Verklaring Sociale Hygiëne

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne is een document waarover alle leidinggevenden in de Nederlandse horeca dienen te beschikken. Namens het ministerie van VWS is de examencommissie van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (LEC-SVH) aangewezen om (aspirant) leidinggevenden van horecabedrijven en slijterijen te toetsen of zij voldoen aan de eisen die de wetgever op het gebied van sociale hygiëne in het kader van de Alcoholwet aan hen stelt. Gediplomeerden ontvangen de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne en worden bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

De wet verlangt van de genoemde leidinggevenden dat zij kennis en inzicht hebben met betrekking tot:[1]

a. de invloed van alcoholgebruik en van alcoholgebruik in combinatie met het gebruik van soft- en harddrugs op het menselijk lichaam en de menselijke geest;

b. de invloed van het gebruik van alcohol in combinatie met bepaalde geneesmiddelen;

c. alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid en de sociale gevolgen daarvan;

d. het gebruik van speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen en de daaraan verbonden risico's van gokverslaving;

e. de Drank- en Horecawet en andere regelgeving die verband houdt met alcohol;

f. binnen de branche geldende codes voor alcoholhoudende dranken;

g. de technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting;

h. de verschillende bedrijfsformules en gedragskenmerken van de verschillende doelgroepen.

Cursussen en trainingen op deze terreinen worden in Nederland door diverse bedrijven en instellingen verzorgd, maar zelfstudie is ook mogelijk. SVH neemt de examens SVH Sociale Hygiëne af. In de lesstof wordt ook nader ingegaan op de instrumenten die horecabedrijven hebben om bepaalde gedragingen van gasten te stimuleren of juist te ontmoedigen. Zo worden horecagelegenheden geadviseerd om duidelijke huisregels in te voeren en daar nadrukkelijk op te handhaven. Daarom zijn communicatie en sociale vaardigheden belangrijke onderdelen van het examen.

Daarnaast zijn relevante wetten zoals de Alcoholwet, Wet wapens en munitie en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) onderdeel van de les-en examenstof.