Chemische energie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De chemische energie is de totale energie-inhoud van een stof. Deze energie is opgeslagen in de bindingen tussen de atoomkernen en de elektronen in de atomen van een molecuul. Elektronen kunnen zich op bepaalde afstanden van de kern bevinden. De situatie waarbij een elektron zich in hun laagst mogelijke energie-toestand (E0) bevinden, wordt de grondtoestand genoemd. Alle andere toestanden worden aangeslagen toestanden genoemd. De afstand van de elektronen tot de kern van een atoom is van invloed op de potentiële energie die is opgeslagen in de stof. Hoe groter deze afstand hoe groter de opgeslagen energie. Bovendien is ook de interelektronische interactie van groot belang.

Chemische energie die is opgeslagen kan vrij komen tijdens een chemische reactie. Hierbij worden nieuwe bindingen gevormd, wat energie kost, en andere bindingen afgebroken, wat energie oplevert. Is aan het eind van de reactie meer energie vrijgekomen dan verbruikt, dan is er dus chemische energie beschikbaar gekomen. Veelal is dat als warmte, maar ook in de vorm van licht (bij chemoluminescentie} en elektrische energie. Het werkingsprincipe van een batterij is hierop gebaseerd.

Uit een stuk hout, dat hoofdzakelijk uit koolstof bestaat, is chemische energie te winnen door het te verbranden. Als een stuk hout wordt verbrand vindt er een energieomzetting plaats: van chemische energie (opgeslagen in de koolstofbindingen) naar thermische energie en licht.

Berekenen van de chemische energie[bewerken]

Het vaststellen van de chemische energie van een bepaalde verbinding is meestal erg moeilijk, omdat met tal van factoren rekening moet gehouden worden. Daarom is er ook niet echt een eenduidige formule voorhanden, doch kan gebruikgemaakt worden van enkele benaderingsmethoden in formulevorm:

Voor vaste stoffen kan de chemische energie benaderd worden als:

Voor vloeistoffen en gassen geldt:

hierin is :

  • de chemische energie (in Joule)
  • de verbrandingswarmte of stookwaarde (in J/kg of J/m³)
  • de massa (in kg)
  • het volume (in m³)


Waarden voor rv kunnen voor de meeste standaardverbindingen worden opgezocht in tabellen.

Zie ook[bewerken]