Vexillologisch symbool

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vexillologische symbolen of FIAV-symbolen zijn symbolen die worden gebruikt in de vexillologie om op een gestandaardiseerde en overzichtelijke wijze gegevens van vlaggen weer te geven. Het systeem is door Whitney Smith ontwikkeld en wordt sinds het begin van de jaren zeventig door de FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques) gebruikt.

Gebruikssymbolen[bewerken | brontekst bewerken]

Het gebruik van een vlag wordt door middel van bolletjes in een rastersymbool (FIAV 111111.svg) van drie kolommen en twee rijen weergegeven. De bovenste rij in het raster geeft het gebruik van de betreffende vlag op het land aan; de onderste rij het gebruik op zee. De drie kolommen geven het gebruik door bepaalde groepen aan. Van links naar rechts zijn dat: privé/civiel gebruik, het gebruik van ambtswege en het gebruik door militaire instanties (men spreekt dan van een "oorlogsvlag", hoewel die aanduiding niet direct met een echte oorlog te maken hoeft te hebben). Wanneer in dezelfde rij alle drie de kolommen zijn gemarkeerd, spreekt men van een nationale vlag. Dat houdt niet in dat het dan meteen de enige nationale vlag is.

De gebruikssymbolen hebben betrekking op de wetten en verordeningen voor de vlaggen (de jure). In de praktijk (de facto) kan het gebruik afwijken.

Gebruik civiel van ambtswege militair
te land Civiele vlag Dienstvlag Militaire vlag
ter zee Handelsvlag Dienstvlag Militaire vlag

Theoretisch zijn er 64 combinaties mogelijk, die echter niet allemaal voorkomen. Een overzicht van de meest gebruikte symbolen en hun betekenis:

symbool betekenis   symbool betekenis
FIAV 100000.svg Civiele vlag FIAV 111000.svg Nationale vlag te land
FIAV 010000.svg Dienstvlag te land FIAV 000111.svg Nationale vlag ter zee
FIAV 001000.svg Militaire vlag te land FIAV 011001.svg Dienstvlag te land, militaire vlag te land en ter zee
FIAV 000100.svg Handelsvlag FIAV 010101.svg Dienstvlag te land, handels- en militaire vlag te land en ter zee
FIAV 000010.svg Dienstvlag ter zee FIAV 110110.svg Civiele vlag en dienstvlag te land, handels- en dienstvlag ter zee
FIAV 000001.svg Militaire vlag ter zee FIAV 011011.svg Dienst- en militaire vlag te land en ter zee
FIAV 110000.svg Civiele vlag en dienstvlag te land FIAV 111100.svg Nationale vlag te land en handelsvlag ter zee
FIAV 011000.svg Dienst- en militaire vlag te land FIAV 111010.svg Nationale vlag te land en dienstvlag ter zee
FIAV 000110.svg Handels- en dienstvlag ter zee FIAV 111110.svg Nationale vlag te land, handels- en dienstvlag ter zee
FIAV 100100.svg Civiele vlag en handelsvlag FIAV 011111.svg Nationale vlag ter zee, dienstvlag en militaire vlag te land
FIAV 010010.svg Dienstvlag te land en ter zee FIAV 110111.svg Nationale vlag ter zee, civiele vlag en dienstvlag te land
FIAV 001001.svg Militaire vlag te land en ter zee FIAV 111111.svg Nationale vlag te land en ter zee

Symbolen voor eigenschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Onderstaande symbolen geven eigenschappen van vlaggen en de afbeeldingen ervan weer. De met een asterisk (*) gemarkeerde symbolen maken geen deel uit van het oorspronkelijk door W. Smith ontwikkelde systeem:

FIAV normal.svg Normale of de jure-versie van een vlag*
FIAV proposal.svg Ontworpen, maar niet officieel in gebruik genomen vlag
FIAV reconstructed.svg Uitsluitend op basis van historische beschrijvingen gereconstrueerd
FIAV reverse.svg Keerzijde van een vlag
FIAV variant.svg Artistieke variant van een vlag
FIAV alternate.svg Alternative, gelijkwaardige alternatieve vlag
FIAV defacto.svg De facto-versie van een vlag
FIAV twosided.svg Tweezijdige vlag; de keerzijde ziet er anders uit
FIAV sinister.svg De vlag is zo getekend dat de mast zich rechts van de vlag bevindt. Dit is gebruikelijk in landen waar men van rechts naar links schrijft.
FIAV historical.svg Historische vlag*

Aanvullingen[bewerken | brontekst bewerken]

Onderstaande symbolen zijn latere aanvullingen die mogelijk niet in het door de FIAV gebruikte systeem zijn opgenomen:

  • IFIS Mirror.svg De achterzijde is het spiegelbeeld van de voorzijde. Voorbeeld: de vlag van Mexico
  • IFIS Equal.svg De achterzijde is identiek aan de voorzijde, dit is gebruikelijk wanneer er leesbare tekst op de vlag is afgebeeld. Voorbeeld: de vlag van Irak
  • IFIS No reverse info.svg Informatie over de achterzijde ontbreekt
  • IFIS Vertical normal.svg Vlaggen voor normaal gebruik zijn gelijk aan vlaggen die verticaal worden gebruikt
  • IFIS Vertical rotated.svg Vlaggen bedoeld voor verticaal gebruik hebben een 90° gedraaid ontwerp ten opzichte van normale vlaggen, dit komt voor bij gebruik van een nationaal symbool op de vlag. Voorbeeld: de vlag van Slowakije
  • IFIS Vertical unknown.svg Verticaal gebruik van de vlag onbekend
  • IFIS Vertical inapplicable.svg De vlag heeft geen elementen die gedraaid kunnen worden
  • IFIS Vertical exclusive.svg De vlag kan uitsluitend verticaal worden gehesen