Gebruiker:DirkvdM/Schunck

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is bedoeld als een overzichtelijke stamboom van de familie Schunck, die toch ruimte geeft voor volop commentaar aan het eind van iedere regel zonder de structuur te verstoren (zie de discussiepagina voor uitleg - althans, die moet daar komen, maar dat is nog een zootje). Heb je iets toe tevoegen, klik dan op 'edit' hierboven, vul het in in het bewerking-venster en klk op 'save page'. Wees niet bang om fouten te maken - alles kan teruggedraaid worden.

De tekst spreekt mijn generatie aan, dus bijvoorbeeld 'opa' is Peter Schunck. Opa en oma zijn de 'spil' waar het overzicht om draait, de 'stam' van de stamboom.

Dit is een alternatieve representatie van de stamboom van (Peter) Schunck. Een meer traditionele repesentatie is te vinden op www.aachen-design.de. Daar kan je door de stamboom heen klikken en het werkt mooi intuitief. Dit alternatief plaatst echter al die informatie op één enkele pagina, met een opmaak die volledig is gericht op de kortst mogelijke presentatie, opdat wie het systeem eenmaal doorziet een goed overzicht krijgt en informatie snel kan opzoeken. Maar dan moet je wel eerst het systeem doorzien. Vandaar deze uitleg. Bijna alles is opgeofferd aan compactheid, wat het niet altijd even logisch/systematisch maakt, maar het is toch redelijk intuitief, dus kijk eerst even rond in het overzicht voor je de gedetailleerde uitleg op de de discussiepagina gaat doorspitten. Hier staan slechts de meest elementaire dingen die nodig zijn om het te begrijpen.

Er zijn 4 delen, beginnend met de belangrijkste chronologie:

 1. De hoofdlijn, de omgekeerde 'boom', die vanuit de stam (Peter Schunck en Christine Cloot) uitwaaiiert naar twee kanten:
  1. De voorouders van de stam (en dus van ons)
  2. De Stam
  3. Hun nageslacht (dus onze ouders, wij en ons nageslacht)
 2. Andere takken: Andere kinderen van de voorouders van de stam (en hun nageslacht), onder 'andere takken'
 3. Andere wortels: De (voor)ouders van de partners van die genoemd onder 1.3, onder 'andere wortels', al is daar nog niets over bekend.
 4. Koude kant: De (voor)ouders van de partners van het nageslacht van de stam
 5. Half-familie: Het nageslacht van hertrouwden en voorgaande huwelijken (en buitenechtelijke kinderen?), al is daar nog niets over bekend.

Iedere persoon krijgt een code bestaande uit een opeenvolging van letters en cijfers:

 • a = vader
 • b = moeder
 • x = echtegeno(o)t(e) (niet noodzakelijkerwijs getrouwd (maar dan alleen als er een kind is?))
 • x2 = 2e echtgeno(o)t(e) (de eerste is dan x1, enz)
 • cijfer = zoveelste kind
 • k = kind, niet bekend hoeveelste. Waar dit gebruikt is zullen de verschillende kinderen (als er meer dan een is) dus dezelfde code hebben.

In zo'n code slaat het laatste karakter op de persoon zelf. Het werkt dus 'little endian' (kleinste orde van grootte links). De data heb ik trouwens big endian genoteerd omdat ons getalstelsel ook zo werkt en dat dus logischer is.
Bijvoorbeeld, Peter Schunck is 'a' (de 'stamvader'). Zijn moeder is 'ab'. En haar derde kind is 'ab3'. Maar dat is ook het derde kind van zijn vader en dan geef ik de mannelijke lijn voorrang (sorry, dames), dus dat wordt aa3. Als er meer dan 9 kinderen zijn wordt het getal tussen haakjes geplaatst. Ik ben bijvoorbeeld '(11)5' (de 5e van de 11e). En de vader van mijn vader is '(11)5aa' (11e kind - 5e kind - vader - vader), maar dat kan ook korter gecodeerd worden met (11)xa (11e kind - echtgenoot - vader, ofwel (11)-x-a) en de kortste codering geniet de voorkeur.

Details over geboorte-, overlijdens- en huwelijks-plaats en -datum aan het eind van een regel gebruiken de volgende 'codes':

 • * = geboren
 • + = gestorven
 • x = getrouwd

Sommige geboorte-jaartallen bij Prickaerts slaan op de doopdatum, en dat heb ik aangegeven door het tussen 'aanhalingstekens' te zetten.

'Zie boven' betekent helemaal boven (hoofdlijn). 'Zie hierboven' betekent vlak erboven. Dito voor 'onder' en 'hieronder'. De onderste sectie ('onder') geeft meer info over verder nageslacht en de bovenste sectie ('boven') geeft meer gedetailleerde (andere) info over de persoon zelf aan het eind van de regel. Zo kan dezelfde persoon drie keer in het overzicht voorkomen; in de hoofdlijn (boven) en als kind of ouder (onder). Als iemand kinderen heeft staat de gedetailleerde info daar. De meest gebruikten zijn 'boven' (dus bij de voorouders) en 'hieronder', wat op de volgende sectie (voor het volgende geslacht) slaat, dus (als het goed is) onder de volgende header.

   Kettenis
1 km ten NNO van Eupen
   Hauset en Hergenrath
zo'n 6 km ten ZZO van Aken,
halverwege Eupen
   Schaesberg en Nieuwenhagen
net ten Noord Oosten van Heerlen
   Strijthagen
Oostkant Heerlen
   Berg en Terblijt en Cadier en Keer
ten Oosten van Maasticht
   Amby
wijk in het NO van Maastricht
   Alsdorf
zo'n 15 km ten Oosten van Heerlen
   Jūlich
zo'n 25 km ten Oosten van Heerlen
   Dūren
zo'n 30 km ten OZO van Heerlen
   Soller en Vettweiss
gehuchten zo'n 7 km ten ZZO van Dūren

Het overzicht is letterlijk gebaseerd op de stam-boom-gedachte, met Peter en Christine Schunck als 'stam' en daarboven de wortels (voorouders) en eronder de takken ((klein)kinderen) (dus visueel gesproken een omgekeerde boom).
Althans, daar begint het mee, met een chronologisch rechte lijn van onze verste voorouders to ons en onze (klein)kinderen. Als die helemaal is uitgewerkt komen daaronder de andere takken, en wel weer in chronologische volgorde. Dus als iets bekend zou zijn van andere kinderen van Henderick Cloot (en diens nageslacht) dan zou die lijn eerst komen. Gevolgd door de familie van zijn vrouw (beginnend met de verst bekende voorouder, dus daar kan weer een sprong terug in de tijd gemaakt worden).
En pas als die lijnen helemaal uitgewerkt zijn komen eventueel de nog niet behandelde (klein)kinderen van Hinricus Cloedt. De volgorde is dus afwisselend bepaald door de chronologie en hoe dicht het bij de 'hoofdlijn' (de eerste reeks) zit.
Ik heb een uitzondering gemaakt voor de zussen van opa omdat ik die overzichtelijk bij elkaar wilde hebben.

Verder heb ik de 'wortels' (de voorouders van Peter en Christine) gegroepeerd per generatie en de takken (hun kleinkinderen) gegroepeerd per gezin. Dit vanwege hoeveel bekend is (of zal worden) over de wortels (weinig) en de takken (veel). Hierdoor zijn de kolommen ook iets anders omdat bij de voorouders bij ieder de achternaam erbij moet staan (bij de gezinnen is dat voor ieder hetzelfde, dus dat staat er maar een keer bovenaan). Verder heb ik bij dubbele namen niet gegist naar wat de roepnaam is en dus een vraagteken geplaatst. En bij 'dubbele' achternamen heb ik soms alleen het begin genomen en de volledige achternaam aan het eind gezet. Hier heb ik nog niet tot een vaste methode besloten, maar het speelt ook niet zo vaak een rol.

Bij ieder gezin staan de ouders er boven, dus de 'warme kant' daarvan staat twee keer genoemd (als kind en als ouder). (Als je daar iets aan verandert moet je dat dus ook twee keer doen.) Bij de 'koude kant' staat de huwelijksdatum erachter. Er zijn trouwens ook dubbele vermeldingen mogelijk bij de 'andere takken', omdat daar lijstjes van broers en zussen van onze voorouders staan, waar zij zelf ook weer tussen staan voor de volledigheid. In die gevallen staat er alleen de voornaam en daarachter de 'eigenlijke' code, bijvoorbeeld bij 'baaaaa2' (Jacobus Cloot) staat ipv de geboortedatum '=baaaa' ('baaaaa2' betekent dat hij de zoon van zijn vader is).

Sommige oude 'geboortejaren' zijn eigenlijk doopdata, dus die heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Ik vermoed nu dat dat ook voor andere oudere 'geboortejaren' zal gelden, maar daar zal toch niet zo'n groot verschil tussen zitten.

Voor een verdere verklaring zie de discussie-pagina (klik op 'discussion' hierboven).

Ik ben begonnen met een overzicht dat ik al eens gemaakt had en waarvan ik helaas de bronnen niet genoteerd had. Het komt voor een groot deel uit die bundel die jullie waarschijnlijk ook wel zullen hebben, geschreven door H Hoeberechts-Roebroeck (althans, het deel over Prickaerts - waarschijnlijk is dat een afstammeling van bba2 of bba6 (zie daar)). Die informatie heb ik niet allemaal overgenomen (zoals doopgetuigen). Ik heb Hoeberechts-Roebroeck gegoogeld en deze site gevonden: Genealogie Prickaerts. In eerste instantie leek het me precies dezelfde tekst. Maar bij IV staan de kinderen in een andere volgorde en staat er meer info bij. Blijkbaar is ondertussen al wat meer info vergaard, dus in dat opzicht is het beter de site te volgen. Maar de site is ook uitgebreider in de zin dat er meer takken staan. Wij zijn blijkbaar de 'Itterense tak'. Ik heb besloten de bundel te vergeten en me op de site te baseren. Maar ik heb niet alle informatie overgenomen, vooral de uitleg over wat een leenman is en zo. Ik heb me hier beperkt tot de stamboom en een beetje basisinfo over de personen. Van het Cloot-gedeelte van de bundel heb ik bijzonder weining van achterwege gelaten. Eigenlijk alleen doopgetuigen en huwelijksgetuigen (geloof ik), en zelfs dat zijn er maar een paar. Als ik het hieronder over 'de site' heb dan bedoel ik deze.
Op die site staat ook dat Henricus Prickaerts (bbaaa) de zoon was uit het tweede huwelijk van Petrus Prickaerts en dat Maria Widdershoven dus niet onze voorouder bbaaab is, maar Maria Quadvlieg. Dat heb ik hier aangehouden.
En bij Josephine Prickaerts (bb) is het al helemaal een zootje, met drie verschillende geboortedata - zie aldaar.
Van de site al gedaan: onze voorouders (bovenaan, I tm IV) en de Itterense tak (midden). De rest evt nog doen, maar in ieder geval de verhaaltjes nog lezen (onderaan bijvoorbeeld)

Ook het bekijken waard:

Alle vier door mij geschreven

Stamhuis van de familie Cloot is 'de Croon' (later 'aan de Baak') te Heerlen.

Het overzicht begint van onze generatie bezien 13 generaties terug, dus met onze bet-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-groot-vaders

Hoofdlijn[bewerken | brontekst bewerken]

Voorouders[bewerken | brontekst bewerken]

baaaaaaaaaaa	Cloot		Henderick	1540 - ?			Schepen en gemeente-ontvanger van de gemeente Heerlen
bbaaaaaaaaaa	Priccardus	Macarius
baaaaaaaaaa	Cloedt		Hinricus	1570 - ?			volgens Marie José 'Henricus'
baaaaaaaaab	Coninx		Margaretha					volgens Marie José 'Coninc'
bbaaaaaaaaa	Prick(a)erts	Heyn		? - 1588?			(+ voor 1588)
baaaaaaaaa	Cloot		Hinricus	1602 - ?			(* 1602/03/19)
baaaaaaaab	?		Helenae
bbaaaaaaaa 	Prick(a)erts	Gerard					volledig: 'Prick(a)erts, in die Vindt'. (+ voor 1617) Of Pricka(e)rts (?). Die Vinde is een leen onder Simpelveld groot 25 bonder waarvan Gerard Priccaerts (twee c's) leendrager was. In de documenten waarin het erven (belenen) van het landgoed door Goerdt wordt beschreven worden zij Gerard Pryckers en Tryn Biessels genoemd - weer andere spellingen!
bbaaaaaaab	Biessels	Cathrijn				Catrijn, Cathrijn of Tryn
baaaaaaaa	Cloodt		Laurentius	1634 - ?			(* 1634/03/13)
baaaaaaab 	Rutzervelt	Barbarae 
bbaaaaaaa 	Prickaerts	Goerdt		? - 1645			(* voor 1584, + april of mei 1645) Goerdt, Geurt of Godefridus
aaaaaaaa	Schunck		Adolf						woonachtig in gehucht Oppendorf, parochie Lipp bij Bedburg, Kreis Bergheim a.d. Erft, Hertogdom Jülich. Volgens Schunck-web is dat een 'Schunckenhof'. Zie ook onder
aaaaaaab	Sinsteden	Margaretha					dochter van Vinzenz Sinsteden von Wüstenrath (Rath bei Bedburg)
baaaaaaa	Cloots		Henricus	1661 - ?			(* 1661/11/10, volgens Marie José 1661/10/10)
baaaaaab	Schepers	Annae 
bbaaaaaa	Prickaerts	Gerard						(* voor 1647, + voor 1694/12/05) Erfde het land van Goerdt (omtrent 80 morgen). Woonde in 1666 op de Hoffalisehof Op de Locht onder Heerlen
bbaaaaab	Reuters		Maria						(x voor 1668) (* voor 1647)
aaaaaaa 	Schunck		Vincenz		1651 - ?			(* 1651/03/12) zie ook onder
aaaaaab 	Hameckers	Ursula 
baaaaaa 	Cloot		Hendricus	1689 - ?			(* 1689/03/14)
baaaaab 	Bosch		Annae						(+ 1715/10/06 te Benzenrath (volgens Marie José 'Benzenraah'))
bbaaaaa 	Prickaerts	Geurdt						(* voor 1668)
bbaaaab 	Latten		Geertruid					(x voor 1683)
aaaaaa		Schunck		Constantin	1676 - ?			(* 1676/07/30) zie ook onder
aaaaab		Schönen		Margaretha 
baaaaa		Cloot		Johannis	1722 - ?		volledig: Johannis Henricus Cloot van Sauret. (1722/07/01)
baaaab		Meens van Musschenbroek, Mariae Catharinae			(x 1749/01/19) of Muschenbroek (1 of 2 's'en?)
bbaaaa		Prickaerts	Petrus		1700 - 1780			(* '1700/09/27', + 1780/02/27
bbaaab		Quadvlieg	Maria		? - 1780			(x 1733/10/25 te Heerlen) (* voor 1712, + te Heerlen-Strijthagen)
 in plaats van Maria Widdershoven, zijn eerste vrouw, die in de bundel staat als onze voorouder. Ik heb hier de Prickaerts-site aangehouden (waar de bundel een eerdere versie van schijnt te zijn). Zie ook onder 'andere takken' (Merk trouwens op dat baaaaa1 ook met een Quadvlieg trouwde, maar die zijn nogal van elkaar verwijderd, dus dit is toeval? Of was het echt zo'n hechte club van families?)
aaaaa		Schunck		Nikolaus	1730 a 1740 - 1776					(+ 1776/07/17 te Kettenis) zie ook onder
aaaab		Schins		?		? - 1772		Anna Gertruda			(* te Kettenis?, + 1772/04/28 te Kettenis?)
baaaa		Cloot		Jacobus		1753 - 1805						(* 1753/07/03, + 1805/09/08, hoeve 'aan de Baak') Grondeigenaar
baaab		Scheepers	Anna					Annae Maria 
baaba		Keybetz		?					Jan Joseph 
baabb		Ramekers	?					Maria Catharina 
bbaaa		Prickaerts	Henricus	1740 - ?						('* 1740/04/21') pachter op de hoeve Strijthagen, onder Heerlen 
bbaab		Pluymaekers	?					Anna Maria			(x 1779/02/16) Uit Neutalkerhausen
bbaba		de Hessele	Lotharius 
bbabb		Handels		?					Maria Anna 
aaaa		Schunck		?		1772 - 1824		Nikolaus Jospeph		(* 1772/09/06, + 1824/06/10) (met p?! Klopt dat? - zie ook discussiepagina) zie ook onder
aaab		Thissen		?		1798 - ?		Anna Maria			(* 1798/04/21, te Kettenis?) Voor * had ik eerst 1770-1780 staan, wat ik in de eerste versie had staan, maar het stemt niet overeen met wat ik op het Schunck-web vond, een precieze datum, die ik hier overgenomen heb
baaa		Cloot		Nicolaas	1787 - 1876		Nicolaas Joseph			(* 1787/04/04 te Heerlen, + 1876/03/22 te Heerlen) Paardenkoopman en grondeigenaar te Heerlen (hoeve 'Aan de Baak'). Volgens 'Schunck archief' * 1787/04/14 (wat ook de geboortedatum is van bbaa - is dat toeval?)
baab		Keybetz		Catharina	1789 - 1878		Maria Catharina			(x 1813/06/05 te Nieuwenhagen) (* 1789/04/13 te Nieuwenhagen, + 1878/05/20 te Heerlen) ligt in het graf van de familie Cloot
baba		Snoeck		?					Johannes Petrus 
babb		Stassen		?		? - 1837		Maria Anna			(+ 1837/04/07, Berg en Terblijt)
bbaa		Prickaerts	?		1781 - 1857		Johannes Michael Joseph		(* '1781/04/14' te Kerkrade, + 1857/01/24) eerst pachter op de Bensenraderhoeve (of '-hof'? de Prickaerts-site gebruikt beiden) te Heerlen (waar ook de kinderen geboren werden) en daarna sedert omstreeks 1811 op de hoeve Hartelstein te Itteren (zijn later de Emmaus gangers komen te zitten - zie ook stukje op de Prickaerts-site). Zijn groot grafsteen kruis op het kerkhof van Itteren, dat tegenover het grafmonument van zijn zoon (welke?) stond, is in 1928 vernield om voor een fundering te gebruiken.
bbab		de Hessele	?		1775 - 1811		Maria Catharina			(* 1775/09/11 te Voerendaal, + 1811/12/04 te Heerlen) weduwe van Martinus Melchers, dochter van Lotharius de Hesselle en Maria Anna Handels.
bbba		Damoiseaux	Michael 
bbbb		Schiffers	?					Maria Sibilla 
aaa		Schunck		?		1799 - 1865		Nikolaus Severin		volgens Marie José 'Nicolaas'. Volgens Schunck Archief 'Nicola'. 
aab		Kroppenberg	?		1802 - 1858		Maria Katharina			volgens Marie José 'Catherina'
baa		Cloot		Leonard		1817 - ?		Leonard Joseph (Jozef?) Hubert	grondeigenaar, klein (* 1817/04/06), hertrouwd (zie onder) 
bab		Snoeck		Elizabeth	1829 - 1860		Maria Elisabeth			rijkste meisje van Limburg, 1e vrouw (x 1848/06/22, Berg en Terblijt) ((* 1829/04/24 te Cadier en Keer, 1860/04/29 te Berg en Terblijt)
bba		Prickaerts	?		1808 - 1894		Peter Joseph			(* 1808/06/30 (De Prickaerts-site zegt 1808/06/29), Heerlen) (+ 1894/01/06 te Hove Voerendaal, begraven te Itterren samen met zijn vrouw en twee kinderen), grondeigenaar, verloor een oog bij het jagen met pijl en boog
bbb		Damoiseaux	?		1809 - 1874		Maria Theresia			(* 1809/11/10, Kerkrade, + te Itteren (Hartelstein)) (x 1839/06/24, Kerkrade), dochter van Michel Damoiseaux en Maria Sibilla Schiffers
aa		Schunck		Arnold		1842 - 1905		Johann Arnold			(* 1842/02/11 te Kettnis, + 1905/10/15 te Heerlen, begraven Akerstraat Heerlen) Tuchfabrikant, oprichter Firma Schunck
ab		Küppers		Anna		1843 - 1930		Anna Maria			(* 1843/01/22 te Aken (Aachen-Burtscheid), + 1930/11/20 te Heerlen) (x 1873/01/25 te Aachen-Burtscheid ?) (* had ik voorheen 1843/01/20 staan, maar is 22 volgens het Schunck Archief)
ba		Cloot		Pierre		1849 - 1933		Pierre Joseph Hubert 		(* 1849/04/15 te Heerlen, 'aan de Baak', + 1933/05/23 (volgens de Prickaerts-site 1933/05/28, maar Marie José zegt ook 23) in 'Koningslust' te Helden-Panningen, begraven te Heerlen) grondeigenaar (Prickaerts-site: landbouwer), wonende te Berg en Terblijt. De site schijnt te suggereren dat zijn roepnaam 'Pieter' is (staat tussen haakjes achter 'Pierre'), maar volgens Marie José is dat 'Pierre'. Is dit diegene waarvan wordt gezegd dat 'ie twee kapitalen heeft opgemaakt?
bb		Prickaerts	Josephine	1847? - 1923		Catharina Josephina Hubertina	'van Hartelstein' (x 1876/11/29? te Itteren) (* 1847/12/20? te 'Hartelstein' (de site zegt Itteren), + 1923/01/10 te Voerendaal (de site zegt Heerlen, maar Marie José zegt ook Voerendaal)) (* varieert: Ik had in mijn ovezicht staan 1844 (al weet ik niet waar ik dat vandaan had), de bundel zegt in het overzicht aan het begin 1847/12/17, maar in de tekst 1847/12/20 (en dat zegt het overzicht van Mari Jose ook) en de site zegt 1844/12/17. Waarlijk een zootje dus. En voor het trouwjaar geeft Marie José 1867, maar dan zouden ze pas na 10 jaar een kind hebben gekregen en dat is erg ongebruikelijk voor die tijd, dus het is waarschijnlijk een foutje)

Stam[bewerken | brontekst bewerken]

a		Schunck		Peter		1873 - 1960		Peter Joseph			zie direct hieronder
b		Cloot		Christine	1879 - 1959		Maria Anna Christina		(x 1904) (* 1879/12/24 te Berg en Terblijt, + 1959/09/15 te Heerlen) ligt in graf van familie Cloot. Schunck-web schijnt twijfels te hebben over * : sept/oct 1879/1872?

Kinderen[bewerken | brontekst bewerken]

Schunck
a		Peter		1873/10/31	1960/07/13	Schunck		Peter Joseph			(* te Hergenrath (Hauset), + te Heerlen) industrieel en textielkoopman
 ax (1904)	Christine	1879/12/24	1959/09/15	Cloot		Maria Anna Christina		(x 1904/02/09 te Heerlen) (* te Berg en Terblijt, + te Heerlen)
1	v	Jos		1905/02/13	1952/10/29	Maria Arnodlina Josephina			(+ te Heerlen)
2	m	Pierre		1906/03/24	1993/02/02	Peter Joseph Arnold				(* te Heerlen, + te Kerkrade) zie ook hieronder. Confectiefabrikant en koopman. Diploma Hogere Textielschool Enschede. (+ had ik 1993/03/21 staan, uit het Schunck Archief van oom Leo. Arnold corrigeerde dit en wees me erop dat daar wel meer fouten in staan.)
3	v	Chrisje		1907/06/27	2001/03/21	Maria Leonie Christina				(* te Heerlen)
4	v	Lou		1908/09/20	1985/12/05	Louise Maria Josephina				(* te Heerlen, + te Meerssen) (stond * 1908, maar Marie José gaf daar 1907 voor en dat heb ik maar overgenomen) zie ook hieronder
5	m	Leo		1910/04/12	2001/02/22	Leo Hubert Maria 				(* Heerlen) Zie ook hieronder. Studeerde aan de Hogere Textielschool in Enschede en werd koopman en directeur van de NV A. Schunck, groot paardenliefhebber en prima ruiter
6	v	Leonie		1911/05/29	1997/04/22	Leonie Maria Josephina				(* te Heerlen, + te Brunssum)
7	v	Mia		1913/09/25	1992/11/10	Maria Leonie Hubertine				(* te Heerlen)
(8	m	(Arnold)	1915/05/16	1916/02/18 )	Arnold Johannes Leo				(* te Heerlen, + te Heerlen)
(9	m	(Arnold)	1917/09/15	1917/11/06 )	Arnold Laurentius Jozef				(* te Heerlen, + te Heerlen)
(10) 	v	Nolda		1918/10/17	2008/12/25	Arnoldine Petronella Josephine			(* te Heerlen, + te Maastricht)
(11)	v	Carla		1920/11/07	2016/05/17	Carola Maria Christina				(* te Heerlen)

Kleinkinderen[bewerken | brontekst bewerken]

Stahl
1	v	Jos		1905/02/13	1952/10/29	Schunck		Maria Arnodlina Josephina	(* te Heerlen, + te Heerlen)
 1x (1930)	Heinrich	1902/09/12	?		Stahl		Heinrich Maria Aloysius		(x 1930/08/07) Dipl. Ing.) (* Kohlscheid (D)
11	m	Otto		1933/11/23	----/--/--	 
Schunck
2	m	Pierre		1906/03/24	1993/03/21	Schunck		Peter Joseph Arnold		(zie boven)
 2x (1936)	Gerda		1912/09/10	2005/05/05	Cremers		Maria Hubertina Geertruida	(x 1936/09/24 te Valkenburg) (* te Heerlen) Zie ook hieronder (koude kant). Schunck-web zegt * 1912/10/10
21	v	Ineke		1937/09/22	----/--/--	Catharina Petronella Francisca Maria		zie ook hieronder (Schunck-web zegt * 1937/08/22 te Houthem)
22	m	Jan		1938/11/06	2019/03/30	Johannes Christiaan Arnold			zie ook hieronder
23	m	Leo		1940/01/09	----/--/--	Leo Willem Maria				zie ook hieronder
24	v	Marie José	1941/03/15	????/??/??	Maria Josephina Geertuida			(x Michel van Nieuwstadt (gescheiden))
25	v	Christine 	1942/10/24	----/--/--	Christine Wilhelmina Maria			zie ook hieronder 
26	m	Arnold		1945/04/01	----/--/--	Arnold Hendrik Pascal Maria			zie ook hieronder
27	m	Pierre		1946/10/10	----/--/--	Petrus Nicolaas Aloysius Maria			(P.J.N.M.?) zie ook hieronder
28	v	Gerda		1951/01/22	----/--/--	Geertrudis Clasina Maria			(* te Kerkrade) (x Paul Tekstra (* 1949/06/10))
(29	v	(Maria)		1953/05/21	1953/05/21 )							tweeling, 8 uur geleefd
(2(10)	m	(Josef)		1953/05/21	1953/05/21 )							tweeling, 4 uur geleefd
Dohmen
3	v	Chris(je)	1907/06/27	2001/03/21	Schunck		Maria Leonie Christina		(* te Heerlen)
 3x1 (1936)	Jo		1898/04/15	1942/04/12	Dohmen		Hubert Joseph			(x 1936/09/03 te Heerlen) (* te Eygelshoven, + te Kerkrade) hoofdcommies aan de gemeente secretarie te Schaesberg. De vader van Jo en Frans was burgemeester van Schaesberg en Nieuwenhagen.
31	v	Mia		1937/08/16	----/--/--	Maria Josephina Elizabeth Christina
32	v	Chrisje		1939/08/29	----/--/--	Christine Franciscus Maria			zie hieronder
 3x2 (1945)	Frans		1900/12/27	1966/01/02?	Dohmen		Frans Joseph Hubert Maria	(x 1945/10/10) (* te Eygelshoven) directeur van het arbeidsbureau te Heerlen en chef afdeling Sociale Zaken van Heerlen. Vanaf 1948/01/01 mede-directeur NV A. Schunck. + had ik 1964/01/02 staan, maar volgens het Schunck Archief en het Schunck-web stierf hij in 1966.
33	m	Jo		1946/09/05	----/--/--	Joseph Pierre Maria				zie hieronder
34	v	Carla		1948/01/18	----/--/--	Carola Petronella Maria				zie hieronder
35	m	Leo		1949/11/12	----/--/--	Leo Frans Maria					zie hieronder
36	v	Marlies		1952/01/11	----/--/--	Maria Elizabeth Christina Leonie		zie hieronder
Janssen
4	v	Lou		1907/09/20	1985/12/05	Schunck		Louise Maria Josephina		zie boven
 4x (1933)	Jan		1901/12/22	1991/??/??	Janssen		Jan Hubert			(x 1933/04/27 te Heerlen) (* te Eygelshoven) inspecteur bij de VNG, later hoofdambtenaar bij de Staatsmijnen, studeerde op Rolduc
41	m	Bert		1934/02/19	----/--/--	Hubert Chrétien Maria				(* Utrecht) zie ook hieronder
42	m	Pierre		1935/10/26	----/--/--	Pierre Antoine Victor				(* Utrecht) zie ook hieronder
43	v	José		1937/03/28	----/--/--	Fancisca Maria Josephina			(* Meerssen) (stond 'Marie José' als roepnaam, maar Marie José (die andere, van het overzicht) geeft gewoon 'José', evenals het Schunck-web, en dat heb ik maar overgenomen)
44	v	Chris		1939/01/13	----/--/--	Christina Petronella Maria			(* Meerssen)
45	m	Fons		1940/06/16	----/--/--	Alphons Marie Chrétien				(* Meerssen) (stond als geboortedatum 1940/05/16, maar Marie José gaf 06/16, dus heb ik dat overgenomen) zie ook hieronder
46	v	Emy		1942/02/23	----/--/--	Emmanuelle Marie Louise				(* Heerlen) zie ook hieronder (Marie José geeft als roepnaam 'Emy' en dat heb ik maar overgenomen omdat ik de naam ook zo gehoord heb, met 'é', niet 'è')
47	m	Kees		1943/09/12	1988/??/??	Cornelius Hubertus Leonardus			(* Heerlen) zie ook hieronder Schunck-web zegt "* Meerssen??"
48	v	Victoire	1945/06/09	----/--/--	Victoire Josephine Arnoldine			(* Meerssen) (x1 Sef Jaspers, x2 ?) (Marie José geeft als geboortedatum geloof ik 1945/06/09, maar mijn copie was daar moeilijk te lezen, dus heb ik dat maar niet overgenomen)
49	m	Toine		1947/07/28	----/--/--	Antonius Hubertus Maria				(* Meerssen) zie ook hieronder
4(10)	v	Marlou		1950/01/26	----/--/--	Marie-Louise Josephina Petronella		(* Heerlen) zie ook hieronder
Schunck
5	m	Leo		1910/04/12	2001/02/22	Schunck		Leo Hubert Maria 		(zie boven)
 5x (1938)	Mieke		1915/01/27	2000/07/01	Grossimlinghaus	Marie Thérèse Aloysia		(x 1938/02/17 te Maastricht) (* te Wijk (Maastricht), + te Heerlen) Op het Schunck-web een link naar Brigitte Grossimlinghaus
51	v	Marita		1940/09/18	----/--/--	Marie Thérèse Christine Hubertina		(x J.P. Meyer)
52	m	Peter		1943/02/25	----/--/--	Peter Hubert Leo Marie				(* te Heerlen) zie ook hieronder
53	m	Leo		1945/12/16	----/--/--	Rudolf Peter Aloysius Leo			(* te Heerlen) zie ook hieronder
Käller
6	v	Leonie		1911/05/29	1997/04/22	Schunck		Leonie Maria Josephina		(* te Heerlen)
 6x (1936)	Arnold		1901/09/30	1964/10/28	Käller		Arnold Eduard			(x 1930/09/03) (* Leeuwarden)
61	m	Ed(dy)		1937/08/12	2013/01/16	Eduard Leonard Christiaan Maria
62	m	Peter		1942/02/07	----/--/--	Peter Arnold Maria Josef
63	m	Paul		1946/03/25	----/--/--	Paul Ludger Maria Josef
Ruiters
7	v	Mia		1913/09/25	1992/11/10	Schunck		Maria Leonie Hubertine		(* te Heerlen, + te Brunssum))
 7x (1939)	Nico		1911/07/10	1985/02/02	Ruiters		Nicolaas Hubert			(x 1939/09/07 te Heerlen (Marie José zegt Simpelveld), + te Brunssum)
(71	v	(Chrisje)	1940/08/03	1940/11/07 )	Christine Maria Hubertine			(* te Kerkrade)
72	v	Hanny		1941/08/24	2015/08/25	Johanna Maria Petronella			(* te Kerkrade, + te Spaubeek of Maastricht?) (x Beckers)
73	v	Chris		1942/12/03	----/--/--	Christine Maria Hubertine			(* te Kerkrade) (x Benz)
74	m	Gerard		1943/12/02	----/--/--	Gerard Josef Maria				(* te Kerkrade) (x Marita Peters)
75	m	Pierre		1945/10/23	----/--/--	Pierre Josef Maria				(* te Kerkrade) (x Els)
76	v	Carla		1946/10/06	----/--/--	Carla Johanna Maria				(* te Brunssum)
77	m	Nico		1947/09/27	----/--/--	Nicolaas Leonardus Gerardus			(* te Kerkrade) (x Toos Huibers)
78	v	Mietsie		1950/02/25	----/--/--	Maria Leonie Hubertina				(* te Kerkrade) (x Geert Mak (ongetrouwd))
79	v	Anntje (Ans)	1953/03/17	----/--/--	Anna Maria Petronella				(* te Kerkrade) (x Freens)
7(10)	v	Jeanny		1955/10/16	----/--/--	Johanna Maria Aloysia Gerarda			(* te Kerkrade) (x Peter Kohnen)
7(11)	m	Hans		1960/??/??	----/--/--							(x Annette Pin)		
Houben
(10) 	v	Nolda		1918/10/17	2008/12/25	Schunck		Arnoldine Petronella Josephine	(* te Heerlen)
 (10)x (1944)	Jacques/Sjaak	1913/05/23	1975/05/28	Houben		Jacobus Hubertus Wilhelmus	(x 1944/04/11 te Heerlen) (* te Maastricht, volgens Schunck-web 1914/05/23) Officier van Justitie (Marie José geeft als roepnaam Jacques, en hij was haar vader, maar ik heb hem altijd als 'Sjaak' gekend (en hij was mijn peetoom :) ))
(10)1	m	Willy		1945/03/06	----/--/--	Wilhelmus Christiaan Petrus Hubertus		(* Breda) zie ook hieronder
(10)2	m	Peter		1947/09/07	----/--/--	Peter Hubertus Maria				(* Breda)
(10)3	v	Marie José	1950/08/29	----/--/--	Marie Josephine Arnoldine Jacqueline		(* Vught) zie ook hieronder
(10)4	v	Jacqueline	1953/01/18	1991/08/28	Jacqueline Caroline Martienne Arnoldine		(* Vught, + Maastricht)
van der Made
(11)	v	Carla		1920/11/07	2016/05/17	Schunck		Carola Maria Christina		(* te Heerlen)
 (11)x (1947)	Harry		1915/11/08	1976/10/26	van der Made	Henricus Wilhelmus Johannes Maria	(x 1947/01/25 te Heerlen) (* te Made, + te Maastricht) Zoon van Johanna Vermunt en kleinzoon van Balthasar van der Made. Op Curaçao in de jaren'50 Algemeen Secretaris van de Ministerraad (vergelijkbaar met Secretaris Generaal in Nederland), vanaf 1962 Algemeen Secretaris van de Gouvernementele Secretarie en in Nederland sinds 1966 kabinetschef van de commissaris van de koningin in Limburg (ergens staat doorgestreept: hoofdontvanger bij de gouvernementssecretarie te Willemstad, Curaçao)
(11)1	v	Hanneke		1948/06/13	----/--/--	Johanna Christina Maria				(* te Willemstad, Curaçao) zie ook hieronder
(11)2	v	Marcelle	1951/07/03	----/--/--	Marcelle Arnolda Wilhelmina			(* te Willemstad, Curaçao) zie ook hieronder
(11)3	m	Kees		1954/03/01	----/--/--	Cornelis Peter Christiaan			(* te Willemstad, Curaçao) zie ook hieronder
(11)4	v	Monique		1957/10/05	----/--/--	Monique Jeanne Leonie				(* te Willemstad, Curaçao) (x 1992/11/27, Dirk Pols (* 1960/10/05))
(11)5	m	Dirk		1962/11/21	----/--/--	Derick Jan Jacob				(* te Willemstad, Curaçao)

Achter-kleinkinderen[bewerken | brontekst bewerken]

Vossen
21	v	Ineke		1937/09/22	----/--/--	Schunck		Catharina Petronella Francisca Maria		
 21x		Jo		1935/10/18	----/--/--	Vossen		Jo				(* te Maastricht)
211		Stijn		1965/07/12	----/--/--	Augustinus Johannes Maria Hubertus		(* te Nijmegen) (x Esmeralda K)	
212		Bas		1966/11/26	----/--/--	Bastiaan Peter Geert Marcel			(* te Nijmegen)
213		Koen		1971/01/11	----/--/--	Koenraad Pieter Steven Servaas			(* te Nijmegen)
Schunck
22	m	Jan		1938/11/06	2019/03/30	Schunck		Johannes Christiaan Arnold	
 22(x1)	Monique				----/--/--	Systermans	Monique				(hertrouwd met Henk)
221		Mark		1966/07/05	----/--/--	Marc Peter Noël					(* te Den Bosch) zie ook hieronder
222		Patrick		1968/03/12	----/--/--	Patrick Geert George				zie ook hieronder
 22(x2)	Nel(ie)		1942/11/26	----/--/--	van der Weerd					(voorheen getrouwd geweest?)
Schunck
23	m	Leo		1940/01/09	----/--/--	Schunck		Leo Willem Maria		
 23x		Joke		1942/03/31	2013/11/30	Brouwers					(* te Maastricht, + te Maastricht)
231		Paulien		1965/01/13	----/--/--							(* te Maastricht) zie ook hieronder	
232		Maaike		1967/12/20	----/--/--	Katalijn					zie ook hieronder	
Schunck
25	v	Christine   	1942/10/24	----/--/--	Schunck		Christina Wilhelmina Maria	(* te Kerkrade) Oudste vrouwelijke promovenda van Nederland, religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 2019/03/28/
Zondag
251		John		1967/07/27 	----/--/--	Jan Crhistiaan Jacob Marie			(* te Beek) Architect
252		Marie-José	1972/08/28 	----/--/--	Maria Petra Jeanette Christine			(* te Zaandam) Planoloog
Schunck
26	m	Arnold		1945/04/01	----/--/--	Schunck		Arnold Hendrik Pascal Maria			
 26(x1)	Eva				----/--/--	Stahl						dochter van Bernhard Stahl en Josephine Zöller
 26(x2)	Angelika	1946/10/30	----/--/--	Büchsel						(* te Gütersloh) dochter van Eduard Büchsel en Lotti Taube
261		Jupp (Joep)	1985/02/23	----/--/--							(* te AC-Kornelimünster (Itertalklinik))
262		Toni		1987/07/28	----/--/--								
Schunck
27	m	Pierre		1946/10/10	----/--/--	Schunck		Petrus Nicolaas Aloysius Maria
 27(x1)	Lizie		----/--/--	----/--/--	Wittelings	
27		Berb		1972/05/03	----/--/--							(* te Itteren) zie ook hieronder
27		Sjé		1974/03/23	----/--/--							zie ook hieronder
 27(x2)	Adrie		1001/10/22 ??	----/--/--	Jansen							
27		Peter		1982/09/20	----/--/--	Peter Joseph Barbara				(x Diana Stoutjesdijk (A.J.))
27		Paul		1987/10/01	----/--/--													


Kolenburg
32	v	Chrisje		1939/08/29	----/--/--	Dohmen		Christine Franciscus Maria	(* te Heerlen)
 32x		Leo		1934/04/23	2011/01/14	Kolenburg	H.J.M.				
321		Christianne	1969/05/27	----/--/--	C.F.P.						(x Peter)
322		Hans		1970/08/12	----/--/--	H.J.L.						(x Sabine)
323		Patrick		1973/06/29									(x Janneke)
Dohmen
33	m	Jo		1946/09/05	----/--/--	Dohmen		Joseph Pierre Maria
 33x		Marijke		1951/03/05	----/--/--	Küppers		M.J.A.				(* te Eindhoven?)
331		Simone		1977/06/21	----/--/--	S.E.C.M.					(* te Heerlen)
332		Stephanie	1979/05/06	----/--/--	S.J.F.M.					(* te Heerlen
Koks
34	v	Carla		1948/01/18	----/--/--	Dohmen		Carola Petronella Maria
 34x		Jan		1950/06/21	----/--/--	Koks		J.A.G.
341		Bas		1975/07/23	----/--/--	B.C.G.						(* te Heerlen)
342		Jeroen		1976/10/06	----/--/--	J.C.J.						(* te Heerlen)
Dohmen
35	m	Leo		1949/11/12	----/--/--	Dohmen		Leo Frans Maria
 35x		Margriet	1951/07/08	----/--/--	Spreuwenberg	
351		Philip		1978/05/23	----/--/--	P.C.J.M.					(* te Heerlen)
352		Marc		1981/10/31	----/--/--	M.L.T.						(* te Heerlen) op het Schunck-web staat als naam 'marc.htm', maar ik neem aan dat dat slordig copy/paste werk is. :)
353		Daniëlle	1983/06/01	2019/06/27	D.L.E.						(* te Heerlen)
Leeuwenberg
36	v	Marlies		1952/01/11	----/--/--	Dohmen		Maria Elizabeth Christina Leonie	(* te Heerlen)
 36x		Laurens		1942/05/03	----/--/--	Leeuwenberg	L.B.J.				(* te Heerlen?)
361		Michiel		1989/06/30	----/--/--	M.C.M						(* te Amsterdam?)
362		Olivier		1992/08/06	----/--/--	O.L.A.F.					(* te Amsterdam?)


Janssen
41	m	Bert		1934/02/19	----/--/--	Janssen		Hubert Chrétien Maria		(* te Utrecht)
 41x		Rita		----/--/--	----/--/--	Derks		Rita
411		Jean Paul	----/--/--	----/--/--							zie hieronder
412		Carine		----/--/--	----/--/--							zie hieronder
413		Arnout		----/--/--	----/--/--							zie hieronder
Janssen
42		Pierre		----/--/--	----/--/--	Janssen		Pierre Antoine Victor		
 42x		Thea		----/--/--	----/--/--	Vullings	Thea
421		Peter		----/--/--	----/--/--							(x Susanna Villegas)
422		Liselot		----/--/--	----/--/--							zie ook hieronder
Ellenbroek
43	v	José		1937/03/28	----/--/--	Janssen		Fancisca Maria Josephina	
 43x		Bernard		1928/01/06	2018/09/26	Ellenbroek	Bernard W.J.
431		Louke		1959/06/25	----/--/--	Marie-Louise					zie ook hieronder
432		Dorothée	1961/06/10	----/--/--	Dorothée Clara Maria				zie ook hieronder
433		Wim		1962/09/22	----/--/--							zie ook hieronder
434		Anton		1963/11/27	----/--/--							(x Linda Otter (* 1962/08/13)
435		Bernard		----/--/--	----/--/--							zie ook hieronder
Janssen
45	m	Fons		1940/06/16	----/--/--	Janssen		Alphons Marie Chrétien
 45x		Ria		----/--/--	----/--/--	de la Haye	Ria
451		Dirk		----/--/--	----/--/--							zie ook hieronder
452		Bart		----/--/--	----/--/--							(x Barbara Kuehte)
Verleisdonk
46	v	Emy		1942/02/23	----/--/--	Janssen		Emmanuelle Marie Louise
 46x		louis		----/--/--	----/--/--	Verleisdonk	Louis
461		Jan		----/--/--	----/--/--							(x José Verstappen)
462		Lodewijk	----/--/--	----/--/--							zie ook hieronder
463		Joost												
Janssen
47	m	Kees		1943/09/12	1988/??/??	Janssen		Cornelius Hubertus Leonardus	
 47x		Zdenka		----/--/--	----/--/--	Donatova	Zdenka
471		David		----/--/--	----/--/--
Janssen
49	m	Toine		1947/07/28	----/--/--	Janssen		Antonius Hubertus Maria		Schunck-web suggereert dat er ook een tweede huwelijk is
 49x		Liesbeth	----/--/--	----/--/--	van Lierop					gescheiden en overleden
491		Merlijn		----/--/--	----/--/--							(x Agnieszka Meller)
492		Diederik	----/--/--	----/--/--								
493		Joris		----/--/--	----/--/--							
Brand
4(10)	v	Marlou		1950/01/26	----/--/--	Janssen		Marie-Louise Josephina Petronella	Schunck-web suggereert dat er een tweede huwelijk zou zijn, of interpreteer ik dat verkeerd?
 4(10)x	Frits		----/--/--	----/--/--	Brand		Frits					
4(10)1		Yvette		----/--/--	----/--/--							
4(10)2		Maarten		----/--/--	----/--/--							
4(10)3		Lilian		----/--/--	----/--/--							


Schunck
52	m	Peter		1943/02/25	----/--/--	Schunck		Peter Hubert Leo Marie		zie boven
 52(x1)	Marianne	----/--/--	----/--/--	Ploos van Amstel	Maria Johanna Wilhelmina
521		Leo		1964/11/16	----/--/--	Leo Henri Willem Peter Maria			(x Lon(nie) (Leonne) Spronck (die heet dus Schunck-Spronck :) ))
522		Xandra		1967/05/02	----/--/--	Alexandra Marita Johanna Petra			zie ook hieronder
523		Marie Claire	1975/05/26	----/--/--	Marie Claire Elisabeth				zie ook hieronder
 52(x2)	Marlène		1947/01/06	2014/07/11	te Loo		Maria Hendrika Johanna Helena  (+ te Heerlen)
Schunck
53	m	Leo		1945/12/16	----/--/--	Schunck		Rudolf Peter Aloysius Leo	zie boven
 53x		Jeanine		----/--/--	----/--/--	Sassen		Jeanine				
531		Martijn		1977/01/20	----/--/--	Martijn Peter							
532		Roderik		1978/05/26	----/--/--	Roderik Marc							


Houben
(10)1	m	Willy		1945/03/06	----/--/--	Houben		Wilhelmus Christiaan Petrus Hubertus	zie boven
        Monique     ----/--/--	----/--/--
(10)1 	    Els		1950/04/24	----/--/--	Ueberbach						
(10)11					
        Judith 
        Esther
Weert
(10)3	v	Marie José	1950/08/29	----/--/--	Houben     Marie Josephine Arnoldine Jacqueline		zie boven 
 (10)3x	    Siemon		1949/10/04	----/--/--	Weert      Siemon Albert Johan		(* te Groningen) zoon van Siebo Weert en Johanna Gerda Keizer
(10)1		Martijn		1982/03/02	----/--/--							(* te Groningen)
(10)2		Simone		1984/04/11	----/--/--							(* te Groningen)


Broeckx
(11)1	  v	Hanneke		1948/06/13	----/--/--	van der Made	Johanna Christina Maria		(* te Willemstad, Curaçao)
 (11)1x	Paul		1948/08/02	----/--/--	Broeckx		P.J.A.				(x 1973/10/23?) (* te ? (Celebes, Indonesië))
(11)11	  m	Vincent		1974/12/25	----/--/--							(* te Eindhoven) zie hieronder
(11)12	  m	Remco		1976/03/09	----/--/--							(* te Eindhoven) zie hieronder
(11)13	  v	Kristel		1979/03/01	----/--/--							(* te Eindhoven) (x Pascal (* 1973/02/07))
(11)14	  m	Martijn		1981/01/22	----/--/--							(* te Eindhoven)
(11)15	  m	Lennart		1985/05/26 (?)	----/--/--							(* te Eindhoven)
Matthijssen
(11)2	  v	Marcelle	1951/07/03	----/--/--	van der Made	Marcelle Arnolda Wilhelmina	(* te Willemstad, Curaçao)
 (11)2x	Cas		1949/04/01	----/--/--	Matthijssen	A.G.				(x 1973/06/01) (* te Amsterdam)
(11)21	  m	Peter		1977/04/08	----/--/--	P.J.						(* te Wemeldinge) zie ook hieronder
(11)22	  v	Hetty		1980/02/03	----/--/--	H.C.						(* te Wemeldinge) (x Brandon Roberts, Los Angeles, VS)	

Van der Made

(11)3	  m	Kees		1954/03/01	----/--/--	van der Made	Cornelis Peter Christiaan	(* te Willemstad, Curaçao)
(11)31	  m	Tim		1990/08/10	----/--/--	Timotheus Henricus Johannes	        (* te Doetinchem)		
(11)32	  v	Lieke		1992/06/13	----/--/--	Lieke Catharina Maria	            (* te Doetinchem)

Pols

(11)4	  v	Monique		1957/10/05	----/--/--	Monique Jeanne Leonie		        (* te Willemstad, Curaçao) 
 (11)4x    Dirk      1960/10/05	----/--/--	Pols      Dirk

Achter-achter-kleinkinderen[bewerken | brontekst bewerken]

Schunck
221		Mark		1966/07/05	----/--/--	Schunck		Marc Peter Noël					
 221x		Sonja		1968/09/21	----/--/--	van 't Holt	Sonja Henderkien
2211		Christophe	1994/03/23	----/--/--	Christophe Gerjan				(* te Holten)
2212		Naomi		1995/08/08	----/--/--	Naomi Heike Monique				(* te Zevernaar)
Schunck
222		Patrick		1968/03/12	----/--/--	Schunck		Patrick Geert George		
 222x		Yolande		1969/10/07	----/--/--	Hofland							
2221		Max		1999/10/15	----/--/--	Max Constantijn							
2222		Sybrand		2001/03/29	----/--/--	Sybrand Johannes Athanasi							
Mol
231		Paulien		1965/01/13	----/--/--	Schunck						
 231x		Robert				----/--/--	Mol						
2311		Martijn		2000/10/09	----/--/--	Martijn Adrie					(* te Maastricht)
2312		Lukas												
Hendriks
232		Maaike		1967/12/20	----/--/--	Schunck		Katalijn					
 232x		Hans				----/--/--	Hendriks	Hans					
3231		Ramses				----/--/--							
Buijnsters
27		Berb		1972/05/03	----/--/--							
 27x		Arno				----/--/--	Buijnsters	
271		Britt		1996/06/29	----/--/--							
272		Stijn		2002/10/00 ??	----/--/--								
Bouw
27		Sjé		1974/03/23	----/--/--								
 27x		Frank				----/--/--	Bouw		Frank C.				
271		Wouter		1998/12/22	----/--/--								(* te Breda)
272		Matthijs	2002/02/24	----/--/--								(* te Breda)


Janssen
411		Jean Paul	----/--/--	----/--/--	Janssen		Jean Paul
 411x		Karin		----/--/--	----/--/--	van der Zeep	Karin
411		Naomi		----/--/--	----/--/--											
411		Paolo		----/--/--	----/--/--												
411		Leonardo	----/--/--	----/--/--
de Groot
412		Carine		----/--/--	----/--/--	Janssen		Carine						
 412x		Michel		----/--/--	----/--/--	de Groot	Michel
4121		Django		----/--/--	----/--/--
4122		Diëgo		----/--/--	----/--/--
Janssen
413		Arnout		----/--/--	----/--/--	Janssen		Arnout
 413x		Ingrid		----/--/--	----/--/--	Decker		Ingrid
4131		Boris		----/--/--	----/--/--
4132		Bram		----/--/--	----/--/--
Zuidmeer
422		Liselot		----/--/--	----/--/--	Janssen		Liselot
 422x		Erik		----/--/--	----/--/--	Zuidmeer	Erik
4221		Frederiek	----/--/--	----/--/--
4222		Emmelot		----/--/--	----/--/--
4223				----/--/--	----/--/--	Jacobine Pierrien
Raven
431		Louke		1959/06/25	----/--/--	Ellenbroek	Marie-Louise					
 431x		Tomas		1960/08/30	----/--/--	Raven		Tomas
4311		Noah		2000/03/09	----/--/--
de Boer
432		Dorothée	1961/06/10	----/--/--	Ellenbroek	Dorothée Clara Maria				
 432x		Mike		1952/09/07	----/--/--	de Boer		Mike
4321		Jolien		1989/06/25	----/--/--							
4322		Bart		1992/02/20	----/--/--							
4323		Midas		1995/06/08	----/--/--							
Ellenbroek
433		Wim		1962/09/22	----/--/--	Ellenbroek	Wim					
 433x		Marion		1964/02/01	----/--/--	Tegel		Marion
4331		Liesbeth	1992/07/24	----/--/--									
4332		Simon		1993/08/08	----/--/--								
4333		Emy		1996/12/26	----/--/--								
435      Bernard     1964/11/20   ----/--/--   Ellenbroek   Bernard Theodoor Victor					
 435x		Claudia		1966/02/25	----/--/--	Kregting
4351		Victor		1996/10/18   ----/--/--
4352		Felix		2001/11/24	----/--/--
Janssen
451		Dirk		----/--/--	----/--/--	Janssen						
 451x		Renée		----/--/--	----/--/--	van Leeuwen	Renée
4511		Felipe		----/--/--	----/--/--
Verleisdonk
462		Lodewijk	----/--/--	----/--/--	Verleisdonk	Lodewijk			
 462x		Ruth		----/--/--	----/--/--	Höppner		Ruth			
4621		Johanna		----/--/--	----/--/--
...? (Schunck-web suggereert dat er meer zijn)										


Savelkoul
522		Xandra		1967/05/02	----/--/--	Schunck		Alexandra Marita Johanna Petra			
 522x		Cyril				----/--/--	Savelkoul	L.M. Cyril						
522		Julie				----/--/--									
522		Sophie		2002/02/01	----/--/--										
Risakotta
523		Marie Claire	1975/05/26	----/--/--	Schunck		Marie Claire Elisabeth				
 523x		Dave				----/--/--	Risakotta	David
5231		Rachel				----/--/--


Broeckx
(11)11	  m	Vincent		1974/12/25	----/--/--	Broeckx    Vincent Josephus Hendricus (* te Eindhoven)
 (11)11x1	Nikki		1976/01/29   ----/--/--								
(11)111  m	Damian		1998/08/29   ----/--/--                         (* te Geldrop)
 (11)11x2	Gemke		1977/06/18   ----/--/--   Schutjes
(11)112  m	Robin		2006/08/21	----/--/--
(11)113  v  Lieke		2008/04/06	----/--/--
Broeckx
(11)12   m  Remco
 (11)12x   Daniëlle    1979/12/23    ----/--/--   vd Boom    (ongetrouwd)
(11)121  v  Luna      2010/10/11
Matthijssen
(11)21	  m	Peter		1977/04/08	----/--/--	Matthijssen	P.J.			  (* te Wemeldinge) 
 (11)21x	Jeanine		----/--/--	----/--/--	Gussinklo                  (* 1975/02/02)
(11)211  m	Daan		----/--/--	----/--/--						  (* te Enschede)

Andere takken[bewerken | brontekst bewerken]

aaaaaaaa (8)

Schunck
aaaaaaaa	Adolf 		----/--/--	----/--/--	Schunck		Adolf				zie boven
 aaaaaaab	Margaretha	----/--/--	----/--/--	Sinsteden	Margaretha			zie boven
aaaaaaaak = aaaaaaa (Vincenz Schunck)										zie hieronder
aaaaaaaak	Adam		1655/05/30	1692/02/11							(* te Lipp) (x Margaretha Friederichs)
Schunck (6 kinderen)
aaaaaaaak	Adam		'1655/05/30'	1692/02/11	Schunck		Adam				(* te Lipp) volgens Schunck-web gedoopt op 05/10, terwijl ik dat eerst als geboortedatum had staan. Ik vermoed dat de meeste van deze oude 'geboortedata' eigenlijk doopdata zijn.
 aaaaaaaakx	Margaretha					Friederichs	Margaretha 			dochter van Matthias Friderichs von Pütz en Maria Spix. Hertrouwde na Adam's dood met Johann Kochs uit Troisdorf (x 1692/07/15), die bij haar op de Schunckenhof trok. 
aaaaaaaakk	Adam		1692										(* te 'Schunckenhof', gedoopt 1692/05/18) dit volgens een brief van Andreas Buchholz (geb. 31.03.1957 in Berlin) geplaatst in de stamboom op Schunck-web. Gaat verder met dat Adam trouwde met Elisabeth Harnblock, kreen zoon Johann Schunck (geb. 1722), die Margarete Schaaf trouwde in 1752/04/02 in Freyaldenhoven. De briefschrijver stelt voor verdere informatie op te sturen. Ik weet niet of dat ook gebeurd is.
aaaaaaaakk			'1681/03/30'			Matthias Johann					zie direct hieronder
Schunck
aaaaaaaakk			'1681/03/30'			Schunck		Matthias Johann					
 aaaaaaaakk(x1) Gertrud	----/--/--	----/--/--	von Zoons					kort, kinderloos huwelijk
 aaaaaaaakk(x2) Christine	----/--/--	----/--/--	Hambloch					(x 1712) halfzus van Heinrich Hambloch van de Schunckenhof
aaaaaaaakk	Peter												Peter trouwde Anna Margaretha Kemmerling, dochter van Walter Kemmerling en Sofia Jagdfeld en weduwe van Anton Bungs. Dochter Sofia trouwde op 1772/10/02 met Heinrich Zillikens. Vervolgens nog een heel verhaal over andere Zillikens (Konrad Ziliken en Johann Zylkens (* rond 1480)), waarvan de connectie met Peter niet duidelijk wordt gemaakt.
aaaaaaaakk			----/--/--	----/--/--	Johann Heinrich					oprichter van de nog bestaande studiestichting 'Schunckiana' ("vom 22. des Brachmonats 1790", wat dat ook moge betekenen)
aaaaaaaakk			----/--/--	----/--/--	Maria Sofia						
(aaaaaaaakk	(Adolf)		----/--/--	----/--/-- )							vermoedelijk als kind gestorven
aaaaaaaakk							Maria Sibilla					kinderen: Franz Matthias Schunck en Hubert Josef Schunck? Hoe kunnen die Schunck heten? Heb ik iets verkeerd hegrepen?

aaaaaaa (7)

Schunck
aaaaaaa 	Vincenz		1651/03/12	----/--/--										
 aaaaaab	Ursula		----/--/--	----/--/--	Hameckers	Ursula					
aaaaaaak = aaaaaa (Constantin Schunck)									zie hieronder
aaaaaaak ? De stamboom op het het Schunck-web suggereert dat er nog een tweede kind was.
Schunck
aaaaaa		Constantin	1676/07/30											
 aaaaaax1	?		----/--/--	----/--/--							Alleen geplaatst omdat bekend is dat Margaretha Schönen zijn tweede vrouw was.
 aaaaaax2	Margaretha	----/--/--	----/--/--	Schönen		Margaretha			(x 1725/02/05) (haar heb ik maar niet met 'aaaaaab' gecodeerd, om aan te geven dat het Constantin's 2e huwelijk is)
aaaaaak = aaaaa (Nikolaus Schunck)										zie hieronder
Schunck
aaaaa		Nikolaus	1730-1740	1776/07/17							(* te Kettenis?) (+ te Kettenis)			
 aaaab 			'1730-1740'	----/--/--	Schins		Anna Geertruida?		(x 1772/04/28) (* te Kettenis?, + te Kettenis?) Schunck-web zegt 'Anna Gertrud'
aaaaa1 = aaaa (Nikolaus Jospeph Schunck)									zie hieronder
aaaaa2	  m			1774/05/22 ?	----/--/--	Johann Peter					(x 1821/09/29, Maria Katharina Thissen, weduwe van Johann S Havenith) volgens Schunck-web * 1772/05/22
aaaaa3	  m			1776/06/26	1843/10/06	Anna Barbara					(* te Kettenis?, + te Kettenis) (x Johann Rademacher (volgens Schunck-web 'Radermacher'))
Schunck
aaaa				1772/09/06	1824/06/10	Schunck		Nikolaus Jospeph		(* te Kettenis (Hertogdom Limburg), + te Kettenis (inmiddels Pruisen))
 aaab				1798/04/21	----/--/--	Thissen		Anna Maria			(* te Kettenis)
aaaa1 = aaa (Nikolaus Severin Joseph)										zie hieronder	
aaaa2	  v			1801/04/25	1826/12/03	Maria Elisabeth					(* te Kettenis, + te Kettenis?)
aaaa3	  m			1803/07/20	1893/11/24	Johann Peter					(* te Kettenis, + te Kettenis?) (x 1826/04/24, Maria Anna Pelzer)
(aaaa4	  m	(Paul)		1805/01/24	1815/05/13 )							(* te Kettenis, + te Kettenis)		
aaaa5	  v			1806/12/10	1863/06/03	Maria Geertruda					(* te Kettenis, + te Kettenis?) (x 1863/06/03, Peter Arnold S (Schunck-web: "Schunck?")) volgens Schunck-web 'Maria Gertruda'
aaaa6	  m			1809/05/15	1888/09/30	Wilhelm Jospeh (?)				zie hieronder
aaaa7	  m			1811/01/29	----/--/--	Nikolaus Joseph					(* te Kettenis)
aaaa8	  m	Christian	1813/01/05	----/--/--							(* te Kettenis)
Schunck (10 kinderen?)
aaaa6	  m	Joseph?		1809/05/15	1888/09/30	Schunck		Wilhelm Joseph?			(* te Kettenis, + te Aachen-Burtscheid ?) wordt in het Schunck Archief gespeld als Joseph en als Jospeh, en ik neem aan dat het tweede een typo is - hoewel, zijn vader staat gepeld als 'Jospeph' en zijn dat dan beiden typos? Volgens Schunck-web 'Joseph'. Zie ook discussiepagina
 aaaa6x	Therese		1814/04/30	1892/02/06	Voß (Voss/Vos)	Maria Theresia			(x 1833/11/03) (* te Nispert (of Eupen-Nispert), + te Burtscheid (of Aachen-Burtscheid)) info uit het Schunck Archief, maar elders daar staat dat ze ongetrouwd waren
aaaa6k	  v	Philomene	1852/05/06	1936/??/??							lerares		
aaaa6k	  v	Caroline	1858/11/04	1932/??/??									

aaa

Schunck
aaa		Severin?	1799/07/06	1865/11/13	Schunck		Nikolaus Severin Joseph		(* te Kettenis (hertogdom Limburg), + te Kettenis, 08.00 h) wordt elders in het Schunck Archief 'Nicola Severin' genoemd. Het Schunck-web zegt "Severin (Nikolaus?)"
 aab				1802/12/23	1858/11/14	Kroppenberg	Maria Katharina			(* te Kettenis, + te Kettenis)
aaa1	  v			1829/01/27	1913/08/30	Anna Maria					(* te Kettenis, + te Aken) (x 1858/04/25, Heinrich Joseph Vandersanden (+ 1859/07/17))
(aaa2	  v	( )		1829/12/24	1829/12/25 )	Maria Gertrudis					(* te Kettenis, + te Kettenis, 1 dag oud)
(aaa3	  v	( )		1831/06/20	1831/06/26 )	Maria Gertrudis					(* te Kettenis, + te Kettenis, 6 dagen oud)
aaa4	  v			1832/07/20	----/--/--	Maria Gertrudis					(* te Kettenis)
aaa5	  m	Nikolaus	1834/12/19	1906/01/06	Nikolaus Joseph					zie hieronder	
aaa6	  m	Severin		1836/11/16 ?	1905/03/02 ?	Severin Joseph					zie hieronder	
aaa7	  m			1839/12/15	1877/11/10	Wilhelm Joseph					(* te Kettenis, + te Zierse (Russisch Polen)) (x 1868/05/05, Maria Henrietta Gielen) naar Rusland
aaa8 = aa													zie hieronder
aaa9	  m			1844/01/16	1896/03/05	Nikolaus Ludwig					(* te Kettenis, + te Aken om 6.00 h) (x 1872/07/14, Johanna Dorman)
aaa(10) v			1846/02/22	1883/02/25	Maria Louise					(* te Kettenis, + te Eupen) (x 1871, Johann Konrad Joseph Heinrich (Heinrich) Herné, 2 zonen, 1 dochter)
Schunck
aaa5	  m	Nikolaus	1834/12/19	1906/01/06	Schunck		Nikolaus Joseph			(* te Kettenis, + te Eupen om 5.15 h) naar Rusland. Het Schunck-web noemt een bron die zegt dat hij in Rusland zou zijn gestorven.
 aaa5x 							Gielen		Anna Maria Trisetta		(x 1860/02/16
aaa5k	  v			----/--/--	1882/08/01			Anna Maria Wilhelmina Ernestine	(* 1862/12/01 te Riga (Rusland)) (+ te Kettenis) letterlijk uit het Schunck Archief: "Zij is ongehuwd gebleven en heeft haar vader verzorgd. In het jaar van haar overlijden is van Kempen naar Kettenis gekomen."
Schunck
aaa6	  m	Severin		1836/11/16 ?	1905/03/02 ?	Schunck		Severin Joseph			(* te Kettenis, + te Kettenis om 5.00 h) Bleef het langst in de weverij van vader. Schunck-web zegt * 1836/11/22 en + 1905/05/02.
 aaa6x 			1844/01/01	1911/08/11	Herné		Barbara Agnes			(x 1868/06/18) (* te Kettenis, + te Kettenis) Schunck-web noemt een bron die zegt 'Katharina Elisabeth Agnes'. Grootvader Herné + 1859/07/06. Grootmoeder Herné + 1879/03/18
aaa61	  m	Nikolaus	1869/03/27	1939/06/24	Nikolaus Severin Joseph				zie hieronder
aaa62	  m	Heinrich	1871/01/28	1932/02/??							(* te Kettenis, + Merten (klooster)) priester in Bergheim.
aaa63	  v	Maria		1873/03/26	1941/04/12	Maria Barbara Elisabeth				(* te Kettenis, + te Heerlen) (x Mathias Hubert Jozef Consten (volgens Schunck-archief) of Alfred Joseph Konsten (volgens Schunck-web)) In Keulen in de leer geweest voor kruidenierster. Zie ook bij haar zus Fina direct hieronder
aaa64	  v	Fina		1875/03/20	----/--/--	Josephine (of Josefine)				(* te Kettenis) (x Jean Libotte (* te Eupen?)) Letterlijk: "Is in de leer geweest in Keulen voor kruidenierster. In 1893 wordt in het pand van Schunck in Heerlen een koloniaalwarenzaak begonnen samen met haar zus Maria. Door concurrentie wordt deze winkel in 1894 gesloten. In 1901 koopt broer Nikolaus Severin een kruidenierszaak in Eupen en zij runt de zaak. Later begint zij in Aachen Boxgraben een kruidenierszaak." Hebben die kruideniersinteresses van de twee zussen misschien iets te maken met de vroege kruideniersactiviteiten van hun tante Anna Küppers?
aaa65	  m	Joseph		1877/03/31	1949/01/12							(* te Kettenis, + te Alsdorf) (x Hubertine Kahlen (+ 1942/05/02 te Alsdorf)) wever, slager te Alsdorf
aaa66	  v	Luise		1879/03/11	1950/05/??							(* te Kettenis) (x 1913/10/14, Aloys Mertens (* 1884/09/03 te Holzweiler/Ahr, + 1951/10/08) "Is bij oprichting leraar geweest op Schülerheim Schunck. Als 1939 deze school wordt gesloten is hij leraar op een gymnasium in Bedburg." Zie ook Leo hieronder)
aaa67	  m	Leo		1882/01/01	1956/02/11	Hubert Leonard					(* te Kettenis, + te Keulen) (x 1919/08/26, Maria Katharina Felizitas (Lizi) Winnikes (* 1896/06/23, + 1974/04/03) "In 1914 oprichter van Schülerheim Schunck voor jongens. Dit instituut heeft tot 1939 bestaan is toen door de Duitse regering opgeheven. Vanaf 1920 o.a. leraar/directeur te Keulen en vanaf 1935 leraar aan de Ingenieurschule."
(aaa68	  v	(Katharina)	1884/04/26	1885/05/17 )	Maria Katharina					(* te Kettenis, + te Kettenis, 1 jaar oud)
(aaa69	  m	( )		1885/05/28	1885/07/08 )	Karl Wilhelm					(* te Kettenis, + te Kettenis, 5 weken oud)
aaa6(10)  m	Karl		1887/01/01	1956/02/11	Karl Hubert					(* te Kettenis, + te Keulen-Klettenberg) (x Katharina (Thibi? Nettgen?) Dreschman of Dreschmann) Volgens Schunck-web + 1882/01/01
Schunck
aaa61	  m	Nikolaus	1869/03/27	1939/06/24	Schunck		Nicolaus Severin Joseph		(* te Kettenis) Wever. Heeft de 'familienchronik' geschreven die op het Schunck-web staat: http://www.aachen-webdesign.de/stamboom/arsc1.php?lang=de&fla=ed&ID=13. 
 aaa61x	Greta/Gretha			1955/02/30	Deneffe		Maria Johanna Margaretha	(x 1900/04/24 te Eupen) 
aaa611		Joseph		1901/01/10	1974/02/30							(x Ottilie Dreschmann, de jongste zus van de vrouw van Nikolaus' oom Carl. Zie ook http://www.aachen-webdesign.de/stamboom/chronik2.php?lang=de) een zoon: Hans-Rudolf. 
aaa612		August		1902/03/28	----/--/--	August Ludwig					(* te Kettenis, + te Eupen?) zie hieronder
aaa613		Henriette	1903/05/07	----/--/--	Henriette Maria Luise				(* te Eupen?, + te Eupen?) (x Joseph Neumann)
(aaa614 	(Paula )	1904/04/15	1905/01/05 )	Maria Paula								
aaa615		Rudolf		1905/02/19	----/--/--	Rudolph Joseph					(x Maria Hain) een kind, Irmgard
(aaa616 	(Willy )	1906/05/28	1915/10/10 )	Wilhelm Maria Joseph				gestorven aan hersenvliesontsteking
aaa617		Hermann		1907/11/13	1988/02/30	Hermann Johann					zie hieronder. Schrijver van het laatste deel van de familiekroniek; http://www.aachen-webdesign.de/stamboom/chronherm.php?lang=de
aaa618		Maria		1908/12/15	----/--/--	Maria Josefine					(* te Eupen?) (x Nicol Joncker)
aaa619		Mathilde	1910/03/07	----/--/--	Mathilde Hubertine				(x Pierre Heinen)
aaa61(10)	Alois (Aloys)	1912/11/23	----/--/--	Alois Lambert					(x Mile Probst) twee kinderen, Bruno en Gaby. Bruno: * 1950/07/22 te Eupen, x Hedwig (Hedy) Carnol (* 1951/02/09 te Eupen), 3 kinderen: Celine, Micheline en Daniel (gestorven in verkeersongeval 2002/02/?? te Kelmis)
(aaa61(11)	(Leo )		1914/01/07	1916/05/13 )	Ludwig Leo								
Schunck
aaa612		August		1902/03/28	----/--/--	August Ludwig					
 aaa612x	Anna		----/--/--	----/--/--	Xhonneux
aaa6121 	Philomene	----/--/--	----/--/--										
aaa6122 	Grete		----/--/--	----/--/--									
aaa6123 	Henriette	----/--/--	----/--/--									zie hieronder
aaa6124 	Rudolf		----/--/--	----/--/--									(x Mariechen Hain)
aaa6125 	?		----/--/--	----/--/--									
Neumann
aaa6123 	Henriette	----/--/--	----/--/--	Schunck						wonen in Eupen (Heggenwiese Neubau)
 aaa6123x 	Josef ('Sepp') 	----/--/--	----/--/--	Neumann						(oudste zoon van Leonh. Neumann en Helene geb. Kaiser uit Eupen)
aaa61231	Marliese 	----/--/--	----/--/--
aaa61232	Walter 		----/--/--	----/--/--
Schunck
aaa617		Hermann		1907/11/13	1988/02/30	Schunck		Hermann Johann					
 aaa617x	Beatrix		----/--/--	----/--/--	Brandenberg					
aaa6171 	Manfred		----/--/--	----/--/--							zie hieronder	
aaa6172 	Karl-Heinz	----/--/--	----/--/--									
Schunck
aaa6171 	Manfred		----/--/--	----/--/--	Schunck						
 aaa6171x	Marie-José	----/--/--	----/--/--	Keutgen
aaa61711	Christine	----/--/--	----/--/--											
aaa61712	Isabelle	----/--/--	----/--/--											
aaa61713	Olivier		----/--/--	----/--/--							zie hieronder
Schunck
aaa61713	Olivier		----/--/--	----/--/--	Schunck						
 aaa61713x	Chantal		----/--/--	----/--/--	Kleingeld						
aaa617131	Joëlle		2001/10/26	----/--/--									

aa (2)

Schunck
aa		Arnold		1842/02/11	1905/10/15	Schunck		Johann Arnold			zie boven
 ab (1873	Anna		1843/01/22?	1930/11/20	Küppers		Anna Maria			zie boven
aa1 = a (Peter Schunck)											zie boven
aa2	  v	Christine	1875/03/12	1964/08/04	Maria Christina					zie hieronder
aa3	  v	Arnoldine	1876/09/19	1915/06/18	Elisabeth Maria (zuster Arnoldine)		(* te Heerlen, + te Utrecht) Op 1899/12/04 ingetreden in klooster in Utrecht, congregatie Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid.
aa4	  v	Emma		1879/02/02 ?	1965/02/10	Maria Josephina Hubertina (zuster Emma) 	(* te Heerlen, + te Brunssum) Franciscanes in Brunssum, volgens Marie José * 1879/02/27, maar Schunck Archief en Wchunck-web zeggen ook 02. 
aa5	  v	Louise		1882/01/08	1962/10/12	Maria Louise 					(* te Heerlen, + te Heerlen) (ken ik als 'tant Louise' (uitspraak 'loewies'))
aa6	  v	Anna		1886/12/10?	1968/04/08?	Anna Maria Petronella				(* te Heerlen, + te Heerlen) volgens Marie José 1884 - 1962, maar Schunck Archief en Schunck-web zeggen ook 1886/12/10 - 1968/04/08.
Franck
aa2	  v	Christine	1875/03/12	1964/08/04	Schunck		Maria Christina			(* te Heerlen, + te Heerlen) Schunck-web zegt + 1949/09/10 - nogal een verschil
 aa2x	 			1875/11/19	1949/09/10	Franck		Johan Joseph Hubert		(x 10-10-1910 te Heerlen) (* te Heerlen, + te Heerlen) volgens Marie José 'Jan Jozef'
aa21	  v	Mia		1912/02/03	1987/11/21	Maria Hubertina					(* te Heeren Heerlen, + te Schandelen)
aa22	  v	Wies		1914/10/22	1991/03/04	Maria Louise Hubertina				(* te Heerlen Heerlen, + te Heerlen)
aa23	  m	Pierre		1914/11/15	1997/09/07	Peter Joseph Hubert				(* te Heerlen Heerlen, + te Heerlen) )x Miet Houben
aa24	  m	Frans		1918/01/27	1994/11/05	Frans Hubert Joseph				(* te Heerlen Heerlen, + te Heerlen) (x Mia Werry)
aa25	  v	José		1920/02/05	2001/10/16	Josephina Maria Hubertina			(* te Heerlen + te Heerlen)					

baaaaa (6)

Cloot
baaaaa		Johannis	1722/07/01	????/??/??	Cloot van Sauret		Johannis Henricus 
 baaaab (1749) ?						Meens van Muschenbroek		Mariae Catharinae
baaaaa1   v	Johanna 	1752/??/??	1830/02/07	Johanna Maria				(x Andries Quadvlieg (of Andreis?))
baaaaa2  = baaaa (Jacobus Cloot)									zie boven en hieronder
baaaaa3   v	?		1754/??/??	1830/02/12	Johanna Maria				(x 1808/01/04, Jean Marteau, * 1766 te Heerlen, Officier van gezondheid, zoon van Henri Morteau en Elisabeth Gilen)
baaaaa4   m	?		1755/01/??	1815/03/07	Jean Pierre				(* te Heerlen, + te Heerlen)
baaaaa5   m	Michel		1755/12/03	????/??/??						(* te Heerlen) (x 1802/10/03 Maria Anna Schils (Anna), * 1767/02/17 te Heerlen, dochter van Jan Gerard Schils en Jeanne Maria Penners) Landbouwer (in de bundel staat nog 'Michel stierf'. :) Wellicht was de sterfdatum dus bekend maar werd de zin niet afgem)

baaaa (5)

Cloot
baaaa		Jacobus		1753/09/03	1805/09/08	Cloot		Jacobus			zie boven (baaaa)
 baaab	Anna		????/??/??	????/??/??	Scheepers	Annae Maria 
baaaa1	 = baaa (Nicolaas Cloot)									zie boven en hieronder
baaaa2	  m	?		1789/02/04	1855/05/25	Johan Pieter			
baaaa3	  v	Josepha		1791/02/26	1859/09/16	Maria Josepha				(* Heerlen, 'aan de Baak', + Heerlen) (x 1813/10/02, Heerlen, Hubert Joseph Voncken (Hubert), *1813/10/02 te Heerlen, + 1868/12/21 te (litsch) Heerlerheide, landbouwer en eigenaar van hoeve 'Ter Eyk', Heerlen, zoon van Claudius Voncken en Maria Catharina Hautvast)
Cloot
baaaa2   m	?		1789/02/04	1855/05/25	Cloot		Johan Pieter			
 baaaa2x(1814)Oddilia		1789/11/19	????/??/??	Ross		M. Oddilia		(x 1814/07/21 (volgens Marie José 1814/09/21) (dochter van Frederik Ross (bierbrouwer te Heerlen) en Maria Sybillia Maassen (+ 1749 te Dordrecht)) (uit dit huwelijk 5 kinderen)
(baaaa21  v	(Geertruida)	1817/12/11?	1819/02/22 )	Maria Geertruida Hubertina		(* Heerlen (volgens Marie José 1817/12/01), + 14 maanden oud)
baaaa22  m	Herman		1820/03/01	????/??/??	Herman Joseph Hubert			(x 1851/11/26 te Heerlen, Johanna de Hessele, * 1813/01/10 te Heerlen, + 1894/10/30 te Heerlen, dochter van Pieter Kaspar de Hessele en Johanna M Schils) hotelhouder Hotel Cloot en grondbezitter. Hij schonk het Aambosch uit zijn bezit aan de gemeente Heerlen. Lid van de harmonie St Caecilia.
baaaa23  m	Willem		1823/??/??	1844/02/23	Willem Hubert				(* Voerendaal, + Heerlen)
baaaa24  m	Piet		1826/09/17	1880/05/19?	Piet Joseph				(+ Maastricht (volgens Marie José 1880/05/10)) grondeigenaar. Graf aan Tongerseweg in Maastricht.
baaaa25 v	Ida		1831/12/01	????/??/??	Maria Ida Hubertina			(x 1852/01/07, Heerlen, Hubert Scheepers, * 1830/04/05, bierbrouwer te Maastricht, zoon van Jan Willem Scheepers (*1797/05/08 te Heerlen, bierbrouwer) en Maria Agnes Wolfs (* 1793/08/02 te Hillensberg (D))

baaa (4)

Cloot
baaa		Nicolaas	1787/04/04	1876/03/22	Cloot		Nicolaas Joseph		zie boven (baaa)
 baab (1813)	Catharina	1789/04/13	1878/05/20	Keybetz		Maria Catharina		zie boven
baaa1	  v	Maria?		1814/03/28	1859/03/10	Maria Catharina Hubertina		(* te Heerlen, + te Heerlen) volgens Marie José roepnaam Catharina. zie voor kinderen hieronder
baaa2	  v	Lizette		1815/??/??	????/??/??						zie voor kinderen hieronder
baaa3	 = baa (Leonard Cloot)										zie boven en hieronder
baaa4	  v	?		1827/04/16	????/??/??	Maria Odilia Hubertina			(* Heerlen) (x 1861/06/04 te Heerlen, Frans Hendrik Mathias Buschen (* 1833/11/17 te Oedt (Dld), zoon van Hendrik Buschen (hotelhouder, * 1808) en Maria Sibilla Mertes (* 1801)) Kleindochter Räschen Buschen (stond een 's' met trema, heb ik maar een 'ä' van gemaakt omdat de 'a' naast de 's' ligt) (+ 1950/03/23, 81 jaar oud (overgetypt - ik geloof dat het een '8' is)) trouwde Willy Höttgens (* 1869/05/01, + 1955/06/23)
baaa5	  v	Elizabeth	1830/04/29	????/??/??	Maria Elizabeth Hubertina		(x Schetters (Dld)). Dochter Rosalie-Höttgens-Buschen (buitenechtelijk dus, begrijp ik, van schoonbroer wellicht?). Kleinzoon Dr Johannes Schetters huwde Tilly Irnich te Anrath (D).
baaa6	  v	Rosalina	1832/10/06	1901/10/14	Maria Rosalina Hubertina		(+ te Heerlen) ligt in graf van familie Cloot
Stassen
baaa1	  v	Maria		1814/03/28	1859/03/10	Cloot		Maria Catharina Hubertina		(* te Heerlen, + te Heerlen) 
 baaa1x (1845) ?		1809/11/14	????/??/??	Stassen		Arnold Jozeph (of Joseph?) Hubert Hendrik	(x 1845/03/29, Heerlen) (* Schaesberg) grondeigenaar te Schaesberg, zoon van Hendrik Joseph Stassen en Maria Johanna Gertruda Bürsgens
baaa11	  m	Frans		????/??/??	????/??/??					
baaa12	  v	?		1849/01/08	????/??/??	Maria Jozefa Hubertina			(x Ir Ferdinand van Oppen)	
baaa13	  v	?		1855/09/26	????/??/??	Henriëtte Theresia Maria Leonardina Hubertina	(* Heerlen) (x Mr August van Oppen) De twee zusjes hebben zich dus twee broertjes getrouwd. :)
Keybetz (beide broers worden in de bundel als 'Keybets' gespeld, met een 's')
baaa2	  v	Lizette		1815/??/??	????/??/??						
 baaa2x1 	?		????/??/??	????/??/??	Keybetz		?			neef uit Nieuwenhagen, bierbrouwer en landbouwer, geen kinderen
 baaa2x2	?		????/??/??	????/??/??	Keybetz		Jan Willem		broer van x1, na diens overlijden, ook brouwer en landbouwer
baaa2k	  v	Marieke		1853/07/30	????/??/??	Maria Katherina Hubertina		(* Holzweiler)
Stupp
baaa2k	  v	Marieke		1853/07/30	????/??/??	Keybetz		Maria Katherina Hubertina
 baaa2kx	?		1841/01/15	????/??/??	Stupp		Karel Herman Antoon	(x 1875/05/10) fabrieksdirecteur, wonende te Titz, zoon van Herman Joseph Stupp (burgemeester van Keulen) en Maria Geertruid Janssen
baaa2kk  v	Elly		????/??/??	????/??/??		
Finger
baaa2kk  v	Elly		????/??/??	????/??/??	Stupp		Elly			twee kinderen, een zoon en een dochter. Woonden te Jülich
 baaa2kkx	Ferdinand	????/??/??	????/??/??	Finger		Ferdinand		'Gutsbesitzer'
baaa2kkk  v	Sofie		????/??/??	????/??/??						
Kamp
baaa2kkk  v	Sofie		????/??/??	????/??/??	Finger		Sofie			woonden op de Gut Meerhof te Jülich
 baaa2kkkx	?		1911 of 1912	1954/05/16	Kamp		Fritz Degenhard		stierf 42 jaar oud, geboortejaar daar uit afgeleid
baaa2kkkk v	Marly		????/??/??	????/??/??
baaa2kkkk m	Degenhard	????/??/??	????/??/??

baa (3)

Cloot
baa		Leonard		1817/04/06	????/??/??	Cloot		Leonard Joseph (Jozef?) Hubert	(* Heerlen) grondeigenaar, zie boven (baa)
 baab(1848)	Elizabeth	1829/03/24	1860/04/29	Snoeck		Maria Elisabeth (Elizabeth?)	zie boven (bab) Voor sterfjaar zie ook dochter Odilia. Merk trouwens op dat van haar zes kinderen er maar twee een beetje een fatsoenlijke leeeftijd hebben bereikt. De anderen zijn 25, 25, 38 en 0 geworden. En zelf heeft ze maar net de 31 gehaald (en dan toch zes kinderen!)
baa1	 = ba (Pierre Cloot)										zie boven en hieronder
baa2	  m	Joseph		1851/??/??	1876/??/??						(+ Utrecht, begraven in Berg en Terblijt) veearts-student te Utrecht
baa3	  m	Harry (of Henri)1853/??/??	1878/??/??						priesterstudent te Rolduc, maakte in z'n vakanties een onderaardse kapel in de grotten van Geulhem te Valkenburg
baa4	  m	Hubert		1856/06/10	1894/09/23	Hubert Joseph Emmanuel			zie hieronder
baa5	  v	Leonie		1858/10/13	1930/10/13						zie hieronder
(baa6	  v	(Odilia)	1860/??/??	1860/??/?? )						(+ 6 weken oud)	
 baax2 	Josepha		1818/09/27	????/??/??	Gelekerken	Maria Josepha		(x 1862/10/01) (* te Heerlen, Hoeve 'Geleenhof')
Krantz
baa5	  v	Leonie		1858/10/13	1930/10/13	Cloot		Leonie			(* te Berg en Terblijt, + te Soller (Dld)) (x Düren (Dld))	
 baa5x 	Albert		1855/08/13	1941/01/18	Krantz		Albert			(* Düren, + Soller (D), op zijn erfgoed) drogist en koopman
baa51	  m	Peter		1886/06/27	????/??/??						tweeling. Stond 1881 als geboortejaar, maar Marie José gaf 1886 aan en omdat de volgorde die zij gaf voor deze kinderen ook logischer was (Jozef stond voorheen als eerste, terwijl die volgens 'alle' bronnen later geboren is) heb ik ook dat maar van haar overgenomen.
baa52	  v	Maria		1886/06/27	????/??/??						zuster vh arme kind Jezus	
baa53	  m	Josef		1887/09/01	1921/08/31						(+ Rheydt (volgens Marie José Soller)) arts en officier in Keulen en oberarts in de Nervenklinik in Lindenburg
baa54	  m	Heinrich	1889/??/??	1889/??/??							
baa55	  v	Josephine	1891/03/21	????/??/??						(x Werner Esser, grondeigenaar en burgemeester van Soller)	
baa56	  v	Käthe		1893/05/07	????/??/??						(x Tony Runte, apotheker te Vettweiss)
baa57	  v	Elly		1896/01/06	????/??/??						ongetrouwd (voor geboortejaar stond 1895 (zonder datum), maar van Marie José overgenomen)
Cloot
baa4	  m	Hubert		1856/06/10	1894/09/23	Cloot		Hubert Joseph Emmanuel	(* te Berg en Terblijt, + te Amby) landbouwer
 baa4x 	Anna		1858/04/05	1897/07/08	Wintjens	Anna Maria 		(x 1881/06/21 te Amby) (* Amby, + Amby) woonde te Amby op haar eigen landgoed (voor en na het huwelijk, neem ik aan). Stond als achternaam 'Wintgens', maar Marie José schreef het als 'Wintjens', dus heb ik dat er van gemaakt.
baa41	  v	Josephina	1882/04/21	????/??/??	Maria Josephina Joanna			(x 1905/05/16, Heerlen, Laurens Rafaël Alsdorf (volgens Marie José Aloys Alsdorf) (* 1882/10/24), zoon van Jan Hubert Aloys (bierbrouwer te Heerlen) en Augustina Hubertina Maria Anna Delahaye)
baa42	  m	Gerardus	1883/04/29	????/??/??	Gerardus Josephus Hubertus		tweeling. Bijschrift (niet zeker bij wie het hoort, maar ik geloof dat er een pijl naar Gerardus staat): op veertienjarige leeftijd overleden op het college te Visé.
baa43	  m	Petrus		1883/04/29	????/??/??	Petrus Josephus Hubertus		(x 1907/07/24, Heerlen, Maria Sophia Hubertina Meuvissen (roepnaam Sophia) (* 1884/09/25, Neeritter), dochter van Jacobus Meuvissen (* 1847/07/07, Stevensweert) en Maria Hubertina Elizabeth Coenen (* 1852/10/30, Neeritter))
baa44   v	Anny		1885/08/26	????/??/??	Anny Maria Helena			(* Amby) soeur Emmanuelle van de Filles de la Sagesse

ba (2)

Cloot
ba		Pierre		1849/04/15	1933/05/23	Cloot		Pierre Joseph Hubert 	zie boven
 bb (1876)	Josephina	1847/12/20?	1923/01/10	Prickaerts	Catharina Josephina Hubertina	zie boven
(ba1	  v	(Maria)		1877/10/03	1877/11/15 )	Maria Hubertina Josephina		(* te Berg en Terblijt, + Berg en Terblijt, 6 weken oud)			
ba2	  m	Leonard		1878/10/26	1951/08/28	Joseph Leonard				(* te Berg en Terblijt, + te Berg en Terblijt) (x Mathilde Vliegen te Berg en Terblijt)
ba3  = b (Christine Cloot)
ba4	  v	Leonie		1881/01/27	????/??/??	Maria Hubertina Leonie			(* te Berg en Terblijt)
Timmers
ba4	  v	Leonie		1881/01/27	????/??/??	Cloot		Maria Hubertina Leonie			
 ba4x (1901)	Oscar		1876/04/09	1949/05/01	Timmers		Joseph Oscar		(x 1901/08/27 te Heerlen) (* te Kerkrade, + te Kerkrade) bierbrouwer en later gemeente-ontvanger te Kerkrade, zoon van Jan Jacob Timmers (* 1843/10/29 te Heerlen, +1884/12/04 te Heerlen, notaris) en Maria Petronella Hubertina Ritzerfeld (* 1851/11/03 te Kerkrade)
ba41	  v	Emillia		1901/09/07	????/??/??	Maria Emillia Franciska Leonie		(* te kerkrade) (ook hier weer stond de volgorde verkeerd, ondanks dat de jaartallen aangaven hoe het wel moest zijn en helaas had ik Marie José nodig om dat door te hebben)
ba42	  m	Petrus		1902/05/19	????/??/??	Petrus Jacob Maria Emond		(* te Kerkrade)
ba43	  v	Josephine	1903/03/30	1991/10/13	Maria Jacqueline Wilhelmina Josephine	(* te Kerkrade, + te Kerkrade)
ba44	  m	Jacques		1907/02/28	1956/09/16	Jacques Oscar Victor			(* te Kerkrade, + te Roozendaal)
ba45	  m	Victor		1910/05/19	1998/08/19	Victor Pierre				(* te Kerkrade + te Gulpen begraven in Kerkrade)
Langezaal 
ba41	  v	Emillia		1901/09/07	????/??/??	Timmers		Maria Emillia Franciska Leonie	(* te kerkrade)
 ba41x (1930)	Franciscus	1897/06/15	????/??/??	Langezaal	Franciscus Martinus Maria	(x 1930/10/04) (* te Leiden)
ba411	  m	Oscar		1931/06/12	?		Oscar A.				(* te Leiden)
ba412	   ?	Edmond		1933/02/15	?		Edmond Fr.				(* te Leiden)
ba413	  v	Emile		1935/09/22	?		Emile Fr				(* te Leiden)
ba414	  m	Christiaan	1938/03/04	?		Christiaan J.				(* te Leiden)
ba415	  m	Franck		1941/01/10	?		Franck J.				(* te Leiden)
ba416	  m	Wim		1943/10/27	?		Wim H.					(* te Leiden)
Timmers
ba42	  m	Petrus		1902/05/19	????/??/??	Timmers		Petrus Jacob Maria Emond	(* te Kerkrade
 ba42x 	Wilhelmina	1901/11/18	????/??/??	Snijders	Maria Wilhelmina Elizabeth	(x 1930/09/10 te Klimmen) (* te Revieren-Klimmen)
ba421	  m	Oscar		1931/09/13	?							(* te Heerlen)
ba422	  v	Leonie		1933/12/20	?							(* te Heerlen)
ba423	  v	Antonia		1937/05/21	?							(* te Heerlen)
Matti
ba43	  v	Josephine	1903/03/30	1991/10/13	Timmers		Maria Jacqueline Wilhelmina Josephine	(* te Kerkrade, + te Kerkrade)
 ba42x (1925)	?		1898/07/15	1984/12/17	Matti		Johannes Servatius Hubertus	(x 1925/05/26) (* te Meerssen, + Kerkrade)
ba431	  m	?		1926/04/10	?		Johannes leo				(* te Kerkrade)
ba432	  m	?		1927/06/03	?		Oscar Franciscus			(* te Kerkrade)
ba433	  v	?		1933/01/13	?		Maria Wilhelmina Theresia		(* te Kerkrade)
ba434	  v	?		1937/03/05	?		Olga Maria Josephine			(* te Kerkrade)
Timmers
ba44	  m	Jacques		1907/02/28	1956/09/16	Timmers		Jacques Oscar Victor
 ba44x 	Elisabeth	1911/01/26	????/??/??	Simons		Elisabeth		(* te Hoengen)
ba441	  m	?		1938/12/22	?		Oscar Clemens				(* te Roozendaal)
ba442	  m	?		1943/04/11	?		Jan Arthur Clemens			(* te Roozendaal)
ba443	  m	?		1944/07/13	?		Marinus Clemens				(* te Roozendaal)
ba444	  m	?		1945/08/12	?		Edmond Clemens				(* te Roozendaal)
ba445	  m	?		1947/01/26	?		Franciscus Clemens Henricus		(* te Roozendaal)
ba446	  v	?		1950/05/30	?		Anna Leoniet Maria			(* te Roozendaal)
Timmers
ba45	  m	Victor Pierre Timmers		1910/05/19	1998/08/19	Timmers		Victor Pierre
 ba45x  v 	Annie		1916/02/25	??/??/??	Spelthan	Annie			(* te Kerkrade)
ba451	  m	Oscar		1946/10/22	?		Timmers     Oscar			(* te Kerkrade)
ba451x   v  Marlies     1948/10/23   2002/02/10   Heinen     Marlies
    (*te Gulpen, + te Gulpen)
ba4511   v Rachelle     1976/07/15    ?        Timmers    Rachelle
    ( *te Heerlen)
ba4511x m Ralf         1975/12/16    ?        Woudstra    Ralf
    (*te Hulsberg)
ba45111  v Jasmijn       2007/06/16    ?        Woudstra    Jasmijn
    ( *te Maastricht)
ba4512  v Claire       1978/09/22     ?        Timmers    Claire 
    ( * te Heerlen)

bbaaaaaaaaa (11)

Prick(a)(e)rts
bbaaaaaaaaa	Heyn		?		voor 1588	Prick(a)erts	Heyn				De naam stamt waarschijnlijk van het gehucht Prickart bij Bocholtz. De Prickaerts-site noemt nog veel meer varianten van de naam Prickaerts; Pricar, Pricaers, Priccart, Pricard(t), Prickaert, Prickers, Prikkers, Prikken, Prikkaars, Prikkaers, Prickaertz, Prickarts, Prikkarts, Preckarts, Prickart. 
 bbaaaaaaaab	onbekend
bbaaaaaaaaa1	Jacob		voor 1588	na 1612/10/14							Pricka(e)rts (idem andere twee broers) - onzekere spelling?
bbaaaaaaaaa2 = bbaaaaaaaa (Gerard Prickaerts)									zie boven en hieronder
bbaaaaaaaaa3 m	Goert				voor 1611/05/03							(+ te Simpelveld) zie ook hieronder
Pricka(e)rts
bbaaaaaaaa	Gerard				voor 1617	Pricka(e)rts in die Vindt	Gerard		zie boven
 bbaaaaaaab	Catrijn 					Biessels	Catrijn (of Cathrijn of Tryn)
bbaaaaaaaa1 m	Gerard												
bbaaaaaaaa2 = bbaaaaaaa (Goerdt Prickaerts)									zie boven en hieronder
bbaaaaaaaa3 m	Johan				voor 1617							(+ te Simpelveld)
Prickaerts	
bbaaaaaaa	Goerdt		voor 1584	1645									
 bbaaaaaab	onbekend
bbaaaaaaa1  v	Maria												(x Tijs/Thijs Vinners (Finners))
bbaaaaaaa2  v	Catharina											(x Leonard Spirtz (Spiers))	
bbaaaaaaa3 = bbaaaaaa (Gerard Prickaerts)									zie boven en hieronder
Prickaerts
bbaaaaaa	Gerard		voor 1647	voor 1694/12/05	Prickaerts	Gerard				zie boven
 bbaaaaab	Maria		voor 1647			Reuters		Maria				(x voor 1668)
bbaaaaaa1  m	Martin(us)	'1648/11/22'									(* te Simpelveld)		
bbaaaaaa2  v	Geertruid											(x Hendrik Wauben
bbaaaaaa3  m	Michael												verder uitgewerkt op de Prickaerts-site
bbaaaaaa4  v	Catharina			1726/11/01							(x Peter Stevens)
bbaaaaaa5  v	Maria												(x Jan van Kan)
bbaaaaaa6  m	Mathys												(x Jennen Dirix (en voorheen met Catharina Rutzerveld? - opvallend, weer een naam in de Prickaerts familie die ook in de Cloot familie voorkomt, generaties voor die twee families trouwen))
bbaaaaaa7  m	Leonard												
bbaaaaaa8 = bbaaaaa (Geurdt Prickaerts)									zie boven en hieronder


Prickaerts
bbaaaaaaaaa3	Goert				voor 1611/05/03	Pricka(e)rts	Goert				zie hierboven
 bbaaaaaaaaa3x Clara						Ortmans		Clara
bbaaaaaaaaa31	Johan												(x Barbara op die Keer)
bbaaaaaaaaa32	Willem												(x Geertrudis? Althans, daar kreeg hij een zoon mee (Remigius Prickaerts, 1622/10/04 gedoopt te Simpelveld), maar Drutgen Wevers was zijn 'huisvrouw' (wat dat hier ook moge inhouden), met wie hij land ontving, als ik het goed begrijp - zie de Prickaerts-site) Zijn ouders worden in een geschrift Guerdt Prickers en Clara Oertmans genoemd, dus de spelling van namen was net zo'n zootje als de huwelijkszeden, schijnbaar. :) 

bbaaaaa (7)

Prickaerts
bbaaaaa 	Geurdt		voor 1668			Prickaerts	Geurdt				zie boven
 bbaaaab	Geertruid					Latten		Geertruid			zie boven
bbaaaaa1  v	Maria		'1689/11/01'				
bbaaaaa2  v	Johanna		'1691/03/16'
bbaaaaa3  m	?		'1697/02/07'			Winand Theodoor			
bbaaaaa4 = bbaaaa (Petrus Prickaerts)										zie boven en hieronder

bbaaaa (6)

Prickaerts
bbaaaa		Petrus		'1700/09/27'	1780/02/27	Prickaerts	Petrus
 bbaaaax1	Maria						Widdershoven	Maria				(x 1732/10/06 te Heerlen (de 6e te Hoensbroek voor de pastoor, en de volgende dag te Heerlen voor de predikant!?))
bbaaaa1  m	Gerard		'1733/01/26'									zie ook hieronder
 bbaaab(1733)	Maria		voor 1712	1780/03/09	Quadvlieg	Maria				zie boven
bbaaaa2  v	Maria		'1735/12/23'									(* te Heerlen)	
bbaaaa3  v	Angela		'1735/12/23'									(* te Heerlen)	
bbaaaa4  v	?		'1736/12/19'			Anna geertruid					(* te Heerlen)
bbaaaa5  m	?		'1738/03/07			Johannes Henricus				(* te Heerlen)
bbaaaa6 = bbaaa (Henricus Prickaerts)										zie boven en hieronder
bbaaaa7  v	?		'1742/09/07'			Maria Sibilla					(* te Heerlen)
bbaaaa8  m			'1744/09/01'			Johannes Petrus					(* te Heerlen) (x Anna Elisabeth Tolhausen ('Akense tak'))
bbaaaa9  m	Andreas		'1751/01/07'									(* te Heerlen)
 Wie de moeder van bbaaa is is onzeker. De bundel zegt dat Petrus Maria Quadvlieg trouwde op 1753, maar de Prickaerts-site segt 1733 (zelfde datum, trouwens) en dat maakt het hele verschil. De Prickaerts-site is (neem ik aan) een latere versie van de bundel, dus ben ik maar van de juistheid daarvan uitgegaan. Merk trouwens op: voor twee kerken getrouwd en nog hetzelfde jaar trouwde hij iemand anders. Daar heeft schijnbaar de duyivel tussen geslapen. :)
 De laatste kinderen kunnen uit een derde huwelijk zijn, met Anna Thenen, want die wordt als moeder van Johannes Petrus aangegeven (kan natuurlijk ook buitenechtelijk zijn, maar ook dat is giswerk en bovendien had dat begrip (want het huwelijk) toen niet dezelfde inhoud als het nu heeft, geloof ik)
Prickaerts
bbaaaa1 	Gerard		'1733/01/26'			Prickaerts	Gerard	
 bbaaaa1x	?				1804/04/18	Brouwers	Anna Maria			(+ te Kerkrade)
bbaaaa11  m	?		'1762/07/03			Johannes Leonardus				(* te Heerlen)
bbaaaa12  m	Dyonisius	'1764/11/11'	1832/07/28							(+ te Kerkrade) (x Anna Maria Poyck)
bbaaaa13  m	?		'1768/10/20			Johannes Henricus				
bbaaaa14  m	?		'1770/08/31'			Matheus Hermannus	
bbaaaa15  m	?		'1773/02/10			Gerardus Ludovicus				(* te Heerlen)

bbaaa (5)

bbaaa		Henricus	'1740/04/21'			Prickaerts	Henricus					
 bbaab 	?						Pluymaekers	Anna Maria			(x 1779/02/16) uit Neutalkerhausen
bbaaa1	  m	?		'1779/12/29'			Jan Peter Joseph				('* te Kerkrade')
bbaaa2	 = bbaa (Johannes Michael Joseph Prickaerts)								zie boven en hieronder
bbaaa3	  v	?		'1789/11/22'			Maria Helena Josephina				('* te Kerkrade')
bbaaa4	  v	?		'1791/05/28'			Maria Magdalena					('* te Kerkrade')
bbaaa5	  v	?		'1794/03/31'			Maria Magdalena Odilia				('* te Kerkrade')
bbaaa6	  m	Leonardus	'1797/11/13'									('* te Kerkrade')

bbaa (4)

Prickaerts
bbaa		?		'1781/04/14'	1857/01/24	Prickaerts	Johannes Michael Joseph		zie boven
 bbab 	?		1775/09/11	1811/12/04	de Hessele	Maria Catharina			zie boven
bbaa1	  m	?		1806/10/23	1872/01/29	Hendrik Joseph					(* te Heerlen, + te Maastricht) ijzerhandelaar, eerst te Meerssen, daarna te Maastricht (thans? Groothandel Stokvis aldaar). (x 9 juni 1834 te Itteren met Maria Anna Francisca Labeye (* 1827/11/06 te Bombay (België), + 1878/03/06 te Maastricht), dochter van Dionysius Labeye en Maria Catharina Josephina Sarolea. (van de straat met die naam?))
bbaa2  = bba (Peter Joseph)											zie boven en hieronder
bbaa3		?		1810/04/09			Joanna Maria					(* Heerlen, + Gent (België)) (x 1834/05/04 te itteren met Carolus Frand Notteghem uit Doornik, porofessor te Gent)

bba

Prickaerts
bba		?		1808/06/29	1894/01/06	Prickaerts	Peter Joseph			zie boven
 bbb		?		1809/09/10	1874/03/05	Damoiseaux	Maria Theresia			zie boven
bba1	  v	Hubertina?	1840/03/15			Maria Sybilla Hubertina				(* te Itteren, + te Wijnandsrade) (x 1870/09/26 Joannes Wilhelmus Drummen (Drunnen, * 1827/05/27 te Wijnandsrade, + te Wijnandsrade, weduwnaar van Mechtildis Hubertina Quix, landbouwer, zoon van Jan Hendrik Drummen en Anna Maria Habets)
bba2	  v	?		1841/04/20	1917/07/13	Joanna Maria Hubertina				(* te Itteren, + te Limmel) (x 1863/02/11, Joseph Frans Alard Roebroeck (* 1832/05/12 te Eckelrade, + 1914/10/18 te Caberg (Maastricht), zoon van Franciscus Wilhelmus Roebroeck en Anna Helena Ruth (zie genealogie Roebroeck). Dit is dus schijnbaar de lijn van degene die dit heeft uitgezocht.
bba3	  v	Philomena?	1842/06/29			Maria Philomena Hubertina			(* te Itteren, + voor 1917 te Diest) (x 1875/08/30 te Itteren, Renier (René) Hubertus Stals, * 1841/10/27 te Eelen (Belgie), + 1917/02/14 te Diest, professor, zoon van Pieter Joannes Stals en Maria Elisabeth Weltjers. 
bba4	  m	?		1843/09/27	1866/12/03	Joseph Michel Hubert				(* te Itteren, + te Itteren) uitstekend ruiter
bba5  = bb (Josephine Prickaerts)										zie boven 
bba6	  v	?		1846/05/22	1912/03/02	Anna Maria Hubertina				(* te Itteren, + te Wonck (Belgie)) (x 1847/04/27 te Itteren, Thomas Hubert Roebroeck (* 1833/10/01 te Eckelrade, + 1926/03/26 te Maastricht), begraven in de grafkelder te Wonck (Belgie), zoon van Franciscus Wilhelmus Roebroeck en Anna Helena Ruth (zie genealogie Roebroeck).
bba7	  v	?		1847/11/01	1912/11/02	Francisca Hubertina				(* te Itteren, + te Voerendaal) ongehuwd
(bba8	  m	( )		1850/01/18	1851/07/12 )	Constantinus Hubertus (Joseph Constant volgens grafsteen)	(* te Itteren, + te Itteren) tweeling, blijkbaar
bba9	  m	?		1850/01/18	1927/04/13	Leonard Hubertus				(* te Itteren, + te Valkenhuizen (Spekholzerheide)) landbouwer (x 1876/05/30 te Kerkrade, Maria Josepha Savelberg (* 1855/01/16 te Kerkrade, + 1937/06/17 te Valkenhuizen), dochter van Jan Hendrik Savelberg en van Maria Agatha Deutz. Uit dit huwelijk o.a. een zoon, Eugene Prickaerts (* 1889/08/11).
(bba(10)  m	( )		1852/08/05	1857/07/22 )	Hubertus Alexander				(* te Itteren, + te Itteren)

Andere wortels[bewerken | brontekst bewerken]

Koude kanten[bewerken | brontekst bewerken]

Cremers
2xaa		Joseph						Cremers			Joseph
 2xab		Elisabeth 					Packbier		Elisabeth
2xa		Jean						Jan Jozef					zie ook hieronder
Eck
2xba		Gerhardt Eck
 2xbb		Helene						Chermin			Helene
2xb		Trienchen	1882/02/03	1859/06/02							(* te Kerkrade, + te Valkenburg) zie ook hieronder
Cremers
2xa		Jean 						Cremers		Jan Jozef					(hoofd)onderwijzert in Valkenburg
 2xb		Trienchen Eck											opende 'Hotel Cremers' in Valkenburg, nadat haar man Parkinson kreeg.
2xa1		Wielke		1910/07/12	1950/08/20	Maria Elisabeth Wilhelmina			(* te Heerlen, + te Valkenburg)
2xa2 = 2x (Gerda Cremers) Zie boven
2xa3		Joop		1915/07/07	1992/09/27	Maria Paul Jozef Ambrosius			zie ook hieronder
2xa4		Jetty		1923/06/04			Henriette Adèle Maria				zie ook hieronder
Cremers
2xa3		Joop		1915/07/07	1992/09/27	Cremers		Maria Paul Jozef Ambrosius	zie ook hieronder
 2xa3x 	Siny						Verschuur	Clasina Adelgunda Johanna
2xa31		Jean												zie ook hieronder
2xa32		Marlies						Marlyse						zie ook hieronder
2xa33		Piet-Hein											zie ook hieronder
2xa34		Cor												
2xa35		Mariette											
2xa36		Frans												
2xa37		Michieltje											
Cremers
2xa31		Jean						Cremers		Jean				
 2xa31x	Marion						Plochg		Marion
2xa311		Pascal												
2xa312		Didier												
2xa313		Manon												
de Somer
2xa32		Marlies						Cremers		Marlyse				
 2xa32x							de Somer							
2xa321		Reinout												
2xa322		Laetitia												
Cremers
2xa33		Piet-Hein					Cremers		Piet-Hein			
 2xa33x	Ida						Froger		Ida					
2xa331		Boudewijn												
2xa332		Oda												
2xa333								Pieter-Jules Christiaan						
van Zutphen
2xa4		Jetty		1923/06/04			Cremers		Henriette Adèle Maria				
 2xa4x 	Jan						van Zutphen	Jan						
2xa41		Derk												
2xa42		Jan (Nan)												
2xa43		Rieneke												
2xa44		Peter												
2xa45		Jette												

(11)x

van der Made
(11)xaa 	Balthazar					van der Made  Hendrikus Balthasar, van 1880 - 1904 dijkgraaf van waterschap Emiliapolder (gemeente Made-Drimmelen). Althans, er was er een met die naam, waarvan ik een stempel heb, dus dit zal hem wel wezen. Hier staat * 1833/04/15 (Made) en + 1909/01/11 (Klundert).
van der Made
(11)xa		Cornelis	1873/04/09	1935/09/19	van der Made	Cornelis (* Made, + Made)
 (11)xb	Johanna		1886/07/12	1985/04/30	Vermunt		Johanna Christina (* Etten-Leur, + Made)
(11)xa1  v	Jo												niet zeker of zij de oudste is
(11)xa2  = (11)x (Harry van der Made)										zie boven
(11)xa3  m	Wil

Half-familie[bewerken | brontekst bewerken]

Hier komt het nageslacht van hertrouwden en voorgaande huwelijken (en buitenechtelijke kinderen?). Er staat alleen nog niets hier. :)

Hiervoor is het trouwens handig dat ik tweede partners van voorouders niet met 'xx' gecodeerd heb, maar met 'x2', want xx komt te staan bij de nieuwe partners van weduw(nar)en, zoals Johann Kochs (aaaaaaaakxx, als hij gecodeerd zou zijn, maar er zijn geen kinderen bekend, dus nog geen aanleiding voor een gezinsblok hier).


Externe links[bewerken | brontekst bewerken]