De geweldige wiswassen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Heer Bommel en de geweldige wiswassen (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot De geweldige wiswassen) is een verhaal uit de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. Het verhaal verscheen voor het eerst op 13 juli[1] 1978 en liep tot 15 november van dat jaar.

Het centrale thema is het gevaar van chemische manipulatie in het plantenrijk.

Het verhaal[bewerken]

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud en/of de afloop van het verhaal.

Professor Prlwytzkofsky is wel blij met de vakantietijd. De studenten zijn naar huis en er kan nu duchtig worden aangepakt met wetenschappelijk onderzoek in het stedelijk laboratorium zonder college te hoeven geven. Alexander Pieps vervaardigt op eigen houtje een nieuwe kunstmest. Hij gaat uit van Chinasalpeter omdat Chilisalpeter tegen zijn politieke beginselen ingaat.[2] Bovendien heeft hij minifosfaat gebruikt in plaats van superfosfaat. Professor Prlwytzkofsky vindt dat hij zich met de wetenschap bezig moet houden en niet met politieke fopperij en werpt het goedje uit het raam. De volgende dag ziet Alexander dat de grond is bedekt met kleine bolletjes. Zijn chef moet een paar dagen naar de stad en geeft hem als opdracht superfosfaat samen te stellen. Zijn assistent gaat echter in de plantenkas verder met het opkweken van de bemeste dwergwiswassen, die in enkele dagen zo groot worden als kolen. Alexander Pieps noemt zijn geweldige alternatieve kunstmest nu 'Piepsulfaat', dit alles tot verbijstering van de teruggekeerde professor. De dwergwiswas bevat proteïnen, mineralen en vitaminen. In één woord alles. Bij het aansteken van zijn sigaret laat Alexander de plantenkas ontploffen en staan de twee geleerden geblakerd op de restanten. Alexander wordt ter plekke ontslagen en neemt enige wiswassen mee voor verder onderzoek.

Alexander Pieps gaat met zijn uitvinding naar de Algemeen-secretaris Steenbreek van de Internationale Inmaak Industrie (I.I.I.), maar die heeft er geen serieuze belangstelling voor. Hij neemt de bolletjes wel ter analyse in beslag. Steenbreek gaat ermee naar het stadslaboratorium, waar de hoogleraar Prlwytzkofsky zijn hele dag vult met het uitroeien van de wiswassen, die daar een plaag zijn geworden. Ook zonder kunstmest vermeerderen ze zich zo sterk, dat de professor een mutatie vreest. Steenbreek vraagt op de man af wat er met de verzamelde knollen gaat gebeuren. De professor gaat de vlam erin steken, omdat ze gevaarlijk zijn. De ware aard van het gevaar dringt nog niet tot Steenbreek door, maar hij weet genoeg.

In de fraaie tuin van het kasteel Bommelstein zitten heer Bommel[3] en Tom Poes samen op een tuinbankje van de zon te genieten. De tevreden stemming van de kasteelheer wordt van kanttekeningen oorzien door zijn vriend, die in de kranten wel leest over zaken als honger, gebrek en ellende elders in de wereld. Heer Bommel doet echter in stilte al veel goeds en stelt dat je niet te veel moet lezen, want dan heb je geen leven meer. Op dat moment komt Alexander Pieps aanlopen in een actietruitje. Die spreekt uitvoerig over zijn uitvinding en de samenzwering van wetenschap[4] en het grootkapitaal.[5] Heer Bommel zegt hem geld en steun toe, terwijl Tom Poes zich afvraagt wat de bezwaren van Steenbreek en de professor zijn.

Algemeen-secretaris Steenbreek brengt een keer per week verslag uit aan de President-commissaris AWS van de I.I.I.. Aan het eind van het gesprek maakt hij als grapje melding van de uitvinding van ene Alexander Pieps, die hem wegens bedrijfspolitieke redenen de deur heeft gewezen. AWS springt van opwinding een meter de lucht in en hij vermoedt dat Pieps een superkunstmest heeft ontwikkeld. En die kan dodelijk zijn voor de handel, zeker in combinatie met een vernietigende idealist zoals OBB. "OBB kan weer een ragfijn spel met ons spelen!" Na een slapeloze nacht laat de algemeen-secretaris twee uitvoerders[6] bij zich komen. De heren Zoch en Ugh Zazabel staan bij de I.I.I. hoog aangeschreven. Zoch heeft enige herinnering aan OBB en Ugh weet zelfs nog dat hij ooit bij de bovenste tien vertoefde.[7] Steenbreek geeft opdracht binnen de wet OBB buitenspel te plaatsen en de Piepsformule onschadelijk te maken. De heren vliegen per helikopter naar het kasteel van OBB en zien in de plantenkas bolplanten omhoog schieten. Heer Bommel en Alexander Pieps zijn allebei dik tevreden met elkaar en hun geweldige wiswassen. De kasteelheer protesteert tegen de landing van de helikopter op zijn grasveld, maar Zoch en Ugh trekken hun pistolen en stellen hun eisen. Ze willen Pieps en de mestformule. En binnen de wet mogen ze heer Bommel onschadelijk maken. De plantenkas ontploft echter als het drietal ernaartoe gaat.[8] De executives vluchten weg in hun helikopter. Alexander Pieps begrijpt dat deze tweede ontploffing geen toeval meer kan zijn. En ook de opduikende Tom Poes wil wel weten waar de knal vandaan komt. Alexander Pieps is nu extra bang omdat schurken zijn formule willen stelen. Hij heeft een groot en rustig terrein nodig. Heer Bommel is het helemaal met hem eens maar gaat eerst de politie bellen. Commissaris Bulle Bas komt onmiddellijk persoonlijk een onderzoek ter plaatse instellen naar twee schurken, een helikopter en dreigende revolvers. Bulle Bas heeft een eigen kijk op de zaak. Alexander klaagt over bedreiging door het grootkapitaal, en hij is volgens Bulle Bas een rooie actievoerder. Het dreigen met vuurwapens is gebruikelijk, maar het veroorzaken van een ontploffing niet. Bij vertrek zegt hij wel dat er van noodweer sprake kan zijn. Heer Bommel vertelt zijn bediende Joost mee, dat hij op vakantie gaat met heer Pieps. Lijfgoederen en chequeboek moeten worden ingepakt. Zijn bediende biedt vrijwillig aan op het kasteel te blijven passen.

Op het stadslaboratorium vraagt Tom Poes inlichtingen aan de hoogleraar. De wiswassen zijn profieten, die buitenordentelijk rijk ademen. Dat is allemaal het gevolg van de kunstdrek die zijn assistent heeft samengesteld. De wiswassen dreigen de aarde te overdekken en dampkring te oxygeneren. Hij heeft een bericht opgesteld om de kweek strafbaar te stellen. Op slot Bommelstein heeft bediende Joost open gedaan voor de heren Zababel, die zijn baas zoeken. De mededeling dat hij naar de stad is vertrokken wordt voor kennisgeving aangenomen. Ze besluiten de hele tent te gaan uitpluizen. Tom Poes komt aanlopen en ziet het gebeuren. Hij is de zoekende uitvoerders te slim af, want hij pakt de krant en ziet bij de scheepsberichten het schip Albatros staan en weet genoeg. Intussen boekt heer Bommel in de haven passage bij kapitein Wal Rus voor zichzelf en Alexander Pieps met zijn wiswassen, kunstmest en tuinaarde. De kapitein vindt zijn boot een modderschuit worden maar de passagiers mogen meevaren naar Onkstock. In de haven ziet Tom Poes het schip wegvaren en besluit om de kapitein een telegram na te sturen met de vraag of zijn vriend aan boord is. De heren Zababel melden zich met lege handen bij de I.I.I.. Algemeen secretaris Steenbreek draagt hun op Tom Poes in de gaten te houden, een minvermogende waar OBB mee omgaat.

Ook professor Prlwytzkofsky zit niet stil en die licht burgemeester Dickerdack in over het voedzame onkruid dat overal groeien wil maar buitenordentelijk uitwasemt. De hele aarde zal worden overwoekerd en het gassenevenwicht zal worden verstoord. De kweek moet worden verboden, en dat is het enige dat burgemeester Dickerdack begrijpt. Buiten op straat kan hij wel een gesprek op gelijk niveau voeren met zijn commissaris. Volkstuinder Bulle Bas legt uit dat planten zuurstof uitademen. Zuurstof is heel nuttig maar te veel is te veel. Dat is ook zijn stelling bij het uit elkaar jagen van een oploopje. Te veel zuurstof geeft in een gesloten ruimte brand en ontploffingen, en mensen zouden vlugger verbranden. De burgemeester bedankt Bulle Bas. Maar hij herinnert zich een rapport van de commissaris dat Bommel en Pieps erachter zitten. De burgemeester gaat de gemeenteraad voorstellen de kweek te verbieden, maar dan moet Bulle Bas intussen Bommel zoeken. De commissaris rijdt naar het kasteel, opeens beseffend waar de ontploffing vandaan kwam in de plantenkas. Bediende Joost klaagt slechts over de politie[9] en stelt dat zijn werkgever is weggegaan om onkruid te kweken. Bulle Bas bedenkt zich dat hij beter Tom Poes in de gaten kan gaan houden.

Het schip de Albatros schiet goed op en vaart naar het noordwesten na de passage van het eiland Gimbol. De marconist overhandigt de kapitein een telegram uit Rommeldam van T. Poes. "Zijn heer Ollie en Pieps aan boord? Dringend antwoord aan T. Poes Zandweg Rommeldam." Heer Bommel gilt dat hij er niet is. De kapitein vindt het maar mal, want ze zijn er toch echt. Maar zolang ze op zee zijn is hij de baas en het gaat eigenlijk niemand aan wie er meevaren op zijn schip. De kapitein probeert het probleem tactisch op te lossen en zo leest de volgende morgen Tom Poes op zijn terug ontvangen telegram: "Je hebt er niets mee te maken dat Bobbels aan boord is." De heren Zababel komen met getrokken pistolen het papiertje opeisen, daarbij vanuit de bosjes gadegeslagen door brigadier Snuf en agent Snuiters. Zoch weet het telegram te decoderen. Rus is de schipper en Bobbels is OBB. Agent Snuiters weet Zoch te arresteren na een tik met een knuppel, maar Ugh ontsnapt. Tom Poes geeft brigadier Snuf ook inlichtingen over Bommel en Rus, waarna de twee beambten met Zoch naar het bureau gaan. Even praten met de commissaris wegens verboden vuurwapenbezit.

Commissaris Bulle Bas bericht trots aan de burgemeester dat hij inmiddels weet waar heer Bommel is. De burgemeester is blij want de raad heeft het wiswaskweekverbod aangenomen. Hij is minder blij als blijkt dat Bommel in open zee op een schip is. Dan kan hij niets doen. Heer Steenbreek denkt daar ietsje anders over, nadat hij eenzelfde verhaal van Ugh heeft gehoord. Hij geeft opdracht het schip met kapitein Rus op te sporen en dan met alle middelen die ten dienste staan aan de slag te gaan.

Tom Poes gaat met de bus terug naar Rommeldam. Hij vraagt inlichtingen aan de havenmeester, die dezelfde informatie al aan de heren Zababel heeft gegeven. De Albatros vaart naar Onkstock om daar vracht op te halen en wordt daar zaterdag of zondag verwacht. Tom Poes rest niets anders dan een telegram naar de Albatros te versturen, maar dat zal pas de volgende ochtend worden afgehandeld. Er is een belangrijke duikboot, die het betreffende verzendkanaal die dag nodig heeft. Terug op de kade ziet Tom Poes de twee boeven in een duikboot langs varen, vanuit het torentje beleefd de hoeden lichtend. Hij besluit zich te verstoppen in een toevallig passerende vliegtuiglading voor Onkstock. Het is een kist met speelgoedpoppen, waarvan hij er één uitkiepert.

Op de Albatros klaagt de bemanning bij de kapitein over de slechte lucht benedendeks, waar de geleerde aan het werk is. Ook heer Bommel is blij als hij weer op het dek is. De andere ochtend besluit kapitein Wal Rus een eind aan de kweek te maken. Alexander Pieps is erg verheugd over zijn gewassen. Kunstmest lijkt zelfs al overbodig want ze groeien uit zichzelf. Ze hebben zelfs geen aarde nodig. Hij beseft dat de professor gelijk had, want die zei al dat het profieten waren! Op dat moment tilt de kapitein de grote schotel met de kweek naar boven en werpt de schaal overboord. Juist op dat moment is de duikboot Ram 32 langszij gekomen en Zogh Zababel staat met de megafoon klaar om zijn eisen te stellen, met Ugh naast hem. Beide heren worden getroffen en tuimelen vanuit de toren terug in de romp van de duikboot. Ugh komt als eerste bij zijn positieven en draagt de duikbootcommandant Oentersjieber op de Albatros te rammen. De overluitenant weigert omdat hij beseft dat de boot frisse lucht nodig heeft en Zoch een ziekenhuis en hij keert dan ook terug naar de dichtstbijzijnde haven. Op de Albatros ontvangt de kapitein het uitgestelde telegram van Tom Poes. De wiswassen zijn gevaarlijk en kunnen in een gesloten ruimte ontploffingen veroorzaken omdat ze te veel zuurstof ontwikkelen. De kapitein heeft nu niets meer te maken met de protesten van heer Bommel en Alexander Pieps. Laatstgenoemde wil nu op het dek verder werken, terwijl de planken van het schip kapotspringen door de druk benedendeks.[10] Alexander Pieps wil nu echt in de open lucht werken en heer Bommel belooft alle schade te betalen, waarop de kapitein besluit passagiers en restant kweek op een eiland af te zetten. Alexander Pieps is erg tevreden op dit eiland. Open lucht en geen wetenschap of grootkapitaal om te hinderen. Heer Bommel heeft het alleen maar koud en verlangt naar huis. Alexander Pieps constateert verheugd dat de wiswassen ook genoeg water bevatten. Omdat er ook geen kunstmest meer nodig is, denkt hij een mutatie te hebben gemaakt. Heer Bommel vertrekt misnoegd dieper het eiland in om bevolking te zoeken. Kapitein Wal Rus is tevreden als de achtergelaten wiswassen zeer snel onder de waterspuit verdwijnen. Alleen nog een paar nieuwe planken en "Blommers" is vergeten.

Op de luchthaven van Rommeldam komt een woedende professor Prlwytzkofsky zijn ‘ontstokker’ zoeken. Hij krijgt een kist voor Onkstock mee, waarin speelgoed en Tom Poes zich bevinden. Ugh Zababel heeft zich intussen gemeld bij de I.I.I., met klachten over een kunstmestaanval. Zijn collega Zoch ligt uitgeschakeld in het ziekenhuis. Algemeen-secretaris Steenbreek stuurt hem onmiddellijk terug met de opdracht om kost wat het kost resultaten te boeken. Ugh Zababel gaat terug naar de Albatros in een watervliegtuig. Hij klimt aan boord bewapend met handgranaten en pistool, en is bovendien in de rug gedekt door een boordkanon van het vliegtuig. Zijn tocht is echter tevergeefs omdat kapitein Wal Rus zo nodig de gevaren moet demonstreren van een losse laadboom aan stuurman Putter.[11] Doordat Ugh met stille tred aan boord is geklommen, wordt hij vol getroffen door de zwiepende laadboom. De rugdekking gevende piloot vist de uitvoerder uit het water en besluit naar Onkstock te vliegen.

In Rommeldam legt burgemeester Dickerdack aan zijn commissaris Bulle Bas uit wat er intussen is gebeurd. Hij heeft persoonlijk Pluribor[12] ingeschakeld. Bommel en Pieps worden in Onkstock van boord gehaald en allerlei geleerden en Nobelprijswinnaars zullen aldaar een onkruidverdelger zoeken. De burgemeester wil dat Bulle Bas bij de professor het restant van de kweek in beslag neemt. De burgemeester zendt die dan per diplomatieke post naar Onkstock. Dan weten ze daar dat Rommeldam niet stilzit. De commissaris moet vervolgens persoonlijk naar Onkstock om Bommel en Pieps aan te houden. Deze taakverdeling zint de politiechef wel en hij rijdt naar het stadslaboratorium, waar de professor en Tom Poes juist weg gaan om te gaan klagen bij de overheid. Bulle Bas neemt met geweld de kweek onder een glazen stolp in beslag, waarbij zuurstof vrij komt die duizelingen geeft. De professor slaat achterover tegen een kast, waarvanaf een flesje zout omlaag valt. Tom Poes hoort desgevraagd dat er natriumchloride in zit en ziet de profieten oplossen. De professor klaagt dat hij nu met lege handen in Onkstock aankomt, omdat de commissaris de resten van de kweek heeft meegenomen. Tom Poes weet buiten de commissaris ervan te overtuigen dat hij mee moet naar Onkstock. Heer Bommel is immers vaak moeilijk te vinden.

Heer Bommel vindt op het eiland inderdaad kleine vriendelijke inboorlingen, die hem van broodjes van de broodboom voorzien. Een van de bewoners heeft op een schip gevaren en kan als enige met de kasteelheer een gesprek voeren. Intussen eet heer Bommel de gehele voedselvoorraad van de inboorlingen op. Hij wil wel betalen maar zijn bankbiljetten worden niet begrepen. De bevolking denkt dat hij zo arm is dat hij papier moest eten. Heer Bommel heeft zo wel al het eten van de komende weken op het eiland opgegeten. Plotsklaps besluit hij de inboorlingen naar Alexander Pieps te begeleiden. De inboorlingen blijken al snel het rijke voedsel van de wiswassen niet goed te verdragen en krijgen buikpijn.

Het watervliegtuig van Ugh Zababel landt op de kust van Onkstock en wordt daar met gepaste eerbied ontvangen vanwege de papieren van de I.I.I. Het gevolg is dat het schip de Albatros de volgende morgen gedwongen wordt voor de kust voor anker te gaan. Overste Valderack komt de papieren controleren. In het logboek weet hij een stop bij de Pica-eilanden te duiden. Volgens het logboek was er last met de stuurmachine maar na twee keer een ontwijkend antwoord van de kapitein dat er geen passagiers zijn, weet de militair voldoende. Tom Poes en commissaris Bulle Bas zitten in een vliegtuig naar Onkstock en krijgen door dat de Albatros reeds om 11.02 uur aldaar is aangekomen. De commissaris denkt de kasteelheer te kunnen arresteren maar Tom Poes zegt na een "Hm" dat hij waarschijnlijk al van boord is. Op dat moment neemt Ugh Zababel van de I.I.I. afscheid van overste Valderack. Hij vliegt per watervliegtuig naar Pica, met dank aan de autoriteiten te Onkstock.[13] Het watervliegtuig bereikt Pica en cirkelt enige tijd boven het eiland. Bulle Bas ziet het uit zijn vliegtuigraampje en attendeert Tom Poes op het watervliegtuig, dat je niet zo vaak meer ziet. Laatstgenoemde wijst op de vreemde capriolen van het toestel en even later verlaten twee schietstoelen het ontploffende vliegtuig. Desgevraagd antwoordt de piloot van het Rommeldamse toestel dat er een ontploffing heeft plaatsgevonden. Dat zie je ook niet zo vaak. De commissaris wil ter plekke hulp gaan verlenen maar Tom Poes ontraadt die actie. Waarschijnlijk is het aldaar gevaarlijk door een teveel aan zuurstof. Hij vermoedt dat heer Bommel beneden is. Die produceert te veel zuurstof, waarop de piloot wijst op het ontploffingsgevaar van motoren onder die omstandigheden. Commissaris Bulle Bas besluit hierop zich te verschuilen achter zijn dienstopdracht. Hij moet onverwijld naar Onkstock.

Op het eiland zoeken heer Bommel en Alexander Pieps tussen de wiswaswoekeringen naar de twee schietstoelen. Heer Bommel komt oog in oog te staan met Ugh Zababel, die vreest mislukt te zijn en postzegels te moeten gaan plakken. Alexander Pieps beseft dat het grootkapitaal achter het neergestorte vliegtuig zit. De piloot van het toestel, Gur, vindt de bolletjes lekker en meent dat ze een kik geven. Heer Bommel weet niet meer wat te denken. Zelf vindt hij broodjes lekkerder dan wiswassen. Maar de inboorlingen worden er ziek van. Ugh Zababel stelt dat het duo de wereldmarkt bederft en bovendien ziekte en ontploffingen veroorzaken. Hierop barst heer Bommel in een schaterlach uit over de verfomfaaide hoed van Ugh. Alexander Pieps vreest dat heer Bommel te veel zuurstof heeft opgenomen en loopt zelf naar de kust voor een frisse zeewind. Hij heeft nu berouw van zijn ongehoorzaamheid aan professor ‘Prillewitskie’. De bolletjes zullen de hele wereld overwoekeren. Later neemt Alexander Pieps heer Bommel en Ugh Zababel mee naar een frisse rotspunt, waar ze bemerken dat de piloot het eiland is ingetrokken.

Op dat moment is er een vliegtuig geland met de knapste geleerden op het vliegveld van Onkstock. Vooraan loopt professor Prlwytzkofsky want ook hij is uitgenodigd door Pluribor. Na dit toestel landen de commissaris en Tom Poes. Bulle Bas gaat meteen verhaal halen bij kapitein Wal Rus, schermend met speciale volmachten vanuit Rommeldam. De kapitein lacht hem uit, maar Tom Poes is slimmer en weet de kapitein aan de praat te krijgen door te roepen dat de hele wereld door het onkruid in gevaar is. Zelfbewust laat de kapitein zien dat Bommel en Pieps op een eilandje Pica zitten. Het onkruid zal niet ver komen. Hij neemt lachend afscheid van de Rommeldammers en zegt gnuivend dat hij in ruim drie kaplaken[14] aan het innemen is.

Commissaris Bulle Bas besluit zich te melden bij de vergadering van politiechefs, Pluripol. Hij denkt dat de politiechefs op de geleerden moeten wachten en dat kan wel maanden duren. Persoonlijk zou hij willen optreden door het eiland op te blazen in plaats van op potjeslatijn te wachten. Terwijl de geleerden onderling ruzie maken, spelt AWS de krant. Op televisie is een wetenschappelijk medewerker uitleg aan het geven over de wiswassen, de onderontwikkelde landen en de geleerden op de universiteit van Onkstock. Er zou geen enkele reden voor paniek zijn. Hierop springt AWS een halve meter omhoog uit zijn stoel en gilt: "Te laat! Door deze praatjes zijn de aandelen aan het kelderen. Wat doet Steenbreek eigenlijk?" Na een telefoontje van AWS geeft de algemeen-secretaris van de I.I.I. de gedeeltelijk herstelde Zoch Zababel de opdracht het eiland op te blazen. Op de universiteit van Onkstock is de practicumgenoot van professor Prlwytzkofsky doctor Kadoe tot dezelfde conclusie gekomen. De woekering is vuurgevaarlijk dus dient een vlammenwerper te worden ingezet onder het motto "Nec aspera terrent". Want vuur is de meest zuivere vorm van vernietiging, zoals hij zijn protesterende Rommeldamse collega voorhoudt. De discussie wordt onderbroken door de lunch van 12 uur. In een voedselmand heeft Tom Poes zich weer eens verstopt en de professor is boos om hem aan te treffen in plaats van de bestelde zuurkool. Hij is eerst woedend maar bedaart en is na een denkpauze zelfs dankbaar. Tom Poes heeft melding gemaakt van het incident in het Rommeldamse stadslaboratorium. Zout, natriumchloride, had inderdaad destijds de profieten vernietigd. Zout is het enige dat de profieten niet bevatten en nu heeft de professor HET bericht voor de verzamelde geleerden die middag om twee uur in de universiteit van Onkstock. Tom Poes klimt over het hek van de universiteit naar buiten en wordt gesignaleerd door de Rommeldamse commissaris die langsloopt met overste Fonck uit Onkstock. Tom Poes draagt op aan de politiechefs te zeggen dat wiswassen niet tegen ‘natrium-dinges’ kunnen en neemt de benen. Want de twee politie beambten vinden dat hij ver buiten zijn boekje is gegaan.

Tom Poes is hollend nog net op tijd om mee te varen met de weer vertrekkende Albatros. Hij weet de kapitein ervan te overtuigen dat heer Bommel straks zijn passage gaat betalen als hij nu mag mee varen. De kasteelheer zit met Ugh Zababel samen op de rotspunt, omdat Alexander Pieps wiswassen is gaan halen. Ze worden opgemerkt door Zoch Zababel, die met de ZENG 7 op ze afkomt. De boot is een vlammenwerpend vuur-karveel. Op het moment dat hij schutter Kner opdracht geeft te schieten, bemerkt hij Ugh en staakt de beschieting, alvorens nog maar begonnen te zijn. Kapitein Wal Rus komt intussen aanvaren en legt Tom Poes uit dat hij bij de rotspunt voor anker gaat. Dan kan Tom Poes in een boot zijn vriend ‘Blommers’ ophalen om de passage te voldoen. Door het getreuzel van Zoch ontploft de ZENG 7. Niet schieten en wel pompen leidde tot een overspannen manometer en de zoveelste ontploffing. Zoch Zababel belandt uitgeblust in de bedrading van de Albatros.[15] Matroos Schartiller roeit intussen Tom Poes naar de rotspunt, waar zijn vriend niet echt blij is hem te zien nu de wereld toch bezig is te vergaan door de ontembare wiswassen. Heer Bommel krijgt nu te horen dat de wiswassen geïsoleerd zijn op Pica, omdat ze niet tegen zout water kunnen. Op het eiland krijgt piloot Gur gezelschap van spuitgast Kner, die na de ontploffing in een broodjesboom is beland. De piloot is wel tevreden over het wiswassen dieet dat hem echt opbeurt.[16] Samen met Kner dragen ze de zieke eilandbewoners in een parachute naar de kust, gevolgd door de andere bewoners. Dit alles heeft tot gevolg dat de boot zwaar beladen bij de verbaasde kapitein Wal Rus terugkomt. Eilandbewoner Goer kent als enige de barbarentaal en legt de kapitein uit dat hij een klein eindje moet doorvaren van Pica naar Pocapuc, een stukje naar het noorden. De portefeuille van heer Bommel brengt weer de oplossing tegen de bezwaren van de gezagvoerder.

Die avond komt heer Bommel de Zababels meedelen dat hij best een van hen als secretaris in dienst wil nemen. Maar de uitvoerders hebben andere ideeën opgevat. Ze hebben een definitief einde gemaakt aan het gevaar van de wiswassen en blijven bij de I.I.I.. De volgende morgen neemt tolk Goer afscheid namens de bewoners van Pica. De eilandbewoners zijn blij want ze gaan elk jaar terug naar Pocapuc en dit jaar was het wel heel gemakkelijk. Thuis in Rommeldam neemt heer Bommel hartelijk afscheid van de kapitein en nodigt hem uit voor de slotmaaltijd. De ontvangst van de heren Zababel door algemeen-secretaris Steenbreek is uiterst koel. De geleerden hebben nog steeds geen oplossing en de aandelen kelderen. Hij geeft de voorspelde resultaten nog twee dagen om zichtbaar te worden.

Thuis op het kasteel is bediende Joost in een opperbeste stemming. Diezelfde avond gebruiken de twee vrienden de maaltijd bij de haard. Joost mocht alles serveren als het maar geen snert is. Heer Bommel besluit voor morgenavond ook Alexander Pieps en zijn buurvrouw uit te nodigen, omdat zij altijd zo'n begrip heeft voor zijn prestaties. Tom Poes zegt: "Hm". Heer Bommel legt uit dat hij zoekt naar een enkel opbeurend woord. De andere ochtend meldt de krant dat de Rommeldamse geleerde Prlwytzkofsky het bestrijdingsmiddel tegen de wiswassen te Onkstock heeft gevonden. Pluribor heeft de bron gelokaliseerd en tot verboden terrein verklaard, om het eiland te zuiveren van de wiswassen. Heer Bommel is diep verontwaardigd en besluit bij het eten de waarheid uit de doeken te gaan doen. Die avond belicht de kasteelheer zijn aandeel in deze kwestie, zodat eenieder nu weer rustig kan ademhalen. De kapitein stelt voor te drinken op Tom Poes, die het schip langs Pica heeft gestuurd. Mevrouw Anne Marie Doddel vindt het knap dat haar buurman voor de zuurstof heeft gezorgd, die iedereen nodig heeft om te ademen. Heer Bommel wil nu wel drinken op heer Pieps. Die is de uitvinder. Hij is een knappe bol die het verkeerd heeft gedaan, zodat de burgemeester in de Kleine Club aan heer Bommel onder het genot van een glas port heeft voorgesteld hem te benoemen tot assistent in het stadslaboratorium. Dat vond Alexander prettig en voor iedereen werd het zo een gezellige avond.

Vakantieaankondiging in strip 316[bewerken]

Op 16 november drukt de NRC de speciale stripstrook 316 af. Hierin nemen Tom Poes en bediende Joost afscheid van heer Ollie, die alleen met de Oude Schicht naar het zuiden rijdt. Hij heeft behoefte aan zon en rust zonder gebabbel. Tom Poes vindt het maar saai en vraagt zich af of zijn vriend oud aan het worden is. Bediende Joost gaat bij zijn tante logeren, zodat het kasteel verlaten achterblijft.

Voetnoot[bewerken]

 1. Op 12 juni verschijnt in het NRC een aankondiging uit de mond van heer Bommel, dat zijn biograaf tot 13 juli met vakantie gaat.
 2. Op 11 september 1973 zette generaal Augusto Pinochet in Chili de socialistische president Salvador Allende via een militaire staatsgreep af.
 3. De kasteelheer zit onderuit gezakt met open ruitjesjas, zijn buik wordt met elk verhaal dikker.
 4. Prlwytzkofsky
 5. Secretaris Steenbreek
 6. ’ executives’
 7. Zie: De bovenbazen
 8. Heer Bommel heeft een brandende pijp in de mond.
 9. Hij had eerder onverrichter zake aangifte proberen te doen van de inval door boeven.
 10. Een wiswas brengt elke 7 minuten 3 nieuwe wiswassen voort.
 11. De kapitein klaagt ook over een niet ingehaalde touwladder en noemt zijn stuurman "Prutsers".
 12. Plurinationaal Bewinds Orgaan
 13. Hij zal aan de I.I.I. berichten dat te Onkstock de internationale belangen veilig zijn.
 14. Een veelbetekenend woord: kaplaken: Beloning van een koopvaardijschipper kaplaken: Schipperstoeslag op lading kaplaken: Percentsgewijze toeslag op de vracht kaplaken: Primage kaplaken: Premie voor de schipper
 15. De kapitein geeft zijn stuurman opdracht de landkrab naar beneden te halen.
 16. De wiswassen bevatten geen zout, wel zuurstof. Het verhaal maakt melding van het ongezonde kantine-eten van de piloot Gur, dat te veel zout bevat. De eilandbewoners daarentegen hebben zout wel degelijk nodig.

Hoorspel[bewerken]

Voorganger:
De uitvalsels
Bommelsaga
13 juli 1978 - 15 november 1978
Opvolger:
De toekomer