Brancheorganisatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit één branche. Een brancheorganisatie moet worden onderscheiden van een ondernemersvereniging, die doorgaans bestaat uit bedrijven uit verschillende branches.

Een brancheorganisatie, vaak een stichting of een vereniging, kan verschillende doelen nastreven: de behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten leden, de behartiging van deelbelangen van groepen leden en de behartiging van individuele belangen van leden. Daartoe verrichten zij activiteiten als lobby, CAO-onderhandeling, het opzetten van innovatieprojecten, het geven van juridisch advies, het organiseren van bijeenkomsten, collectieve inkoop, etc.

Een brancheorganisatie kan aangesloten zijn bij een werkgeverskoepel, zoals MKB-Nederland of VNO-NCW.

Onder invloed van de snelle maatschappelijke veranderingen is ook de positie van de branchevereniging of -organisatie aan het veranderen. Deze veranderingen zijn vaak in de naam terug te vinden, maar vallen beter te onderscheiden door een nummervolgorde.

De branche organisatie 1.0 is er vooral voor het verenigen. Het samenkomen, het uitwisselen van informatie en activiteiten ten behoeve van het collectief.

De branche organisatie 2.0 is er vooral vergelijkbaar met 1.0, maar is van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd.

De branche organisatie 3.0 is vooral bezig met de voortrekkersrol van en voor de branche ter vernieuwing van en innovaties voor de sector.

De branche organisatie 4.0 is vooral bezig met de belangen van het land (Nederland) en geeft richting aan de ontwikkelingen van en in de branche teneinde als branche ook op lange termijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de bwi (brede welvaart index) van de BV Nederland.

Branche Organisatie of Branche Vereniging 4.0.

De term wordt voor het eerst gebruikt in 2010 bij de FEDA (Federatie Aandrijven en Automatiseren) als deze vereniging na een fusie van diverse kleinere branche organisaties, gaat nadenken over de rol die de branche vereniging nieuwe stijl moet hebben. In eerste aanleg werd de toevoeging 4.0 gekozen vanwege het feit dat de industrie bezig was/is aan de 4e industriële revolutie. Dat betekent open sources, big data, keten optimalisatie, open innovatie, nieuwe technologieën en dergelijke, wat generiek werd/wordt aangeduid met Industrie 4.0 (naar Duitse terminologie) of Smart Industry (naar Engelse terminologie). De focus op alleen de branche werd daarmee niet langer houdbaar. Wat volgde was een ontdekkingstocht die uiteindelijk een definitie voor de Branche Organisatie 4.0 opleverde. In het kort: Door de versterking van de BV Nederland centraal te stellen, en vanuit die visie te kijken naar de bijdrage die de branche kan leveren, worden de belangen en behoeften van de branche beter zichtbaar en bespreekbaar. Door deze holistische aanpak worden de (collectieve) acties breder gedragen en meer integraal uitgevoerd. Daarmee sluit de branche organisatie beter en sneller aan op de maatschappelijke ontwikkelingen die mede bepalend zijn voor de continuïteit en rechtszekerheid van de branche.

Zie ook