Beperking

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een beperking is een verzamelnaam voor een groot aantal functiebeperkingen die onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen (resolutie 48/96 van de VN, 1994).

België[bewerken]

Beperking is, als we het Nederlandse 'makke' buiten beschouwing laten, de meest recente algemeen aanvaarde term voor de fysieke en/of psychische afwijking van iemand met een handicap.

De handicap zelf wordt beschouwd als het verlies van mogelijkheden om op gelijke voet deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, dus het (manklopend) contact tussen de persoon met zijn beperking en zijn omgeving.

Het is meestal de beperktere deelname aan het maatschappelijk leven die voor mensen met een handicap het lastige is. De beperking op zich veroorzaakt in het huidige denken over handicaps dus niet de beperktere bewegingsvrijheid. Daarom vertrekt het spreken over de beperking alleen vanuit een medische benadering, en laat deze de handicap-makende omgeving (onterecht volgens sommigen) buiten beschouwing. De term is aangenomen door de VN, maar in de meeste media wordt ze (nog) niet gebruikt.

In België wordt de term mindervalide gebruikt voor een ernstige beperking, namelijk een beperking die het verlies van het verdienvermogen van meer dan één derde betekent, waarvoor een inkomensvervangende tegemoetkoming kan verstrekt worden (Ministerie van Sociale Zekerheid).

De term invalide houdt in dat er een tijdelijke beperking is door een ziekte die meer dan 1 jaar duurt (Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit).

Beide termen werden in het verleden ook, pejoratief, gebruikt voor wat men tegenwoordig als een handicap beschouwt.

Nederland[bewerken]

In Nederland is beperking een synoniem voor mindervalide, een kleinere vorm van een handicap. Beperking is een ander woord voor verhindering, mensen die aan deze vorm leiden zijn beperkt, maar ze kunnen nog wel andere dingen. Als men een bril draagt heeft men een visuele beperking, maar men kan in de meeste gevallen nog wel werken, sommige mensen zijn half arbeidsongeschikt, ze kunnen niet alles meer aan maar ze hebben nog wel andere mogelijkheden.

In Nederland zijn mensen met een handicap meestal invalide en kunnen niet bewegen of slechts een fractie van een valide persoon, deze mensen zijn dan arbeidsongeschikt. Naast lichamelijke handicap heb je ook een verstandelijke handicap, deze mensen kunnen niet zo goed denken en zijn in de ergste vorm totaal afhankelijk van andere mensen.

Mensen die aan een handicap leiden kunnen meestal niet zo goed als valide personen functioneren. Het verschil tussen handicap en beperking is klein, dit zorgt veel voor verwarring, de meeste mensen denken dat handicap een ander woord is voor beperking. Zo vinden de meeste mensen autisme een handicap, terwijl sommige personen die aan autisme lijden normaal begaafd zijn of zelfs hoogbegaafd, ze hebben een goed verstand, daarnaast kunnen ze ook goed bewegen, ze zijn kerngezond, maar kennen aantal beperkingen in het gewone leven tegenover mensen zonder autisme. Autisme is dus een beperking, maar er hoeft geen sprake te zijn van een handicap.

Zie ook[bewerken]

Bronnen[bewerken]

Callebaut, G., Beeldvorming en taalgebruik over de personen met een handicap, Vrije Universiteit Brussel: Pedagogische Wetenschap, Sociale Agogiek, 2005, p.47-51.