Wikipedia:Historische inleiding over het moderatorschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderstaande tekst heeft zijn oorsprong einde 2002 en maakte deel uit van een vroege versie van "Richtlijnen voor systeembeheerders" (nu "Richtlijnen voor moderators"). Toen was de bedoeling van deze tekst om een houvast te zijn voor nieuwe "sysops" zoals ze toen noemden. Een informele tekst voor het kleine groepje van sysops. De geest van de tekst was van belang, niet de letter.

Met het groeien van Wikipedia kreeg bij crisissen deze tekst steeds meer belang en is het defacto een reglement geworden voor de moderators (ex-sysops). Doch deze richtlijnen waren nooit geschreven om als duidelijk reglement te dienen en was ook niet meer aangepast aan de huidige noden van de volwassen Wikipedia.

In XXXXX zijn de "richtlijnen voor moderators" grondig herzien en is het "preek-gedeelte" afgesplitst van de richtlijnen. Deze tekst is nu een statische tekst over "wenselijk gedrag van een systeembeheerder" einde 2002 voor Wikipedia. Uit de in deze tekst beschreven waarden kan men geen wiki-wetgeving ontlenen.

Bevoegdheid en wenselijk gedrag van een systeembeheerder[bewerken]

Officieel is iedereen op Wikipedia gelijk. Dat is mooi, dat is nobel, dat is Wikipedia. Maar toch; systeembeerders kunnen zaken die een gewone gebruiker niet kan, een systeemontwikkelaar heeft toegang tot de broncode en kan dus eigenlijk alles en de eigenaar van server (Jimmy Wales) waarop Wikipedia zich bevind kan de stekker letterlijk uittrekken.

Als sysop draagt u meer verantwoordelijkheid en heeft u een voorbeeldfunctie tegenover de andere medewerkers. Dit is dan wel niet formeel zo, maar als sysop zal men van u verwachten dat, als sysop, u zich redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en zich in het algemeen diplomatisch uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. Eigenlijk een een kwestie van soms de woorden wat te verbloemen. Dit zijn eigenlijk zaken die best elke gebruiker kan doen, maar als sysop is het belangrijk er extra op te letten.

Sysop zijn wil niet zeggen dat u meer bent dan een ander, enkel dat u meer kan. Eigenlijk haal je jezelf er enkel maar problemen mee op de hals. Alle bevoegdheid gaat uit van de gemeenschap van Wikipedia in zijn geheel. Als sysop bent U een dienaar van die gemeenschap. De gemeenschap geeft aan bepaalde gebruikers het vertrouwen om sysop te worden of te blijven.

In praktijk zullen sommige gebruikers, zeker nieuwe, opkijken tegen en leiding verwachten van een sysop. Van dit gegeven kan u handig gebruik maken bij het begeleiden en adviseren van nieuwe mensen. In eerste instantie is het geen probleem dat men veronderstelt dat u als sysop iets speciaals te zeggen hebt. Als ze wat meer ervaring hebben komen ze er wel zelf achter. Let er wel op om geen bevelen te geven! Geef enkel gemotiveerde adviezen, suggesties, aanbevelingen ... U kan de leiding nemen tegen bepaalde zaken maar u moet vragen om instemming van de gemeenschap. Als sysop heeft u niet de bevoegdheid om autonoom belangrijke beslissingen te nemen.

Volg zelf strikt de procedures (de weinige zeer losse die er zijn), zelfs als dat extra werk oplevert en het onwaarschijnlijk is dat iemand er kritiek op zal hebben. Reken er maar op dat men het zal zien in "recente wijzingen". Als een sysop al niet de procedures volgt kan je niet verwachten dat iemand anders dat zal doen. Blijf geloofwaardig.

Maak geen ruzie. Een discussie is één ding, maar weet u in te houden. Gebruik eventueel de "E-mail deze gebruiker functie". Niet alle vuile was moet buitengehangen worden. Zorg er voor dat er bij uw gebruikersinstellingen een e-mailadres is ingevuld. Sysop's moeten bereikbaar zijn. Plaats best ook uw emailadres op uw gebruikerspagina, niet iedereen zal die link naar "E-mail deze gebruiker vinden".

Ondermijn niet de autoriteit van een andere sysop nodeloos. Mensen maken fouten, ook sysop's. Bent u het niet eens met iemand breek die dan niet af in publiek. Probeer het eerst privé te bespreken met die sysop (of gebruiker) alvorens onaangenaame woorden te schrijven op de zeer publieke Wikipedia. Als gebruikers zien dat sysop's ruzie met elkaar maken en elkaar uitschelden is dat voor iedereen slecht. Dat wil niet zeggen dat u zaken in de doofpot moet steken, zeker niet, de waarheid mag en moet gezegd worden, maar let op hoe u dat aanpakt.

Probeer niet nodeloos de aandacht te vestigen op het feit dat u sysop bent. Teken niet u commentaren met "Gebruikersnaam" -- Sysop Wikipedia NL". Uw autoriteit moet uitgaan van uw functie als medewerker van Wikipedia NL, niet van uw functie als sysop. Als men wil weten of iemand sysop is kan men dat steeds zien op de pagina Geregistreerde gebruikers tonen en Wikipedia:Systeembeheerders. Evenueel kan u ook op uw gebruikerspagina dat vermelden op een informatieve wijze.

De belangrijkste functie van een sysop is er zijn voor de gebruikers. Een stabiel aanspreekpunt zijn. De boel in zijn geheel in de gaten houden, op de hoogte blijven van aanpassingen aan de software en wat er leeft bij de andere Wikipedia's. Het heeft geen zin sysop te worden of te blijven als u slechts zelden wat tijd kan besteden aan Wikipedia. Tijdbesteden is niet hetzelfde als artikels schrijven, al is dat natuurlijk heel goed. Het opvolgen van de recente wijzigingen en opvangen van vragen, problemen en bestrijden van vandalisme is de kernopdracht van een sysop.

versie van november 2002