Flexi-job

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling bij de horeca en detailhandel in België.

De flexi-job bestaat sinds 1 december 2015. Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben en willen bijklussen in de horeca. Iemand die minstens een 4/5de-contract heeft bij een andere werkgever, kan met een flexi-job onbeperkt bijverdienen in cafés, restaurants of andere horecazaken. Sinds 1 januari 2018 is dit ook mogelijk in de detailhandel. Hij of zij krijgt daarvoor een nettoloon, waarop geen belastingen of RSZ betaald worden. Er is geen beperking van het aantal uren dat iemand als flexi-werknemer mag presteren.

Voorwaarden[bewerken]

Iemand die vandaag wil werken als flexi-jobber moet drie kwartalen (T-3) geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Elk kwartaal opnieuw wordt deze voorwaarde gecontroleerd.

Hoogte van het loon[bewerken]

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon dat in een onderlinge overeenkomst met de werkgever wordt vastgelegd, en niet onder een wettelijk minimum van 9,50 euro mag gaan. Op dit flexi-loon betaalt men geen sociale zekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing - geen belastingen dus. Brutoloon = nettoloon. Men bouwt wel sociale rechten als pensioen, vakantierechten en werkloosheidsverzekering op.

Contractuele aspecten[bewerken]

Voor elke flexi-job zijn telkens twee overeenkomsten vereist: een algemene “raamovereenkomst” en een “arbeidsovereenkomst”. Het opstellen van de overeenkomsten is de verantwoordelijkheid van je werkgever. De raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst, die het algemeen kader schetst. Ze bevat een aantal verplichte vermeldingen zoals de identiteit van de partijen, het flexi-loon, een beknopte beschrijving van de functie(s), de voorwaarden voor de flexi-job en de wijze en termijn waarbinnen de flexi-overeenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld. Per tewerkstelling wordt er ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Die kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. De arbeidsovereenkomst kan opgemaakt worden voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, kan voltijds of deeltijds zijn, met een vast of variabel rooster.

Belasting[bewerken]

Arbeid geleverd onder een flexijob wordt belast aan een vlak belastingtarief van 33%, i.t.t. de 'gewone' arbeid, waar men met een progressief schijvensysteem werkt (tot 50%). Dit onderscheid wekte vragen rond de verenigbaarheid ervan met het gelijkheidsbeginsel.[1] Het Grondwettelijk Hof heeft echter deze mogelijke strijdigheid verworpen.[2]

Bronnen[bewerken]

  1. Art. 10-11 Gw.
  2. GwH 28 september 2017, arrest nr. 107/2017.