Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie is een van de vier horizontale federale overheidsdiensten van België. Deze FOD is bevoegd voor ambtenarenzaken, interne communicatie en overheidsopdrachten.

Geschiedenis[bewerken]

De taken inzake ambtenarenzaken ressorteerden lange tijd onder de eerste minister. In 1937 en 1939 werden respectievelijk het Vast Wervingssecretariaat en de Dienst van Algemeen Bestuur opgericht. In 1963 ontstond de Algemene Directie voor Selectie en Vorming. In 1984 werden alle diensten die zich bezig hielden met ambtenarenzaken ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat vanaf dan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt heette. In 1992 werd de naam gewijzigd in Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken en in 1995 werd een apart Ministerie van Ambtenarenzaken opgericht. In 2001 werden het ministerie in het kader van het Copernicusplan omgevormd naar een FOD.

Missie[bewerken]

De FOD begeleidt en ondersteunt de organisatieontwikkeling en het personeelsbeleid voor de federale overheid, opdat die als gewenste werkgever de beste dienstverlening zou bieden.

Organisatiestructuur[bewerken]

 • Stafdienst Personeel en Organisatie
 • Stafdienst Budget en Beheerscontrole
 • Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie
 • Stafdienst Secretariaat en Logistiek
 • Overheidsopdrachten
 • Selor
 • Opleidingsinstituut van de Federale Overheid
 • Directoraat-generaal Personeel
 • Directoraat-generaal Organisatie
 • Directoraat-generaal Interne Communicatie
 • Directoraat-generaal e-HR

Aantal medewerkers[bewerken]

Bij de FOD werken ongeveer 530 ambtenaren.

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]