Werkgever

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar vaak een organisatie, een onderneming. In de arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer genoemd. De arbeidswetgeving is nationaal en verschilt per land. In ruil voor de geleverde prestaties onder het gezag van de werkgever, ontvangt de werknemer een loon. De individuele afspraken tussen werkgever en werknemer staan vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Werkgevers zijn ook georganiseerd in werkgeversverenigingen die bijvoorbeeld onderhandelen met de vakbonden om een CAO af te spreken.

De werknemer is in dienst bij de werkgever.

Nederland werkgeverslasten[bewerken]

De premies werknemersverzekeringen die voor rekening van de werkgever komen, zijn de zogenaamde werkgeversheffingen en worden ook wel werkgeverslasten genoemd. De werkgeverslasten zijn bijdragen van de werkgever aan de sociale zekerheid. Een gedeelte van de werkgeverslasten is wettelijk verplicht en een gedeelte is bovenwettelijk. De hoogte van de werkgeverslasten verschilt per CAO. In Nederland is dat ongeveer 30% van het brutoloon.

Wettelijke werkgeverslasten[bewerken]

De premies werknemersverzekeringen ten laste van de werkgever betreffen:

Overige werkgeverslasten[bewerken]

Kortingen en vrijstellingen[bewerken]

Bij het in dienst nemen van mensen uit bepaalde doelgroepen kan de werkgever ook kortingen of vrijstellingen krijgen op de werkgeverslasten. bijvoorbeeld:

Premievrijstelling voor oudere werknemers[bewerken]

Dit is een oude regeling die vervangen is door de premiekortingsregeling voor oudere werknemers, maar er is nog een overgangsregeling waar nog wat werknemers in zitten die voor 1 jan 2008 50 jaar geworden waren. [3]

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers[bewerken]

Werkgevers kunnen een premiekorting krijgen als er werknemers ouder dan 56 jaar in dienst genomen worden, die een uitkering hadden voor werkloosheid (WW, wachtgeld), arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA), bijstand en pensioen voor politici.

[4]

Premiekorting gehandicapte werknemer[bewerken]

Voor officieel gehandicapte werknemers krijgt de werkgever een premiekorting. [5]

België[bewerken]

Het arbeidsrecht in België vormt een onderdeel van het Sociaal recht en omvat de rechtsregels die betrekking hebben op individuele en collectieve arbeidsverhoudingen.

De arbeidsovereenkomst in België is verschillend voor bedienden en arbeiders. In België spreekt men ook van Patroon en "patronale kosten".

De werkgeverslasten dat zijn de kosten van de werkgever voor zijn werknemer, de bijdragen van de werkgever aan de sociale zekerheid zijn ongeveer 40% van het brutoloon.

Zie ook[bewerken]

Links / bronnen[bewerken]