het bewijs te krijgen voor het bestaan van een Ongezien Universum, de aard van haar inwoners, als die er zijn en de wetten waaraan zij moeten gehoorzamen en hun betrekkingen tot de mensheid, door dieper dan de moderne wetenschap tot nu toe gedaan heeft, in de esoterische filosofieën uit oude tijden door te dringen."

"Wat de privé opvattingen van de leden ook mogen zijn, de Society heeft geen dogma's om de hand aan te houden en geen geloof om te verspreiden. Het is noch als afgescheiden Spiritistische sekte bedoeld, noch als dienaar van een of andere sektarische of filosofische organisatie. Haar enige axioma is de almacht van de waarheid, haar enige geloof een belijdenis van onvoorwaardelijke toewijding aan de ontdekking en verspreiding daarvan. Bij het overwegen van de geschiktheid der sollicitanten voor lidmaatschap, wordt noch gelet op ras, geslacht, kaste, kleur, land, noch op geloof."

Personality is the curse in the Theosophical Society, as it is everywhere.[5]

HPB 16 mei 1889

Pioniers van het eerste uur[bewerken | brontekst bewerken]

Verder in de tijd[bewerken | brontekst bewerken]

In 1880 wordt er een nieuwe Constitutie voor de Theosophical Society aangenomen in Bombay.

In 1885 verlaat HPB India voorgoed om er nooit meer terug te keren.

In 1888 wordt De Geheime Leer uitgebracht en wordt door HPB de Esoterische School gesticht. Judge helpt haar met het schrijven van de Esoterische Instructies[6]. Het doel van het boek De Geheime Leer kan volgens Blavatsky in haar voorwoord aldus worden geformuleerd: aan te tonen dat de Natuur geen ‘toevallig bijeenkomen van atomen’ is en aan de mens zijn rechtmatige plaats in het plan van het Heelal te geven; de archaïsche waarheden, die de grondslag vormen van alle religies, tegen ontaarding te beschermen en de fundamentele eenheid waaruit zij alle voortkomen enigszins aan het licht te brengen; tenslotte, aan te tonen dat de occulte kant van de Natuur nooit is benaderd door de wetenschap van de moderne beschaving.

In 1889 sluit Annie Besant zich bij de beweging aan.

In 1891 sterft Blavatsky in Engeland.

Splitsingen[bewerken | brontekst bewerken]

In april 1895 vindt een eerste splitsing plaats. Degenen die Judge volgen, gaan verder met Theosophical Society in America (New York), en anderen die Besant en Olcott volgen, gaan verder met de Theosophical Society Adyar of Theosofische Vereniging.[7] De Theosophical Society-Adyar is overigens de enige van de theosofische organisaties waar de president gekozen wordt door stemming van al haar leden.

In 1900 besluit Katherine Tingley, de leider van dat moment van de Theosophical Society in America, het hoofdkwartier van New York te verhuizen naar Point Loma, Californië. Na het overlijden van toenmalige leider Conger (met hoofdkwartier in Covina) is deze Amerikaanse tak in 1951 opgesplitst in de Theosophical Society Pasadena die Long als leider volgden en de Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhuis met W. Hartley als leider.

Verder zijn er nog vele andere vertakkingen buiten deze boven genoemde afsplitsingen. Eén ervan is de in 1909 in Los Angeles opgerichte Geünieerde Loge van Theosofen.

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Nicholas Goodrick-Clarke: The Western Esoteric Traditions: A Historical Introduction, hoofdstuk 11.
  2. Blavatsky, H.B., compiled by Boris de Zirkoff, (1959-60), "Collected Writings Vol. 1", Adyar, Madras, Theosophical Publishing House, blz. 73 en 94.
  3. Barker, A. T. (red), (1979) "De Mahatma Brieven aan A.P.Sinnett van de Mahatma's M. & K.H." Pasadena Theosophical University Press, blz. 8.
  4. Blavatsky, H.B., compiled by Boris de Zirkoff, (1959-60), "Collected Writings Vol. 1", Adyar, Madras, Theosophical Publishing House, blz. 378-9.
  5. Blavatsky, H.P., trancribed and annotated by Michael Gomes (2010) "The Secret Doctrine Commentaries, The Unpublished 1889 Instructions". The Hague, I.S.I.S. Foundation blz. 547, - ISBN 978-90-70163-66-2
  6. Blavatsky, H.B., compiled by Boris de Zirkoff, (1959-60), "Collected Writings Vol. 12", Adyar, Madras, Theosophical Publishing House, blz. 513-713.
  7. Ryan, Charles J. (1975) "H.P. Blavatsky and the Theosophical Movement". San Diego (Californië), Point Loma Publications Inc. blz. 427 - ISBN 0-913004-25-1

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]