Naar inhoud springen

EuroMillions

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
 Oorspronkelijke landen (februari 2004)
 Landen toegetreden (oktober 2004)
Loten van EuroMillions

EuroMillions is een Europese lottotrekking in samenwerking met verschillende nationale loterijen, waaronder de Nationale Loterij van België.

Ontstaan[bewerken | brontekst bewerken]

De eerste EuroMillions-trekking vond plaats op 13 februari 2004. Drie loterijen deden toen mee, namelijk die van Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Op 8 oktober 2004 werd de groep deelnemende landen uitgebreid met België, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland (inclusief Liechtenstein). Vanaf dan namen er dus negen loterijen of twaalf landen (deelname Monaco via Franse loterij en deelname Andorra via Spaanse loterij) deel aan EuroMillions.

De loterij wil de grootste worden van Europa, naar het voorbeeld van de loterijen in de Verenigde Staten (Powerball, Mega Millions). Als motto heeft EuroMillions "Word schandalig rijk".

Het spel[bewerken | brontekst bewerken]

Vooraf: door de jaren heen werd een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, voornamelijk op het vlak van het toegekende percentage omzet per rang. Een grondiger wijziging deed zich voor vanaf 10 mei 2011. Voortaan worden ook op dinsdag trekkingen georganiseerd. De matrix wordt gewijzigd (van 9 naar 11 sterren), de formule is aangepast en een dertiende rang is toegevoegd (2 nummers correct).

Vanaf 24 september 2016 wordt de loterij aangepast. De matrix wordt gewijzigd (van 11 naar 12 sterren), de deelnameprijs per voorspelling wordt gewijzigd (van 2 naar 2,50 euro: 2,20 euro voor de Lottotrekking en 0,30 euro voor de bijkomende loterij) en de formule wordt aangepast. Geheel nieuw is dat elk land een deel van de omzet behoudt voor het organiseren van een eigen bijkomende loterij. België noemt deze loterij "My Bonus". Bij de "My Bonus" trekkingen worden er wekelijks 600 winnaars van 500 euro getrokken en meerdere keren per jaar worden er duizenden winnaars getrokken van 10 euro. Op Europees niveau komen er enkele keren per jaar speciale miljonairs trekkingen waarbij 25 miljonairs worden getrokken. Daarbij is er gegarandeerd telkens een Belgische winnaar met 1 miljoen euro. Er is een fundamenteel verschil tussen de Lottotrekking en de trekking voor de bijkomende loterij. Bij de Lottotrekking wordt het winnende lot getrokken uit alle theoretisch mogelijke loten (139.838.160). Dikwijls is het winnende lot niet verkocht en kan de jackpot niet worden uitgekeerd. De jackpot wordt dan een "rollover" en wordt dan eventueel uitgekeerd bij de volgende trekking. Bij de trekking voor de bijkomende loterij worden meerdere prijzen getrokken enkel en alleen uit de verkochte loten. Alle prijzen worden dus toegekend. De kans bij de Lottotrekking is gekend (zie tabel). De kans bij de bijkomende trekking is onzeker, deze hangt af van het aantal verkochte loten.

EuroMillions is een "double-pool" loterij. Dit betekent dat het winnende lot (5 nummers + 2 sterren) zal bepaald worden aan de hand van twee afzonderlijke trekkingen. Er is eerst een trekking van nummers, gevolgd door een trekking van sterren. Spelers moeten voor de trekking vijf nummers kiezen uit een reeks van 50 en 2 nummers ("sterren") uit een reeks van 12; dit is de matrix (vanaf 24 september 2016). Er zijn ook meervoudige formulieren, waar spelers meer nummers en/of sterren kunnen aankruisen om zo de winstkans te vergroten. De inzet vergroot dan wel in evenredige mate. De deelnameprijs is steeds 2,50 euro per combinatie (lottotrekking + bijkomende trekking; vanaf 24 september 2016). Van deze 2,50 euro inleg wordt uiteindelijk 1,25 euro verdeeld onder de winnaars.

Op dinsdag- en vrijdagavond vindt in de studio's van La Française des Jeux in Parijs de trekking plaats waarbij vijf balletjes uit een trommel met 50 genummerde balletjes worden getrokken, en aansluitend twee balletjes uit een trommel met twaalf voor de sterren (vanaf 24 september 2016). Deze trekking wordt later op de avond in alle deelnemende landen op televisie getoond.

Wanneer een speler ten minste twee van de vijf nummers van het winnende lot correct heeft voorspeld, heeft hij gewonnen. Het gewonnen bedrag is afhankelijk van het aantal correcte nummers en sterren: zie de dertien verschillende winstrangen (tabel). De prijs per winnaar wordt bepaald door het toegekend kapitaal per rang (formule) te delen door het aantal winnaars voor de desbetreffende rang.

Een paar maal per jaar wordt een speciale trekking gehouden. Bij deze trekking wordt de jackpot verhoogd tot een uitzonderlijk hoog bedrag (100 of 130 miljoen euro; zie tabel uitgekeerde jackpotten).

Winsten[bewerken | brontekst bewerken]

De jackpot die verbonden is aan rang 1 (5 juiste nummers + 2 juiste sterren) is minimum 17.000.000 euro (vanaf 24 september 2016). Wanneer niemand de juiste combinatie heeft aangeduid gaat deze jackpot over naar de volgende trekking en groeit het bedrag opnieuw aan met een deel van de inzetten. Zo kon het kapitaal voor rang 1 ("jackpot") zeer hoog worden indien er enkele weken na elkaar geen hoofdwinnaar was.

Wijziging maart 2009

Roll-downmechanisme, van het kapitaal rang 1 bij de elfde nultrekking in rang 1, wordt vervangen door het “Flow down” cascadesysteem.

Doel: het plafonneren van het globale in rang 1 te verdelen kapitaal ("jackpot"). Wanneer een trekking in rang 1 geniet van een te verdelen kapitaal dat hoger is dan het plafond; dit werd vastgelegd door de deelnemende loterijen en bedraagt 190 miljoen euro; wordt enkel het geplafonneerd kapitaal in gelijke delen verdeeld over de winnaars in rang 1 van deze trekking. Het bedrag dat het plafond overschrijdt wordt overgedragen naar rang 2 van deze trekking; de “Flow down”. Is er geen winnaar in rang 1 voor deze trekking wordt zoals gebruikelijk de jackpot, van 190 miljoen euro, overgedragen naar de volgende trekking; de "Rollover".

Is er bij deze trekking weer geen winnaar in rang 1, dan wordt het geplafonneerd kapitaal (190 miljoen euro) + 16% van de omzet, geheel overgedragen naar rang 2; de "roll down". Daardoor wordt alsnog een limiet gesteld aan de duur van een cyclus (een beperking van het aantal trekkingen zonder winnaars in rang 1).

Wijziging september 2016

De wijziging van maart 2009 blijft van kracht, doch deze wordt uitgebreid. Het maximaal aantal van twee opeenvolgende trekkingen van 190 miljoen euro worden er nu vijf. Dus er kunnen maximaal 5 opeenvolgende trekkingen plaatsvinden van 190 miljoen euro. Bij de vijfde trekking van 190 miljoen euro, waarbij er geen winnaar is in rang 1, wordt de gehele jackpot overgedragen naar rang 2 (of onderliggende rang als er geen winnaar is in rang 2).

Kan er dan nooit een winnaar zijn met meer dan 190 miljoen euro? Jawel: stel dat de jackpot van 190 miljoen euro wordt uitgekeerd in rang 2 (Roll Down) en er is slecht 1 winnaar in rang 2. Dan zal de winnaar ruim 210 miljoen euro ontvangen. Er was een omzet van 130 miljoen euro. De winnaar heeft recht op 15,475% van de omzet plus de jackpot van 190 miljoen euro. Dit is echter louter theoretisch daar de kans groot is dat er meerdere winnaars zullen zijn in rang 2.

Wijziging februari 2020

Het maximumbedrag van de jackpot wordt opgetrokken van 190 tot 200 miljoen euro. Als de jackpot van 200 miljoen euro een eerste keer is gewonnen, zal de maximale jackpot voor de volgende cyclus 210 miljoen euro bedragen. En dan bij de volgende cycli 220, 230, 240, 250 miljoen euro. De maximale jackpot van een cyclus wordt dus verhoogd met een vast bedrag nl. 10 miljoen euro. De jackpot kan oplopen tot 250 miljoen euro, het absoluut maximum. De formule voor het berekenen van de prijzen wordt aangepast.

of ook:

Indien vijf opeenvolgende trekkingen met een geplafonneerd bedrag in rang 1 niet minstens één winnaar in rang 1 aanwijzen, wordt het geplafonneerd bedrag van die vijfde trekking overgedragen naar de onmiddellijk lagere rang van diezelfde trekking met minstens één winnaar, en dit volgens het zogeheten "Rolldown" systeem. Telkens wanneer het geplafonneerd bedrag wordt bereikt, wordt dit geplafonneerd bedrag voor de volgende cyclus verhoogd met 10 miljoen euro. Het geplafonneerd bedrag zal niet meer stijgen wanneer het maximumbedrag van 250 miljoen euro is bereikt. Het voor een cyclus vastgelegde, geplafonneerde bedrag blijft onveranderd gedurende de volledige duur ervan.

Winstkansen en prijzen[bewerken | brontekst bewerken]

Vanaf 4 februari 2020:

Vooraf: de rangen worden in de tabel gerangschikt volgens de kans van het winnen van een prijs. Op zich speelt deze rangorde (plaats in lijst) geen rol voor het bepalen van de prijs per rang. Echter, de rang en dus de te behalen prijs wordt ondubbelzinnig bepaald door het correcte aantal nummers en sterren.

Stel een volmaakte trekking; m.a.w. een trekking waarbij alle mogelijke unieke combinaties worden ingediend. Aantal mogelijke unieke combinaties van "5 nummers + 2 sterren" uit 50 nummers & 12 sterren: 139.838.160 combinaties.

Nummers
+ Sterren
(Rang)
Mogelijke
combinaties
uit "5N + 2S" (1)
Kans (2) Waarschijnlijkheid
van winst
in % (3)
% kapitaal
van omzet (4)
Te verwachten
prijs
in euro (5)
2N + 0S (R13) 6.385.500 1 op 22 4,57 8,295 4
2N + 1S (R12) 2.838.000 1 op 49 2,03 5,15 6
1N + 2S (R11) 744.975 1 op 188 0,53 1,635 7
3N + 0S (R10) 445.500 1 op 314 0,32 1,35 9
3N + 1S (R9) 198.000 1 op 706 0,14 0,725 11
2N + 2S (R8) 141.900 1 op 985 0,10 0,65 14
4N + 0S (R7) 10.125 1 op 13.811 0,0072 0,13 39
3N + 2S (R6) 9.900 1 op 14.125 0,0071 0,185 57
4N + 1S (R5) 4.500 1 op 31.075 0,0032 0,175 120
4N + 2S (R4) 225 1 op 621.503 0,00016 0,095 1.299
5N + 0S (R3) 45 1 op 3.107.515 0,000032 0,305 20.851
5N + 1S (R2) 20 1 op 6.991.908 0,000014 1,305 200.738
5N + 2S (R1) 1 1 op 139.838.160 0,00000072 25 of 21 (6) jackpot!
Booster fund 5 of 9 (6)
Globaal 10.778.691 1 op 13 7,71 50 14

(1) of aantal winnende combinaties bij een volmaakte trekking.
(2) per combinatie.
(3) per combinatie of procentueel aantal winnende combinaties.
(4) nieuwe formule vanaf 04-02-2020.
(5) berekening van de theoretische prijs per combinatie = omzet Lottotrekking (139.838.160 combinaties X 2,20 euro) X % kapitaal / mogelijke combinaties.
(6) trekking 1 tot en met trekking 5 in de cyclus: 25% & 5%, vanaf trekking 6 in de cyclus: 21% & 9%. Deze laatste percentages gelden ook voor de trekkingen die volgen na een speciale trekking; een trekking waarbij de jackpot werd verhoogd tot een uitzonderlijk hoog bedrag.
Voor de effectieve gemiddelde prijs per winnaar: zie tabel gemiddelde trekking.

Kansberekening aan de hand van de combinatieleer:
Uit een set van 50 nummers en een set van 12 sterren kunnen we 139.838.160 verschillende combinaties van "5 nummers + 2 sterren" bepalen.
Uit deze 139.838.160 combinaties wordt 1 winnende combinatie getrokken (5N+2S).
We hebben dus 1 kans op 139.838.160 per combinatie (5N+2S) in rang 1.
Nemen we nu als voorbeeld rang 12:
Uit een combinatie van "5 nummers + 2 sterren" kunnen we 2.838.000 verschillende combinaties van "2 nummers + 1 ster" bepalen. De kans op winst is dus 2.838.000 op 139.838.160 per combinatie (5N+2S). De kans op winst is dus 139.838.160 gedeeld door 2.838.000 of 1 kans op 49,27 per combinatie (5N+2S). 1 gedeeld door 49,27 = 0,0203 of 2,03% kans per combinatie (5N+2S) in rang 12; of 2,03% winnende combinaties in rang 12.

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel werd ervoor gekozen aan 13 rangen, goed voor ruim 10,7 miljoen combinaties, een prijs toe te kennen (7,71% winnaars). De rest van de 139.838.160 combinaties krijgen geen prijs (92,29% verliezers). Theoretisch zijn er 18 rangen, de 5 ontbrekende rangen vind je in de onderstaande tabel. Merk op dat voor de rang “0N + 2S” geen prijs wordt toegekend. Deze rang valt qua kans op winst nochtans tussen rang 11 en rang 12.

Nummers
+ Sterren
Mogelijke
combinaties
uit "5N + 2S" (1)
Kans (2) Waarschijnlijkheid
van winst
in % (3)
0N + 0S 54.979.155 1 op 2,5 39,32
1N + 0S 33.523.875 1 op 4,2 23,97
0N + 1S 24.435.180 1 op 5,7 17,47
1N + 1S 14.899.500 1 op 9,4 10,65
0N + 2S 1.221.759 1 op 114,5 0,87
Globaal 129.059.469 1 op 1,1 92,29

Hoogste prijzen[bewerken | brontekst bewerken]

Een recordjackpot en hoogste prijs in euro werd gewonnen op 8 december 2023 door een speler uit Oostenrijk, goed voor 240.000.000 euro. De tweede hoogste prijs viel op 19 juli 2022 gewonnen door een speler uit het Verenigd Koninkrijk, goed voor 230.000.000 euro of 195.707.000 pond.

Op 7 oktober 2005 won voor het eerst een Belg in rang 1 en werd daarmee 7.500.000 euro rijker.

Op 11 oktober 2016 won een Belg 168.085.323 euro. Het is het hoogste bedrag ooit gewonnen in België. De tweede hoogste prijs voor een Belg is 153.873.716 euro, gewonnen op 2 juni 2017. De recentste Belgische jackpotwinnaar won op 19 januari 2024 17 miljoen euro.

De jackpot werd 421 keer uitgekeerd (waaronder vier keer in rang 2). Dit is goed voor 571 jackpotwinnaars. Deze tickets werden verkocht in de volgende landen: 128 in Frankrijk, 127 in het Verenigd Koninkrijk, 120 in Spanje, 84 in Portugal, 43 in België, 26 in Zwitserland, 20 in Oostenrijk, 19 in Ierland en 4 in Luxemburg.(stand op 15-05-2024)

Land Jackpotwinnaars Recentste jackpotwinnaar
datum
Prijs
in euro
Topprijs
in euro
België 43 19-01-2024 17.000.000 168.085.323
Frankrijk 128 14-05-2024 48.748.900 220.000.000
Ierland 19 11-02-2022 30.928.078 175.475.380
Luxemburg 4 28-11-2023 83.068.817 83.068.817
Oostenrijk 20 08-12-2023 240.000.000 240.000.000
Portugal 84 22-12-2023 55.662.868 190.000.000
Spanje 120 15-03-2024 130.000.000 190.000.000
Verenigd Koninkrijk 127 30-01-2024 72.274.808 230.000.000
Zwitserland 26 05-05-2023 53.041.075 210.000.000


Topprijzen (stand op 15-05-2024)

Rangnr. Datum Prijs
in euro
Land
1 08-12-2023 240.000.000 Oostenrijk
2 19-07-2022 230.000.000 Verenigd Koninkrijk
3 15-10-2021 220.000.000 Frankrijk
4 10-05-2022 215.840.341 Verenigd Koninkrijk
5 26-02-2021 210.000.000 Zwitserland
6 11-12-2020 200.000.000 Frankrijk
7 23-09-2022 193.007.524 Verenigd Koninkrijk
8 08-10-2019 190.000.000 Verenigd Koninkrijk
8 06-10-2017 190.000.000 Spanje
8 24-10-2014 190.000.000 Portugal
8 10-08-2012 190.000.000 Verenigd Koninkrijk

De 81 uitgekeerde jackpotten van 100.000.000 euro (of meer; chronologisch)
De 64 winnaars van 100.000.000 euro (of meer; kolom 5)

Volgnr. Datum Jackpot (R1)
in euro
Winnaars Prijs
in euro
Info Omzet
in euro (X)
Land
1 29-07-2005 115.436.126 1 115.436.126 T10 162.303.630 Ierland
2 03-02-2006 183.573.078 3 61.191.026 T12 279.007.762 2 X Frankrijk, Portugal
3 17-11-2006 183.109.056 20 9.652.339 T12 UR2 268.587.368 (1)
4 09-02-2007 100.000.000 1 100.000.000 ST 163.237.194 België
5 28-09-2007 130.000.000 14 9.839.059 ST UR2 209.373.588 (2)
6 08-02-2008 130.000.000 16 8.662.871 ST UR2 232.592.968 (3)
7 05-09-2008 119.349.706 2 59.674.853 T7 175.789.720 Spanje, Portugal
8 26-09-2008 130.000.000 15 9.184.505 ST UR2 209.934.294 (4)
9 06-03-2009 100.000.000 2 50.000.000 ST 185.679.932 Frankrijk, Oostenrijk
10 08-05-2009 126.231.764 1 126.231.764 T7 171.876.334 Spanje
11 18-09-2009 100.000.000 1 100.000.000 ST 162.120.374 Frankrijk
12 06-11-2009 102.199.676 2 51.099.838 T6 141.717.428 2 X Verenigd Koninkrijk
13 12-02-2010 129.618.406 2 64.809.203 ST+ 185.115.026 Verenigd Koninkrijk, Spanje
14 14-05-2010 100.037.101 1 100.037.101 T6 132.596.232 Verenigd Koninkrijk
15 08-10-2010 129.818.431 1 129.818.431 ST+ 186.365.190 Verenigd Koninkrijk
16 25-03-2011 138.210.534 2 69.105.267 T7 192.122.304 België, Portugal
17 13-05-2011 121.019.633 1 121.019.633 ST+ 131.372.706 Spanje
18 12-07-2011 185.000.000 1 185.000.000 T15 145.572.876 Verenigd Koninkrijk
19 13-09-2011 162.256.622 1 162.256.622 T13 93.067.300 Frankrijk
20 07-10-2011 117.705.979 1 117.705.979 ST+ 110.662.364 Verenigd Koninkrijk
21 08-06-2012 158.052.844 2 79.026.422 T12 144.240.302 Verenigd Koninkrijk, België
22 10-08-2012 190.000.000 1 190.000.000 T15 200.925.432 Verenigd Koninkrijk
23 28-09-2012 100.000.000 1 100.000.000 ST 122.944.202 Spanje
24 13-11-2012 169.837.010 1 169.837.010 T13 106.058.006 Frankrijk
25 21-12-2012 101.835.641 1 101.835.641 T9 98.594.984 Frankrijk
26 29-03-2013 132.486.744 1 132.486.744 ST+ 119.103.604 Frankrijk
27 25-06-2013 187.937.614 2 93.968.807 ST+ 121.745.104 België, Ierland
28 15-11-2013 100.000.000 1 100.000.000 ST 123.289.162 Spanje
29 07-01-2014 130.277.772 2 65.138.886 T11 88.467.698 Frankrijk, Spanje
30 14-03-2014 129.384.564 1 129.384.564 ST+ 107.250.318 Verenigd Koninkrijk
31 13-06-2014 137.313.501 1 137.313.501 T12 116.792.154 Spanje
32 24-10-2014 190.000.000 1 190.000.000 ST+ 151.048.374 Portugal
33 06-03-2015 100.000.000 1 100.000.000 ST 118.151.414 Portugal
34 12-06-2015 129.204.405 1 129.204.405 ST+ 106.651.814 Verenigd Koninkrijk
35 20-11-2015 163.553.041 1 163.553.041 ST+ 118.533.382 Portugal
36 29-01-2016 132.376.632 2 66.188.316 T12 102.073.422 Frankrijk, Ierland
37 11-10-2016 168.085.323 1 168.085.323 ST+ 92.975.931 België
38 02-06-2017 153.873.716 1 153.873.716 T15 103.044.253 België
39 30-06-2017 100.000.000 1 100.000.000 ST 94.975.454 Verenigd Koninkrijk
40 06-10-2017 190.000.000 1 190.000.000 ST+ 133.485.605 Spanje
41 19-12-2017 135.346.147 1 135.346.147 T13 66.052.527 Zwitserland
42 23-02-2018 177.724.496 2 88.862.248 T16 122.984.112 Verenigd Koninkrijk, Spanje
43 24-04-2018 138.724.202 1 138.724.202 ST+ 64.623.715 Verenigd Koninkrijk
44 21-08-2018 107.839.228 1 107.839.228 T11 58.837.636 België
45 02-10-2018 162.403.002 1 162.403.002 ST+ 77.974.296 Zwitserland
46 01-01-2019 129.645.665 1 129.645.665 T13 68.757.117 Verenigd Koninkrijk
47 19-02-2019 175.475.380 1 175.475.380 ST+ 80.377.884 Ierland
48 11-06-2019 138.716.863 1 138.716.863 ST+ 64.569.351 Verenigd Koninkrijk
49 19-07-2019 107.683.454 1 107.683.454 T11 75.299.367 Spanje
50 08-10-2019 190.000.000 1 190.000.000 T23 135.121.967 Verenigd Koninkrijk
51 19-11-2019 122.766.852 1 122.766.852 T12 59.936.650 Verenigd Koninkrijk
52 17-01-2020 100.779.289 1 100.779.289 T9 70.745.521 Portugal
53 07-02-2020 130.000.000 1 130.000.000 ST 99.956.753 Spanje
54 07-07-2020 144.542.315 1 144.542.315 ST+ 69.249.116 Spanje
55 01-09-2020 157.170.843 1 157.170.843 T12 70.780.912 Frankrijk
56 25-09-2020 130.000.000 1 130.000.000 ST 94.654.355 Spanje
57 11-12-2020 200.000.000 1 200.000.000 ST+ 127.191.345 Frankrijk
58 26-02-2021 210.000.000 1 210.000.000 ST+ 134.214.062 Zwitserland
59 02-04-2021 144.755.907 1 144.755.907 T10 78.771.239 Verenigd Koninkrijk
60 04-06-2021 130.000.000 1 130.000.000 ST 97.141.937 Verenigd Koninkrijk
61 13-08-2021 113.156.128 1 113.156.128 T9 85.019.242 Spanje
62 15-10-2021 220.000.000 1 220.000.000 ST+ 144.627.304 Frankrijk
63 26-11-2021 162.289.050 1 162.289.050 T12 81.895.004 Frankrijk
64 07-12-2021 143.469.842 1 143.469.842 ST+ 64.142.104 Spanje
65 04-02-2022 130.000.000 1 130.000.000 ST 104.300.400 Verenigd Koninkrijk
66 10-05-2022 215.840.341 1 215.840.341 T15 97.207.629 Verenigd Koninkrijk
67 19-07-2022 230.000.000 1 230.000.000 ST+ 98.932.994 Verenigd Koninkrijk
68 02-09-2022 128.491.607 1 128.491.607 T10 74.201.842 Verenigd Koninkrijk
69 23-09-2022 193.007.524 1 193.007.524 ST+ 88.638.536 Verenigd Koninkrijk
70 04-11-2022 160.788.895 1 160.788.895 T12 87.733.654 Frankrijk
71 06-12-2022 142.897.164 1 142.897.164 ST+ 61.415.063 België
72 24-02-2023 102.242.065 1 102.242.065 T7 68.427.123 Frankrijk
73 07-03-2023 144.966.361 1 144.966.361 ST+ 71.268.384 België
74 05-05-2023 159.123.225 3 53.041.075 T12 84.595.953 (5)
75 02-06-2023 130.000.000 1 130.000.000 ST 92.717.090 Verenigd Koninkrijk
76 01-09-2023 109.268.140 1 109.268.140 T9 72.076.226 Frankrijk
77 29-09-2023 130.000.000 1 130.000.000 ST 99.467.240 Frankrijk
78 08-12-2023 240.000.000 1 240.000.000 ST+ 130.289.658 Oostenrijk
79 30-01-2024 144.549.616 2 72.274.808 ST+ 69.283.885 Verenigd Koninkrijk, Spanje
80 15-03-2024 130.000.000 1 130.000.000 ST 96.665.476 Spanje
81 30-04-2024 166.790.050 1 166.790.050 T13 70.283.026 Frankrijk

ST: speciale trekking.
ST+: trekking volgend op een "speciale trekking zonder winnaar in rang 1".
UR2: uitkering in rang 2; dus prijzen incl. kapitaal rang 2 (3,7% van de omzet).
Tx: x geeft de hoeveelste trekking aan in de cyclus; vb. T10 is de tiende trekking in de cyclus.
(X) Vanaf trekking 27-09-2016: vermelde omzet is deze van de Lottotrekking, exclusief omzet "bijkomende trekking" (afgerond op 1 euro).
(1) 7 X Verenigd Koninkrijk, 4 X Frankrijk, 3 X Spanje, 3 X Portugal, 2 X Ierland, België.
(2) 6 X Verenigd Koninkrijk, 5 X Spanje, 2 X Frankrijk, België.
(3) 6 X Verenigd Koninkrijk, 5 X Frankrijk, 2 X Zwitserland, België, Portugal, Oostenrijk.
(4) 4 X Verenigd Koninkrijk, 3 X Frankrijk, 3 X Portugal, 2 X Spanje, 2 X Zwitserland, België.
(5) Verenigd Koninkrijk, Frankrijk & Zwitserland

De verschillende winstrangen[bewerken | brontekst bewerken]

Vanaf 24 september 2016:

Rang Nummers + Sterren
1 5 + 2
2 5 + 1
3 5 + 0
4 4 + 2
5 4 + 1
6 3 + 2
7 4 + 0
8 2 + 2
9 3 + 1
10 3 + 0
11 1 + 2
12 2 + 1
13 2 + 0

Gemiddelde trekking[bewerken | brontekst bewerken]

Alle berekeningen op 06-01-2024, na 1.700 trekkingen.

Globaal:
Gemiddeld worden er per trekking 30.936.435 combinaties ingediend. Er wordt een gemiddelde omzet per trekking gerealiseerd van 64.156.227 euro.
Het gemiddeld aantal winnaars per trekking bedraagt 2.084.651. Dus globaal, of gemiddeld per trekking, zijn er 6,7% winnaars.
Er werd gemiddeld 31.692.391 euro per trekking verdeeld onder de winnaars, dit is een uitkeringspercentage van 49,4%. De gemiddelde prijs per winnaar bedraagt dus 15 euro.
noot: dit is excl. de "bijkomende loterij" (zie: het spel).

Rang 1:
De gemiddelde "te winnen" jackpot per trekking is 52.791.635 euro. Het effectief "gewonnen" kapitaal per trekking bedraagt 13.623.454 euro.
Met een gemiddeld aantal winnaars per trekking van 0,2929 bedraagt de gemiddelde prijs per winnaar 46.505.767 euro.

De gemiddelde trekking in tabel:

Rang Kapitaal
in euro
Winnaars Prijs
in euro
5N + 2S 13.623.454 0,2929 46.505.767
5N + 1S 2.118.826 5 444.966
5N + 0S 508.814 9 55.572
4N + 2S 262.942 66 4.011
4N + 1S 215.886 1.107 195
3N + 2S 208.613 2.875 73
4N + 0S 177.309 2.122 84
2N + 2S 829.517 41.289 20
3N + 1S 902.564 48.678 19
3N + 0S 1.195.655 93.177 13
1N + 2S 2.096.549 216.590 10
2N + 1S 5.544.757 697.988 8
2N + 0S 5.153.375 1.261.172 4
Globaal 31.692.391 2.084.651 15

Aangesloten nationale loterijen[bewerken | brontekst bewerken]