De overgave van Breda

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De overgave van Breda. (Diego Velázquez, 1634)

De overgave van Breda ofwel "La rendición de Breda" is een schilderij vervaardigd door de schilder Diego Velázquez in 1634/35.

De hoffelijkheid die op het schilderij wordt uitgebeeld, is een van de opvallendste kenmerken van het schilderij. Het doek, 367 x 307 cm, gemaakt in opdracht van Filips IV van Spanje maakte deel uit van een serie bestemd voor het koninklijk paleis Buen Retiro in Madrid. Het schilderij hangt tegenwoordig in het Museo del Prado.

Het werk van Velázquez is het meest Spaanse van alle Spaanse schilderijen genoemd door de historicus Jan Morris, auteur van diverse reisboeken over Spanje. Een derde van het schilderij wordt ingenomen door de afschrikwekkende lansen. Daarom wordt het werk in het Spaans ook aangeduid als Las Lanzas. Rechts van het paard heeft de schilder zichzelf afgebeeld.

Het Beleg van Breda (1624-1625), dat bijna tien maanden duurde, was een van de Spaanse successen tijdens de Opstand.

Van heinde en ver kwamen hoge militairen om deze onderneming te zien. De bevelhebber van de stad Breda is vergezeld door familieleden (Jan VIII van Nassau-Siegen en Ernst Casimir van Nassau-Dietz?) en met jonge, onervaren, adellijke studenten krijgskunde, zoals Peter Ernst II van Mansfeld, die met ongeveer 20.000 man uit Engeland was overgekomen, en van Christiaan van Brunswijk-Wolfenbüttel, bisschop van Halberstadt, bijgenaamd ‘der tolle Halberstädter’ die de tactiek van Spinola bestudeerden.

Velázquez en De Spinola reisden in 1629 samen naar Italië. Het schilderij is een eerbetoon aan zijn beschermheer, die in het daaropvolgende jaar stierf.

Op het schilderij is aan de linker kant Justinus van Nassau afgebeeld die van zijn paard afgestegen is om de Genuees Ambrosio Spinola die voordat hij de sleutels aanneemt, vriendschappelijk zijn hand op de schouder van Justinus legt. Spinola roemde de dapperheid en gaf het bevel om het Bredase garnizoen te laten vertrekken zonder tekenen van vreugde of vijandigheid.

Het was de Spaanse troepen verboden de stad te plunderen. De huursoldaten op het schilderij lijken onderling hun verwondering daarover uit te spreken.

Literatuur[bewerken]

  • Vosters, S.A. (1993) Het beleg en de overgave van Breda in geschiedenis, litteratuur en kunst
  • A true and briefe relation of the famous seige of Breda: beseiged, and taken in vnder the able and victorious conduct of his Highnesse the Prince of Orange, captaine generall of the States armie, and admirall of the seas, &c. Composed by Henry Hexham quartermaster to the regiment of the honorable Coronell Goring
  • A true and experimentall discourse, upon the beginning, proceeding, and victorious event of this last siege of Breda: With the antiquity and annexing of it, to the house of Nassaw, and the many alterations it hath suffered by armes, and armies, within these threescore yeares. Together with the prudent plots, projects, and policies of warre: the assailants and defendants matchlesse man-hood, in managing martiall affaires: the misery and manner of souldiers living, their pinching want, and fatall accidents: strange weapons and instruments used by both parties in severall conflicts. Lastly, their concluded articles, with circumstances and ordering of the siege and victory. Being pleasant to peruse, and profitable to observe. Written by him who was an eye witnesse of the siege. William Lithgow
  • The siege of Breda written in Latin by the R.F. Herman Hvgo of the S. of I. Translated into English by C.H.G
  • Hugo, Herman; The seige of Breda by the armes of Phillip the Fourt vnder the gouernment of Isabella atchiued by the conduct of Ambr. Spinola
  • A continuation of all the principall occurrences which hath happened to the Leaguers lying before Breda : shewing into what great extreamity and necessity the armie of the Marquesse Spinola is likely to fall into for want of prouision and pay: for which causes he hath already lost aboue 12000 men. With a relation of the forces that are now a leauying vnder, and for the command of Count Mansfield, and the Duke of Brunswicke, by Collonell Smith, and Captaine Daniel de la Riue, with expectation
  • A iournall or, historicall relation of all the principall matters which haue passed in the present siege of Breda from day to day : With a description both of the manner of Spinolaes siege, and the workes of defence in the towne. ... Translated out of the Low-Dutch copie, printed at Breda, and at the Hage. 1625

Externe links[bewerken]