Aangeslagen toestand

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een aangeslagen of geëxciteerde toestand is in de kwantummechanica een toestand met een hoger energieniveau dan de grondtoestand. De term kan onder meer betrekking hebben op (elementaire) deeltjes, atomen, moleculen en vaste stoffen.

De aangeslagen toestand wordt bereikt door middel van excitatie. Wanneer een elektron in een molecule zich in de aangeslagen toestand bevindt, kan deze terugvallen naar de grondtoestand en zendt daarbij licht (of een andere vorm van elektromagnetische straling) uit in de vorm van een foton.

Dit heet emissie. Dit wordt ook wel luminescentie genoemd; wanneer de oorspronkelijke excitatie het gevolg was van de absorptie van een foton van hogere energie dan het uitgezonden foton, spreekt men van fluorescentie. In ringsystemen (zoals bij atomen) is het vaak makkelijker om een elektron aan te slaan, omdat de aangeslagen toestand daar relatief stabiel is. Dit zal ertoe leiden dat een foton met een relatief lage energie al een elektron kan aanslaan en is de kans dus groter dat het uitgezonden licht binnen het zichtbare spectrum valt.