Fanfare Juliana Stompwijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Fanfare Juliana Stompwijk is opgericht in 1910 en maakt deel uit van het verenigingsleven van de Stompwijkse dorpsgemeenschap. De vereniging heeft een tweetal orkesten. Het "grote" orkest en het jeugdorkest. Het jeugdorkest is een opleidingsorkest. Er worden individuele muzieklessen georganiseerd voor de verschillende instrumentgroepen en in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Maerten van den Veldebasisschool bestaat er een opleiding Algemene Muzikale Vorming (AMV) opgezet.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het Vaandel, aangeschaft in 1913 en nog altijd in het bezit van de vereniging

1910-1945[bewerken | brontekst bewerken]

Fanfare Juliana is opgericht in 1910 naar aanleiding van een initiatief van een aantal muzikale inwoners van Stompwijk. Het startkapitaal van de vereniging was fl. 567,85. Het resultaat van een collecte en een lening die was afgesloten bij een aantal dorpsgenoten. Als naam voor de vereniging koos men voor "Fanfare Juliana", vernoemd naar in 1909 geboren prinses Juliana. Het bestuur van toen:

bestuur 1910
Naam Functie Toelichting
de heer Fleuren voorzitter hoofd van de school, 25 jaar lang voorzitter
N. Wijsman penningmeester penningmeester tot na de Tweede Wereldoorlog
A. Heemskerk dirigent afkomstig uit Zoetermeer

Als gevolg van een achteruitgaande gezondheid wordt in 1925 dirigent Heemskerk opgevolgd door de heer Dik. De heer Heemskerk overlijdt in 1927. De oudste notulen van de vereniging zijn van de hand van Arie Boer, toenmalig secretaris, en zijn uit het jaar 1926. Dik is maar kort dirigent en zijn opvolger is Bart van Veen. Onder zijn leiding neemt de fanfare in 1939 deel aan een door de vereniging zelf georganiseerd muziekconcours, georganiseerd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan. Een opmerkelijk gegeven, omdat in 1939 de vereniging immers al 29 jaar bestond. Het orkest speelde tijdens dit concours in de ereafdeling. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog kwam de vereniging stil te liggen, omdat als gevolg van zijn politieke opvattingen de dirigent moest vertrekken.

1945-1970[bewerken | brontekst bewerken]

Na de Tweede Wereldoorlog werd er opnieuw gestart met 21 leden. De leden kozen in september 1945 een nieuw bestuur. Dat was nodig omdat de voormalige erevoorzitter, pastoor Floor, (pastoor te Stompwijk van 1917 tot 1941) en de secretaris, Arie Boer, waren overleden.

bestuur 1945
Naam Functie Toelichting
pastoor Sistermans erevoorzitter Pastoor te Stompwijk van 1942-1959
Boogmans voorzitter naar verluidt toevallig aanwezig bij de vergadering en gevraagd door de leden voor de functie van voorzitter
L. Jansen dirigent een goed dirigent, maar strenge leermeester
Jaap van Bohemen secretaris
Wijsman penningmeester in 1951 opgevolgd door Tinus Overdevest
Tinus Overdevest bestuurslid
de kapelaan geestelijk adviseur

Begin jaren vijftig heeft de vereniging financiële tekorten en ook het leden aantal is beperkt. Op voorspraak van erevoorzitter pastoor Sistermans wordt bij de gemeente om subsidie gevraagd. De gemeente gaat in op dit verzoek en stelt een jaarlijkse subsidie van fl. 150,- beschikbaar. Middels het geven van concerten in een muziektent op verschillende plekken in het dorp wordt getracht nieuwe leden te werven. Eind jaren vijftig worden ook de eerste vrouwen lid van de vereniging. In 1953 neemt het orkest deel aan het concours in Schiedam en behaald daar het hoogste aantal punten. Door de inspanningen van C. Boer wordt in de loop van de volgende jaren de jaarlijkse subsidie van de gemeente verhoogd. Ter verbetering van de financiële positie worden ook andere acties gestart, zoals de werving van donateurs, een loterij en het ophalen van oud papier.

Het vijftigjarig bestaan in 1960 wordt gevierd met de organisatie van een bondsconcours, gehouden in Nootdorp. De organisatie kost veel geld met als gevolg dat de kas van de vereniging in 1961 nagenoeg leeg is. Dirigent Jansen wordt in 1963 opgevolgd door de heer Hilkhuijzen. Onder zijn leiding nam het orkest in 1966 deel aan het concours van dat jaar en komt uit in de superieure afdeling. In 1966 wordt ook besloten alle gebruikte blaasinstrumenten te vervangen. Er wordt gekozen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten met lage stemming.

1970-1990[bewerken | brontekst bewerken]

Onder Hilkhuijzens leiding groeit de vereniging zowel in bezetting als in kwaliteit. Het aantal jonge leden groeit en dat maakt het mogelijk in 1972 een jeugdorkest op te richten. In 1973 wordt als onderdeel van de vereniging ook een boerenblaaskapel opgericht onder de naam "De PintenGluurders". Tijdens de carnavalsperiode heeft de boerenblaaskapel veel en bovendien betaalde optredens. Een aantal jaren is dit een belangrijkste financiële inkomstenbron. Met korte onderbrekingen komt er in 1998 een eind aan het bestaan van "De PintenGluurders".

In het seizoen 1974-1975 telt de vereniging meer dan tachtig leden. Het 65-jarig bestaan in 1975 wordt gevierd en er wordt een nieuw uniform aangeschaft. Tijdens het Nederlands kampioenschap zwemmen in 1975 wordt door de fanfare een optreden verzorgt dat deels is te zien tijdens de Studio Sport uitzending. Eind jaren zeventig neemt het leden aantal af, met name ook de bezetting van het jeugdorkest is minimaal geworden. In 1980 stopt het jeugdorkest. Hilkhuijzen neemt afscheid van de vereniging in 1979. Datzelfde jaar stopt ook Gerrit Hilgersom als bestuurslid en de vereniging betreurt het verlies van Koos Hagen. De opvolger van Hilkhuijzen is de jonge dirigent Dick van der Plas. Hij wordt al snel opgevolgd door Nico Rensen. Onder zijn leiding neemt het orkest in 1989 deel aan het landelijk topconcours in Kerkrade.

Begin 1983 wordt een comité opgericht, "Het 75 JBC", dat de voorbereidingen op zich neemt voor het 75-jarig bestaan van de vereniging in 1985. Hans Lelieveld is voorzitter van het comité. Voorzitter van de vereniging is dan Piet Noordzij. In 1985 wordt ook een nieuw uniform aangeschaft en wordt in samenwerking met het fanfarekorps uit Rijnsburg wordt een langspeelplaat opgenomen.

1990-2000[bewerken | brontekst bewerken]

Het voorzitterschap wordt begin jaren negentig overgedragen aan Hans Lelieveld. Om de vereniging financieel gezond te houden worden acties bedacht om geld binnen te krijgen. Acties die nog altijd periodiek worden gehouden zijn de potgrondactie en de fanfareveiling. Tijdens de potgrondactie wordt in het voorjaar huis aan huis zakken potgrond verkocht. Tijdens de fanfareveiling worden artikelen die zijn geschonken door bedrijven of particulieren per opbod verkocht.

In 1997 wordt tijdens een extra ledenvergadering besloten niet langer meer marsoptredens te verzorgen. Een belangrijke beslissing in de geschiedenis van de vereniging. Deze beslissing sluit aan bij de algemene ontwikkeling van dit tijd waarbij muziekverenigingen zich meer specialiseren, waarbij het showbands en drumbands zijn die zich toeleggen op de marsoptredens. Fanfare Juliana gaat zich concentreren op de concert optredens, zo is het besluit. In 1997 neemt Kees Jansen het voorzitterschap over van Hans Lelieveld.

De instrumentgroepen[bewerken | brontekst bewerken]

Fanfare Juliana is met de muzikale bezetting van het orkest een klassieke fanfare gebleven. Ook het repertoire wordt gekozen en afgestemd op deze bezetting.

  • Bastuba
  • Bugel
  • Eufonium
  • Hoorn
  • Saxofoon
  • Slagwerk
  • Trombones
  • Trompet/cornet

Het repertoire[bewerken | brontekst bewerken]

Het fanfareorkest speelt een gevarieerd repertoire van diverse muziekstijlen. Naast klassiek georiënteerde muziek wordt ook veel hedendaagse muziek uitgevoerd. Van veel bestaande composities van velerlei soorten muziek zijn voor fanfarebezetting arrangementen geschreven. Ook zijn er componisten die zich hebben gespecialiseerd in het componeren van muziek voor zogenoemde HaFaBraorkesten (Harmonie, Fanfare, Brassband).

Overzicht dirigenten[bewerken | brontekst bewerken]

Naam Periode
A. Heemskerk 1910-1925
Dik 1925-?
Bart van Veen ?-circa 1940
L. Jansen circa 1945-1963
Hilkhuijzen 1963-1979
Dick van der Plas 1979-circa 1981
Nico Rensen circa 1981-2010
Richard Vrijhoef 2010-heden

Andere bronnen[bewerken | brontekst bewerken]