Beleg van 's-Hertogenbosch

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Beleg van 's-Hertogenbosch
Onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog
Prins Frederik Hendrik en graaf Ernst Casimir bij het beleg van 's-Hertogenbosch, 1629 (Pauwels van Hillegaert, 1635).
Prins Frederik Hendrik en graaf Ernst Casimir bij het beleg van 's-Hertogenbosch, 1629 (Pauwels van Hillegaert, 1635).
Datum 30 april-14 september, 1629
Locatie 's-Hertogenbosch, Hertogdom Brabant
Resultaat Inname van de stad
Strijdende partijen
Prinsenvlag.svgStaatse leger Flag of Cross of Burgundy.svgGarnizoen van 's-Hertogenbosch
Commandanten en leiders
Frederik Hendrik van Oranje
Willem Pijnssen
Johan Albert van Solms
Willem van Nassau
Ernst Casimir van Nassau
Johan Wolfert van Brederode
Thomas van Stakenbroeck
Anthonie Schets, baron van Grobbendonck
Troepensterkte
24000 infanterie
4000 cavalerie
116 kanonnen
3000 infanterie
4000 bewapende burgers
80 kanonnen
Verliezen
onbekend 1.200 doden 1.200 zieken en gewonden

Het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 was een groots opgezette tegenaanval op de Spanjaarden onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het beleg duurde van april tot half september. Uiteindelijk werd de stad 's-Hertogenbosch door de stadhouder ingenomen. De stad was belangrijk vanwege de strategische ligging. Het had daarnaast een bisschopszetel en was een van de hoofdsteden van Brabant. Een verovering ervan zou goed zijn voor het prestige van de Republiek en de stadhouder.

De belegering was moeilijk vanwege het drassige gebied rond de stad. Met behulp van dijken en molens werd het probleem verholpen en werd het water ingezet als extra verdediging voor het Staatse leger. Rondom de stad lagen kwartieren waartussen de circumvallatielinie lag dat diende als verdediging tegen een mogelijk ontzettingsleger. De contravallatielinie moest de belegeraars beschermen tegen het Bossche garnizoen. Vanuit de kwartieren werden approches gegraven om dicht bij de stad te kunnen komen zodat een bres in de vestingwerken geslagen kon worden.

De commandant Hendrik van den Bergh van het Spaanse leger heeft nog getracht de stad te ontzetten, maar slaagde hier niet in. Ook werd geprobeerd het Staatse leger weg te lokken door de Veluwe binnen te vallen. Amersfoort kon worden veroverd, maar het leger moest zich uiteindelijk terugtrekken na de Staatse inname van Wesel. Omdat er geen kans op ontzet was en het Staatse leger al een gat in de vestingwerken had geslagen werd besloten te capituleren. Na de inname werd het katholicisme verboden en verlieten met het Spaanse garnizoen veel katholieke inwoners en de geestelijkheid de stad.

Situering[bewerken]

Voorgeschiedenis[bewerken]

Situatie in de Nederlanden tussen 1621 en 1628.

In 1621 werd de Tachtigjarige Oorlog hervat na een wapenstilstand van twaalf jaar. Na het overlijden van Filips III in maart 1621, werd Filips IV de nieuwe koning van Spanje. De invloedrijke minister Olivares werd zijn belangrijkste raadgever. Niet veel later overleed in de Zuidelijke Nederlanden de aartshertog Albrecht. Samen met zijn vrouw Isabella hadden zij van Filips II in 1598 de soevereiniteit over de Nederlanden gekregen. Met zijn dood bleef Isabella achter die steeds meer macht verloor aan Filips IV.

De nieuwe Spaanse machthebbers wilden hun prestige vergroten en het hervatten van de strijd bood die kans. Er werd geld vrijgemaakt die een snelle offensieve oorlog mogelijk moest maken. Een verovering van de Noordelijke Nederlanden werd niet meer beschouwd als realistisch, maar via een oorlog konden wel betere voorwaarden afgedwongen worden voor de Staatse katholieken. Daarnaast wilde Spanje voor elkaar krijgen dat de Republiek zich terug zou trekken uit de Spaanse en Portugese koloniën en moest de Schelde opengesteld worden.

De Republiek koos voor een defensieve oorlog waarmee het initiatief bij Spanje lag. De befaamde strateeg Ambrosio Spinola kwam naar de Nederlanden om het Spaanse leger te leiden. In het oosten grenzend aan de Republiek in Kleef en Berg werden door Spinola verschillende vestingsteden veroverd in protestantse handen of waar Nederlandse soldaten gelegerd waren zoals Gulik in (1622), Goch en Papenmuts. In de Republiek deed hij een poging maar het beleg van Bergen op Zoom mislukte. Drie jaar later was het beleg van het sterke Breda wel succesvol. Maurits van Oranje, legeraanvoerder van het Staatse leger had geen antwoord op de zetten van Spinola. Het beleg van Breda, dat meer dan een jaar duurde, was echter erg kostbaar en leverde relatief weinig op omdat de Republiek niet wilde onderhandelen over een wapenstilstand met voor Spanje gunstige voorwaarden. Deze kostbare manier van oorlog was niet houdbaar en Spanje moest de geldzendingen verminderen.

Prins Maurits overleed in 1625 en werd als stadhouder en legeraanvoerder opgevolgd door zijn halfbroer Frederik Hendrik. Terwijl Spanje overging op een defensieve strategie, ging de Republiek over op een offensieve strategie. De afwachtende houding bleek niet te werken en de mogelijkheid brak aan voor een aanvallende strategie door financiële hulp vanuit Frankrijk en Engeland. Het doel van het offensief zou worden het beveiligen van de provinciën door het veilig stellen van de grenzen en het creëren van buffers.

Motieven voor het beleg[bewerken]

Het belangrijkste motief voor het ambitieuze project, dat de belegering van 's-Hertogenbosch was, was dat de tijd er rijp voor was. Een jaar ervoor had de kapitein van de WIC, Piet Hein, de Spaanse zilvervloot veroverd dat voor veel enthousiasme in de Republiek zorgde. Daarnaast had het Spaanse leger veel kracht verloren in de Nederlanden. Het leger was vanwege de nieuwe defensieve strategie ingekrompen en de focus ervan werd tijdelijk verlegd door een gebeurtenis in Mantua, Italië. De Spanjaarden waren in Italië verwikkeld in een strijd tegen Frankrijk in de Mantuaanse Successieoorlog, dat van groter belang was voor de Spanjaarden dan de strijd in de Nederlanden. De Spaanse generaal Ambrogio Spinola vertrok naar Italië, waar hij vocht en omkwam in de strijd tegen de Fransen. Zijn vervanger in de Nederlanden was Hendrik van den Bergh, een volle neef van Frederik Hendrik. Ook de bondgenoot van de Spaanse koning, de Duitse keizer had zijn handen vol aan zijn strijd met Christiaan IV van Denemarken in de Dertigjarige Oorlog.

Een jaar eerder was het oosten met de innames van Oldenzaal en Groenlo veilig gesteld. Nu was het de beurt aan de zuidelijker streken. Frederik Hendrik had dat jaar drie verschillende opties om te veroveren in gedachte: Lingen, Wezel of 's-Hertogenbosch. Alle drie waren ze belangrijk voor de Spaanse omsingeling van de Republiek. Om de positie van de Republiek te ondermijnen hadden de Habsburgers haar sinds het einde van het Twaalfjarig Bestand zo veel mogelijk afgesloten van haar achterland door een ring van sterke vestingsteden. Zou Den Bosch vallen, dan zou er een groot gat in het zuiden de verdedigingslinie ontstaan.

Voor Den Bosch werd gekozen vanwege de strategische ligging van de stad dicht bij de Maas. Het controleerde Brabant en de toegangswegen naar Holland, de Veluwe en Utrecht.[1] Door inname van de stad zouden het Staatse leger niet meer rekening te hoeven houden met een constante dreiging vanuit Den Bosch en tevens zou het de Republiek in het zuiden een uitvalsbasis bieden. Moeilijk verdedigbare steden als Herentals, Lier en Tienen en belangrijkere steden als Antwerpen of Maastricht zouden in het bereik komen.

Daarnaast was 's-Hertogenbosch van belang vanwege haar prestige: het was de vierde hoofdstad van het hertogdom Brabant en had een bisschopszetel. Bij de stad behoorde de Meierij: een groot plattelandsgebied met ruim 40 kloosters, 140 dorpen en 200.000 inwoners.[2] Door de sterkte en het belang van de stad, zou een verovering een grote deuk in het prestige van Spanje opleveren.

Vesting 's-Hertogenbosch[bewerken]

Kaart van 's-Hertogenbosch in 1649, twintig jaar na het beleg. Na het beleg werd er een citadel toegevoegd aan de stad om de bevolking te controleren.

In belegeringstechnisch opzicht was 's-Hertogenbosch een onwaarschijnlijk doel voor een campagne. 's-Hertogenbosch was een stad gelegen middenin een drassig gebied waar de twee riviertjes, de Dommel en de Aa doorheen stroomden. Het land rond de stad stond voor het grootste gedeelte onder water. Het was het hele jaar slechts bereikbaar door twee wegen, uit Vught en uit Hintham. Vanuit Den Dungen, Orthen en Vlijmen was de stad vanwege het water alleen in de zomer bereikbaar.

Tot aan het Twaalfjarig Bestand had de stad nog een verouderde middeleeuwse ommuring. Gedurende de wapenstilstand werd de verdediging gemoderniseerd door nieuwe wallen, zes nieuwe bolwerken en twee bastions aan te leggen. Voor de Hinthamerpoort werd een uitgebreid hoornwerk aangelegd en op sommige plaatsen kwamen aarden ravelijnen. Ondanks deze verbeteringen waren ten tijde van het beleg niet alle moderniseringen voltooid. De verdediging aan de kant van Den Dungen bestond nog uit de middeleeuwse stadsmuur dat niet gedekt werd door bastions, maar door rondelen en halfronde muurtorens. Om dit zwakke deel van de stad toch te kunnen beschermen werd er 750 meter vandaan het vijfhoekige fort De Pettelaar, ook bekend als Sint-Michiel, gebouwd. Aan de kant van de Vught lagen twee forten. Deze forten, de Kleine Schans of Sint-Anthonie en de Grote Schans of fort Isabella lagen een kilometer van de stad en moesten de toegang ertoe beschermen.

De vesting gold als onneembaar en kreeg daarom de bijnaam Moerasdraak. Daarbij moet vermeld worden dat alleen aan de Staatse kant, in propagandistische pamfletten en historiewerken vermeldingen als "onneembaar" werden gebruikt om de grootsheid van de eigen prestatie te benadrukken.[3]

Het garnizoen dat gelegerd was in de stad behoorde tot de grootste in de Zuidelijke Nederlanden. Het bestond uit 3.392 soldaten, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, Duitsland en Bourgondië. Een deel daarvan was in andere steden gelegerd, maar werd snel naar Den Bosch gestuurd toen bekend werd dat dat het doel zou worden. Zo glipten er in het vroege stadium van het beleg 800 soldaten uit Breda en 45 uit Eindhoven door de omsingeling. Ook waren er ruiters gelegerd in de stad die niet op tijd konden wegkomen uit de stad. Zij gingen dienstdoen als voetvolk. De gouverneur van de stad was de ervaren Anthonie Schetz, baron van Grobbendonk. Ook met de weerbare burgerbevolking moest rekening mee gehouden worden. Zij ondersteunden het garnizoen door wacht te lopen op belangrijke punten.

In de stad waren voldoende levensmiddelen opgeslagen om een lang beleg uit te zitten. Wat wel een probleem was voor de verdedigers, was de voorraad buskruit en munitie. Daar was weinig van voorhanden en een deel van het kruit was te nat om meteen te kunnen gebruiken. Ondanks aandringen van de gouverneur, maakte de regering in Brussel geen geld vrij voor de aankoop van extra voorraden.

Aanloop naar het beleg[bewerken]

Financiering[bewerken]

Op 17 januari 1629 werd tijdens de zitting van de Secreet Besogne door afgevaardigden van de provincies een toezegging gedaan om bovenop het bedrag dat nodig was voor het onderhouden van het leger, een extra bedrag toe te zeggen dat nodig was voor een veldtocht van dat jaar. Ongeacht het doel van dat jaar werd er 1 miljoen gulden extra toegezegd. Het grootste deel werd toegezegd door Holland, Utrecht en Gelderland. Deze toezeggingen waren nog niet goedgekeurd door de provinciale Statenvergaderingen en dat bracht in Holland, Utrecht en Gelderland roering, maar toch werd ermee akkoord gegaan.[4]

Werving van het Staatse leger[bewerken]

Prins Frederik Hendrik. Door onder andere het Beleg van 's-Hertogenbosch kreeg hij zijn bijnaam "stedendwinger". (Anthony van Dyck, circa 1629)

Voor het beleg was een leger nodig van 24.000 man voetvolk en 4.000 ruiters, waarvan een groot deel nog eerst gerekruteerd moest worden. Vijftig compagnieën werden teruggebracht op hun oude sterkte waarvoor 10.000 nieuwe soldaten aangetrokken moesten worden.[5] Veertig bestaande compagnieën kregen elk 150 man extra, daarnaast werden vijftien nieuwe Duitse compagnieën van elk 200 man en een Schotse compagnie van 2 á 3000 man aangenomen. De Schotse manschappen werden onder begeleiding van twee oorlogsschepen door Nederlandse schepen opgehaald in Leith. Nieuwe officieren werden veelal geworven bij de oude compagnieën en werden in rang gepromoveerd voor de duur van het beleg.

Om de bevolking van de Republiek te ontzien werd de rekruteringsofficieren door de Raad van State opgedragen alleen in het buitenland te werven. Daarnaast mochten ook overlopers aangenomen worden, hoewel dat volgens sommige officieren gevaarlijk was. Door de druk om genoeg manschappen te werven en de beperkingen die opgelegd waren, werden ook minder bruikbare individuen geworven zoals arme lieden en jonge jongens.

Het werven verliep niet zoals gepland en het aantal van 12.000 manschappen werd niet gehaald: alleen het Schotse regiment overtrof de verwachtingen.[6] Een belangrijke oorzaak van het wervingsprobleem was dat andere vorsten ook druk aan het ronselen waren. Denemarken was in de buurt van Delfzijl manschappen aan het werven en Zweden in gebieden aan de grens van de Republiek met het Heilige Roomse Rijk.

Het beleg[bewerken]

Opmars naar 's-Hertogenbosch[bewerken]

De voorbereiding op het beleg. Op de voorgrond staan legerleiders met een kaart en op de achtergrond worden kanonnen voortgetrokken en marcheren soldaten. (Daniël Cletcher, 1630).

Op 24 april vertrok Frederik Hendrik met 24.000 man voetvolk en 4.000 ruiters via Utrecht in de richting van Arnhem en Nijmegen om het leger te groeperen op de Mookerheide. Op 27 april kwam het Staatse leger daar bijeen voor een wapenschouw. Op dat moment was het doel nog niet bekend. Breda leek een logisch doelwit, dus werd er nog kruit van Den Bosch naar Breda gezonden. 's-Hertogenbosch zou toch niet aangevallen worden was het gevoel in de Spaanse Nederlanden. De volgende dag vertrok het leger naar het zuiden. Via Malden en Velp werd bij Grave de Maas overgestoken via een tijdelijk daarvoor gebouwde schipbrug. 's-Avonds werd Velp en Reek bereikt en de volgende dag zou verder gemarcheerd worden.

De ruiterij van het Staatse leger onder leiding van generaal Thomas van Stakenbroeck voerde een berenning uit en nam op 30 april en 1 mei verschillende dorpen rond de stad in en sneed de stad af van Breda. Toen was duidelijk dat niet Breda maar toch Den Bosch het doelwit was.[7] De rest van het Staatse leger kwam op 1 mei aan op de Vughterheide. Bij fort Crèvecoeur, ten noorden van de stad meerden de schepen aan met de artillerie en andere materialen. De gedeputeerden te velde en later ook soldaten die niet op tijd bij de verzamelplaats op de Mookerheide konden zijn, kwamen aan bij dit fort.

De stad kon door de warme en droge weersomstandigheden makkelijker omsingeld worden.[8] Mensen in de stad die niet konden vechten voor 's-Hertogenbosch werden door Anthonie Schets op 1 mei de stad uitgestuurd. Dit waren kleine kinderen, waaronder vier van zijn eigen kinderen, bejaarden, vrouwen en zieke soldaten. Deze mensen werden door Frederik Hendrik opgevangen.[9]

Omsingeling[bewerken]

Legerkamp Vught tijdens het beleg. Vanaf de Lambertustoren kon de situatie goed worden overzien. Op de voorgrond het dagelijkse tafereel. Verderop is fort Isabella te zien en de loopgraven richting het fort. Een garnizoen soldaten marcheert het strijdtoneel op. Rechts komt boven de bomen kasteel Maurick uit waar Frederik Hendrik zijn verblijf had. (Jan Christiaensz. Micker, 1629)

Frederik Hendrik wist dat 's-Hertogenbosch alleen overwonnen kon worden door het te omsingelen en af te sluiten. Door op de iets hoger gelegen toegangswegen kwartieren te plaatsen werd de stad omsingeld. Een circumvallatielinie moest de stad insluiten. De snelheid voor het opwerpen van de benodigde verdedigingswerken bepaalde mede het succes van de belegering. Het Staatse leger was namelijk in de eerste weken erg kwetsbaar door het ontbreken van een goed verdedigbare positie. Nadat Frederik Hendrik in Vught was aangekomen wees hij de drie plaatsen aan waar belegeringskwartieren moesten komen. Daarbij hield hij rekening met de buitenforten en het onder water gelegen gebied. Alle drie de kwartieren lagen ongeveer een uur gaans van de stad vandaan. Deze kwartieren waren bedoeld als verblijf voor de soldaten en daar vanuit werd de circumvallatielinie verdedigd. De eerste dagen werd de meeste tijd besteed aan het gereedmaken van de kwartieren.

In Orthen lag het belegeringskwartier van Willem van Nassau. Verder met de klok mee lag het kwartier van Ernst Casimir van Nassau in Hintham en Frederik Hendrik had zijn kwartier in Vught. Onder fort Crèvecoeur lag Engelen waar graaf Johan Albert van Solms zijn kwartier had. Hij had als taak de aanvoer vanuit het fort te beschermen. Op 5 mei sloeg Johan Wolfert van Brederode zijn kwartier ten zuidoosten van de stad op de weg naar Den Dungen, omdat de afstand tussen het kwartier van Frederik Hendrik en dat van Ernst Casimir te groot was. De laatst voltooide stelling was een groot fort nabij Deuteren, dat onder leiding stond van kolonel Willem Pijnssen. Het werd hier aangelegd omdat op deze plaats Spaanse soldaten uit Breda naar de belegerde stad konden komen.

Insluiting[bewerken]

Kaart van 's-Hertogenbosch en de belegeringswerken.

Nadat de omsingeling van de stad was voltooid en de kwartieren waren opgeworpen, kon er vanaf 3 mei begonnen worden aan de insluiting van de stad door middel van een circumvallatielinie en de contravallatielinie. De circumvallatielinie was de buitenste linie en moest de belegeraars beschermen tegen een mogelijk Spaans ontzettingsleger. Aan deze linie werd in het begin de meeste aandacht aan besteed. De contravallatielinie was de binnenste linie en moest de belegeraars beschermen tegen uitvallen vanuit de stad. Daarnaast zorgden de linies ervoor dat de stad afgesloten werd zodat er geen personen meer van en naar de stad konden gaan. De linies bestonden uit dijken met ervoor een dubbele gracht, een onderwater gelopen gebied, of hadden een dubbele borstwering. De circumvallatielinie werd op strategische punten versterkt door schansen, redoutes en kwartieren. Het was ongeveer 45 kilometer lang (11 uur gaans), terwijl de contravallatielinie zo'n 25 kilometer lang was. De aanleg van deze linies werd in enkele weken voltooid, door inzet van 24.000 soldaten en opgeroepen landbouwers uit Zuid-Holland en Gelderland. Twee jaar eerder, bij het beleg van Grol, had Frederik Hendrik een circumvallatielinie voor het eerst uitgetest, met succes. Frederik Hendrik had het weer afgekeken van Ambrogio Spinola die deze tactiek had gebruikt bij het beleg van Breda in 1624.[10]

Aan het begin van het beleg was het rustig aan de kant van de stad. Er werden door het garnizoen weinig uitvallen gepleegd op de belegeraars, in de cruciale fase van het bouwen van verdedigingswerken, terwijl die mogelijkheid er wel was volgens de Staatse gedeputeerden en Frederik Hendrik. Alleen vanuit fort Isabella werden enkele salvo's gevuurd op Staatse soldaten en aan de kant van Orthen werd gevochten. Ook waren er enkele keren in de beginfase van het beleg schermutselingen tussen beide partijen. Gouverneur Grobbendonk liet de verdedigingswerken op de zwakke punten versterken, buiten de vesten en bij de poorten. Waar de oude wallen waren verzwakt werden nieuwe verschansingen opgeworpen. Huizen die te dicht rond de stad lagen en die gebruikt zou kunnen worden door de belegeraars werden afgebroken of platgebrand. Vanaf de derde week werd het aantal uitvallen vanuit de stad groter, hoewel het aantal slachtoffers op 30 mei nog maar 12 bedroeg. Een mogelijke oorzaak van de weinige uitvallen zou kunnen zijn het gebrek aan manschappen en buskruit.

Daags na het begin van het beleg in de nacht van 3 op 4 mei konden 800 soldaten uit Breda via de hoogte bij Deuteren ongezien naar Den Bosch gaan. Een nacht later kwamen er al Staatse troepen de hoogte bezetten en werd er het kwartier van Willem Pijnssen aangelegd. Vanwege het hoge water bleef dit een zwakke plek in de verdediging. Ook Grobbendonk zag dat in.

Op deze afbeelding zijn boven molens te zien, gebouwd tijdens het beleg, die gebruikt werden om het water rond Den Bosch leeg te malen en onder een dijk die de Dommel blokkeerde.

Op 18 mei was de stad, ondanks het overstroomde land rond de stad, volledig omsingeld. De snelheid waarmee het gigantische graafwerk werd uitgevoerd, getuigt van een perfecte voorbereiding en een knappe organisatie.[11] Velen waren erdoor verbaasd waaronder Grobbendonk en zelfs aan Staatse kant. De Hollandse dijk, onderdeel van de circumvallatielinie aan de kant van Deuteren, was een mooi voorbeeld van de waterbouwkundige prestatie. De dijk lag op het diepste punt in de omgeving in ondergelopen land en werd vernoemd naar de herkomst van de werklieden. De omsingeling was daarmee volledig gesloten, wat Maurits 26 jaar eerder had nagelaten. Een andere prestatie van de belegeraars was het afdammen van de twee riviertjes, de Aa en de Dommel. Het water uit die rivieren werd omgeleid, waardoor het land om de circumvallatielinie onder water gezet werd en zo een extra hindernis vormde voor een mogelijk Spaans ontzettingsleger. Het land rond Den Bosch viel droog, en nu kon begonnen worden met het graven van approches in de richting van de stad. De vallatielinies hadden een enorme polder gecreëerd, die men nu kon droogleggen. Het water werd met rosmolens uit de polders gepompt. Hoewel de later beroemde waterbouwkundige Jan Leeghwater vaak genoemd wordt als betrokkene bij de belegering, zijn er geen eigentijdse Staatse bronnen waarin zijn aanwezigheid of actieve rol genoemd wordt.[12] Met het zakken van het water werd de Hollandse dijk nog eens versterkt met nieuwe redoutes en andere fortificaties, omdat de stadhouder op deze plek een aanval verwachtte. Tegen 30 mei waren alle verhogingen en verzwaringen van de verdedigingslinies zo goed als voltooid.

Rond 1570 had Filips van Hohenlohe een fort op de oostelijke oever van de Dieze gesloopt. Hij liet kort daarna op de westelijke, Staatse kant een nieuw fort bouwen: fort Crèvecoeur. Frederik Hendrik kon dankzij dit fort de scheepvaart op de Dieze en de Maas controleren. Achteraf bleek dat, mede door dit fort, het beleg een succes werd. Het fort werd namelijk gebruikt voor de bevoorrading van de troepen. Via Heusden werd het leger ook bevoorraad. Met deze twee bevoorradingsroutes en het gegeven dat de stad omsingeld was, was het eigenlijk een kwestie van tijd totdat 's-Hertogenbosch zou vallen. Frederik Hendrik kon zijn leger voornamelijk via het water bevoorraden, terwijl de stad logischerwijs niet meer bevoorraad kon worden. Toch was simpele uithongering niet de methode waar Frederik Hendrik voor koos. Door de grote voedselvoorraden die vestingsteden opgeslagen hadden zou het langer dan een jaar kunnen duren voordat men tot overgave gedwongen zou worden, wat enorme kosten met zich mee zou brengen. Dat zou de belegering ook tot in de wintermaanden laten voortduren, wat de belegerende strijdmacht aan grote ontberingen zou blootstellen met vermoedelijk een hoog aantal verliezen door ziekte als gevolg.

Aanval[bewerken]

Het beleg van 's-Hertogenbosch aan de kant van Vught. Voor ligt een Staatse geschutschans tegenover het Spaanse fort Isabella, dat de toegang tot de Vughterpoort beschermde. (Pieter de Neyn, 1639)

De tweede fase van het beleg was de aanval op de stad. Tijdens en na het opwerpen van de verdedigingslinies werd al een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het graven van approches. Vanuit alle kwartieren werden loopgraven gegraven richting de stad en haar forten. Het idee van Frederik Hendrik was dat deze vijf loopgraven ervoor moesten zorgen dat het garnizoen van 's-Hertogenbosch zich zou moeten richten op vijf punten waardoor het de krachten moest verdelen en zo uitgeput zou raken. Na het voltooien van de verdedigingslinies kon de Staatse artillerie het vuur openen op de stad.

Vanuit het kwartier van Willem van Nassau bij Orthen werden de eerste schoten gelost op de stad. Het graven van loopgraven ging vanuit dit kwartier in het begin voorspoedig, maar moest later gestaakt worden vanwege het hoge water. Dit probleem werd ook ondervonden bij het kwartier van Pijnssen. Daar staakten ze met graven en bombardeerden alleen nog de verdedigingswerken rond de Vughterpoort. Brederode moest approches laten graven richting fort De Pettelaar. Snel verliep het niet, maar het verplichtte de verdedigers wel manschappen in te zetten aan die kant. Het hoge water was ook voor Ernst Casimir een probleem bij het graven van approches richting de belangrijkste stadspoort. Toch vorderde het werk gestaag met dekking van zes stuks artillerie die de stad continue beschoten. Sinds eind mei was het erg droog waardoor de weiden tussen Orthen en Hinthamereind droog vielen. Zodoende verloor de middeleeuwse muur haar natuurlijke bescherming. Inmiddels was Ernst Casimir bijna in het contrescarp van het hoornwerk, maar besloot richting de onbeschermde stadsmuur te graven. Haastig versterkte het garnizoen die kant van de stad en plaatste er artillerie.

Loopgraven van het Staatse leger bij de forten Isabella en Sint-Anthonie (Jacques Prempart 1629-130).

Het meest effectief was de aanval vanuit Vught. Deze aanval ging over hoger gelegen gebied waardoor de aanvallers geen last hadden van het water. Deze kant van de stad werd beschermd door twee buitenforten. Naar beide forten, liet Frederik Hendrik approches aanleggen. De Fransen werkten naar de grootste, fort Isabella en de Engelsen naar fort Sint-Anthonie. Deze loopgraven waren wel verbonden met elkaar zodat ze elkaar konden helpen bij gevaar. Batterijen moesten de soldaten dekking geven. Fort Isabella werd beschermd door een hoornwerk waar omheen gegraven werd richting de bastions van het fort. Vervolgens werd met mortieren op het fort geschoten om ze tot overgave te dwingen. Diezelfde dag werd het huis van de commandant geraakt, waar buskruit en granaten in lagen opgeslagen, wat een grote ontploffing veroorzaakte. Toen op 18 juli een mijn onder een bastion tot ontploffing werd gebracht, gaven de verdedigers het fort op en trokken zich terug naar de stad. Een dag later werd op dezelfde manier Sint-Anthonie veroverd.

Vanwege het gebrek aan buskruit in de stad werd er weinig met geschut geschoten. Om toch tegenstand te bieden gingen Bossche soldaten geregeld 's nachts de stad uit om Staatse werken te vernielen of in brand te steken, zoals bruggetjes en schanskorven. Soms werden er uitvallen gedaan naar batterijen waarbij soldaten werden gedood en wapens en munitie werden meegenomen. Dergelijke uitvallen waren wel risicovol voor de Bossche soldaten. De Staatse soldaten probeerden met behulp van approches dicht bij de verdedigingswerken te komen om die vervolgens met een mijn op te blazen. Om het opblazen te voorkomen werd door de verdedigers regelmatig patrouilles er op uit gestuurd om de vorderingen te volgen. Zodoende kon tijdig de mijn onschadelijk gemaakt worden of ingespeeld worden op de verwachte schade. Daar waar het graven van approches moeilijker was, zoals bij fort De Pettelaar en aan de noordoost-kant, werd vooral gevochten met artillerie en vuurwapens.

's-Hertogenbosch begon te ervaren dat bastion Vught een zwak punt was in de vestingwerken, hoewel de soldaten van bastion Deuteren ondersteuning boden. Het bastion werd oorspronkelijk bewaakt door fort Isabella en fort Sint-Anthonie, maar sinds die veroverd waren, was er geen verdediging meer. Daarbij kwam, dat bastion Baselaar te ver weg lag om ondersteunend vuur te geven.

Situatie in Den Bosch[bewerken]

Den Bosch was niet goed voorbereid op een belegering. Er was een tekort aan manschappen en vooral aan kruit en munitie. De burgerij moest al het lood, zoals van dakgoten en regenpijpen en van hun huisraad, inleveren waar vervolgens kogels van gegoten werd. Het tekort aan kruit was ernstiger en kon niet opgelost worden.

Om de voedselvoorziening veilig te stellen werden er extra maatregelen genomen. Het aanwezige voedsel werd geïnventariseerd, er kwamen prijsvoorschriften, rantsoeneringen van schaarse middelen en er kwam een verbod op hamsteren. Naar mate het beleg vorderde werd het voedsel waar de bevolking over kon beschikken eenzijdiger en werden sommige middelen erg duur. Vooral de onderste lagen uit de samenleving hadden te lijden onder de prijsstijgingen. Door het beleg raakte ook veel nieuwe mensen in de armoede die bijstand kregen van de stad. Vaak waren het vrouwen, zeker wanneer de man gestorven was. Ondanks deze moeilijkheden heeft de bevolking geen honger geleden tijdens het beleg, zoals wel het geval was bij het beleg van Leiden of La Rochelle.

Vanaf het begin af aan werd de bevolking ingezet om graafwerk te verrichten, zoals voor het aanleggen van een borstwering op de noordelijke vestingwal of van geschutsopstellingen. Iedereen hielp mee inclusief vrouwen en geestelijken.

Het leven in de stad was gevaarlijk en mensen leefden er in constante angst. Dag en nacht werd de stad beschoten waarbij vele doden en gevonden vielen en dat grote schade aanbracht aan gebouwen. Vooral grote of opvallende gebouwen zoals molens, de poorten en de kathedraal werden zwaar beschadigd. Huizen grenzend aan de stadswal werden geruïneerd. Deze beschietingen werden heviger naar mate de Staatse loopgraven de stad naderden.

Ook heerste er een enorme stank in de stad doordat de door het Staatse leger afgedamde Dieze niet meer door de stad stroomde. De Dieze werd door de hele stad als open riool gebruikt waarvan het vieze water zonder toevoer van vers water bleef hangen. Bang voor het uitbreken van ziektes door de onhygiënische situatie werden zo nu en dan de sluizen open gezet. Erg welkom waren de zware regenbuien. Toch hielp het niet voldoende om epidemieën tegen te gaan. Het aantal slachtoffers dat stierf door de pest is onbekend maar oversteeg waarschijnlijk het aantal dat omkwam door beschietingen.

Gedurende het beleg was het belangrijk de bevolking te motiveren stand te houden. Zij moest niet de moed verliezen. Goed nieuws dat de stad kon worden binnengesmokkeld werd daarom gedeeld met de bevolking. Ook de geestelijkheid zette zich in de bevolking te motiveren. De hoop op ontzet door een Spaans leger gaf de bevolking kracht om vol te houden.[13][14]

Pogingen tot ontzet[bewerken]

Frederik Hendrik in het legerkamp in Vught tijdens de belegering van 's-Hertogenbosch. Te zien zijn onder andere vechtende, dansende, gokkende en drinkende militairen. (Pauwels van Hillegaert, 1631)

De commandant van het Spaanse leger Hendrik van den Bergh had van de koning de taak gekregen 's-Hertogenbosch te ontzetten. Zelf was hij sceptisch of dit wel zou lukken. Het beleg was inmiddels zo ver gevorderd dat het Staatse leger genoeg tijd heeft gehad om verdedigingswerken op te zetten. Dat het leger niet eerder ingezet werd om het Staatse leger te verjagen kwam door een groot gebrek aan geld. Het Spaanse ontzettingsleger werd gevormd door het oproepen van soldaten vanuit allerlei garnizoensteden en forten. Uiteindelijk werd een leger gevormd van rond de 30.000 man sterk. In werkelijkheid moet dit aantal lager liggen door desertie wat door wanbetaling en slechte omstandigheden veel voorkwam. Hendrik van den Bergh sprak over een leger van 23.000 man sterk. Het leger had voldoende levensmiddelen, artillerie en andere middelen, maar te weinig munitie om een groot gevecht aan te gaan.

Frederik Hendrik werd ongerust toen hij vernam dat een ontzettingsleger gevormd werd in de Zuidelijke Nederlanden. Hij was bang dat de bevoorrading van zijn leger het doelwit zou zijn en liet verouderde verdedigingswerken langs de bevoorradingsroute opknappen. Er werden troepen naar de rechteroever van de Maas gezonden en het Land van Altena werd onder water gezet. Daarnaast werd de circumvallatielinie nog eens verzwaard en versterkt.

Het leger van Hendrik van den Bergh trok van Turnhout naar Haaren waar op 27 juni werd overlegd over het ontzet. Het beleg was twee maanden gaande en naast Van den Bergh wisten ook andere officieren en de landvoogd Isabella van Spanje dat het onmogelijk was de stad te ontzetten. Toch waren ze naar de buitenwereld nog optimistisch om de bevolking moed te geven. Het leger was gelegerd in Haaren waarmee de Staatse kwartieren in bereik lagen. Na acht dagen van verkennen en wachten kwam de Spaanse aanval. Twee aanvallen werden uitgevoerd met doel het doorbreken van de circumvallatielinie en het versterken van de stad. De ene groep bestaande uit 3.000 man, geleid door kolonel Diesdorf moest de linie bij de Dommel doorbreken en via het Kleine fort naar de stad gaan. De ander bestaande uit 4.000 man en zeven compagnieën ruiters, geleid door de hertog van Bournonville moest de linie tussen de kwartieren van Brederode en Ernst Casimir aanvallen. Hendrik van den Bergh zelf ging met het grootste deel van het leger schijnaanvallen uitvoeren aan de kant van Vlijmen. Beide aanvallen waren niet succesvol. Het garnizoen kon niet te hulp schieten doordat communicatie van en naar de stad niet mogelijk was. Daarnaast was de verkenning gebrekkig, waardoor de waterstand hoger was dan verwacht en de verkeerde dijk werd doorstoken. Verder was de Staatse legerleiding al op de hoogte van de plannen door gevangen genomen verkenners en bodes. Na deze mislukte aanval waren er nog twee plannen om te ontzetten, maar die werden uiteindelijk afgebroken. Op 9 juli vertrok Hendrik van den Bergh met het leger naar Boxtel.

Hij was via Helvoirt naar Boxtel getrokken om vanuit daar enkele aanvallen uit te voeren. Deze mislukten echter steeds, en daarom koos hij voor een andere strategie en trok naar Holland, om daar te proberen steden te heroveren op de Staatse troepen.

Inval van de Veluwe[bewerken]

Omdat het niet in staat was het beleg te breken werd door Brussel de hulp ingeroepen van de keizer. Die stemde in om een leger te sturen. Van den Bergh stak eind juli met zijn leger de IJssel over. Daar wachtte hij op de komst van het keizerlijke leger geleid door generaal Ernesto Montecuccoli. De plattelandsbevolking op de Veluwe en Graafschap vluchtte massaal naar versterkte steden. Alleen die waren ook niet erg weerbaar tegen een belegering door een tekort aan soldaten en levensmiddelen.

Na de komst van het keizerlijke leger werd op 10 augustus vergaderd over het verloop van de opmars. Besloten werd dat Montecuccoli met meer dan 10.000 man Amersfoort en Harderwijk zou aanvallen waardoor Utrecht en Naarden zouden worden bedreigd. De graaf van Salazar zou met 6.000 man Hattem aanvallen waarmee Friesland open kwam te liggen. Jan van Nassau zou met Hendrik van den Bergh de IJsselverbinding bewaken bij Dieren. Gehoopt werd dat met een aanval in het hart van de Republiek genoeg paniek zou veroorzaken dat Frederik Hendrik gedwongen werd het beleg voor Den Bosch op te moeten geven om de indringers te verjagen.

Frederik Hendrik was niet erg verrast door deze actie want al op 16 juli vroeg hij om meer soldaten om de IJssellinie te beschermen. Verder liet hij op 18 juli de stad Arnhem versterken door Ernst Casimir met een kleine 10.000 man die onttrokken werden van Den Bosch. Dit was een goede zet omdat de Spaans-keizerlijke invallers met deze dreiging rekening moesten houden.[15]

Op 13 augustus werd het slecht verdedigbare Amersfoort opgeëist door Montecuccoli. De stad capituleerde een dag later. De inname veroorzaakte een golf van paniek. Toch werd het beleg van 's-Hertogenbosch niet opgegeven. Onder de gedeputeerden waren er enkele voorstanders van het opgeven van het beleg. De meerderheid was tegen inclusief Frederik Hendrik. Er was immers al veel geld in gestoken. Daarnaast was bekend dat Spaans-keizerlijke troepen zich moeilijk konden handhaven door zich op de Veluwe te bevinden dat een arm plattelandsgebied was met weinig belangrijke steden.[16]

Een directe aanval op het Spaans-keizerlijke leger werd door het Staatse leger niet ondernomen. In plaats daarvan werden aanvallen gedaan op de bevoorradingskonvooien die vanuit Wesel vertrokken. Deze aanvallen waren echter niet zo effectief als de gewaagde aanval dat op 19 augustus plaatsvond.

Otto van Gendt, gouverneur van Emmerik, vernam via spionnen dat er werkzaamheden plaatsvonden aan de vestingwerken van Wesel zodat er een tijdelijk gat ontstaan was. Een aanval wist hiervan te profiteren waardoor de stad op 19 augustus in Staatse handen kwam. Door de inname van Wesel waren de Spaans-keizerlijke legers genoodzaakt de Veluwe te ontruimen.

Capitulatie[bewerken]

Een bres in het bolwerk[bewerken]

Loopgraven van het Staatse leger vanaf het fort Sint-Anthonie tot aan de stad (Jacques Prempart 1629-130).

Naar mate de tijd vorderde werd het duidelijk dat een inname van Den Bosch onvermijdelijk werd. In augustus was er nog hoop op de Veluwe maar dat viel na de Staatse inname van Wesel in duigen. Aan het begin van die maand kwamen de loopgraven vanuit drie punten dicht bij de stadsgracht. Het blijven vasthouden aan aanvallen vanuit meerdere kanten was opvallend omdat het aantal manschappen van Frederik Hendrik sterk was verminderd. Sommige schattingen zeggen slechts een derde van de originele sterkte, volgens Hendrik van den Bergh was het leger 7 a 8 duizend man. Het kwam voor dat het Bossche garnizoen tijdens uitvallen lege loopgraven aantrof. In deze moeilijke periode intensiveerde Frederik Hendrik het beleg en verhoogde het aantal beschietingen op de stad. Toch bleef de stad weerstand bieden waardoor de voortgang traag werd. De kosten namen ook nog toe omdat soldaten vanwege het gevaar alleen nog voor hoge tarieven de loopgraven in wilden.[17]

Vanuit het kwartier van Brederode, Willem van Nassau en kolonel Pijnssen waren afleidingsapproaches gegraven. Vanuit het kwartier van Ernst Casimir waren de approaches eind april zo dicht bij de Hinthamerpoort genaderd dat men een aanval had kunnen doen op de poort. Echter, de belangrijkste aanval bleef voor Frederik Hendrik die aan het Vughtereind. Nadat de twee forten gevallen waren hadden de verdedigers in het zuiden geen buitenwerk meer over, waardoor Staatse soldaten half augustus de stad dicht konden naderen. Vanuit twee kanten werd een galerij aangelegd naar het bastion rechts van de Vughterpoort.

Ook in de stad wist men dat het niet lang meer duurde voor de stad zich moest overgeven. De militair gouverneur Grobbendonk wilde dit moment zo lang mogelijk rekken om geen gezichtverlies te lijden bij het Brusselse bewind. Het aantal beschikbare soldaten was dusdanig geslonken dat hij nog burgers liet inzetten om graafwerk te verrichten en wacht te lopen. De burgers zagen dat helemaal niet meer zitten omdat het een kansloze zaak geworden was en er brak een oproer uit. Ook het buskruit was bijna op. Er waren op 4 september nog 113 vaatjes over, waarvan er dagelijks 20 verbruikt werden. Bisschop Michael Ophovius zette zich in om de gouverneur te overtuigen niet te lang door te gaan.[18] Het was bekend dat wanneer een stad zichzelf te laat overgaf, het recht op plundering gold voor de overwinnaars. Op 11 september werd met een mijn een groot stuk van het bastion weggeslagen waarna Staatse soldaten het bastion kortstondig bezetten maar zich weer terugtrokken vanwege hevige beschietingen. Hierop besloot het stadsbestuur van Den Bosch tot onderhandelingen over te gaan.

Onderhandelingen[bewerken]

Laatste blad van het capitualatieverdrag. Links de handtekening van Frederik Hendrik. Rechts die van de Bossche onderhandelaars met als eerst die van bisschop Ophovius. Cornelis Musch tekende als griffier van de Staten-Generaal namens dit college.

Op 12 september begonnen de onderhandelingen in Vught. Met de gouverneur Grobbendonk werd overeengekomen dat het garnizoen met alle mogelijke militaire eer de stad mocht verlaten. Zij mochten 4 kanonnen meenemen en moesten zich 2 dagen na het ondertekenen de stad verlaten. Daarnaast konden de militairen en hun families nog 2 jaar over hun huizen beschikken. De uittocht van het garnizoen vond plaats op 17 september.

Met het stadsbestuur verliepen de onderhandelingen minder soepel. Hun belangrijkste eis: het behoud van alle katholieke kerken, de inboedel en instellingen werd meteen al van tafel geveegd. Ook de bisschop onderhandelde mee maar het enige dat hij voor elkaar kreeg was dat de vrouwelijke religieuzen tot hun dood mochten blijven in de stad. De inboedel mocht meegenomen worden maar de kerken gingen over naar de gereformeerde kerk.

Aan de stad werd tevens toegekend dat zij haar oude rechten behielden mits deze niet ingingen tegen de belangen van de Staten-Generaal. De stad mocht daarom het eigen stadsbestuur kiezen, maar zo nodig konden de Staten-Generaal kandidaten voor het stadsbestuur naturaliseren. 's-Hertogenbosch als een van de vier hoofdsteden van het Hertogdom Brabant kreeg geen plaats in de landvertegenwoordiging, hoewel zij daar wel om gevraagd hadden. Op 14 september werd de capitulatie getekend.

Voor de uittocht van het garnizoen en de geestelijkheid werden 1200 wagens gebruikt. Dit was zo indrukwekkend dat duizenden mensen uit het land kwamen om het te aanschouwen.[19]

Reacties op de capitulatie[bewerken]

Allegorische voorstelling met Frederik Hendrik na de inname van 's-Hertogenbosch. (Jacob Gerritsz. Cuyp, 1630)

Het verlies van Den Bosch kwam als een schok in de Zuidelijke Nederlanden. De bevolking was woedend en beschuldigde Spaanse raadgevers in de Brusselse regering en andere betrokkenen van verraad. Isabella's raadgever kardinaal De la Cueva vluchtte Brussel uit nadat bekend werd dat de stad gecapituleerd was.[20] Uit vooral Spaanse kringen moest Hendrik van den Bergh het ontgelden, die verweten werd te afwachtend te zijn geweest en door sommigen werd hem verraad verweten. Er bestond ook de angst dat Frederik Hendrik nog meer steden in het zuiden zou gaan belegeren nu het Spaanse leger zo zwak leek.

In de Republiek werd het nieuws van de verovering overal gevierd. Den Bosch werd een toeristisch trekpleister. Iedereen die maar kon trok naar de onneembare stad om met eigen ogen de linies, forten, de 23 rosmolens en de oorlogstafarelen, zoals de bres in het Vughterbastion te zien.[21] Op artistiek vlak bood de capitulatie veel inspiratie voor kunstenaars. Een deel van de werken was allegorisch van aard waarmee de prestatie of Frederik Hendrik zelf werd verheerlijkt. Het merendeel van dergelijke allegorische uitingen werden verwerkt in prenten en penningen. Een voorbeeld van een schilderij is dat van Jacob Gerritsz. Cuyp in het Bossche stadhuis. Op dit schilderij is Frederik Hendrik afgebeeld als David, die met zijn slinger Goliath verslagen heeft. Andere schilderijen hebben juist weer veel documentaire waarde, zoals in het bijzonder die van Pauwels van Hillegaert. Joost van den Vondel schreef een lofzang over de prestatie genaamd: Zegezang ter eeren van Fredrik Hendrik prince van Oranje.

Nasleep[bewerken]

Religieuze veranderingen[bewerken]

De uittocht van het garnizoen, katholieke geestelijken en anderen uit de stad na de capitulatie. (Pauwels van Hillegaert, 1635)

Nu de stad in Staatse handen was gekomen, waren orthodoxe gereformeerden uit het noorden gebrand het katholicisme er te laten verdwijnen. Echter het geloof van de katholieke bevolking was zo diep dat maar weinigen overgingen op de nieuwe religie. Weliswaar moesten alle katholieke gebouwen sluiten, maar een klein deel werd opnieuw in gebruik genomen door de gereformeerden. Sommige gebouwen bleven dicht en anderen kregen een andere bestemming. De laatste katholieke eredienst in de Sint-Janskathedraal was op zondag 16 september. Op 19 september werd de Sint-Jan door de hervormden in gebruik genomen na een plechtige dienst. Er werd niet hard opgetreden tegen katholieken om niet teveel weerstand te creëren. Daarnaast was het moeilijk om er grip op te krijgen. Vrouwelijke geestelijken waren conform het verdrag nog jaren werkzaam in de stad. Katholieke erediensten werden in huiskamers gehouden of inwoners trokken naar het platteland of het klooster van Coudewater om een dienst bij te wonen.

Toch probeerden calvinisten een stempel te drukken op de stad. Caritatieve instellingen gingen over naar de protestanten dat in het weeshuis tot protest leidde. De kinderen vertrokken naar het zuiden of werden door burgers in de stad ondergebracht. Na vier maanden was het aantal kinderen in het weeshuis gehalveerd. Het aantal gereformeerden in de stad is niet precies bekend maar was groter dan vaak werd aangenomen. Een deel bestond uit teruggekeerde Bosschenaren en een deel uit bekeerlingen.

Op het uitgestrekte platteland van de Meierij was het al helemaal moeilijk om de reformatie uit te dragen. Er was veel weerstand van de bevolking en het was er voor predikanten gevaarlijk.

Bestuurlijke veranderingen[bewerken]

Een ander gevolg van de capitulatie was de vervanging van de koningsgezinde stadsregering van 's-Hertogenbosch. Het stadsbestuur werd benoemd door de Staten-Generaal en door Frederik Hendrik. De meerderheid van het nieuwe stadsbestuur bestond uit oud-Bosschenaren die terugkeerden. Maar ook bevatte het twee katholieken en drie personen van buiten de stad. De lagere bestuurlijke functionarissen werden door dit nieuwe bestuur aangesteld. Johan Wolfert van Brederode was de eerste gouverneur onder Staats gezag.

Sommige inwoners van 's-Hertogenbosch hadden niet de indruk, dat deze verovering definitief zou zijn. Zij verwachtten dat de Spaanse troepen de stad weer zouden proberen te heroveren. Ook in Den Haag was die zorg aanwezig. En omdat er kans was dat de burgerbevolking in opstand zou komen is er in 1637 een citadel gebouwd dat door de bevolking 'fort papenbril' genoemd.

De stad 's-Hertogenbosch kwam samen met de Meierij onder het gezag van de Staten-Generaal en werd een onderdeel van Staats-Brabant. De zuidelijke grens kwam te liggen, waar nu ook de grens ligt, maar Lommel hoorde daar ook nog bij. Bij de vrede van Münster in 1648 werd bepaald dat Staats-Brabant niet het achtste lid van de Unie zou worden. Staats-Brabant werd een generaliteitsland. Dit hield in, dat Staats-Brabant onder het gezag van de Republiek viel en geen stemrecht had in het landsbestuur. Dit gold ook voor Staats-Limburg en Staats-Vlaanderen.

Voortzetting van de strijd[bewerken]

Met de verovering van Den Bosch en de Meierij was een deel van het zuiden veilig gesteld. Na de belegering werden de Staatse troepen nog wat langer aangehouden. Hierdoor kon het de oostgrens extra beveiligen door ook daar nog meer steden op de Spanjaarden te veroveren zoals Solingen, Duisburg, Essen en Rurort. Overige steden in Spaanse handen in Gulik en Kleef werden door het Spaanse leger ontruimd om de Palts beter te kunnen beschermen. Hierdoor was de veiligheid van de Republiek toegenomen en was de roem van Frederik Hendrik als generaal bevestigd.

Vredesbesprekingen, die in januari 1629 al begonnen waren en na het beleg werden hervat, leidden tot niks. Het Spaanse prestige kreeg nog een klap te verduren toen in 1630 het Braziliaanse Pernambuco werd veroverd door de WIC. In Nederland bleef in 1630 een aanval uit door de hoge kosten dat het beleg van 's-Hertogenbosch gekost had. Een jaar later moest Frederik Hendrik in de verdediging toen de Spanjaarden met een vloot Holland en Zeeland bedreigden, resulterend in de slag op het Slaak. In 1632 lukte het de Republiek om weer een grote veldtocht te ondernemen waarbij Maastricht veroverd werd.

Zie ook[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Dagboek 1629. Ooggetuigen van het Beleg van 's-Hertogenbosch van Peter-Jan van der Heijden. ISBN 90-70706-96-2
 • Cauwer, Peter de, Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629, Amsterdam University Press, Amsterdam, NL, 2007, 414 p. ISBN 9789089640161.
 • Graaf, Ronald de, Oorlog, mijn arme schapen: een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, NL, 2004, 686 p. ISBN 9051942729.
 • Groenveld, Simon; H.L.Ph. Leeuwenberg, De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560 - 1650), 2e herziene en aangevulde druk [1e druk: 2008]. De Walburg pers, Zutphen, 2012, 432 blz.. ISBN 9789057308383.
 • Kuijer, P.Th.J., 's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629, Waanders Uitgevers, Zwolle, NL, 2000, 720 p. ISBN 9040095140.

Voetnoten[bewerken]

 1. www.defensie.nl Beleg van 's-Hertogenbosch (01-05-1629) geraadpleegd op 27 september 2009
 2. R. de Graaf (2004): Oorlog, mijn arme schapen, blz. 462
 3. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden blz. 17
 4. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden blz. 53 - 57
 5. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden blz. 57
 6. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden blz. 58
 7. Kuijer, P.Th.J. (2000): 's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 blz. 612
 8. J. Buisman, A.F.V. van Engelen (1998): Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4: 1575-1675 Franeker: Van Wijnen ISBN 9051941439
 9. Anna van Hambroeck, hoofdstuk 31, pagina 318 en volgende, Marianne Keser. ISBN 90-77721-13-4
 10. Stadsarchief Breda
 11. Kuijer, P.Th.J. (2000): 's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 blz. 615
 12. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden blz. 76
 13. Kuijer, P.Th.J. (2000): 's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 blz. 616-620
 14. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden blz. 223-242
 15. R. de Graaf (2004): Oorlog, mijn arme schapen, blz. 464
 16. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden blz. 107
 17. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed blz. 126
 18. Kuijer, P.Th.J. (2000): 's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 blz. 631
 19. Cauwer, P. de (2008): Tranen van bloed blz. 144
 20. Kuijer, P.Th.J. (2000): 's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 blz. 643
 21. Kuijer, P.Th.J. (2000): 's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 blz. 643

Beluister

(info)
Eerste opstand (1567-1570): Valencijn · Wattrelos · Lannoy · Oosterweel · Eerste invasie (Dalheim · Heiligerlee · Groningen · Eems · Jemmingen · Geldenaken · Loevestein)
Tweede opstand (1572-1576): Den Briel · Vlissingen · Tweede invasie (Valencijn · Bergen · Saint-Ghislain · Roermond · Diest · Leuven · Mechelen · Dendermonde · Zutphen · Bredevoort · Zwolle · Kampen · Steenwijk) · Oudenaarde · Stavoren · Dokkum · Don Frederiks veldtocht (Mechelen · Diest · Roermond · Zutphen · Naarden · Geertruidenberg · Haarlem · Diemen · Alkmaar) · Vlissingen · Borsele · Zuiderzee · Alkmaar · Leiden · Reimerswaal · Derde invasie · Mookerheide · Lillo · Zoetermeer · Buren · Oudewater · Schoonhoven · Krimpen aan de Lek · Woerden · Bommenede · Zierikzee · Muiden · Aalst · Slag bij Vissenaken · Maastricht · Antwerpen · Spanjaardenkasteel (Gent)
Algemene opstand (1576-1578): Utrecht · Steenbergen · Breda · Amsterdam · Gembloers · Zichem · Beleg van Limburg · Inname van Dalhem · Nijvel · Kampen · Rijmenam · Aarschot · Deventer
Parma's negen jaren (1579-1588): Maastricht · 's-Hertogenbosch · Baasrode · Kortrijk · Delfzijl · Oldenzaal · Groningen · Mechelen · Zwolle · Hardenbergerheide · Coevorden · Halle · Steenwijk · Kamerijk · Doornik · Noordhorn · Breda · Aalst · Oudenaarde · Punta Delgada · Lochem · Eindhoven · Gent · Aalst · Terborg · Antwerpen · Zutphen · Kouwensteinsedijk (Antwerpen) · Amerongen · IJsseloord · Boksum · Axel · Neuss · Rijnberk · Grave · Zutphen · Warnsveld · Venlo · Sluis · Bergen op Zoom · Grevelingen
Maurits' tien jaren (1589-1599): Zoutkamp · Breda · Steenbergen · Veldtocht van 1591 (Zutphen · Deventer · Delfzijl · Knodsenburg · Hulst · Nijmegen) · Steenwijk · Coevorden · Luxemburg · Geertruidenberg · Coevorden · Groningen · Hoei · Grol · Calais · Hulst · Veldtocht van 1597 (Turnhout · Venlo · Rijnberk · Meurs · Grol · Bredevoort · Enschede · Ootmarsum · Oldenzaal · Lingen · Rijnberk · Zaltbommel)
Elf jaren strijd (1600-1607): Nieuwpoort · Rijnberk · Oostende · Sluis · Spinola 1605-1606 (Oldenzaal · Lingen · Bergen op Zoom · Mülheim · Wachtendonk · Kasteel Krakau · Bredevoort · Berkumerbrug · Grol · Rijnberk · Lochem · Grol · Gibraltar
Twaalfjarig Bestand (1609-1621): Gulik-Kleefse Successieoorlog (Gulik) · Wezel · Antwerpen
Eindstrijd (1621-1647): Gulik · Steenbergen · Bergen op Zoom · Veluwe · Breda · Oldenzaal · Grol · Baai van Matanzas · 's-Hertogenbosch · Veluwe · Wesel · Veldtocht langs de Maas (Venlo · Roermond · Maastricht) · Rijnberk · Philippine · Tienen · Schenkenschans · Breda · Venlo · Kallo · Duins · Sint-Vincent · Hulst · Antwerpen · Venlo · Puerto de Cavite