Beleg van Kannomine

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Beleg van Kannomine
Onderdeel van de Sengoku-periode
Datum 1554
Locatie Kannomine, Inavallei, provincie Shinano, Japan
Resultaat Overwinning voor de Takeda, beleg succesvol
Strijdende partijen
Troepen van de Takeda Garnizoen van kasteel Kannomine
Leiders en commandanten
Takeda Shingen Chiku Yoritomo
Troepensterkte
6.000 1.900
Veldtochten van de Takeda

Nashinokidaira · Un no Kuchi · Sezawa · Uehara · Kuwabara · Fukuyo · Nagakubo · Kojinyama · Takato (1545) · Ryugasaki · Uchiyama · Odaihara · Shika · Uedahara · Shirojiritoge · Fukashi · Toishi · Katsurao · Kiso Fukushima · Kannomine · Matsuo · Kawanakajima · Musashi-Matsuyama (1563) · Kuragano · Minowa · Hachigata (1568) · Odawara (1569) · Mimasetoge · Kanbara · Hanazawa · Fukazawa · Futamata · Mikatagahara · Iwamura · Noda · Takatenjin (1574) · Yoshida · Nagashino · Omosu · Takatenjin (1581) · Temmokuzan · Takato (1582)

Het Beleg van Kannomine was een slag tijdens de Japanse Sengoku-periode. Het beleg vond plaats in 1554 en was een van de stappen van Takeda Shingen om zijn macht in de provincie Shinano te vergroten. Shingen wist het kasteel te veroveren op Chiku Yoritomo, en zou kort hierop doortrekken naar de kastelen Matsuo en Yoshioka