De Christengemeenschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Christengemeenschap Den Haag

De Christengemeenschap is sinds 1922 een zelfstandig kerkgenootschap dat zichzelf identificeert als "beweging tot religieuze vernieuwing binnen het christendom".

Zij streeft naar vernieuwing van het christelijk godsdienstig leven vanuit de veronderstelling dat sinds het begin van de 20e eeuw voor de mens de mogelijkheid toeneemt langs bovenzinnelijke weg zich in vrijheid te verbinden met de kosmische Christus. Daartoe zijn haar de zeven vernieuwde sacramenten en nieuwe zienswijzen op de Bijbel en zielzorg ter beschikking gesteld. Aan het begin van het derde millennium is De Christengemeenschap inmiddels vanuit Europa als kerkgenootschap wereldwijd uitgegroeid met gemeenten over alle continenten.

Geschiedenis[bewerken]

De Michaelkirche in Bremen-Ostertor

De Christengemeenschap vond in het begin van de 20e eeuw haar oorsprong in de behoefte onder een tiental hoofdzakelijk Duitse theologiestudenten het christelijk godsdienstig leven te vernieuwen. Zij vroegen advies en hulp van Rudolf Steiner, die deze vanuit de antroposofie bood. Toen hervormingen binnen de bestaande kerken voor hen niet mogelijk bleken, stichtten zij onder leiding van de vooraanstaande Duitse predikant Friedrich Rittelmeyer De Christengemeenschap als zelfstandig kerkgenootschap. Hun gezelschap was intussen uitgegroeid tot 45, waarvan 3 vrouwen. Onder hen waren theologen, kunstenaars, wetenschappers en leiders uit de jeugdbeweging. De stichting werd een feit met de voltrekking van de eerste Mensenwijdingsdienst op 16 september 1922 in het Goetheanum te Dornach (Zwitserland).

Vandaar trokken de pas gewijde priesters uit om zelfstandige gemeenten te stichten in het Duitse taalgebied, en vervolgens versterkt met anderen in Europa en ook wereldwijd. De Christengemeenschap telt inmiddels een kleine 300 gemeenten verspreid over alle continenten. De internationale coördinatie voor deze gemeenten berust bij de Kring van Zeven gevestigd in Berlijn. Er zijn internationale priesteropleidingen in Stuttgart, Hamburg en New York

In Nederland is de eerste gemeente van De Christengemeenschap gesticht in Den Haag in 1926. Spoedig daarop volgden Amsterdam en Rotterdam. Momenteel zijn er 16 gemeenten, verspreid over het land met ruim 1600 leden en een veelvoud aan belangstellenden.

In België is de eerste gemeente gesticht in Antwerpen in 1986. Van daaruit worden nu ook verschillende andere vestigingen bediend. Het aantal leden bedraagt hier ruim honderd en het aantal belangstellenden eveneens een veelvoud.

Het landelijk secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Vernieuwing[bewerken]

Tot de belangrijkste vernieuwingen, die in De Christengemeenschap gerealiseerd zijn, behoren:

  • Nieuwe ritualen voor de zeven sacramenten als genademiddelen van Christus ter ondersteuning van de mens op zijn levensweg. De vorm van deze sacramenten is aangepast aan het hedendaags bewustzijn van de mens. Zij helpen hem zijn verbinding met Christus gedurende zijn hele leven in zich te laten groeien. Als sacramenten worden onderscheiden:
▪ de Doop ter heiliging van de incarnatie van het jonge kind;
▪ de Jeugdwijding als innerlijke hulp voor de puberteit;
▪ de Huwelijkswijding ter zegening van het huwelijk in het licht van Christus;
▪ de Stervenswijding ter begeleiding van het stervensproces en de overgang naar de geestelijke wereld;
▪ de Mensenwijdingsdienst en het Biechtgesprek bieden de mens de mogelijkheid zijn religieuze leven regelmatig te beoefenen;
▪ de Priesterwijding bekrachtigt de priester voor zijn specifieke taak.
Voor de kinderen zijn er aparte diensten.
  • Uitgaande van deze vaststaande ritualen en de traditionele christelijke Bijbel kent De Christengemeenschap geloofs- en leervrijheid: Ieder is vrij zich op zijn eigen wijze op deze spirituele inhouden te oriënteren. Er zijn geen verplicht aan te nemen geloofswaarheden / dogma’s voordat men lid kan worden of aan de sacramenten kan deelnemen. Nieuwe zienswijzen op de bijbelse geschriften heeft De Christengemeenschap verkregen vanuit de antroposofie.
  • In de zielzorg staat het eigen geweten centraal. Ieder kan persoonlijke hulp ontvangen om zijn leven in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid te oriënteren op Christus.
  • Het priesterschap is ook voor vrouwen en gehuwden toegankelijk.

Oecumene van kerken[bewerken]

De Christengemeenschap is geen lid van de Wereldraad van Kerken (waarin de meeste niet-katholieke kerken zijn vertegenwoordigd) en onderhoudt geen relaties met de Rooms-katholieke Kerk.

De Christengemeenschap erkent de doop van andere kerken. In de Christengemeenschap zelf wordt gedoopt met water, zout en as: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Literatuur[bewerken]

Externe links[bewerken]