Veelvouden van bytes

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Veelvouden van bytes
SI-voorvoegsels   Binaire voorvoegsels   Afwijking
tussen SI
en binair
Symbool
(naam)
Waarde Symbool
(naam)
Waarde
kB (kilobyte) 10001 = 103 KiB (kibibyte) 10241 =210 2,4%
MB (megabyte) 10002 = 106 MiB (mebibyte) 10242 =220 4,9%
GB (gigabyte) 10003 = 109 GiB (gibibyte) 10243 =230 7,4%
TB (terabyte) 10004 = 1012 TiB (tebibyte) 10244 =240 10,0%
PB (petabyte) 10005 = 1015 PiB (pebibyte) 10245 =250 12,6%
EB (exabyte) 10006 = 1018 EiB (exbibyte) 10246 =260 15,3%
ZB (zettabyte) 10007 = 1021 ZiB (zebibyte) 10247 =270 18,1%
YB (yottabyte) 10008 = 1024 YiB (yobibyte) 10248 =280 20,9%

Voor de informatie-eenheden bytes, bits, en bits per seconde worden vaak voorvoegsels gebruikt om grote hoeveelheden te kunnen kwantificeren.

Voorvoegsels uit het SI-stelsel[bewerken]

Traditioneel werden hiervoor de SI-prefixen kilo, mega, giga, tera etc. gebruikt, maar in de computerwereld werden ze anders gebruikt dan officieel voorgeschreven. Omdat opslagcapaciteiten vaak in machten van 2 uitgedrukt worden en 210 = 1024 zo dicht bij 1000 ligt, werd ooit bedacht dat het handig zou zijn niet 1000 bytes, maar 1024 bytes een kilobyte te noemen. Dit werd verwarrend toen de opslagcapaciteiten groter werden, want daardoor werd de afwijking ook groter. Bovendien werden 1000 en 1024 door elkaar gebruikt. Zo heeft een diskette van 1,44 megabyte niet een capaciteit van 1,44×1024×1024 bytes, en ook niet van 1,44×1000×1000 bytes, maar van 1,44×1000×1024 bytes (1440 kilobyte).

De grootte van het interne geheugen (RAM) in een computer wordt traditioneel in "megabytes" van 1024×1024 bytes (tegenwoordig "mebibytes" genoemd) aangegeven, maar de capaciteit van extern geheugen (onder andere harde schijven en geheugenkaarten) wordt in megabytes van 1000×1000 of in gigabytes van 1000×1000×1000 bytes opgegeven. Daarentegen worden de omvang van bestanden weer vaak de binaire eenheden gebruikt, zodat het kan voorkomen dat een harde schijf waar als capaciteit van 100 MB op staat, volgens het besturingssysteem slechts 93 MB zou kunnen bevatten. Telecommunicatiesnelheden worden meestal in machten van 1000 uitgedrukt, een lijn van 34 Mbit/s transporteert dus 34.000.000 bits per seconde.

Voorvoegsels volgens de IEC-standaard[bewerken]

Omdat het verschil tussen de SI-waarden en de op machten van twee gebaseerde waarden met de groeiende capaciteiten van computers steeds groter wordt, is in 1998 door de International Electrotechnical Commission besloten deze verwarring uit de wereld te helpen door een nieuwe standaard voor binaire voorvoegsels te maken. Sindsdien is het niet meer gewenst de gewone voorvoegsels kilo, mega, giga, tera, peta en exa te gebruiken voor machten van twee: een megabyte is sindsdien "gewoon" 1 000 000 bytes. Als men een hoeveelheid van 1 048 576 bytes wil benoemen, heet dat een mebibyte. Deze nieuwe standaard wordt echter nog lang niet overal gebruikt.

Overigens geldt voor zowel de zettabyte als voor de zebibyte (en ook voor de yottabyte/yobibyte) dat gegevenshoeveelheden in deze orde van grootte nagenoeg niet voorkomen en dat men deze benamingen in de praktijk dus niet of nauwelijks tegen zal komen.

Externe link[bewerken]