Beleg van Matsuo

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Beleg van Matsuo
Onderdeel van de Sengoku-periode
Datum 1554
Locatie Inavallei, provincie Shinano, Japan
Resultaat Overwinning voor de Takeda, beleg succesvol
Territoriale
veranderingen
Kasteel Matsuo en Yoshioka naar Takeda Shingen
Strijdende partijen
Troepen van de Takeda Garnizoenen van de kastelen Matsuo en Yoshioka
Leiders en commandanten
Takeda Shingen Ogasawara Nobusada
Troepensterkte
4.500 4.000
Veldtochten van de Takeda

Nashinokidaira · Un no Kuchi · Sezawa · Uehara · Kuwabara · Fukuyo · Nagakubo · Kojinyama · Takato (1545) · Ryugasaki · Uchiyama · Odaihara · Shika · Uedahara · Shirojiritoge · Fukashi · Toishi · Katsurao · Kiso Fukushima · Kannomine · Matsuo · Kawanakajima · Musashi-Matsuyama (1563) · Kuragano · Minowa · Hachigata (1568) · Odawara (1569) · Mimasetoge · Kanbara · Hanazawa · Fukazawa · Futamata · Mikatagahara · Iwamura · Noda · Takatenjin (1574) · Yoshida · Nagashino · Omosu · Takatenjin (1581) · Temmokuzan · Takato (1582)

Het Beleg van Matsuo was een slag tijdens de Japanse Sengoku-periode. Het beleg vond plaats in 1554 en was een van de stappen van Takeda Shingen om zijn macht in de provincie Shinano te vergroten.

Shingen wist het kasteel te veroveren op Ogasawara Nobusada; Shingen zou hierop doortrekken en tevens het nabijgelegen kasteel Yoshioka veroveren.