Femtoseconde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−30 quectoseconde qs
10−27 rontoseconde rs
10−24 yoctoseconde ys
10−21 zeptoseconde zs
10−18 attoseconde as
10−15 femtoseconde fs
10−12 picoseconde ps
10−9 nanoseconde ns
10−6 microseconde µs
10−3 milliseconde ms
1 seconde s
103 kiloseconde ks

Een femtoseconde is een biljardste van een seconde (10−15 van een seconde, genoteerd 1 fs). Het woord wordt gevormd door het SI-voorvoegsel femto, gevoegd bij de eenheid seconde. In het dagelijks taalgebruik is het ongewoon om in femtoseconden te spreken, omdat het vele ordes van grootte kleiner is dan wat mensen zonder hulpmiddelen kunnen waarnemen. Deze eenheid wordt vooral gebruikt bij bepaalde (kwantum)optische en kwantumfysische verschijnselen (zoals femtoseconde-laserpulsen en chemische reacties):