Wikipedia:Humor en onzin/Lijst van wetmatigheden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De lijst van wetmatigheden is een opsomming van alle wetmatigheden. De lijst begint met:

 1. De wet van Murphy:
  Als er meer dan één manier is om een taak te doen, en één van die manieren in een ramp zal resulteren, dan zal iemand het zo doen.
  De bekendste formulering van deze wet luidt: Alles wat er fout kan gaan, gaat ook gegarandeerd fout.
 2. Het commentaar van O'Toole op de wet van Murphy:
  Murphy was een optimist.
  ad 2. Het commentaar van Goldberg:
  O'Toole was een optimist.
 3. De wet van bedrog (die vaak verward wordt met die van Murphy)
  Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis
 4. De abominabele wet (of de niet-zeggen-wet):
  Zodra je iets noemt ....
  ....als het goed is, verdwijnt het.
  ....als het slecht is, gebeurt het.
 5. De niet omkeerbare wetten van de verwachtingen:
  Negatieve verwachtingen leveren negatieve resultaten op.
  Positieve verwachtingen leveren negatieve resultaten op.
 6. De wet van Howe:
  Iedereen heeft een eigen stelsel dat niet werkt.
 7. De eerste wet van Zymurgy over de zich ontwikkelende systeemdynamica:
  Als je eenmaal een blik wormen hebt opengemaakt, is de enige manier om ze weer ingeblikt te krijgen: een groter blik nemen.
 8. De waarneming van Etorre:
  De andere rij gaat sneller.
 9. De constante van Skinner (Flannagans knoei-factor):
  De hoeveelheid die, indien vermenigvuldigd met, gedeeld door, opgeteld bij of afgetrokken van het antwoord dat je gekregen hebt, je het antwoord oplevert dat je had moeten krijgen.
 10. De wet van de selectieve zwaartekracht:
  Een voorwerp valt altijd zó dat het de meeste schade veroorzaakt.
  9a. De gevolgtrekking van Jenning:
  De kans dat een boterham valt met de beboterde kant omlaag, is recht evenredig aan de prijs van het tapijt. (vergelijkbaar met een vrolijk Braziliaans spreekwoord: de boterham van de arme man valt altijd met het beleg naar beneden)
 11. De eerste wet van Gordon:
  Als een researchproject niet de moeite waard is om te doen, is het niet de moeite waard het goed te doen.
 12. De wet van Maier:
  Als de feiten niet in overeenstemming zijn met de theorie, moeten ze weggewerkt worden.
 13. De wet van Hoare van de grote problemen:
  Binnen in elk groot probleem zit een klein probleem dat worstelt om eruit te komen.
 14. De eerste wet van Boren:
  Bij twijfel, mompel.
 15. De gouden regel van kunsten en wetenschappen:
  Wie het goud heeft, maakt de regels.
 16. De onderscheiding van Barth:
  Er zijn twee typen mensen: degenen die de mensen onderscheiden in twee typen en diegenen die dat niét doen.
 17. De onderscheiding van Muthert:
  Er zijn drie soorten wiskundigen: zij die kunnen tellen, en zij die dat niet kunnen.
 18. De wet van Segal:
  Een man met één horloge weet hoe laat het is. Een man met 2 horloges is er nooit zeker van.
 19. De Pareto-regel of 80-20-regel van projectschema's:
  De eerste 80 procent van het werk neemt 20 procent van de tijd in beslag en de laatste 20 procent neemt de andere 80 procent.
 20. De vierde wet van Farber:
  Noodzaak is de moeder van vreemde slaapgenoten...
 21. De wet van Hofstadter:
  Alles duurt langer dan je denkt, ook al houd je rekening met de wet van Hofstadter.
 22. De wetten van Scott:
  De eerste wet van Scott: Wat er ook fout gaat, het zal waarschijnlijk correct lijken.
  De tweede wet van Scott: Als een fout is opgespoord en verbeterd, zal blijken dat het in eerste instantie eigenlijk al correct was.
 23. Toevoeging aan de wetten van Scott:
  Als duidelijk is dat de verbetering onjuist is, zal het onmogelijk blijken de oorspronkelijke toestand terug te krijgen.
 24. De Paradox van Stapp:
  De algemene aanleg voor onzinnigheid maakt iedere menselijke prestatie een ongelofelijk wonder.
 25. Generalisatie van de wet van Murphy:
  Als iets kan gebeuren, zal het gebeuren.
 26. De Wet van behoud van ellende:
  Binnen een gesloten systeem blijft de totale hoeveelheid ellende constant. Als het ene probleem wordt opgelost zal daardoor het volgende probleem ontstaan.
  Zie ook: Behoudswet, voor de natuurkundige wet.
 27. De Wet van Behoud van Geluk:
  Binnen een gesloten systeem blijft de totale hoeveelheid geluk constant. Als iemand gelukkiger wordt, betekent dit dat iemand anders ongelukkiger wordt.
  Zie ook: Behoudswet, voor de natuurkundige wet.
 28. Wet van de remmende voorsprong:
  Trendsetters kunnen ingehaald worden door trendvolgers, omdat die het gemakkelijker hebben. Zie ook: Jan Romein.
 29. De Wet van de stimulerende achterstand:
  Beter goed gejat, dan slecht verzonnen.
 30. Schoonmoeder-amendement op de wet van Murphy:
  Als je wilt dat iets fout gaat, dan gaat het juist niet fout.
 31. Snelheid in een geheel:
  De snelheid van het geheel wordt bepaald door de langzaamste schakel.
 32. Het Peterprincipe:
  In een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie.
 33. Studentensyndroom:
  Doe niet vandaag wat je morgen nog kunt uitstellen.
 34. De Wet van Parkinson:
  Werk dijt uit en vult de tijd die beschikbaar was voor de voltooiing.
 35. De Wikipedia:Humor en onzin/Wet van Ellywa
  Ieder artikel in Wikipedia krijgt vroeg of laat een dubbelganger.
 36. De Wet van Shepherd:
  Als er van meerdere keuzes maar één de juiste is, dan is het altijd de laatst gekozene.
 37. Betteridge's wet over krantenkoppen:
  Het antwoord op de vraag in een krantenkop die met een vraagteken eindigt is altijd: "nee".
 38. De Wet van Godwin:
  Naarmate online-discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi's of Hitler tot 1.
 39. De Wet van Sinterklaas
  Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders.