Kerma

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Kerma is een plaats in het huidige Soedan (in Neder-Nubië boven het Derde Cataract van de Nijl), die een belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van het Oude Egypte.

Er waren al contacten tussen Kerma en Egypte tijdens het Oude Rijk. Onder Pepi II was er een veldtocht om Nubië te onderwerpen. In de tijd van het Middenrijk werd het koninkrijk Kerma de zuiderbuur van Egypte. Eerst viel Mentoehotep III het noorden van Nubië binnen. Amenemhat I zette deze agressieve politiek voort en zijn zoon Senusret I (Sesostris) vestigde een fort in Buhen in de streek van het Tweede Cataract. Daarmee kwam het gebied tussen het Tweede en Derde Cataract (Kush) ook onder zijn invloed en werd het Derde Cataract in feite de zuidelijke grens van Egypte. Onder de dertiende dynastie verslapte de greep op Nubië weer wat en onder de 15e Dynastie werd het koninkrijk Kerma een bondgenoot van de Hyksos in het noorden van Egypte. Hiermee werden de inheemse vorsten van Thebe in de tang genomen. Nadat Ahmose de bevrijding van de Beide Landen voltooid had, keerde hij zich tegen zijn zuidelijke vijanden en doodde Aata, die waarschijnlijk de koning van Kerma was. Amenhotep I, de zoon van Ahmose maakte van Buhen de hoofdstad van een provincie Nubië en allengs werd Kerma door Napata (bij het Vierde Cataract) overvleugeld.

In 1913 deed George Reisner opgravingen in Kerma. Hij onderzocht er een zevental tumuli. Hoewel de graven al in de oudheid geplunderd waren vond hij restanten van grafuitrustingen van hoge kwaliteit. De graven stamden uit de tijd van de Egyptische overheersing van Kerma. Een ervan behoorde aan prins Hepzefa, die waarschijnlijk de eerste gouverneur van Nubië was. Uitzonderlijk was dat alle graven massagraven waren met tientallen tot honderden mensenoffers die waarschijnlijk levend meebegraven waren.