BIJ12

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

BIJ12 is een Nederlandse organisatie die een aantal taken voor de 12 samenwerkende provincies uitvoert.

Ontstaan[bewerken | brontekst bewerken]

De organisatie is in 2013 ontstaan in verband met de overheveling van taken van de rijksoverheid naar lagere overheden, met name provincies. De provincies besloten om de taakverzwaring die samenhangt met deze overheveling, gezamenlijk aan te pakken en een nieuwe organisatie op te richten. Onder de koepel van het reeds bestaande samenwerkingsorgaan, het Interprovinciaal Overleg, gericht op belangenbehartiging, kennisuitwisseling en innovatie, is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie ontstaan. BIJ12 maakt onderdeel uit van de Vereniging het Interprovinciaal overleg. Behalve om uitvoering gaat het bij BIJ12 ook om samenwerking en ondersteuning in de vorm van kennisontwikkeling en informatieoverdracht. Terreinen waarmee BIJ12 zich met name bezighoudt, zijn het beheer van informatiesystemen, grondwaterkwaliteit, schade als gevolg van grondwateronttrekking, subsidies voor natuur- en landschapsbeheer, faunaschade en het Programma Aanpak Stikstof.

Taken en organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

De werkzaamheden zijn ondergebracht bij verschillende werkeenheden (units).

  1. De Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer houdt zich bezig met de informatievoorziening over ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland. Deze unit coördineert bijvoorbeeld de landelijke systematiek voor monitoring, dataopslag en informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens.
  2. De Unit Faunafonds & ACSG houdt zich bezig met faunaschade door in het wild levende beschermde dieren. Men reikt bijvoorbeeld handvatten aan om faunaschade te voorkomen en te bestrijden en tegemoetkomingen in faunaschade aan de landbouw te verlenen. Het team Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) verricht onderzoek en geeft advies betreffende schade door onttrekking of infiltratie van grondwater in het kader van een door provincies afgegeven watervergunning.
  3. De Unit Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie Provincies (GBO) is voor het beheer van landelijke informatiesystemen van de provincies. Deze fungeert als intermediair tussen provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.
  4. De Unit PAS-bureau ondersteunt de provincies en het rijk bij het Programma Aanpak Stikstof, dat is ontstaan om de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden aangaande stiksofemmissie soepel te laten verlopen.
  5. Het team Bedrijfsvoering ondersteunt de overige units op het gebied van: communicatie, financiële administratie, secretariaat, inkoop, Human Resource Management (HRM) en op juridisch vlak.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]