Binnenvaartpolitiereglement

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) bevat de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren. Zo staan hierin de borden en overige verkeerstekens vermeld, de te voeren verlichting, tekens en geluidsseinen voor vaartuigen, en de voorrangs- en uitwijkregels op het water. Het BPR werd als wet vastgesteld op 26 oktober 1983 en vormt de opvolger van het vaarreglement (1965-1984). Het is laatstelijk op 1 juli 2010 grondig gewijzigd; de laatste herziening dateert 1 januari 2017.

Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreatievaart (inclusief roeiboten en surfplanken). Op grond van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement is het BPR geldig op de openbare wateren van het Rijk die voor scheepvaart openstaan, met uitzondering van:

In het werkingsgebied van het reglement moet elk schip een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aan boord hebben. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan. Uitgezonderd van de verplichting het reglement aan boord te hebben zijn grote schepen zonder bemanningsverblijf en kleine open schepen (Artikel 1.11).

Verkeerstekens[bewerken | brontekst bewerken]

De verkeerstekens voor op het water zijn onderverdeeld in de categorieën:

  • A. Verbodstekens
  • B. Gebodstekens
  • C. Beperkingstekens
  • D. Aanbevelingstekens
  • E. Aanwijzingstekens
  • F. Bijkomende tekens
  • G. Tekens aan kunstwerken
  • H. Overige aanduidingen
A. Verbodstekens
A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) Verboden doorvaart.png of Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.1 (65426).png of Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.1 (65427).png
A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.1.a (65428).png
A.2 Voorbijlopen verboden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.2 (65429).png
A.3 Voorbijlopen verboden voor samenstellen onderling. Het verbod geldt niet, wanneer ten minste een van beide betrokken samenstellen een duwstel is waarvan de lengte en breedte niet meer bedragen dan 110 m respectievelijk 12 m. Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.3 (65430).png
A.4 Ontmoeten en voorbijlopen verboden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.4 (65431).png
A.4.1 Ontmoeten en voorbijlopen van samenstellen onderling verboden. Dit verbod geldt niet wanneer ten minste een van beide betrokken samenstellen een duwstel is waarvan de lengte niet meer bedraagt dan 110 m en de breedte niet meer bedraagt dan 12 m Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.4.1 (247996).png
A.5 Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst. Verboden ligplaats.png
A.5.1 Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen vanaf het bord Verboden ligplaats afstand.png
A.6 Verboden te ankeren en ankers, kabels en kettingen te laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verboden voor anker.png
A.7 Verboden te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Nederlands scheepvaartteken A.7.svg
A.8 Verboden te keren Verboden keren.png
A.9 Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.9 (65437).png
A.10 Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.10 (65438).png
A.11 In-, uit- of doorvaren, wordt aanstonds toegestaan Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.11 (65439).png
A.11.1 Doorvaren verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk is Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.11.1 (65440).png (groen flikkerlicht)
A.12 Verboden voor motorschepen Verboden motorschepen.png
A.13 Verboden voor kleine schepen Verbod kleine vaartuig.png
A.14 Verboden te waterskiën Verboden waterski.png
A.15 Verboden voor zeilschepen Verboden zeilschepen.png
A.16 Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.16 (65446).png
A.17 Verboden voor zeilplanken Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.17 (65447).png
A.18 Einde van het vaarweggedeelte waar door snelle motorboten zonder beperking van de snelheid mag worden gevaren Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.18 (68704).png
A.19 Verboden schepen te water te laten Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.19 (247997).png
A.20 Verboden voor waterscooters Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - A.20 (67698).png
B. Gebodstekens
B.1.a / b Verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.1.a (65453).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.1.b (65454).png
B.2.a Verplichting zich naar de bakboordzijde van het vaarwater te begeven Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.2.a (65455).png
B.2.b Verplichting zich naar de stuurboordzijde van het vaarwater te begeven Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.2.b (65456).png
B.3.a Verplichting de bakboordzijde van het vaarwater te houden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.3.a (65457).png
B.3.b Verplichting de stuurboordzijde van het vaarwater te houden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.3.b (65458).png
B.4.a Verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.4.a (65459).png
B.4.b Verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.4.b (65460).png
B.5 Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.5 (65461).png
B.6 Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals is aangegeven (in km/u) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.6 (65462).png
B.7 Verplichting een geluidssein te geven Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.7 (65463).png
B.8 Verplichting bijzonder op te letten Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.8 (65464).png
B.9.a / b Verplichting niet het hoofdvaarwater op te varen of over te steken, indien daardoor schepen op het hoofdvaarwater zouden worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.9.a (65465).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.9.b (65466).png
B.10 Verplichting zo nodig koers en snelheid te wijzigen ten behoeve van uitvarende schepen (geen verwijzing) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.10 (65467).png
B.11.a Verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.11.a (67688).png
B.11.b Verplichting zich te melden op het aangegeven marifoonkanaal Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - B.11.b (67689).png
C. Beperkingstekens
C.1 Beperkte waterdiepte; eventueel de beschikbare diepte aangegeven in centimeters Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - C.1 (65469).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - C.1 (67699).png
C.2 Beperkte doorvaarthoogte; eventueel de beschikbare doorvaarthoogte aangegeven in meters* Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - C.2 (65470).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - C.2 (67700).png
C.3 Beperkte breedte van doorvaart of vaarwater; eventueel de beschikbare breedte aangegeven in meters Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - C.3 (65471).png
C.4 Vaartbeperkingen; vraag nadere inlichtingen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - C.4 (65472.png
C.5 Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever; het op het bord voorkomende getal geeft in meters de afstand aan die de schepen uit de oever dienen te blijven, gerekend vanaf het bord Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - C.5 (65473).png
D. Aanbevelingstekens
D.1.a Aanbevolen doorvaartopening (vaste bruggen); doorvaart toegestaan (gesloten beweegbare bruggen)
doorvaart uit de tegengestelde richting toegestaan
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - D.1.a (65511).png
D.1.b Aanbevolen doorvaartopening (vaste bruggen); doorvaart toegestaan (gesloten beweegbare bruggen)
doorvaart uit de tegengestelde richting verboden
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - D.1.b (65512).png of Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - D.1.b (65513).png
D.2 Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - D.2 (65514).png
D.3.a / b Aanbeveling te varen in de richting aangegeven door: de pijl Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - D.3.a (65515).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - D.3.b (65516).png
D.3.c Aanbeveling te varen in de richting aangegeven door: het isofase licht Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - D.3.c (65517).png
E. Aanwijzingstekens
E.1 In-, uit- of doorvaren toegestaan (algemeen teken) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.1 (65544).png
E.2 Hoogspanningslijn Hoogspanning.png
E.3 Stuw Stuw.png
E.4a Niet-vrijvarende veerpont Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.4a (65546).png
E.4b Vrijvarende veerpont Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.4b (65547).png
E.5 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5 (65548).png
E.5.1 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) tot ten hoogste de aangegeven breedte, in meters gerekend vanaf het bord Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.1 (65549).png
E.5.2 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) op het gedeelte van de vaarweg, gelegen tussen de aangegeven afstanden, in meters gerekend vanaf het bord Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.2 (65550).png
E.5.3 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) met ten hoogste het aangegeven aantal schepen langszijde van elkaar, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.3 (65551).png
E.5.4 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeft te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.4 (65552).png
E.5.5 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.5 (65553).png
E.5.6 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.6 (65554).png
E.5.7 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moet voeren aan de zijde van de vaarweg, waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.7 (65555).png
E.5.8 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.8 (65556).png
E.5.9 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.9 (65557).png
E.5.10 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.10 (65558).png
E.5.11 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.11 (65560).png
E.5.12 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.12 (65561).png
E.5.13 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.13 (65562).png
E.5.14 Toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.14 (65563).png
E.5.15 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.5.15 (65564).png
E.6 Toestemming te ankeren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.6 (65565).png
E.7 Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.7 (66689).png
E.7.1 Toestemming te meren voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.7.1 (65568).png
E.8 Plaats om te keren Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.8 (65567).png
E.9.a / b / c / d / e / f / g / h / i Het gevolgde vaarwater geldt als hoofdvaarwater ten opzichte van het vaarwater dat daarin uitmondt (geen verwijzing) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.a (65569).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.b (65570).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.c (65571).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.d (65572).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.e (65573).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.f (65574).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.g (65575.png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.h (65576).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.9.i (65577).png
E.10.a / b / c / d / e / f Het gevolgde vaarwater geldt als nevenvaarwater ten opzichte van het vaarwater waarin het uitmondt (geen verwijzing) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.10.a (65579).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.10.b (65580).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.10.c (65581).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.10.d (65582).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.10.e (65583).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.10.f (65584).png
E.11 Einde van een verbod of een gebod geldend voor één richting of einde van een beperking Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.11 (65585).png
E.12.a Voorwaarschuwing. vaste lichten: moeilijkheden vooruit, stoppen indien de voorschriften zulks vereisen. Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.12.a (65598).png
E.12.b synchroon brandende isofase lichten: u kunt voorzichtig naderen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.12.b (65599).png
E.12.1 Waarschuwing voor uitvarende of langsvarende schepen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.12.1 (65586).png (flikkerlicht)
E.13 Drinkwater voor schepen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.13 (65587).png
E.14 Telefoon Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.14 (65588).png
E.15 Motorschepen toegestaan Motorboot.png
E.16 Kleine schepen toegestaan Kleine vaartuig.png
E.17 Waterskiën toegestaan Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.17 (65591).png
E.18 Zeilschepen toegestaan Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.18 (65593).png
E.19 Door spierkracht voortbewogen schepen toegestaan Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.19 (65594).png
E.20 Zeilplanken toegestaan Zeilplank.png
E.21 Snel varen voor kleine motorschepen toegestaan Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.21 (65596).png
E.22 Toegestaan schepen te water te laten (trailerhelling) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.22 (247998).png
E.23 Marifoonkanaal voor nautische informatie, bijvoorbeeld: kanaal 18. Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.23 (65597).png
E.24 Waterscooters toegestaan Waterscooter.png
E.25 Aansluiting voor walstroom beschikbaar Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - E.25 (247999).png
F. Aanbevelingstekens
Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F
F.1 Afstandsaanduidingen: borden boven het hoofdteken, vermeldende na welke afstand (*)(*) het hoofdteken geldt
Voorbeelden: Maximumsnelheid 7 km/u, ingaande na 800 m. / Niet-vrijvarende veerpont na 600 m.
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.1 (65600).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.1 (65601).png
F.2.a Richtingaanduidingen: borden naast het hoofdteken, aangevende de richting van het vaarweggedeelte waarop het hoofdteken betrekking heeft. Hierop kan de lengte (in meters, tenzij anders vermeld) van het betreffende traject zijn vermeld. Voorbeelden:
Ligplaats nemen toegestaan op het gedeelte tussen de borden / Ligplaats nemen verboden op het gedeelte tussen de borden (afstand van 2 km)
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.2.a (65603).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.2.a (65604).png
F.2.b Richtingaanduidingen: lichtpijl, aangevende de richting waarvoor het hoofdteken (één of meer lichten) geldt. Voorbeelden:
Uitvaren haven verboden (teken geplaatst nabij een havenuitgang) / Invaren haven enz. (nog) verboden, wordt aanstonds toegestaan (teken geplaatst langs een vaarweg, nabij een daaraan gelegen haven of vertakking) / Invaren haven enz. toegestaan (teken geplaatst langs een vaarweg nabij een daaraan gelegen haven of vertakking)
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.2.b (65605).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.2.b (65606).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.2.b (65607).png
F.3 Aanvullende aanduidingen: borden onder het hoofdteken, waarop een nadere verklaring of aanwijzing is vermeld. Voorbeelden:
Versmalling in verband met brugbouw / Geef een lange stoot / Beperkte doorvaarthoogte; beschikbare hoogte verminderd met 1,80 m / Beperkte waterdiepte; de actuele waterdiepte is 2,20 m / Opletten, regeling scheepvaart / Aansluiting voor 400 V~ beschikbaar
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.3 (65608).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.3 (65609).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.3 (65610).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.3 (67702).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.3 (65611).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.3 (248000).png
F.4 Categorie aanduidingen: borden onder het hoofdteken, aangevende de categorie waarvoor het hoofdteken geldt. Voorbeelden:
Verplichte vaarrichting, geldend voor motorschepen / Aanbevolen vaarrichting, geldend voor kleine schepen
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.4 (65612).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - F.4 (65613).png
G. Tekens aan kunstwerken
Algemeen: Bij de hierna onder G.1 t/m G.4 genoemde markeringen kunnen de volgende tekens worden toegepast:
A.1: hetzij rode vaste lichten / hetzij rood-wit-rode rechthoekige borden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.A.1 (65615).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.A.1 (65618).png
E.1: hetzij groene vaste lichten / hetzij groen-wit-groene rechthoekige borden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.E.1 (65616).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.E.1 (65619).png
D.1: hetzij gele vaste lichten / hetzij gele ruitvormige borden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.D.1 (65617).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.D.1 (65620).png
groene flikkerlichten Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G. (65622).png
G.1 Vaste bruggen en vaste delen van bruggen (Niet gemarkeerde brugopeningen kunnen op eigen risico worden gebruikt.)
G.1.a Begrenzing vaargeulbreedte:
verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen / aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.1.a (65623).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.1.a (65624).png
G.1.b Verboden of aanbevolen doorvaartopening:
verboden doorvaartopening / aanbevolen doorvaartopening, tegenliggende vaart mogelijk / aanbevolen doorvaartopening, voor tegenliggende vaart verboden
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.1.b (65625).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.1.b (65626).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.1.b (65627).png
G.2 Beweegbare bruggen (Het kan voorkomen dat de rode en groene lichten slechts aan één zijde van de doorvaartopening (als regel stuurboordzijde) zijn geplaatst.)
G.2.a Bruggen in bedrijf: doorvaart verboden / doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk / doorvaart gesloten brug toegestaan voor tegenliggende vaart verboden / doorvaart verboden, wordt aanstonds toegestaan / doorvaart toegestaan / doorvaart verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk is Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.a (65628).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.a (65629).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.a (65630).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.a (65631).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.a (65632).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.a (65633).png
G.2.b Bruggen buiten bedrijf: doorvaart verboden / doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk / doorvaart gesloten brug toegestaan, voor tegenliggende vaart verboden / doorvaart toegestaan, brug is onbewaakt Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.b (65634).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.b (65635).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.b (65636).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.2.b (65637).png
G.3 Stuwen: doorvaart verboden (stuw gesloten) / doorvaart verboden / doorvaart toegestaan / verboden doorvaartopening (brug over stuw) / aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), tegenliggende vaart mogelijk / aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), voor tegenliggende vaart verboden Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.3 (67692).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.3 (67693).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.3 (67694).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.3 (67695).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.3 (67696).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.3 (67697).png
G.4 Sluizen: Het kan voorkomen dat de rode en groene lichten slechts aan één zijde van de invaart (als regel stuurboordszijde) zijn geplaatst
G.4.1.a Sluis in bedrijf: invaart of uitvaart verboden / invaart verboden, wordt aanstonds toegestaan / invaart of uitvaart toegestaan Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.1.a (65638).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.1.a (65639).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.1.a (65640).png
G.4.1.b Sluis buiten bedrijf Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.1.b (65642).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.1.b (65643).png
G.4.2 Sluis met beweegbare brug (indien brug niet van aparte seingeving is voorzien) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.2 (65644).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.2 (65645).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.4.2 (65646).png
G.5 Hoogteaanduidingen De beschikbare doorvaarthoogte van bruggen of andere overspanningen kan zijn aangegeven door middel van hoogteschalen of hoogteborden.
G.5.1 Hoogteschaal: Deze is geplaatst aan de stuurboordzijde of aan beide zijden van de doorvaartopening van een kunstwerk. Een hoogteschaal is verdeeld in blokken van 1 meter; afhankelijk van de plaatselijke situatie kan eveneens een onderverdeling in halve meters en decimeters zijn toegepast. Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.5.1 (65647).png
G.5.1.a Voorhoogteschaal: Deze is op dezelfde wijze uitgevoerd als de hoogteschaal, doch als voorwaarschuwing op enige afstand voor een kunstwerk geplaatst. De naam of aanduiding van dat kunstwerk is meestal boven de voorhoogteschaal vermeld.
G.5.1.b Referentietekens: Deze tekens geven de plaats van de overspanning aan waarop de aanwijzing van de hoogteschaal betrekking heeft; of wanneer reeds een beperking van de vaargeulbreedte is aangegeven door middel van het teken A.10; of het teken D.2; dan dienen deze als referentietekens.
Indien geen referentietekens zijn aangebracht dan heeft de aanwijzing van de hoogteschaal betrekking op het laagste punt van de overspanning binnen het normaal bruikbare breedteprofiel.
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.5.1.b (65648).png of A.10 of D.2
G.5.1.c Aanduiding overhoogte/onderhoogte: Indien op een bepaald punt van een overspanning meer of minder hoogte beschikbaar is dan de hoogteschaal aanwijst, dan kan dit zijn aangegeven met een teken waarin de betreffende over- of ondermaat in meters is vermeld. Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.5.1.c (65651).png
G.5.2 Hoogtebord: Bij sommige vaarwegen wordt de beschikbare doorvaarthoogte aangegeven op een hoogtebord, dat is aangebracht aan de overspanning. Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.5.2 (65652).png
G.5.3 Dieptebord: Bij sommige vaarwegen wordt de beschikbare waterdiepte aangegeven op een dieptebord Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - G.5.3 (67703).png
H. Overige aanduidingen
H.1.a / b Kilometrering: a. Kilometeraanduiding / b. Hectometeraanduiding Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.1.a (65653).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.1.b (65654).png
H.2 Bewegwijzering
H.2.1 Aanduiding hoofddoelen: Hierop kunnen zowel plaatsnamen als vaarwegnamen zijn vermeld.
a. Vooraanduiding (vóór een vertakking) / b. Beslissingsaanduiding (ter plaatse van een vertakking)
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.2.1.a (65655).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.2.1.b (65656).png
H.2.2 Aanduiding specifieke doelen: Deze verwijzen naar havens, losplaatsen, jachthavens, e.d.
a. Vooraanduiding(vóór een vertakking) / b. Beslissingsaanduiding (ter plaatse van een vertakking)
Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.2.2.a (65657).png / Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.2.2.b (65658).png
H.2.3 Aanduiding omleidingen Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.2.3 (65659).png
H.2.4 Naamgeving vaarwater of object (haven, brug, sluis, e.d.) Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.2.4 (65660).png
H.3 Spui- en inlaattekens
H.3.a Er wordt gespuid Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.3.a (65661).png
H.3.b Er wordt ingelaten Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.3.b (65662).png
H.3.c Er zal weldra worden gespuid/ingelaten en/of ingelaten Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.3.c (65663).png   Verkeerstekens Binnenvaartpolitiereglement - H.3.c (65664).png

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]