Gebruiker:DirkvdM/Schunck

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is bedoeld als een overzichtelijke stamboom van de familie Schunck, die toch ruimte geeft voor volop commentaar aan het eind van iedere regel zonder de structuur te verstoren (zie de discussiepagina voor uitleg - althans, die moet daar komen, maar dat is nog een zootje). Heb je iets toe tevoegen, klik dan op 'edit' hierboven, vul het in in het bewerking-venster en klk op 'save page'. Wees niet bang om fouten te maken - alles kan teruggedraaid worden.

De tekst spreekt mijn generatie aan, dus bijvoorbeeld 'opa' is Peter Schunck. Opa en oma zijn de 'spil' waar het overzicht om draait, de 'stam' van de stamboom.

Dit is een alternatieve representatie van de stamboom van (Peter) Schunck. Een meer traditionele repesentatie is te vinden op www.aachen-design.de. Daar kan je door de stamboom heen klikken en het werkt mooi intuitief. Dit alternatief plaatst echter al die informatie op een enkele pagina, met een opmaak die volledig is gericht op de kortst mogelijke presentatie, opdat wie het systeem eenmaal doorziet een goed overzicht krijgt en informatie snel kan opzoeken. Maar dan moet je wel eerst het systeem doorzien. Vandaar deze uitleg. Bijna alles op opgeofferd aan compactheid, wat wat het niet altijd even logisch/systematisch maakt, maar het is toch redelijk intuitief, dus kijk eerst even rond in het overzicht voor je de gedetailleerde uitleg op de de discussiepagina gaat doorspitten. Hier staan slechts de meest elementaire dingen die nodig zijn om het te begrijpen.

Er zijn 4 delen, beginnend met de belangrijkste chronologie:

 1. De hoofdlijn, de omgekeerde 'boom', die vanuit de stam (Peter Schunck en Christine Cloot) uitwaaiiert naar twee kanten:
  1. Al onze voorouders van de stam
  2. De Stam
  3. Hun nageslacht (dus onze ouders, wij en ons nageslacht)
 2. Andere takken: Andere kinderen van de voorouders van de stam (en hun nageslacht), onder 'andere takken'
 3. Andere wortels: De (voor)ouders van de partners van die genoemd onder 3, onder 'andere wortels', al is daar nog niets over bekend.
 4. Koude kant: De (voor)ouders van de partners van het nageslacht van de stam
 5. Half-familie: Het nageslacht van hertrouwden en voorgaande huwelijken (en buitenechtelijke kinderen?), al is daar nog niets over bekend.

Iedere persoon krijgt een code bestaande uit een opeenvolging van letters en cijfers:

 • a = vader
 • b = moeder
 • x = echtegeno(o)t(e) (niet noodzakelijkerwijs getrouwd (maar dan alleen als er een kind is?))
 • x2 = 2e echtgeno(o)t(e) (de eerste is dan x1, enz)
 • cijfer = zoveelste kind
 • k = kind, niet bekend hoeveelste. Waar dit gebruikt is zullen de verschillende kinderen (als er meer dan een is) dus dezelfde code hebben.

In zo'n code slaat het laatste karakter op de persoon zelf. Het werkt dus 'little endian' (kleinste orde van grootte links). De data heb ik trouwens big endian genoteerd omdat ons getalstelsel ook zo werkt en dat dus logischer is.
Bijvoorbeeld, Peter Schunck is 'a' (de 'stamvader'). Zijn moeder is 'ab'. En haar derde kind is 'ab3'. Maar dat is ook het derde kind van zijn vader en dan geef ik de mannelijke lijn voorrang (sorry, dames), dus dat wordt aa3. Als er meer dan 9 kinderen zijn wordt het getal tussen haakjes geplaatst. Ik ben bijvoorbeeld '(11)5' (de 5e van de 11e). En de vader van mijn vader is '(11)5aa' (11e kind - 5e kind - vader - vader), maar dat kan ook korter gecodeerd worden met (11)xa (11e kind - echtgenoot - vader, ofwel (11)-x-a) en de kortste codering geniet de voorkeur.

Details over geboorte-, overlijdens- en huwelijks-plaats en -datum aan het eind van een regel gebruiken de volgende 'codes':

 • * = geboren
 • + = gestorven
 • x = getrouwd

Sommige geboorte-jaartallen bij Prickaerts slaan op de doopdatum, en dat heb ik aangegeven door het tussen 'aanhalingstekens' te zetten.

'Zie boven' betekent helemaal boven (hoofdlijn). 'Zie hierboven' betekent vlak erboven. Dito voor 'onder' en 'hieronder'. De onderste sectie ('onder') geeft meer info over verder nageslacht en de bovenste sectie ('boven') geeft meer gedetailleerde (andere) info over de persoon zelf aan het eind van de regel. Zo kan dezelfde persoon drie keer in het overzicht voorkomen; in de hoofdlijn (boven) en als kind of ouder (onder). Als iemand kinderen heeft staat de gedetailleerde info daar. De meest gebruikten zijn 'boven' (dus bij de voorouders) en 'hieronder', wat op de volgende sectie (voor het volgende geslacht) slaat, dus (als het goed is) onder de volgende header.

   Kettenis
1 km ten NNO van Eupen
   Hauset en Hergenrath
zo'n 6 km ten ZZO van Aken,
halverwege Eupen
   Schaesberg en Nieuwenhagen
net ten Noord Oosten van Heerlen
   Strijthagen
Oostkant Heerlen
   Berg en Terblijt en Cadier en Keer
ten Oosten van Maasticht
   Amby
wijk in het NO van Maastricht
   Alsdorf
zo'n 15 km ten Oosten van Heerlen
   Jūlich
zo'n 25 km ten Oosten van Heerlen
   Dūren
zo'n 30 km ten OZO van Heerlen
   Soller en Vettweiss
gehuchten zo'n 7 km ten ZZO van Dūren

Het overzicht is letterlijk gebaseerd op de stam-boom-gedachte, met Peter en Christine Schunck als 'stam' en daarboven de wortels (voorouders) en eronder de takken ((klein)kinderen) (dus visueel gesproken een omgekeerde boom).
Althans, daar begint het mee, met een chronologisch rechte lijn van onze verste voorouders to ons en onze (klein)kinderen. Als die helemaal is uitgewerkt komen daaronder de andere takken, en wel weer in chronologische volgorde. Dus als iets bekend zou zijn van andere kinderen van Henderick Cloot (en diens nageslacht) dan zou die lijn eerst komen. Gevolgd door de familie van zijn vrouw (beginnend met de verst bekende voorouder, dus daar kan weer een sprong terug in de tijd gemaakt worden).
En pas als die lijnen helemaal uitgewerkt zijn komen eventueel de nog niet behandelde (klein)kinderen van Hinricus Cloedt. De volgorde is dus afwisselend bepaald door de chronologie en hoe dicht het bij de 'hoofdlijn' (de eerste reeks) zit.
Ik heb een uitzondering gemaakt voor de zussen van opa omdat ik die overzichtelijk bij elkaar wilde hebben.

Verder heb ik de 'wortels' (de voorouders van Peter en Christine) gegroepeerd per generatie en de takken (hun kleinkinderen) gegroepeerd per gezin. Dit vanwege hoeveel bekend is (of zal worden) over de wortels (weinig) en de takken (veel). Hierdoor zijn de kolommen ook iets anders omdat bij de voorouders bij ieder de achternaam erbij moet staan (bij de gezinnen is dat voor ieder hetzelfde, dus dat staat er maar een keer bovenaan). Verder heb ik bij dubbele namen niet gegist naar wat de roepnaam is en dus een vraagteken geplaatst. En bij 'dubbele' achternamen heb ik soms alleen het begin genomen en de volledige achternaam aan het eind gezet. Hier heb ik nog niet tot een vaste methode besloten, maar het speelt ook niet zo vaak een rol.

Bij ieder gezin staan de ouders er boven, dus de 'warme kant' daarvan staat twee keer genoemd (als kind en als ouder). (Als je daar iets aan verandert moet je dat dus ook twee keer doen.) Bij de 'koude kant' staat de huwelijksdatum erachter. Er zijn trouwens ook dubbele vermeldingen mogelijk bij de 'andere takken', omdat daar lijstjes van broers en zussen van onze voorouders staan, waar zij zelf ook weer tussen staan voor de volledigheid. In die gevallen staat er alleen de voornaam en daarachter de 'eigenlijke' code, bijvoorbeeld bij 'baaaaa2' (Jacobus Cloot) staat ipv de geboortedatum '=baaaa' ('baaaaa2' betekent dat hij de zoon van zijn vader is).

Sommige oude 'geboortejaren' zijn eigenlijk doopdata, dus die heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Ik vermoed nu dat dat ook voor andere oudere 'geboortejaren' zal gelden, maar daar zal toch niet zo'n groot verschil tussen zitten.

Voor een verdere verklaring zie de discussie-pagina (klik op 'discussion' hierboven).

Ik ben begonnen met een overzicht dat ik al eens gemaakt had en waarvan ik helaas de bronnen niet genoteerd had. Het komt voor een groot deel uit die bundel die jullie waarschijnlijk ook wel zullen hebben, geschreven door H Hoeberechts-Roebroeck (althans, het deel over Prickaerts - waarschijnlijk is dat een afstammeling van bba2 of bba6 (zie daar)). Die informatie heb ik niet allemaal overgenomen (zoals doopgetuigen). Ik heb Hoeberechts-Roebroeck gegoogeld en deze site gevonden: Genealogie Prickaerts. In eerste instantie leek het me precies dezelfde tekst. Maar bij IV staan de kinderen in een andere volgorde en staat er meer info bij. Blijkbaar is ondertussen al wat meer info vergaard, dus in dat opzicht is het beter de site te volgen. Maar de site is ook uitgebreider in de zin dat er meer takken staan. Wij zijn blijkbaar de 'Itterense tak'. Ik heb besloten de bundel te vergeten en me op de site te baseren. Maar ik heb niet alle informatie overgenomen, vooral de uitleg over wat een leenman is en zo. Ik heb me hier beperkt tot de stamboom en een beetje basisinfo over de personen. Van het Cloot-gedeelte van de bundel heb ik bijzonder weining van achterwege gelaten. Eigenlijk alleen doopgetuigen en huwelijksgetuigen (geloof ik), en zelfs dat zijn er maar een paar. Als ik het hieronder over 'de site' heb dan bedoel ik deze.
Op die site staat ook dat Henricus Prickaerts (bbaaa) de zoon was uit het tweede huwelijk van Petrus Prickaerts en dat Maria Widdershoven dus niet onze voorouder bbaaab is, maar Maria Quadvlieg. Dat heb ik hier aangehouden.
En bij Josephine Prickaerts (bb) is het al helemaal een zootje, met drie verschillende geboortedata - zie aldaar.
Van de site al gedaan: onze voorouders (bovenaan, I tm IV) en de Itterense tak (midden). De rest evt nog doen, maar in ieder geval de verhaaltjes nog lezen (onderaan bijvoorbeeld)

Ook het bekijken waard:

Alle vier door mij geschreven

Stamhuis van de familie Cloot is 'de Croon' (later 'aan de Baak') te Heerlen.

Het overzicht begint van onze generatie bezien 13 generaties terug, dus met onze bet-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-groot-vaders

Hoofdlijn[bewerken]

Voorouders[bewerken]

baaaaaaaaaaa    Cloot      Henderick    1540 - ?          Schepen en gemeente-ontvanger van de gemeente Heerlen
bbaaaaaaaaaa  Priccardus   Macarius
baaaaaaaaaa    Cloedt     Hinricus    1570 - ?          volgens Marie José 'Henricus'
baaaaaaaaab   Coninx     Margaretha                   volgens Marie José 'Coninc'
bbaaaaaaaaa   Prick(a)erts  Heyn      ? - 1588?            (+ voor 1588)
baaaaaaaaa Cloot      Hinricus    1602 - ?          (* 1602/03/19)
baaaaaaaab   ?        Helenae
bbaaaaaaaa   Prick(a)erts  Gerard                 volledig: 'Prick(a)erts, in die Vindt'. (+ voor 1617) Of Pricka(e)rts (?). Die Vinde is een leen onder Simpelveld groot 25 bonder waarvan Gerard Priccaerts (twee c's) leendrager was. In de documenten waarin het erven (belenen) van het landgoed door Goerdt wordt beschreven worden zij Gerard Pryckers en Tryn Biessels genoemd - weer andere spellingen!
bbaaaaaaab   Biessels    Cathrijn                Catrijn, Cathrijn of Tryn
baaaaaaaa Cloodt     Laurentius   1634 - ?          (* 1634/03/13)
baaaaaaab    Rutzervelt   Barbarae 
bbaaaaaaa    Prickaerts   Goerdt     ? - 1645            (* voor 1584, + april of mei 1645) Goerdt, Geurt of Godefridus
aaaaaaaa  Schunck     Adolf                      woonachtig in gehucht Oppendorf, parochie Lipp bij Bedburg, Kreis Bergheim a.d. Erft, Hertogdom Jülich. Volgens Schunck-web is dat een 'Schunckenhof'. Zie ook onder
aaaaaaab    Sinsteden    Margaretha                   dochter van Vinzenz Sinsteden von Wüstenrath (Rath bei Bedburg)
baaaaaaa    Cloots     Henricus    1661 - ?          (* 1661/11/10, volgens Marie José 1661/10/10)
baaaaaab    Schepers    Annae 
bbaaaaaa    Prickaerts   Gerard                     (* voor 1647, + voor 1694/12/05) Erfde het land van Goerdt (omtrent 80 morgen). Woonde in 1666 op de Hoffalisehof Op de Locht onder Heerlen
bbaaaaab    Reuters     Maria                      (x voor 1668) (* voor 1647)
aaaaaaa  Schunck     Vincenz     1651 - ?          (* 1651/03/12) zie ook onder
aaaaaab     Hameckers    Ursula 
baaaaaa     Cloot      Hendricus    1689 - ?          (* 1689/03/14)
baaaaab     Bosch      Annae                      (+ 1715/10/06 te Benzenrath (volgens Marie José 'Benzenraah'))
bbaaaaa     Prickaerts   Geurdt                     (* voor 1668)
bbaaaab     Latten     Geertruid                    (x voor 1683)
aaaaaa       Schunck     Constantin   1676 - ?          (* 1676/07/30) zie ook onder
aaaaab     Schönen     Margaretha 
baaaaa     Cloot      Johannis    1722 - ?      volledig: Johannis Henricus Cloot van Sauret. (1722/07/01)
baaaab     Meens van Musschenbroek, Mariae Catharinae           (x 1749/01/19) of Muschenbroek (1 of 2 's'en?)
bbaaaa     Prickaerts   Petrus     1700 - 1780           (* '1700/09/27', + 1780/02/27
bbaaab     Quadvlieg    Maria      ? - 1780            (x 1733/10/25 te Heerlen) (* voor 1712, + te Heerlen-Strijthagen)
 in plaats van Maria Widdershoven, zijn eerste vrouw, die in de bundel staat als onze voorouder. Ik heb hier de Prickaerts-site aangehouden (waar de bundel een eerdere versie van schijnt te zijn). Zie ook onder 'andere takken' (Merk trouwens op dat baaaaa1 ook met een Quadvlieg trouwde, maar die zijn nogal van elkaar verwijderd, dus dit is toeval? Of was het echt zo'n hechte club van families?)
aaaaa       Schunck     Nikolaus    1730 a 1740 - 1776                   (+ 1776/07/17 te Kettenis) zie ook onder
aaaab      Schins     ?        ? - 1772        Anna Gertruda          (* te Kettenis?, + 1772/04/28 te Kettenis?)
baaaa      Cloot      Jacobus     1753 - 1805                       (* 1753/07/03, + 1805/09/08, hoeve 'aan de Baak') Grondeigenaar
baaab      Scheepers    Anna                  Annae Maria 
baaba      Keybetz     ?                    Jan Joseph 
baabb      Ramekers    ?                    Maria Catharina 
bbaaa      Prickaerts   Henricus    1740 - ?                      ('* 1740/04/21') pachter op de hoeve Strijthagen, onder Heerlen 
bbaab      Pluymaekers   ?                    Anna Maria           (x 1779/02/16) Uit Neutalkerhausen
bbaba      de Hessele   Lotharius 
bbabb      Handels     ?                    Maria Anna 
aaaa        Schunck     ?        1772 - 1824       Nikolaus Jospeph        (* 1772/09/06, + 1824/06/10) (met p?! Klopt dat? - zie ook discussiepagina) zie ook onder
aaab      Thissen     ?        1798 - ?      Anna Maria           (* 1798/04/21, te Kettenis?) Voor * had ik eerst 1770-1780 staan, wat ik in de eerste versie had staan, maar het stemt niet overeen met wat ik op het Schunck-web vond, een precieze datum, die ik hier overgenomen heb
baaa      Cloot      Nicolaas    1787 - 1876       Nicolaas Joseph         (* 1787/04/04 te Heerlen, + 1876/03/22 te Heerlen) Paardenkoopman en grondeigenaar te Heerlen (hoeve 'Aan de Baak'). Volgens 'Schunck archief' * 1787/04/14 (wat ook de geboortedatum is van bbaa - is dat toeval?)
baab      Keybetz     Catharina    1789 - 1878       Maria Catharina         (x 1813/06/05 te Nieuwenhagen) (* 1789/04/13 te Nieuwenhagen, + 1878/05/20 te Heerlen) ligt in het graf van de familie Cloot
baba      Snoeck     ?                    Johannes Petrus 
babb      Stassen     ?        ? - 1837        Maria Anna           (+ 1837/04/07, Berg en Terblijt)
bbaa      Prickaerts   ?        1781 - 1857       Johannes Michael Joseph     (* '1781/04/14' te Kerkrade, + 1857/01/24) eerst pachter op de Bensenraderhoeve (of '-hof'? de Prickaerts-site gebruikt beiden) te Heerlen (waar ook de kinderen geboren werden) en daarna sedert omstreeks 1811 op de hoeve Hartelstein te Itteren (zijn later de Emmaus gangers komen te zitten - zie ook stukje op de Prickaerts-site). Zijn groot grafsteen kruis op het kerkhof van Itteren, dat tegenover het grafmonument van zijn zoon (welke?) stond, is in 1928 vernield om voor een fundering te gebruiken.
bbab      de Hessele   ?        1775 - 1811       Maria Catharina         (* 1775/09/11 te Voerendaal, + 1811/12/04 te Heerlen) weduwe van Martinus Melchers, dochter van Lotharius de Hesselle en Maria Anna Handels.
bbba      Damoiseaux   Michael 
bbbb      Schiffers    ?                    Maria Sibilla 
aaa        Schunck     ?        1799 - 1865       Nikolaus Severin        volgens Marie José 'Nicolaas'. Volgens Schunck Archief 'Nicola'. 
aab       Kroppenberg   ?        1802 - 1858       Maria Katharina         volgens Marie José 'Catherina'
baa       Cloot      Leonard     1817 - ?      Leonard Joseph (Jozef?) Hubert grondeigenaar, klein (* 1817/04/06), hertrouwd (zie onder) 
bab       Snoeck     Elizabeth    1829 - 1860       Maria Elisabeth         rijkste meisje van Limburg, 1e vrouw (x 1848/06/22, Berg en Terblijt) ((* 1829/04/24 te Cadier en Keer, 1860/04/29 te Berg en Terblijt)
bba       Prickaerts   ?        1808 - 1894       Peter Joseph          (* 1808/06/30 (De Prickaerts-site zegt 1808/06/29), Heerlen) (+ 1894/01/06 te Hove Voerendaal, begraven te Itterren samen met zijn vrouw en twee kinderen), grondeigenaar, verloor een oog bij het jagen met pijl en boog
bbb       Damoiseaux   ?        1809 - 1874       Maria Theresia         (* 1809/11/10, Kerkrade, + te Itteren (Hartelstein)) (x 1839/06/24, Kerkrade), dochter van Michel Damoiseaux en Maria Sibilla Schiffers
aa     Schunck     Arnold     1842 - 1905       Johann Arnold          (* 1842/02/11 te Kettnis, + 1905/10/15 te Heerlen, begraven Akerstraat Heerlen) Tuchfabrikant, oprichter Firma Schunck
ab       Küppers     Anna      1843 - 1930       Anna Maria           (* 1843/01/22 te Aken (Aachen-Burtscheid), + 1930/11/20 te Heerlen) (x 1873/01/25 te Aachen-Burtscheid ?) (* had ik voorheen 1843/01/20 staan, maar is 22 volgens het Schunck Archief)
ba       Cloot      Pierre     1849 - 1933       Pierre Joseph Hubert      (* 1849/04/15 te Heerlen, 'aan de Baak', + 1933/05/23 (volgens de Prickaerts-site 1933/05/28, maar Marie José zegt ook 23) in 'Koningslust' te Helden-Panningen, begraven te Heerlen) grondeigenaar (Prickaerts-site: landbouwer), wonende te Berg en Terblijt. De site schijnt te suggereren dat zijn roepnaam 'Pieter' is (staat tussen haakjes achter 'Pierre'), maar volgens Marie José is dat 'Pierre'. Is dit diegene waarvan wordt gezegd dat 'ie twee kapitalen heeft opgemaakt?
bb       Prickaerts   Josephine    1847? - 1923      Catharina Josephina Hubertina  'van Hartelstein' (x 1876/11/29? te Itteren) (* 1847/12/20? te 'Hartelstein' (de site zegt Itteren), + 1923/01/10 te Voerendaal (de site zegt Heerlen, maar Marie José zegt ook Voerendaal)) (* varieert: Ik had in mijn ovezicht staan 1844 (al weet ik niet waar ik dat vandaan had), de bundel zegt in het overzicht aan het begin 1847/12/17, maar in de tekst 1847/12/20 (en dat zegt het overzicht van Mari Jose ook) en de site zegt 1844/12/17. Waarlijk een zootje dus. En voor het trouwjaar geeft Marie José 1867, maar dan zouden ze pas na 10 jaar een kind hebben gekregen en dat is erg ongebruikelijk voor die tijd, dus het is waarschijnlijk een foutje)

Stam[bewerken]

a     Schunck     Peter      1873 - 1960       Peter Joseph          zie direct hieronder
b        Cloot      Christine    1879 - 1959       Maria Anna Christina      (x 1904) (* 1879/12/24 te Berg en Terblijt, + 1959/09/15 te Heerlen) ligt in graf van familie Cloot. Schunck-web schijnt twijfels te hebben over * : sept/oct 1879/1872?

Kinderen[bewerken]

Schunck
a        Peter      1873/10/31   1960/07/13   Schunck     Peter Joseph          (* te Hergenrath (Hauset), + te Heerlen) industrieel en textielkoopman
 ax (1904)   Christine    1879/12/24   1959/09/15   Cloot      Maria Anna Christina      (x 1904/02/09 te Heerlen) (* te Berg en Terblijt, + te Heerlen)
1    v    Jos       1905/02/13   1952/10/29   Maria Arnodlina Josephina            (+ te Heerlen)
2    m    Pierre     1906/03/24   1993/02/02   Peter Joseph Arnold               (* te Heerlen, + te Kerkrade) zie ook hieronder. Confectiefabrikant en koopman. Diploma Hogere Textielschool Enschede. (+ had ik 1993/03/21 staan, uit het Schunck Archief van oom Leo. Arnold corrigeerde dit en wees me erop dat daar wel meer fouten in staan.)
3    v    Chrisje     1907/06/27   2001/03/21   Maria Leonie Christina             (* te Heerlen)
4    v    Lou       1908/09/20   1985/12/05   Louise Maria Josephina             (* te Heerlen, + te Meerssen) (stond * 1908, maar Marie José gaf daar 1907 voor en dat heb ik maar overgenomen) zie ook hieronder
5    m    Leo       1910/04/12   2001/02/22   Leo Hubert Maria                (* Heerlen) Zie ook hieronder. Studeerde aan de Hogere Textielschool in Enschede en werd koopman en directeur van de NV A. Schunck, groot paardenliefhebber en prima ruiter
6    v    Leonie     1911/05/29   1997/04/22   Leonie Maria Josephina             (* te Heerlen, + te Brunssum)
7    v    Mia       1913/09/25   1992/11/10   Maria Leonie Hubertine             (* te Heerlen)
(8   m    (Arnold)    1915/05/16   1916/02/18 )  Arnold Johannes Leo               (* te Heerlen, + te Heerlen)
(9   m    (Arnold)    1917/09/15   1917/11/06 )  Arnold Laurentius Jozef             (* te Heerlen, + te Heerlen)
(10)  v    Nolda      1918/10/17   2008/12/25   Arnoldine Petronella Josephine         (* te Heerlen, + te Maastricht)
(11)  v    Carla      1920/11/07   ----/--/--   Carola Maria Christina             (* te Heerlen)

Kleinkinderen[bewerken]

Stahl
1    v    Jos       1905/02/13   1952/10/29   Schunck     Maria Arnodlina Josephina    (* te Heerlen, + te Heerlen)
 1x (1930)   Heinrich    1902/09/12   ?        Stahl      Heinrich Maria Aloysius     (x 1930/08/07) Dipl. Ing.) (* Kohlscheid (D)
11   m    Otto      1933/11/23   ----/--/--    
Schunck
2    m    Pierre     1906/03/24   1993/03/21   Schunck     Peter Joseph Arnold       (zie boven)
 2x (1936)   Gerda      1912/09/10   2005/05/05   Cremers     Maria Hubertina Geertruida   (x 1936/09/24 te Valkenburg) (* te Heerlen) Zie ook hieronder (koude kant). Schunck-web zegt * 1912/10/10
21   v    Ineke      1937/09/22   ----/--/--   Catharina Petronella Francisca Maria      zie ook hieronder (Schunck-web zegt * 1937/08/22 te Houthem)
22   m    Jan       1938/11/06   ----/--/--   Johannes Christiaan Arnold           zie ook hieronder
23   m    Leo       1940/01/09   ----/--/--   Leo Willem Maria                zie ook hieronder
24   v    Marie José   1941/03/15   ????/??/??   Maria Josephina Geertuida            (x Michel van Nieuwstadt (gescheiden))
25   v    Dochter     
26   m    Arnold     1945/04/01   ----/--/--   Arnold Hendrik Pascal Maria           zie ook hieronder
27   m    Pierre     1946/10/10   ----/--/--   Petrus Nicolaas Aloysius Maria         (P.J.N.M.?) zie ook hieronder
28   v    Gerda      1951/01/22   ----/--/--   Geertrudis Clasina Maria            (* te Kerkrade) (x Paul Tekstra (* 1949/06/10))
(29   v    (Maria)     1953/05/21   1953/05/21 )                          tweeling, 8 uur geleefd
(2(10) m    (Josef)     1953/05/21   1953/05/21 )                          tweeling, 4 uur geleefd
Dohmen
3    v    Chris(je)    1907/06/27   2001/03/21   Schunck     Maria Leonie Christina     (* te Heerlen)
 3x1 (1936)  Jo       1898/04/15   1942/04/12   Dohmen     Hubert Joseph          (x 1936/09/03 te Heerlen) (* te Eygelshoven, + te Kerkrade) hoofdcommies aan de gemeente secretarie te Schaesberg. De vader van Jo en Frans was burgemeester van Schaesberg en Nieuwenhagen.
31   v    Mia       1937/08/16   ----/--/--   Maria Josephina Elizabeth Christina
32   v    Chrisje     1939/08/29   ----/--/--   Christine Franciscus Maria           zie hieronder
 3x2 (1945)  Frans      1900/12/27   1966/01/02?   Dohmen     Frans Joseph Hubert Maria    (x 1945/10/10) (* te Eygelshoven) directeur van het arbeidsbureau te Heerlen en chef afdeling Sociale Zaken van Heerlen. Vanaf 1948/01/01 mede-directeur NV A. Schunck. + had ik 1964/01/02 staan, maar volgens het Schunck Archief en het Schunck-web stierf hij in 1966.
33   m    Jo       1946/09/05   ----/--/--   Joseph Pierre Maria               zie hieronder
34   v    Carla      1948/01/18   ----/--/--   Carola Petronella Maria             zie hieronder
35   m    Leo       1949/11/12   ----/--/--   Leo Frans Maria                 zie hieronder
36   v    Marlies     1952/01/11   ----/--/--   Maria Elizabeth Christina Leonie        zie hieronder
Janssen
4    v    Lou       1907/09/20   1985/12/05   Schunck     Louise Maria Josephina     zie boven
 4x (1933)   Jan       1901/12/22   1991/??/??   Janssen     Jan Hubert           (x 1933/04/27 te Heerlen) (* te Eygelshoven) inspecteur bij de VNG, later hoofdambtenaar bij de Staatsmijnen, studeerde op Rolduc
41   m    Bert      1934/02/19   ----/--/--   Hubert Chrétien Maria              (* Utrecht) zie ook hieronder
42   m    Pierre     1935/10/26   ----/--/--   Pierre Antoine Victor              (* Utrecht) zie ook hieronder
43   v    José      1937/03/28   ----/--/--   Fancisca Maria Josephina            (* Meerssen) (stond 'Marie José' als roepnaam, maar Marie José (die andere, van het overzicht) geeft gewoon 'José', evenals het Schunck-web, en dat heb ik maar overgenomen)
44   v    Chris      1939/01/13   ----/--/--   Christina Petronella Maria           (* Meerssen)
45   m    Fons      1940/06/16   ----/--/--   Alphons Marie Chrétien             (* Meerssen) (stond als geboortedatum 1940/05/16, maar Marie José gaf 06/16, dus heb ik dat overgenomen) zie ook hieronder
46   v    Emy       1942/02/23   ----/--/--   Emmanuelle Marie Louise             (* Heerlen) zie ook hieronder (Marie José geeft als roepnaam 'Emy' en dat heb ik maar overgenomen omdat ik de naam ook zo gehoord heb, met 'é', niet 'è')
47   m    Kees      1943/09/12   1988/??/??   Cornelius Hubertus Leonardus          (* Heerlen) zie ook hieronder Schunck-web zegt "* Meerssen??"
48   v    Victoire    1945/06/09   ----/--/--   Victoire Josephine Arnoldine          (* Meerssen) (x1 Sef Jaspers, x2 ?) (Marie José geeft als geboortedatum geloof ik 1945/06/09, maar mijn copie was daar moeilijk te lezen, dus heb ik dat maar niet overgenomen)
49   m    Toine      1947/07/28   ----/--/--   Antonius Hubertus Maria             (* Meerssen) zie ook hieronder
4(10)  v    Marlou     1950/01/26   ----/--/--   Marie-Louise Josephina Petronella        (* Heerlen) zie ook hieronder
Schunck
5    m    Leo       1910/04/12   2001/02/22   Schunck     Leo Hubert Maria        (zie boven)
 5x (1938)   Mieke      1915/01/27   2000/07/01   Grossimlinghaus Marie Thérèse Aloysia      (x 1938/02/17 te Maastricht) (* te Wijk (Maastricht), + te Heerlen) Op het Schunck-web een link naar Brigitte Grossimlinghaus
51   v    Marita     1940/09/18   ----/--/--   Marie Thérèse Christine Hubertina        (x J.P. Meyer)
52   m    Peter      1943/02/25   ----/--/--   Peter Hubert Leo Marie             (* te Heerlen) zie ook hieronder
53   m    Leo       1945/12/16   ----/--/--   Rudolf Peter Aloysius Leo            (* te Heerlen) zie ook hieronder
Käller
6    v    Leonie     1911/05/29   1997/04/22   Schunck     Leonie Maria Josephina     (* te Heerlen)
 6x (1936)   Arnold     1901/09/30   1964/10/28   Käller     Arnold Eduard          (x 1930/09/03) (* Leeuwarden)
61   m    Ed(dy)     1937/08/12   2013/01/16   Eduard Leonard Christiaan Maria
62   m    Peter      1942/02/07   ----/--/--   Peter Arnold Maria Josef
63   m    Paul      1946/03/25   ----/--/--   Paul Ludger Maria Josef
Ruiters
7    v    Mia       1913/09/25   1992/11/10   Schunck     Maria Leonie Hubertine     (* te Heerlen, + te Brunssum))
 7x (1939)   Nico      1911/07/10   1985/02/02   Ruiters     Nicolaas Hubert         (x 1939/09/07 te Heerlen (Marie José zegt Simpelveld), + te Brunssum)
(71   v    (Chrisje)    1940/08/03   1940/11/07 )  Christine Maria Hubertine            (* te Kerkrade)
72   v    Hanny      1941/08/24   2015/08/25   Johanna Maria Petronella            (* te Kerkrade, + te Spaubeek of Maastricht?) (x Beckers)
73   v    Chris      1942/12/03   ----/--/--   Christine Maria Hubertine            (* te Kerkrade) (x Benz)
74   m    Gerard     1943/12/02   ----/--/--   Gerard Josef Maria               (* te Kerkrade) (x Marita Peters)
75   m    Pierre     1945/10/23   ----/--/--   Pierre Josef Maria               (* te Kerkrade) (x Els)
76   v    Carla      1946/10/06   ----/--/--   Carla Johanna Maria               (* te Brunssum)
77   m    Nico      1947/09/27   ----/--/--   Nicolaas Leonardus Gerardus           (* te Kerkrade) (x Toos Huibers)
78   v    Mietsie     1950/02/25   ----/--/--   Maria Leonie Hubertina             (* te Kerkrade) (x Geert Mak (ongetrouwd))
79   v    Anntje (Ans)  1953/03/17   ----/--/--   Anna Maria Petronella              (* te Kerkrade) (x Freens)
7(10)  v    Jeanny     1955/10/16   ----/--/--   Johanna Maria Aloysia Gerarda          (* te Kerkrade) (x Peter Kohnen)
7(11)  m    Hans      1960/??/??   ----/--/--                           (x Annette Pin)     
Houben
(10)  v    Nolda      1918/10/17   2008/12/25   Schunck     Arnoldine Petronella Josephine (* te Heerlen)
 (10)x (1944) Jacques/Sjaak  1913/05/23   1975/05/28   Houben     Jacobus Hubertus Wilhelmus   (x 1944/04/11 te Heerlen) (* te Maastricht, volgens Schunck-web 1914/05/23) Officier van Justitie (Marie José geeft als roepnaam Jacques, en hij was haar vader, maar ik heb hem altijd als 'Sjaak' gekend (en hij was mijn peetoom :) ))
(10)1  m    Willy      1945/03/06   ----/--/--   Wilhelmus Christiaan Petrus Hubertus      (* Breda) zie ook hieronder
(10)2  m    Peter      1947/09/07   ----/--/--   Peter Hubertus Maria              (* Breda)
(10)3  v    Marie José   1950/08/29   ----/--/--   Marie Josephine Arnoldine Jacqueline      (* Vught) zie ook hieronder
(10)4  v    Jacqueline   1953/01/18   1991/08/28   Jacqueline Caroline Martienne Arnoldine     (* Vught, + Maastricht)
van der Made
(11)  v    Carla      1920/11/07   ----/--/--   Schunck     Carola Maria Christina     (* te Heerlen)
 (11)x (1947) Harry      1915/11/08   1976/10/26   van der Made  Henricus Wilhelmus Johannes Maria    (x 1947/01/25 te Heerlen) (* te Made, + te Maastricht) Zoon van Johanna Vermunt en kleinzoon van Balthasar van der Made. Op Curaçao in de jaren'50 Algemeen Secretaris van de Ministerraad (vergelijkbaar met Secretaris Generaal in Nederland), vanaf 1962 Algemeen Secretaris van de Gouvernementele Secretarie en in Nederland sinds 1966 kabinetschef van de commissaris van de koningin in Limburg (ergens staat doorgestreept: hoofdontvanger bij de gouvernementssecretarie te Willemstad, Curaçao)
(11)1  v    Hanneke     1948/06/13   ----/--/--   Johanna Christina Maria             (* te Willemstad, Curaçao) zie ook hieronder
(11)2  v    Marcelle    1951/07/03   ----/--/--   Marcelle Arnolda Wilhelmina           (* te Willemstad, Curaçao) zie ook hieronder
(11)3  m    Kees      1954/03/01   ----/--/--   Cornelis Peter Christiaan            (* te Willemstad, Curaçao) zie ook hieronder
(11)4  v    Monique     1957/10/05   ----/--/--   Monique Jeanne Leonie              (* te Willemstad, Curaçao) (x 1992/11/27, Dirk Pols (* 1960/10/05))
(11)5  m    Dirk      1962/11/21   ----/--/--   Derick Jan Jacob                (* te Willemstad, Curaçao)

Achter-kleinkinderen[bewerken]

Vossen
21   v    Ineke      1937/09/22   ----/--/--   Schunck     Catharina Petronella Francisca Maria      
 21x      Jo       1935/10/18   ----/--/--   Vossen     Jo               (* te Maastricht)
211       Stijn      1965/07/12   ----/--/--   Augustinus Johannes Maria Hubertus       (* te Nijmegen) (x Esmeralda K) 
212       Bas       1966/11/26   ----/--/--   Bastiaan Peter Geert Marcel           (* te Nijmegen)
213       Koen      1971/01/11   ----/--/--   Koenraad Pieter Steven Servaas         (* te Nijmegen)
Schunck
22   m    Jan       1938/11/06   ----/--/--   Schunck     Johannes Christiaan Arnold   
 22(x1)    Monique             ----/--/--   Systermans   Monique             (hertrouwd met Henk)
221       Mark      1966/07/05   ----/--/--   Marc Peter Noël                 (* te Den Bosch) zie ook hieronder
222       Patrick     1968/03/12   ----/--/--   Patrick Geert George              zie ook hieronder
 22(x2)    Nel(ie)     1942/11/26   ----/--/--   van der Weerd                  (voorheen getrouwd geweest?)
Schunck
23   m    Leo       1940/01/09   ----/--/--   Schunck     Leo Willem Maria        
 23x      Joke      1942/03/31   2013/11/30   Brouwers                    (* te Maastricht, + te Maastricht)
231       Paulien     1965/01/13   ----/--/--                           (* te Maastricht) zie ook hieronder   
232       Maaike     1967/12/20   ----/--/--   Katalijn                    zie ook hieronder    
Schunck
26   m    Arnold     1945/04/01   ----/--/--   Schunck     Arnold Hendrik Pascal Maria           
 26(x1)    Eva               ----/--/--   Stahl                      dochter van Bernhard Stahl en Josephine Zöller
 26(x2)    Angelika    1946/10/30   ----/--/--   Büchsel                     (* te Gütersloh) dochter van Eduard Büchsel en Lotti Taube
261       Jupp (Joep)   1985/02/23   ----/--/--                           (* te AC-Kornelimünster (Itertalklinik))
262       Toni      1987/07/28   ----/--/--                               
Schunck
27   m    Pierre     1946/10/10   ----/--/--   Schunck     Petrus Nicolaas Aloysius Maria
 27(x1)    Lizie      ----/--/--   ----/--/--   Wittelings   
27       Berb      1972/05/03   ----/--/--                           (* te Itteren) zie ook hieronder
27       Sjé       1974/03/23   ----/--/--                           zie ook hieronder
 27(x2)    Adrie      1001/10/22 ??   ----/--/--   Jansen                         
27       Peter      1982/09/20   ----/--/--   Peter Joseph Barbara              (x Diana Stoutjesdijk (A.J.))
27       Paul      1987/10/01   ----/--/--                                                   


Kolenburg
32   v    Chrisje     1939/08/29   ----/--/--   Dohmen     Christine Franciscus Maria   (* te Heerlen)
 32x      Leo       1934/04/23   2011/01/14   Kolenburg    H.J.M.             
321       Christianne   1969/05/27   ----/--/--   C.F.P.                     (x Peter)
322       Hans      1970/08/12   ----/--/--   H.J.L.                     (x Sabine)
323       Patrick     1973/06/29                                   (x Janneke)
Dohmen
33   m    Jo       1946/09/05   ----/--/--   Dohmen     Joseph Pierre Maria
 33x      Marijke     1951/03/05   ----/--/--   Küppers     M.J.A.             (* te Eindhoven?)
331       Simone     1977/06/21   ----/--/--   S.E.C.M.                    (* te Heerlen)
332       Stephanie    1979/05/06   ----/--/--   S.J.F.M.                    (* te Heerlen
Koks
34   v    Carla      1948/01/18   ----/--/--   Dohmen     Carola Petronella Maria
 34x      Jan       1950/06/21   ----/--/--   Koks      J.A.G.
341       Bas       1975/07/23   ----/--/--   B.C.G.                     (* te Heerlen)
342       Jeroen     1976/10/06   ----/--/--   J.C.J.                     (* te Heerlen)
Dohmen
35   m    Leo       1949/11/12   ----/--/--   Dohmen     Leo Frans Maria
 35x      Margriet    1951/07/08   ----/--/--   Spreuwenberg  
351       Philip     1978/05/23   ----/--/--   P.C.J.M.                    (* te Heerlen)
352       Marc      1981/10/31   ----/--/--   M.L.T.                     (* te Heerlen) op het Schunck-web staat als naam 'marc.htm', maar ik neem aan dat dat slordig copy/paste werk is. :)
353       Daniëlle    1983/06/01   ----/--/--   D.L.E.                     (* te Heerlen)
Leeuwenberg
36   v    Marlies     1952/01/11   ----/--/--   Dohmen     Maria Elizabeth Christina Leonie    (* te Heerlen)
 36x      Laurens     1942/05/03   ----/--/--   Leeuwenberg   L.B.J.             (* te Heerlen?)
361       Michiel     1989/06/30   ----/--/--   M.C.M                      (* te Amsterdam?)
362       Olivier     1992/08/06   ----/--/--   O.L.A.F.                    (* te Amsterdam?)


Janssen
41   m    Bert      1934/02/19   ----/--/--   Janssen     Hubert Chrétien Maria      (* te Utrecht)
 41x      Rita      ----/--/--   ----/--/--   Derks      Rita
411       Jean Paul    ----/--/--   ----/--/--                           zie hieronder
412       Carine     ----/--/--   ----/--/--                           zie hieronder
413       Arnout     ----/--/--   ----/--/--                           zie hieronder
Janssen
42       Pierre     ----/--/--   ----/--/--   Janssen     Pierre Antoine Victor      
 42x      Thea      ----/--/--   ----/--/--   Vullings    Thea
421       Peter      ----/--/--   ----/--/--                           (x Susanna Villegas)
422       Liselot     ----/--/--   ----/--/--                           zie ook hieronder
Ellenbroek
43   v    José      1937/03/28   ----/--/--   Janssen     Fancisca Maria Josephina    
 43x      Bernard     ----/--/--   ----/--/--   Ellenbroek   Bernard W.J.
431       Louke      1959/06/25   ----/--/--   Marie-Louise                  zie ook hieronder
432       Dorothée    1961/06/10   ----/--/--   Dorothée Clara Maria              zie ook hieronder
433       Wim       1962/09/22   ----/--/--                           zie ook hieronder
434       Anton      1963/11/27   ----/--/--                           (x Linda Otter (* 1962/08/13)
435       Bernard     ----/--/--   ----/--/--                           zie ook hieronder
Janssen
45   m    Fons      1940/06/16   ----/--/--   Janssen     Alphons Marie Chrétien
 45x      Ria       ----/--/--   ----/--/--   de la Haye   Ria
451       Dirk      ----/--/--   ----/--/--                           zie ook hieronder
452       Bart      ----/--/--   ----/--/--                           (x Barbara Kuehte)
Verleisdonk
46   v    Emy       1942/02/23   ----/--/--   Janssen     Emmanuelle Marie Louise
 46x      louis      ----/--/--   ----/--/--   Verleisdonk   Louis
461       Jan       ----/--/--   ----/--/--                           (x José Verstappen)
462       Lodewijk    ----/--/--   ----/--/--                           zie ook hieronder
463       Joost                                              
Janssen
47   m    Kees      1943/09/12   1988/??/??   Janssen     Cornelius Hubertus Leonardus  
 47x      Zdenka     ----/--/--   ----/--/--   Donatova    Zdenka
471       David      ----/--/--   ----/--/--
Janssen
49   m    Toine      1947/07/28   ----/--/--   Janssen     Antonius Hubertus Maria     Schunck-web suggereert dat er ook een tweede huwelijk is
 49x      Liesbeth    ----/--/--   ----/--/--   van Lierop                   gescheiden en overleden
491       Merlijn     ----/--/--   ----/--/--                           (x Agnieszka Meller)
492       Diederik    ----/--/--   ----/--/--                               
493       Joris      ----/--/--   ----/--/--                           
Brand
4(10)  v    Marlou     1950/01/26   ----/--/--   Janssen     Marie-Louise Josephina Petronella    Schunck-web suggereert dat er een tweede huwelijk zou zijn, of interpreteer ik dat verkeerd?
 4(10)x    Frits      ----/--/--   ----/--/--   Brand      Frits                  
4(10)1     Yvette     ----/--/--   ----/--/--                           
4(10)2     Maarten     ----/--/--   ----/--/--                           
4(10)3     Lilian     ----/--/--   ----/--/--                           


Schunck
52   m    Peter      1943/02/25   ----/--/--   Schunck     Peter Hubert Leo Marie     zie boven
 52(x1)    Marianne    ----/--/--   ----/--/--   Ploos van Amstel    Maria Johanna Wilhelmina
521       Leo       1964/11/16   ----/--/--   Leo Henri Willem Peter Maria          (x Lon(nie) (Leonne) Spronck (die heet dus Schunck-Spronck :) ))
522       Xandra     1967/05/02   ----/--/--   Alexandra Marita Johanna Petra         zie ook hieronder
523       Marie Claire  1975/05/26   ----/--/--   Marie Claire Elisabeth             zie ook hieronder
 52(x2)    Marlène     1947/01/06   2014/07/11   te Loo     Maria Hendrika Johanna Helena  (+ te Heerlen)
Schunck
53   m    Leo       1945/12/16   ----/--/--   Schunck     Rudolf Peter Aloysius Leo    zie boven
 53x      Jeanine     ----/--/--   ----/--/--   Sassen     Jeanine             
531       Martijn     1977/01/20   ----/--/--   Martijn Peter                          
532       Roderik     1978/05/26   ----/--/--   Roderik Marc                          


Houben
(10)1  m    Willy      1945/03/06   ----/--/--   Houben     Wilhelmus Christiaan Petrus Hubertus  zie boven
        Monique     ----/--/--    ----/--/--
(10)1      Els       1950/04/24   ----/--/--   Ueberbach                        
(10)11                 
        Judith 
        Esther
Weert
(10)3  v    Marie José   1950/08/29   ----/--/--   Houben     Marie Josephine Arnoldine Jacqueline      zie boven 
 (10)3x Siemon     1949/10/04   ----/--/--   Weert      Siemon Albert Johan       (* te Groningen) zoon van Siebo Weert en Johanna Gerda Keizer
(10)1      Martijn     1982/03/02   ----/--/--                           (* te Groningen)
(10)2      Simone     1984/04/11   ----/--/--                           (* te Groningen)


Broeckx
(11)1    v  Hanneke     1948/06/13   ----/--/--   van der Made  Johanna Christina Maria     (* te Willemstad, Curaçao)
 (11)1x    Paul      1948/08/02   ----/--/--   Broeckx     P.J.A.             (* te ? (Celebes, Indonesië))
(11)11   m  Vincent     1974/12/25   ----/--/--                           (* te Eindhoven) zie hieronder
(11)12   m  Remco      1976/03/09   ----/--/--                           (* te Eindhoven) zie hieronder
(11)13   v  Kristel     1979/03/01   ----/--/--                           (* te Eindhoven) (x Pascal (* 1973/02/07))
(11)14   m  Martijn     1981/01/22   ----/--/--                           (* te Eindhoven)
(11)15   m  Lennart     1985/05/26 (?) ----/--/--                           (* te Eindhoven)
Matthijssen
(11)2    v  Marcelle    1951/07/03   ----/--/--   van der Made  Marcelle Arnolda Wilhelmina   (* te Willemstad, Curaçao)
 (11)2x    Cas       1949/04/01   ----/--/--   Matthijssen   A.G.              (x 1973/01/06)
(11)21   m  Peter      1977/04/08   ----/--/--   P.J.                      (* te Wemeldinge) zie ook hieronder
(11)22   v  Hetty      1980/02/03   ----/--/--   H.C.                      (* te Wemeldinge) (x Brandon Roberts, Los Angeles, VS) 
van der Made
(11)3    m  Kees      1954/03/01   ----/--/--   van der Made  Cornelis Peter Christiaan    (* te Willemstad, Curaçao)
(11)31   m  Tim       1990/08/10   ----/--/--   Timotheus Henricus Johannes           (* te Doetinchem)        
(11)32   v  Lieke      1992/06/13   ----/--/--   Lieke Catharina Maria              (* te Doetinchem)

Achter-achter-kleinkinderen[bewerken]

Schunck
221       Mark      1966/07/05   ----/--/--   Schunck     Marc Peter Noël                 
 221x     Sonja      1968/09/21   ----/--/--   van 't Holt   Sonja Henderkien
2211      Christophe   1994/03/23   ----/--/--   Christophe Gerjan                (* te Holten)
2212      Naomi      1995/08/08   ----/--/--   Naomi Heike Monique               (* te Zevernaar)
Schunck
222       Patrick     1968/03/12   ----/--/--   Schunck     Patrick Geert George      
 222x     Yolande     1969/10/07   ----/--/--   Hofland                         
2221      Max       1999/10/15   ----/--/--   Max Constantijn                         
2222      Sybrand     2001/03/29   ----/--/--   Sybrand Johannes Athanasi                            
Mol
231       Paulien     1965/01/13   ----/--/--   Schunck                     
 231x     Robert             ----/--/--   Mol                       
2311      Martijn     2000/10/09   ----/--/--   Martijn Adrie                  (* te Maastricht)
2312      Lukas                                              
Hendriks
232       Maaike     1967/12/20   ----/--/--   Schunck     Katalijn                    
 232x     Hans              ----/--/--   Hendriks    Hans                  
3231      Ramses             ----/--/--                           
Buijnsters
27       Berb      1972/05/03   ----/--/--                           
 27x      Arno              ----/--/--   Buijnsters   
271       Britt      1996/06/29   ----/--/--                           
272       Stijn      2002/10/00 ??   ----/--/--                               
Bouw
27       Sjé       1974/03/23   ----/--/--                               
 27x      Frank              ----/--/--   Bouw      Frank C.                
271       Wouter     1998/12/22   ----/--/--                               (* te Breda)
272       Matthijs    2002/02/24   ----/--/--                               (* te Breda)


Janssen
411       Jean Paul    ----/--/--   ----/--/--   Janssen     Jean Paul
 411x     Karin      ----/--/--   ----/--/--   van der Zeep  Karin
411       Naomi      ----/--/--   ----/--/--                                           
411       Paolo      ----/--/--   ----/--/--                                               
411       Leonardo    ----/--/--   ----/--/--
de Groot
412       Carine     ----/--/--   ----/--/--   Janssen     Carine                     
 412x     Michel     ----/--/--   ----/--/--   de Groot    Michel
4121      Django     ----/--/--   ----/--/--
4122      Diëgo      ----/--/--   ----/--/--
Janssen
413       Arnout     ----/--/--   ----/--/--   Janssen     Arnout
 413x     Ingrid     ----/--/--   ----/--/--   Decker     Ingrid
4131      Boris      ----/--/--   ----/--/--
4132      Bram      ----/--/--   ----/--/--
Zuidmeer
422       Liselot     ----/--/--   ----/--/--   Janssen     Liselot
 422x     Erik      ----/--/--   ----/--/--   Zuidmeer    Erik
4221      Frederiek    ----/--/--   ----/--/--
4222      Emmelot     ----/--/--   ----/--/--
4223              ----/--/--   ----/--/--   Jacobine Pierrien
Raven
431       Louke      1959/06/25   ----/--/--   Ellenbroek   Marie-Louise                  
 431x     Tomas      1960/08/30   ----/--/--   Raven      Tomas
4311      Noah      2000/03/09   ----/--/--
de Boer
432       Dorothée    1961/06/10   ----/--/--   Ellenbroek   Dorothée Clara Maria              
 432x     Mike      1952/09/07   ----/--/--   de Boer     Mike
4321      Jolien     1989/06/25   ----/--/--                           
4322      Bart      1992/02/20   ----/--/--                           
4323      Midas      1995/06/08   ----/--/--                           
Ellenbroek
433       Wim       1962/09/22   ----/--/--   Ellenbroek   Wim                   
 433x     Marion     1964/02/01   ----/--/--   Tegel      Marion
4331      Liesbeth    1992/07/24   ----/--/--                                   
4332      Simon      1993/08/08   ----/--/--                               
4333      Emy       1996/12/26   ----/--/--                               
435       Bernard     1964/11/20   ----/--/--   Ellenbroek   Bernard Theodoor Victor                   
 435x     Claudia     1966/02/25   ----/--/--   Kregting
4351      Victor     1996/10/18   ----/--/--
4352      Felix      2001/11/24   ----/--/--
Janssen
451       Dirk      ----/--/--   ----/--/--   Janssen                     
 451x     Renée      ----/--/--   ----/--/--   van Leeuwen   Renée
4511      Felipe     ----/--/--   ----/--/--
Verleisdonk
462       Lodewijk    ----/--/--   ----/--/--   Verleisdonk   Lodewijk            
 462x     Ruth      ----/--/--   ----/--/--   Höppner     Ruth          
4621      Johanna     ----/--/--   ----/--/--
...? (Schunck-web suggereert dat er meer zijn)                                     


Savelkoul
522       Xandra     1967/05/02   ----/--/--   Schunck     Alexandra Marita Johanna Petra         
 522x     Cyril              ----/--/--   Savelkoul    L.M. Cyril                       
522       Julie              ----/--/--                                   
522       Sophie     2002/02/01   ----/--/--                                       
Risakotta
523       Marie Claire  1975/05/26   ----/--/--   Schunck     Marie Claire Elisabeth             
 523x     Dave              ----/--/--   Risakotta    David
5231      Rachel             ----/--/--


Broeckx
(11)11   m  Vincent     1974/12/25   ----/--/--   Broeckx    Vincent Josephus Hendricus (* te Eindhoven)
 (11)11x1   Nikki      1976/01/29   ----/--/--                               
(11)111  m  Damian     1998/08/29   ----/--/--                         (* te Geldrop)
 (11)11x2   Gemke      1977/06/18   ----/--/--   Schutjes
(11)112  m  Robin      2006/08/21   ----/--/--
(11)113  v  Lieke      2008/04/06   ----/--/--
Broeckx
(11)12   m  Remco
 (11)12x   Daniëlle    1979/12/23    ----/--/--   vd Boom    (ongetrouwd)
(11)121  v  Luna      2010/10/11
Matthijssen
(11)21   m  Peter      1977/04/08   ----/--/--   Matthijssen   P.J.              (* te Wemeldinge) 
 (11)21x    Jeanine     ----/--/--   ----/--/--   Gussinklo
(11)211  m  Daan      ----/--/--   ----/--/--                           (* te Enschede)

Andere takken[bewerken]

aaaaaaaa (8)

Schunck
aaaaaaaa    Adolf      ----/--/--   ----/--/--   Schunck     Adolf              zie boven
 aaaaaaab   Margaretha   ----/--/--   ----/--/--   Sinsteden    Margaretha           zie boven
aaaaaaaak = aaaaaaa (Vincenz Schunck)                                     zie hieronder
aaaaaaaak    Adam      1655/05/30   1692/02/11                           (* te Lipp) (x Margaretha Friederichs)
Schunck (6 kinderen)
aaaaaaaak    Adam      '1655/05/30'  1692/02/11   Schunck     Adam              (* te Lipp) volgens Schunck-web gedoopt op 05/10, terwijl ik dat eerst als geboortedatum had staan. Ik vermoed dat de meeste van deze oude 'geboortedata' eigenlijk doopdata zijn.
 aaaaaaaakx  Margaretha                   Friederichs   Margaretha           dochter van Matthias Friderichs von Pütz en Maria Spix. Hertrouwde na Adam's dood met Johann Kochs uit Troisdorf (x 1692/07/15), die bij haar op de Schunckenhof trok. 
aaaaaaaakk   Adam      1692                                      (* te 'Schunckenhof', gedoopt 1692/05/18) dit volgens een brief van Andreas Buchholz (geb. 31.03.1957 in Berlin) geplaatst in de stamboom op Schunck-web. Gaat verder met dat Adam trouwde met Elisabeth Harnblock, kreen zoon Johann Schunck (geb. 1722), die Margarete Schaaf trouwde in 1752/04/02 in Freyaldenhoven. De briefschrijver stelt voor verdere informatie op te sturen. Ik weet niet of dat ook gebeurd is.
aaaaaaaakk           '1681/03/30'          Matthias Johann                 zie direct hieronder
Schunck
aaaaaaaakk           '1681/03/30'          Schunck     Matthias Johann                 
 aaaaaaaakk(x1) Gertrud    ----/--/--   ----/--/--   von Zoons                    kort, kinderloos huwelijk
 aaaaaaaakk(x2) Christine   ----/--/--   ----/--/--   Hambloch                    (x 1712) halfzus van Heinrich Hambloch van de Schunckenhof
aaaaaaaakk   Peter                                              Peter trouwde Anna Margaretha Kemmerling, dochter van Walter Kemmerling en Sofia Jagdfeld en weduwe van Anton Bungs. Dochter Sofia trouwde op 1772/10/02 met Heinrich Zillikens. Vervolgens nog een heel verhaal over andere Zillikens (Konrad Ziliken en Johann Zylkens (* rond 1480)), waarvan de connectie met Peter niet duidelijk wordt gemaakt.
aaaaaaaakk           ----/--/--   ----/--/--   Johann Heinrich                 oprichter van de nog bestaande studiestichting 'Schunckiana' ("vom 22. des Brachmonats 1790", wat dat ook moge betekenen)
aaaaaaaakk           ----/--/--   ----/--/--   Maria Sofia                       
(aaaaaaaakk   (Adolf)     ----/--/--   ----/--/-- )                          vermoedelijk als kind gestorven
aaaaaaaakk                           Maria Sibilla                  kinderen: Franz Matthias Schunck en Hubert Josef Schunck? Hoe kunnen die Schunck heten? Heb ik iets verkeerd hegrepen?

aaaaaaa (7)

Schunck
aaaaaaa     Vincenz     1651/03/12   ----/--/--                                       
 aaaaaab    Ursula     ----/--/--   ----/--/--   Hameckers    Ursula                 
aaaaaaak = aaaaaa (Constantin Schunck)                                 zie hieronder
aaaaaaak ? De stamboom op het het Schunck-web suggereert dat er nog een tweede kind was.
Schunck
aaaaaa     Constantin   1676/07/30                                           
 aaaaaax1   ?        ----/--/--   ----/--/--                           Alleen geplaatst omdat bekend is dat Margaretha Schönen zijn tweede vrouw was.
 aaaaaax2   Margaretha   ----/--/--   ----/--/--   Schönen     Margaretha           (x 1725/02/05) (haar heb ik maar niet met 'aaaaaab' gecodeerd, om aan te geven dat het Constantin's 2e huwelijk is)
aaaaaak = aaaaa (Nikolaus Schunck)                                       zie hieronder
Schunck
aaaaa      Nikolaus    1730-1740    1776/07/17                           (* te Kettenis?) (+ te Kettenis)            
 aaaab             '1730-1740'   ----/--/--   Schins     Anna Geertruida?        (x 1772/04/28) (* te Kettenis?, + te Kettenis?) Schunck-web zegt 'Anna Gertrud'
aaaaa1 = aaaa (Nikolaus Jospeph Schunck)                                    zie hieronder
aaaaa2   m          1774/05/22 ?    ----/--/--   Johann Peter                  (x 1821/09/29, Maria Katharina Thissen, weduwe van Johann S Havenith) volgens Schunck-web * 1772/05/22
aaaaa3   m          1776/06/26   1843/10/06   Anna Barbara                  (* te Kettenis?, + te Kettenis) (x Johann Rademacher (volgens Schunck-web 'Radermacher'))
Schunck
aaaa              1772/09/06   1824/06/10   Schunck     Nikolaus Jospeph        (* te Kettenis (Hertogdom Limburg), + te Kettenis (inmiddels Pruisen))
 aaab             1798/04/21   ----/--/--   Thissen     Anna Maria           (* te Kettenis)
aaaa1 = aaa (Nikolaus Severin Joseph)                                     zie hieronder  
aaaa2    v          1801/04/25   1826/12/03   Maria Elisabeth                 (* te Kettenis, + te Kettenis?)
aaaa3    m          1803/07/20   1893/11/24   Johann Peter                  (* te Kettenis, + te Kettenis?) (x 1826/04/24, Maria Anna Pelzer)
(aaaa4   m  (Paul)     1805/01/24   1815/05/13 )                          (* te Kettenis, + te Kettenis)     
aaaa5    v          1806/12/10   1863/06/03   Maria Geertruda                 (* te Kettenis, + te Kettenis?) (x 1863/06/03, Peter Arnold S (Schunck-web: "Schunck?")) volgens Schunck-web 'Maria Gertruda'
aaaa6    m          1809/05/15   1888/09/30   Wilhelm Jospeh (?)               zie hieronder
aaaa7    m          1811/01/29   ----/--/--   Nikolaus Joseph                 (* te Kettenis)
aaaa8    m  Christian    1813/01/05   ----/--/--                           (* te Kettenis)
Schunck (10 kinderen?)
aaaa6    m  Joseph?     1809/05/15   1888/09/30   Schunck     Wilhelm Joseph?         (* te Kettenis, + te Aachen-Burtscheid ?) wordt in het Schunck Archief gespeld als Joseph en als Jospeh, en ik neem aan dat het tweede een typo is - hoewel, zijn vader staat gepeld als 'Jospeph' en zijn dat dan beiden typos? Volgens Schunck-web 'Joseph'. Zie ook discussiepagina
 aaaa6x    Therese     1814/04/30   1892/02/06   Voß (Voss/Vos) Maria Theresia         (x 1833/11/03) (* te Nispert (of Eupen-Nispert), + te Burtscheid (of Aachen-Burtscheid)) info uit het Schunck Archief, maar elders daar staat dat ze ongetrouwd waren
aaaa6k   v  Philomene    1852/05/06   1936/??/??                           lerares     
aaaa6k   v  Caroline    1858/11/04   1932/??/??                                   

aaa

Schunck
aaa       Severin?    1799/07/06   1865/11/13   Schunck     Nikolaus Severin Joseph     (* te Kettenis (hertogdom Limburg), + te Kettenis, 08.00 h) wordt elders in het Schunck Archief 'Nicola Severin' genoemd. Het Schunck-web zegt "Severin (Nikolaus?)"
 aab              1802/12/23   1858/11/14   Kroppenberg   Maria Katharina         (* te Kettenis, + te Kettenis)
aaa1    v          1829/01/27   1913/08/30   Anna Maria                   (* te Kettenis, + te Aken) (x 1858/04/25, Heinrich Joseph Vandersanden (+ 1859/07/17))
(aaa2    v  ( )       1829/12/24   1829/12/25 )  Maria Gertrudis                 (* te Kettenis, + te Kettenis, 1 dag oud)
(aaa3    v  ( )       1831/06/20   1831/06/26 )  Maria Gertrudis                 (* te Kettenis, + te Kettenis, 6 dagen oud)
aaa4    v          1832/07/20   ----/--/--   Maria Gertrudis                 (* te Kettenis)
aaa5    m  Nikolaus    1834/12/19   1906/01/06   Nikolaus Joseph                 zie hieronder  
aaa6    m  Severin     1836/11/16 ?    1905/03/02 ?    Severin Joseph                 zie hieronder  
aaa7    m          1839/12/15   1877/11/10   Wilhelm Joseph                 (* te Kettenis, + te Zierse (Russisch Polen)) (x 1868/05/05, Maria Henrietta Gielen) naar Rusland
aaa8 = aa                                                   zie hieronder
aaa9    m          1844/01/16   1896/03/05   Nikolaus Ludwig                 (* te Kettenis, + te Aken om 6.00 h) (x 1872/07/14, Johanna Dorman)
aaa(10) v            1846/02/22   1883/02/25   Maria Louise                  (* te Kettenis, + te Eupen) (x 1871, Johann Konrad Joseph Heinrich (Heinrich) Herné, 2 zonen, 1 dochter)
Schunck
aaa5    m  Nikolaus    1834/12/19   1906/01/06   Schunck     Nikolaus Joseph         (* te Kettenis, + te Eupen om 5.15 h) naar Rusland. Het Schunck-web noemt een bron die zegt dat hij in Rusland zou zijn gestorven.
 aaa5x                             Gielen     Anna Maria Trisetta       (x 1860/02/16
aaa5k    v          ----/--/--   1882/08/01           Anna Maria Wilhelmina Ernestine (* 1862/12/01 te Riga (Rusland)) (+ te Kettenis) letterlijk uit het Schunck Archief: "Zij is ongehuwd gebleven en heeft haar vader verzorgd. In het jaar van haar overlijden is van Kempen naar Kettenis gekomen."
Schunck
aaa6    m  Severin     1836/11/16 ?    1905/03/02 ?    Schunck     Severin Joseph         (* te Kettenis, + te Kettenis om 5.00 h) Bleef het langst in de weverij van vader. Schunck-web zegt * 1836/11/22 en + 1905/05/02.
 aaa6x             1844/01/01   1911/08/11   Herné      Barbara Agnes          (x 1868/06/18) (* te Kettenis, + te Kettenis) Schunck-web noemt een bron die zegt 'Katharina Elisabeth Agnes'. Grootvader Herné + 1859/07/06. Grootmoeder Herné + 1879/03/18
aaa61    m  Nikolaus    1869/03/27   1939/06/24   Nikolaus Severin Joseph             zie hieronder
aaa62    m  Heinrich    1871/01/28   1932/02/??                           (* te Kettenis, + Merten (klooster)) priester in Bergheim.
aaa63    v  Maria      1873/03/26   1941/04/12   Maria Barbara Elisabeth             (* te Kettenis, + te Heerlen) (x Mathias Hubert Jozef Consten (volgens Schunck-archief) of Alfred Joseph Konsten (volgens Schunck-web)) In Keulen in de leer geweest voor kruidenierster. Zie ook bij haar zus Fina direct hieronder
aaa64    v  Fina      1875/03/20   ----/--/--   Josephine (of Josefine)             (* te Kettenis) (x Jean Libotte (* te Eupen?)) Letterlijk: "Is in de leer geweest in Keulen voor kruidenierster. In 1893 wordt in het pand van Schunck in Heerlen een koloniaalwarenzaak begonnen samen met haar zus Maria. Door concurrentie wordt deze winkel in 1894 gesloten. In 1901 koopt broer Nikolaus Severin een kruidenierszaak in Eupen en zij runt de zaak. Later begint zij in Aachen Boxgraben een kruidenierszaak." Hebben die kruideniersinteresses van de twee zussen misschien iets te maken met de vroege kruideniersactiviteiten van hun tante Anna Küppers?
aaa65    m  Joseph     1877/03/31   1949/01/12                           (* te Kettenis, + te Alsdorf) (x Hubertine Kahlen (+ 1942/05/02 te Alsdorf)) wever, slager te Alsdorf
aaa66    v  Luise      1879/03/11   1950/05/??                           (* te Kettenis) (x 1913/10/14, Aloys Mertens (* 1884/09/03 te Holzweiler/Ahr, + 1951/10/08) "Is bij oprichting leraar geweest op Schülerheim Schunck. Als 1939 deze school wordt gesloten is hij leraar op een gymnasium in Bedburg." Zie ook Leo hieronder)
aaa67    m  Leo       1882/01/01   1956/02/11   Hubert Leonard                 (* te Kettenis, + te Keulen) (x 1919/08/26, Maria Katharina Felizitas (Lizi) Winnikes (* 1896/06/23, + 1974/04/03) "In 1914 oprichter van Schülerheim Schunck voor jongens. Dit instituut heeft tot 1939 bestaan is toen door de Duitse regering opgeheven. Vanaf 1920 o.a. leraar/directeur te Keulen en vanaf 1935 leraar aan de Ingenieurschule."
(aaa68   v  (Katharina)   1884/04/26   1885/05/17 )  Maria Katharina                 (* te Kettenis, + te Kettenis, 1 jaar oud)
(aaa69   m  ( )       1885/05/28   1885/07/08 )  Karl Wilhelm                  (* te Kettenis, + te Kettenis, 5 weken oud)
aaa6(10)  m  Karl      1887/01/01   1956/02/11   Karl Hubert                   (* te Kettenis, + te Keulen-Klettenberg) (x Katharina (Thibi? Nettgen?) Dreschman of Dreschmann) Volgens Schunck-web + 1882/01/01
Schunck
aaa61    m  Nikolaus    1869/03/27   1939/06/24   Schunck     Nicolaus Severin Joseph     (* te Kettenis) Wever. Heeft de 'familienchronik' geschreven die op het Schunck-web staat: http://www.aachen-webdesign.de/stamboom/arsc1.php?lang=de&fla=ed&ID=13. 
 aaa61x    Greta/Gretha          1955/02/30   Deneffe     Maria Johanna Margaretha    (x 1900/04/24 te Eupen) 
aaa611     Joseph     1901/01/10   1974/02/30                           (x Ottilie Dreschmann, de jongste zus van de vrouw van Nikolaus' oom Carl. Zie ook http://www.aachen-webdesign.de/stamboom/chronik2.php?lang=de) een zoon: Hans-Rudolf. 
aaa612     August     1902/03/28   ----/--/--   August Ludwig                  (* te Kettenis, + te Eupen?) zie hieronder
aaa613     Henriette    1903/05/07   ----/--/--   Henriette Maria Luise              (* te Eupen?, + te Eupen?) (x Joseph Neumann)
(aaa614     (Paula )    1904/04/15   1905/01/05 )  Maria Paula                               
aaa615     Rudolf     1905/02/19   ----/--/--   Rudolph Joseph                 (x Maria Hain) een kind, Irmgard
(aaa616     (Willy )    1906/05/28   1915/10/10 )  Wilhelm Maria Joseph              gestorven aan hersenvliesontsteking
aaa617     Hermann     1907/11/13   1988/02/30   Hermann Johann                 zie hieronder. Schrijver van het laatste deel van de familiekroniek; http://www.aachen-webdesign.de/stamboom/chronherm.php?lang=de
aaa618     Maria      1908/12/15   ----/--/--   Maria Josefine                 (* te Eupen?) (x Nicol Joncker)
aaa619     Mathilde    1910/03/07   ----/--/--   Mathilde Hubertine               (x Pierre Heinen)
aaa61(10)    Alois (Aloys)  1912/11/23   ----/--/--   Alois Lambert                  (x Mile Probst) twee kinderen, Bruno en Gaby. Bruno: * 1950/07/22 te Eupen, x Hedwig (Hedy) Carnol (* 1951/02/09 te Eupen), 3 kinderen: Celine, Micheline en Daniel (gestorven in verkeersongeval 2002/02/?? te Kelmis)
(aaa61(11)   (Leo )     1914/01/07   1916/05/13 )  Ludwig Leo                               
Schunck
aaa612     August     1902/03/28   ----/--/--   August Ludwig                  
 aaa612x    Anna      ----/--/--   ----/--/--   Xhonneux
aaa6121     Philomene    ----/--/--   ----/--/--                                       
aaa6122     Grete      ----/--/--   ----/--/--                                   
aaa6123     Henriette    ----/--/--   ----/--/--                                   zie hieronder
aaa6124     Rudolf     ----/--/--   ----/--/--                                   (x Mariechen Hain)
aaa6125     ?        ----/--/--   ----/--/--                                   
Neumann
aaa6123     Henriette    ----/--/--   ----/--/--   Schunck                     wonen in Eupen (Heggenwiese Neubau)
 aaa6123x   Josef ('Sepp') ----/--/--   ----/--/--   Neumann                     (oudste zoon van Leonh. Neumann en Helene geb. Kaiser uit Eupen)
aaa61231    Marliese    ----/--/--   ----/--/--
aaa61232    Walter     ----/--/--   ----/--/--
Schunck
aaa617     Hermann     1907/11/13   1988/02/30   Schunck     Hermann Johann                 
 aaa617x    Beatrix     ----/--/--   ----/--/--   Brandenberg                   
aaa6171     Manfred     ----/--/--   ----/--/--                           zie hieronder  
aaa6172     Karl-Heinz   ----/--/--   ----/--/--                                   
Schunck
aaa6171     Manfred     ----/--/--   ----/--/--   Schunck                     
 aaa6171x   Marie-José   ----/--/--   ----/--/--   Keutgen
aaa61711    Christine    ----/--/--   ----/--/--                                           
aaa61712    Isabelle    ----/--/--   ----/--/--                                           
aaa61713    Olivier     ----/--/--   ----/--/--                           zie hieronder
Schunck
aaa61713    Olivier     ----/--/--   ----/--/--   Schunck                     
 aaa61713x   Chantal     ----/--/--   ----/--/--   Kleingeld                        
aaa617131    Joëlle     2001/10/26   ----/--/--                                   

aa (2)

Schunck
aa       Arnold     1842/02/11   1905/10/15   Schunck     Johann Arnold          zie boven
 ab (1873   Anna      1843/01/22?   1930/11/20   Küppers     Anna Maria           zie boven
aa1 = a (Peter Schunck)                                         zie boven
aa2     v  Christine    1875/03/12   1964/08/04   Maria Christina                 zie hieronder
aa3     v  Arnoldine    1876/09/19   1915/06/18   Elisabeth Maria (zuster Arnoldine)       (* te Heerlen, + te Utrecht) Op 1899/12/04 ingetreden in klooster in Utrecht, congregatie Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid.
aa4     v  Emma      1879/02/02 ?    1965/02/10   Maria Josephina Hubertina (zuster Emma)     (* te Heerlen, + te Brunssum) Franciscanes in Brunssum, volgens Marie José * 1879/02/27, maar Schunck Archief en Wchunck-web zeggen ook 02. 
aa5     v  Louise     1882/01/08   1962/10/12   Maria Louise                  (* te Heerlen, + te Heerlen) (ken ik als 'tant Louise' (uitspraak 'loewies'))
aa6     v  Anna      1886/12/10?   1968/04/08?   Anna Maria Petronella              (* te Heerlen, + te Heerlen) volgens Marie José 1884 - 1962, maar Schunck Archief en Schunck-web zeggen ook 1886/12/10 - 1968/04/08.
Franck
aa2     v  Christine    1875/03/12   1964/08/04   Schunck     Maria Christina         (* te Heerlen, + te Heerlen) Schunck-web zegt + 1949/09/10 - nogal een verschil
 aa2x             1875/11/19   1949/09/10   Franck     Johan Joseph Hubert       (x 10-10-1910 te Heerlen) (* te Heerlen, + te Heerlen) volgens Marie José 'Jan Jozef'
aa21    v  Mia       1912/02/03   1987/11/21   Maria Hubertina                 (* te Heeren Heerlen, + te Schandelen)
aa22    v  Wies      1914/10/22   1991/03/04   Maria Louise Hubertina             (* te Heerlen Heerlen, + te Heerlen)
aa23    m  Pierre     1914/11/15   1997/09/07   Peter Joseph Hubert               (* te Heerlen Heerlen, + te Heerlen) )x Miet Houben
aa24    m  Frans      1918/01/27   1994/11/05   Frans Hubert Joseph               (* te Heerlen Heerlen, + te Heerlen) (x Mia Werry)
aa25    v  José      1920/02/05   2001/10/16   Josephina Maria Hubertina            (* te Heerlen + te Heerlen)                   

baaaaa (6)

Cloot
baaaaa     Johannis    1722/07/01   ????/??/??   Cloot van Sauret        Johannis Henricus 
 baaaab (1749) ?                     Meens van Muschenbroek     Mariae Catharinae
baaaaa1   v  Johanna     1752/??/??   1830/02/07   Johanna Maria              (x Andries Quadvlieg (of Andreis?))
baaaaa2  = baaaa (Jacobus Cloot)                                    zie boven en hieronder
baaaaa3   v  ?        1754/??/??   1830/02/12   Johanna Maria              (x 1808/01/04, Jean Marteau, * 1766 te Heerlen, Officier van gezondheid, zoon van Henri Morteau en Elisabeth Gilen)
baaaaa4   m  ?        1755/01/??   1815/03/07   Jean Pierre              (* te Heerlen, + te Heerlen)
baaaaa5   m  Michel     1755/12/03   ????/??/??                       (* te Heerlen) (x 1802/10/03 Maria Anna Schils (Anna), * 1767/02/17 te Heerlen, dochter van Jan Gerard Schils en Jeanne Maria Penners) Landbouwer (in de bundel staat nog 'Michel stierf'. :) Wellicht was de sterfdatum dus bekend maar werd de zin niet afgem)

baaaa (5)

Cloot
baaaa      Jacobus     1753/09/03   1805/09/08   Cloot      Jacobus         zie boven (baaaa)
 baaab Anna      ????/??/??   ????/??/??   Scheepers    Annae Maria 
baaaa1  = baaa (Nicolaas Cloot)                                    zie boven en hieronder
baaaa2   m  ?        1789/02/04   1855/05/25   Johan Pieter          
baaaa3   v  Josepha     1791/02/26   1859/09/16   Maria Josepha              (* Heerlen, 'aan de Baak', + Heerlen) (x 1813/10/02, Heerlen, Hubert Joseph Voncken (Hubert), *1813/10/02 te Heerlen, + 1868/12/21 te (litsch) Heerlerheide, landbouwer en eigenaar van hoeve 'Ter Eyk', Heerlen, zoon van Claudius Voncken en Maria Catharina Hautvast)
Cloot
baaaa2   m  ?        1789/02/04   1855/05/25   Cloot      Johan Pieter          
 baaaa2x(1814)Oddilia     1789/11/19   ????/??/??   Ross      M. Oddilia       (x 1814/07/21 (volgens Marie José 1814/09/21) (dochter van Frederik Ross (bierbrouwer te Heerlen) en Maria Sybillia Maassen (+ 1749 te Dordrecht)) (uit dit huwelijk 5 kinderen)
(baaaa21  v  (Geertruida)  1817/12/11?   1819/02/22 )  Maria Geertruida Hubertina       (* Heerlen (volgens Marie José 1817/12/01), + 14 maanden oud)
baaaa22  m  Herman     1820/03/01   ????/??/??   Herman Joseph Hubert          (x 1851/11/26 te Heerlen, Johanna de Hessele, * 1813/01/10 te Heerlen, + 1894/10/30 te Heerlen, dochter van Pieter Kaspar de Hessele en Johanna M Schils) hotelhouder Hotel Cloot en grondbezitter. Hij schonk het Aambosch uit zijn bezit aan de gemeente Heerlen. Lid van de harmonie St Caecilia.
baaaa23  m  Willem     1823/??/??   1844/02/23   Willem Hubert              (* Voerendaal, + Heerlen)
baaaa24  m  Piet      1826/09/17   1880/05/19?   Piet Joseph               (+ Maastricht (volgens Marie José 1880/05/10)) grondeigenaar. Graf aan Tongerseweg in Maastricht.
baaaa25 v    Ida       1831/12/01   ????/??/??   Maria Ida Hubertina           (x 1852/01/07, Heerlen, Hubert Scheepers, * 1830/04/05, bierbrouwer te Maastricht, zoon van Jan Willem Scheepers (*1797/05/08 te Heerlen, bierbrouwer) en Maria Agnes Wolfs (* 1793/08/02 te Hillensberg (D))

baaa (4)

Cloot
baaa      Nicolaas    1787/04/04   1876/03/22   Cloot      Nicolaas Joseph     zie boven (baaa)
 baab (1813)  Catharina    1789/04/13   1878/05/20   Keybetz     Maria Catharina     zie boven
baaa1    v  Maria?     1814/03/28   1859/03/10   Maria Catharina Hubertina        (* te Heerlen, + te Heerlen) volgens Marie José roepnaam Catharina. zie voor kinderen hieronder
baaa2    v  Lizette     1815/??/??   ????/??/??                       zie voor kinderen hieronder
baaa3  = baa (Leonard Cloot)                                     zie boven en hieronder
baaa4    v  ?        1827/04/16   ????/??/??   Maria Odilia Hubertina         (* Heerlen) (x 1861/06/04 te Heerlen, Frans Hendrik Mathias Buschen (* 1833/11/17 te Oedt (Dld), zoon van Hendrik Buschen (hotelhouder, * 1808) en Maria Sibilla Mertes (* 1801)) Kleindochter Räschen Buschen (stond een 's' met trema, heb ik maar een 'ä' van gemaakt omdat de 'a' naast de 's' ligt) (+ 1950/03/23, 81 jaar oud (overgetypt - ik geloof dat het een '8' is)) trouwde Willy Höttgens (* 1869/05/01, + 1955/06/23)
baaa5    v  Elizabeth    1830/04/29   ????/??/??   Maria Elizabeth Hubertina        (x Schetters (Dld)). Dochter Rosalie-Höttgens-Buschen (buitenechtelijk dus, begrijp ik, van schoonbroer wellicht?). Kleinzoon Dr Johannes Schetters huwde Tilly Irnich te Anrath (D).
baaa6    v  Rosalina    1832/10/06   1901/10/14   Maria Rosalina Hubertina        (+ te Heerlen) ligt in graf van familie Cloot
Stassen
baaa1    v  Maria      1814/03/28   1859/03/10   Cloot      Maria Catharina Hubertina        (* te Heerlen, + te Heerlen) 
 baaa1x (1845) ?     1809/11/14   ????/??/??   Stassen     Arnold Jozeph (of Joseph?) Hubert Hendrik    (x 1845/03/29, Heerlen) (* Schaesberg) grondeigenaar te Schaesberg, zoon van Hendrik Joseph Stassen en Maria Johanna Gertruda Bürsgens
baaa11   m  Frans      ????/??/??   ????/??/??                   
baaa12   v  ?        1849/01/08   ????/??/??   Maria Jozefa Hubertina         (x Ir Ferdinand van Oppen)   
baaa13   v  ?        1855/09/26   ????/??/??   Henriëtte Theresia Maria Leonardina Hubertina  (* Heerlen) (x Mr August van Oppen) De twee zusjes hebben zich dus twee broertjes getrouwd. :)
Keybetz (beide broers worden in de bundel als 'Keybets' gespeld, met een 's')
baaa2    v  Lizette     1815/??/??   ????/??/??                       
 baaa2x1    ?        ????/??/??   ????/??/??   Keybetz     ?            neef uit Nieuwenhagen, bierbrouwer en landbouwer, geen kinderen
 baaa2x2    ?        ????/??/??   ????/??/??   Keybetz     Jan Willem       broer van x1, na diens overlijden, ook brouwer en landbouwer
baaa2k   v  Marieke     1853/07/30   ????/??/??   Maria Katherina Hubertina        (* Holzweiler)
Stupp
baaa2k   v  Marieke     1853/07/30   ????/??/??   Keybetz     Maria Katherina Hubertina
 baaa2kx    ?        1841/01/15   ????/??/??   Stupp      Karel Herman Antoon   (x 1875/05/10) fabrieksdirecteur, wonende te Titz, zoon van Herman Joseph Stupp (burgemeester van Keulen) en Maria Geertruid Janssen
baaa2kk  v  Elly      ????/??/??   ????/??/??       
Finger
baaa2kk  v  Elly      ????/??/??   ????/??/??   Stupp      Elly          twee kinderen, een zoon en een dochter. Woonden te Jülich
 baaa2kkx   Ferdinand    ????/??/??   ????/??/??   Finger     Ferdinand        'Gutsbesitzer'
baaa2kkk  v  Sofie      ????/??/??   ????/??/??                       
Kamp
baaa2kkk  v  Sofie      ????/??/??   ????/??/??   Finger     Sofie          woonden op de Gut Meerhof te Jülich
 baaa2kkkx   ?        1911 of 1912  1954/05/16   Kamp      Fritz Degenhard     stierf 42 jaar oud, geboortejaar daar uit afgeleid
baaa2kkkk v  Marly      ????/??/??   ????/??/??
baaa2kkkk m  Degenhard    ????/??/??   ????/??/??

baa (3)

Cloot
baa       Leonard     1817/04/06   ????/??/??   Cloot      Leonard Joseph (Jozef?) Hubert (* Heerlen) grondeigenaar, zie boven (baa)
 baab(1848)  Elizabeth    1829/03/24   1860/04/29   Snoeck     Maria Elisabeth (Elizabeth?)  zie boven (bab) Voor sterfjaar zie ook dochter Odilia. Merk trouwens op dat van haar zes kinderen er maar twee een beetje een fatsoenlijke leeeftijd hebben bereikt. De anderen zijn 25, 25, 38 en 0 geworden. En zelf heeft ze maar net de 31 gehaald (en dan toch zes kinderen!)
baa1   = ba (Pierre Cloot)                                      zie boven en hieronder
baa2    m  Joseph     1851/??/??   1876/??/??                       (+ Utrecht, begraven in Berg en Terblijt) veearts-student te Utrecht
baa3    m  Harry (of Henri)1853/??/??   1878/??/??                       priesterstudent te Rolduc, maakte in z'n vakanties een onderaardse kapel in de grotten van Geulhem te Valkenburg
baa4    m  Hubert     1856/06/10   1894/09/23   Hubert Joseph Emmanuel         zie hieronder
baa5    v  Leonie     1858/10/13   1930/10/13                       zie hieronder
(baa6    v  (Odilia)    1860/??/??   1860/??/?? )                      (+ 6 weken oud) 
 baax2     Josepha     1818/09/27   ????/??/??   Gelekerken   Maria Josepha      (x 1862/10/01) (* te Heerlen, Hoeve 'Geleenhof')
Krantz
baa5    v  Leonie     1858/10/13   1930/10/13   Cloot      Leonie         (* te Berg en Terblijt, + te Soller (Dld)) (x Düren (Dld))   
 baa5x     Albert     1855/08/13   1941/01/18   Krantz     Albert         (* Düren, + Soller (D), op zijn erfgoed) drogist en koopman
baa51    m  Peter      1886/06/27   ????/??/??                       tweeling. Stond 1881 als geboortejaar, maar Marie José gaf 1886 aan en omdat de volgorde die zij gaf voor deze kinderen ook logischer was (Jozef stond voorheen als eerste, terwijl die volgens 'alle' bronnen later geboren is) heb ik ook dat maar van haar overgenomen.
baa52    v  Maria      1886/06/27   ????/??/??                       zuster vh arme kind Jezus    
baa53    m  Josef      1887/09/01   1921/08/31                       (+ Rheydt (volgens Marie José Soller)) arts en officier in Keulen en oberarts in de Nervenklinik in Lindenburg
baa54    m  Heinrich    1889/??/??   1889/??/??                           
baa55    v  Josephine    1891/03/21   ????/??/??                       (x Werner Esser, grondeigenaar en burgemeester van Soller)   
baa56    v  Käthe      1893/05/07   ????/??/??                       (x Tony Runte, apotheker te Vettweiss)
baa57    v  Elly      1896/01/06   ????/??/??                       ongetrouwd (voor geboortejaar stond 1895 (zonder datum), maar van Marie José overgenomen)
Cloot
baa4    m  Hubert     1856/06/10   1894/09/23   Cloot      Hubert Joseph Emmanuel (* te Berg en Terblijt, + te Amby) landbouwer
 baa4x     Anna      1858/04/05   1897/07/08   Wintjens    Anna Maria       (x 1881/06/21 te Amby) (* Amby, + Amby) woonde te Amby op haar eigen landgoed (voor en na het huwelijk, neem ik aan). Stond als achternaam 'Wintgens', maar Marie José schreef het als 'Wintjens', dus heb ik dat er van gemaakt.
baa41    v  Josephina    1882/04/21   ????/??/??   Maria Josephina Joanna         (x 1905/05/16, Heerlen, Laurens Rafaël Alsdorf (volgens Marie José Aloys Alsdorf) (* 1882/10/24), zoon van Jan Hubert Aloys (bierbrouwer te Heerlen) en Augustina Hubertina Maria Anna Delahaye)
baa42    m  Gerardus    1883/04/29   ????/??/??   Gerardus Josephus Hubertus       tweeling. Bijschrift (niet zeker bij wie het hoort, maar ik geloof dat er een pijl naar Gerardus staat): op veertienjarige leeftijd overleden op het college te Visé.
baa43    m  Petrus     1883/04/29   ????/??/??   Petrus Josephus Hubertus        (x 1907/07/24, Heerlen, Maria Sophia Hubertina Meuvissen (roepnaam Sophia) (* 1884/09/25, Neeritter), dochter van Jacobus Meuvissen (* 1847/07/07, Stevensweert) en Maria Hubertina Elizabeth Coenen (* 1852/10/30, Neeritter))
baa44   v  Anny      1885/08/26   ????/??/??   Anny Maria Helena            (* Amby) soeur Emmanuelle van de Filles de la Sagesse

ba (2)

Cloot
ba       Pierre     1849/04/15   1933/05/23   Cloot      Pierre Joseph Hubert  zie boven
 bb (1876)   Josephina    1847/12/20?   1923/01/10   Prickaerts   Catharina Josephina Hubertina  zie boven
(ba1    v  (Maria)     1877/10/03   1877/11/15 )  Maria Hubertina Josephina        (* te Berg en Terblijt, + Berg en Terblijt, 6 weken oud)            
ba2     m  Leonard     1878/10/26   1951/08/28   Joseph Leonard             (* te Berg en Terblijt, + te Berg en Terblijt) (x Mathilde Vliegen te Berg en Terblijt)
ba3  = b (Christine Cloot)
ba4     v  Leonie     1881/01/27   ????/??/??   Maria Hubertina Leonie         (* te Berg en Terblijt)
Timmers
ba4     v  Leonie     1881/01/27   ????/??/??   Cloot      Maria Hubertina Leonie         
 ba4x (1901)  Oscar      1876/04/09   1949/05/01   Timmers     Joseph Oscar      (x 1901/08/27 te Heerlen) (* te Kerkrade, + te Kerkrade) bierbrouwer en later gemeente-ontvanger te Kerkrade, zoon van Jan Jacob Timmers (* 1843/10/29 te Heerlen, +1884/12/04 te Heerlen, notaris) en Maria Petronella Hubertina Ritzerfeld (* 1851/11/03 te Kerkrade)
ba41    v  Emillia     1901/09/07   ????/??/??   Maria Emillia Franciska Leonie     (* te kerkrade) (ook hier weer stond de volgorde verkeerd, ondanks dat de jaartallen aangaven hoe het wel moest zijn en helaas had ik Marie José nodig om dat door te hebben)
ba42    m  Petrus     1902/05/19   ????/??/??   Petrus Jacob Maria Emond        (* te Kerkrade)
ba43    v  Josephine    1903/03/30   1991/10/13   Maria Jacqueline Wilhelmina Josephine  (* te Kerkrade, + te Kerkrade)
ba44    m  Jacques     1907/02/28   1956/09/16   Jacques Oscar Victor          (* te Kerkrade, + te Roozendaal)
ba45    m  Victor     1910/05/19   1998/08/19   Victor Pierre              (* te Kerkrade + te Gulpen begraven in Kerkrade)
Langezaal 
ba41    v  Emillia     1901/09/07   ????/??/??   Timmers     Maria Emillia Franciska Leonie (* te kerkrade)
 ba41x (1930) Franciscus   1897/06/15   ????/??/??   Langezaal    Franciscus Martinus Maria    (x 1930/10/04) (* te Leiden)
ba411    m  Oscar      1931/06/12   ?        Oscar A.                (* te Leiden)
ba412    ?   Edmond     1933/02/15   ?        Edmond Fr.               (* te Leiden)
ba413    v  Emile      1935/09/22   ?        Emile Fr                (* te Leiden)
ba414    m  Christiaan   1938/03/04   ?        Christiaan J.              (* te Leiden)
ba415    m  Franck     1941/01/10   ?        Franck J.                (* te Leiden)
ba416    m  Wim       1943/10/27   ?        Wim H.                 (* te Leiden)
Timmers
ba42    m  Petrus     1902/05/19   ????/??/??   Timmers     Petrus Jacob Maria Emond    (* te Kerkrade
 ba42x     Wilhelmina   1901/11/18   ????/??/??   Snijders    Maria Wilhelmina Elizabeth   (x 1930/09/10 te Klimmen) (* te Revieren-Klimmen)
ba421    m  Oscar      1931/09/13   ?                            (* te Heerlen)
ba422    v  Leonie     1933/12/20   ?                            (* te Heerlen)
ba423    v  Antonia     1937/05/21   ?                            (* te Heerlen)
Matti
ba43    v  Josephine    1903/03/30   1991/10/13   Timmers     Maria Jacqueline Wilhelmina Josephine  (* te Kerkrade, + te Kerkrade)
 ba42x (1925) ?        1898/07/15   1984/12/17   Matti      Johannes Servatius Hubertus   (x 1925/05/26) (* te Meerssen, + Kerkrade)
ba431    m  ?        1926/04/10   ?        Johannes leo              (* te Kerkrade)
ba432    m  ?        1927/06/03   ?        Oscar Franciscus            (* te Kerkrade)
ba433    v  ?        1933/01/13   ?        Maria Wilhelmina Theresia        (* te Kerkrade)
ba434    v  ?        1937/03/05   ?        Olga Maria Josephine          (* te Kerkrade)
Timmers
ba44    m  Jacques     1907/02/28   1956/09/16   Timmers     Jacques Oscar Victor
 ba44x     Elisabeth    1911/01/26   ????/??/??   Simons     Elisabeth        (* te Hoengen)
ba441    m  ?        1938/12/22   ?        Oscar Clemens              (* te Roozendaal)
ba442    m  ?        1943/04/11   ?        Jan Arthur Clemens           (* te Roozendaal)
ba443    m  ?        1944/07/13   ?        Marinus Clemens             (* te Roozendaal)
ba444    m  ?        1945/08/12   ?        Edmond Clemens             (* te Roozendaal)
ba445    m  ?        1947/01/26   ?        Franciscus Clemens Henricus       (* te Roozendaal)
ba446    v  ?        1950/05/30   ?        Anna Leoniet Maria           (* te Roozendaal)
Timmers
ba45    m  Victor Pierre Timmers      1910/05/19   1998/08/19   Timmers     Victor Pierre
 ba45x  v  Annie      1916/02/25   ??/??/??    Spelthan    Annie          (* te Kerkrade)
ba451    m  Oscar      1946/10/22   ?        Timmers     Oscar          (* te Kerkrade)
ba451x   v  Marlies     1948/10/23   2002/02/10   Heinen     Marlies
    (*te Gulpen, + te Gulpen)
ba4511   v Rachelle     1976/07/15    ?        Timmers    Rachelle
    ( *te Heerlen)
ba4511x m Ralf         1975/12/16    ?        Woudstra    Ralf
    (*te Hulsberg)
ba45111  v Jasmijn       2007/06/16    ?        Woudstra    Jasmijn
    ( *te Maastricht)
ba4512  v Claire       1978/09/22    ?        Timmers    Claire 
    ( * te Heerlen)

bbaaaaaaaaa (11)

Prick(a)(e)rts
bbaaaaaaaaa   Heyn      ?        voor 1588    Prick(a)erts  Heyn              De naam stamt waarschijnlijk van het gehucht Prickart bij Bocholtz. De Prickaerts-site noemt nog veel meer varianten van de naam Prickaerts; Pricar, Pricaers, Priccart, Pricard(t), Prickaert, Prickers, Prikkers, Prikken, Prikkaars, Prikkaers, Prickaertz, Prickarts, Prikkarts, Preckarts, Prickart. 
 bbaaaaaaaab  onbekend
bbaaaaaaaaa1  Jacob      voor 1588    na 1612/10/14                          Pricka(e)rts (idem andere twee broers) - onzekere spelling?
bbaaaaaaaaa2 = bbaaaaaaaa (Gerard Prickaerts)                                  zie boven en hieronder
bbaaaaaaaaa3 m Goert              voor 1611/05/03                         (+ te Simpelveld) zie ook hieronder
Pricka(e)rts
bbaaaaaaaa   Gerard             voor 1617    Pricka(e)rts in die Vindt    Gerard     zie boven
 bbaaaaaaab  Catrijn                     Biessels    Catrijn (of Cathrijn of Tryn)
bbaaaaaaaa1 m Gerard                                             
bbaaaaaaaa2 = bbaaaaaaa (Goerdt Prickaerts)                                   zie boven en hieronder
bbaaaaaaaa3 m Johan              voor 1617                            (+ te Simpelveld)
Prickaerts 
bbaaaaaaa    Goerdt     voor 1584    1645                                  
 bbaaaaaab   onbekend
bbaaaaaaa1  v Maria                                              (x Tijs/Thijs Vinners (Finners))
bbaaaaaaa2  v Catharina                                            (x Leonard Spirtz (Spiers))   
bbaaaaaaa3 = bbaaaaaa (Gerard Prickaerts)                                   zie boven en hieronder
Prickaerts
bbaaaaaa    Gerard     voor 1647    voor 1694/12/05 Prickaerts   Gerard             zie boven
 bbaaaaab   Maria      voor 1647            Reuters     Maria              (x voor 1668)
bbaaaaaa1  m Martin(us)   '1648/11/22'                                  (* te Simpelveld)        
bbaaaaaa2  v Geertruid                                            (x Hendrik Wauben
bbaaaaaa3  m Michael                                             verder uitgewerkt op de Prickaerts-site
bbaaaaaa4  v Catharina            1726/11/01                           (x Peter Stevens)
bbaaaaaa5  v Maria                                              (x Jan van Kan)
bbaaaaaa6  m Mathys                                             (x Jennen Dirix (en voorheen met Catharina Rutzerveld? - opvallend, weer een naam in de Prickaerts familie die ook in de Cloot familie voorkomt, generaties voor die twee families trouwen))
bbaaaaaa7  m Leonard                                             
bbaaaaaa8 = bbaaaaa (Geurdt Prickaerts)                                    zie boven en hieronder


Prickaerts
bbaaaaaaaaa3  Goert              voor 1611/05/03 Pricka(e)rts  Goert              zie hierboven
 bbaaaaaaaaa3x Clara                      Ortmans     Clara
bbaaaaaaaaa31  Johan                                              (x Barbara op die Keer)
bbaaaaaaaaa32  Willem                                             (x Geertrudis? Althans, daar kreeg hij een zoon mee (Remigius Prickaerts, 1622/10/04 gedoopt te Simpelveld), maar Drutgen Wevers was zijn 'huisvrouw' (wat dat hier ook moge inhouden), met wie hij land ontving, als ik het goed begrijp - zie de Prickaerts-site) Zijn ouders worden in een geschrift Guerdt Prickers en Clara Oertmans genoemd, dus de spelling van namen was net zo'n zootje als de huwelijkszeden, schijnbaar. :) 

bbaaaaa (7)

Prickaerts
bbaaaaa     Geurdt     voor 1668            Prickaerts   Geurdt             zie boven
 bbaaaab    Geertruid                    Latten     Geertruid            zie boven
bbaaaaa1  v  Maria      '1689/11/01'              
bbaaaaa2  v  Johanna     '1691/03/16'
bbaaaaa3  m  ?        '1697/02/07'          Winand Theodoor         
bbaaaaa4 = bbaaaa (Petrus Prickaerts)                                      zie boven en hieronder

bbaaaa (6)

Prickaerts
bbaaaa     Petrus     '1700/09/27'  1780/02/27   Prickaerts   Petrus
 bbaaaax1   Maria                      Widdershoven  Maria              (x 1732/10/06 te Heerlen (de 6e te Hoensbroek voor de pastoor, en de volgende dag te Heerlen voor de predikant!?))
bbaaaa1  m  Gerard     '1733/01/26'                                  zie ook hieronder
 bbaaab(1733) Maria      voor 1712    1780/03/09   Quadvlieg    Maria              zie boven
bbaaaa2  v  Maria      '1735/12/23'                                  (* te Heerlen) 
bbaaaa3  v  Angela     '1735/12/23'                                  (* te Heerlen) 
bbaaaa4  v  ?        '1736/12/19'          Anna geertruid                 (* te Heerlen)
bbaaaa5  m  ?        '1738/03/07           Johannes Henricus                (* te Heerlen)
bbaaaa6 = bbaaa (Henricus Prickaerts)                                     zie boven en hieronder
bbaaaa7  v  ?        '1742/09/07'          Maria Sibilla                  (* te Heerlen)
bbaaaa8  m          '1744/09/01'          Johannes Petrus                 (* te Heerlen) (x Anna Elisabeth Tolhausen ('Akense tak'))
bbaaaa9  m  Andreas     '1751/01/07'                                  (* te Heerlen)
 Wie de moeder van bbaaa is is onzeker. De bundel zegt dat Petrus Maria Quadvlieg trouwde op 1753, maar de Prickaerts-site segt 1733 (zelfde datum, trouwens) en dat maakt het hele verschil. De Prickaerts-site is (neem ik aan) een latere versie van de bundel, dus ben ik maar van de juistheid daarvan uitgegaan. Merk trouwens op: voor twee kerken getrouwd en nog hetzelfde jaar trouwde hij iemand anders. Daar heeft schijnbaar de duyivel tussen geslapen. :)
 De laatste kinderen kunnen uit een derde huwelijk zijn, met Anna Thenen, want die wordt als moeder van Johannes Petrus aangegeven (kan natuurlijk ook buitenechtelijk zijn, maar ook dat is giswerk en bovendien had dat begrip (want het huwelijk) toen niet dezelfde inhoud als het nu heeft, geloof ik)
Prickaerts
bbaaaa1     Gerard     '1733/01/26'          Prickaerts   Gerard 
 bbaaaa1x   ?                1804/04/18   Brouwers    Anna Maria           (+ te Kerkrade)
bbaaaa11  m  ?        '1762/07/03           Johannes Leonardus               (* te Heerlen)
bbaaaa12  m  Dyonisius    '1764/11/11'  1832/07/28                           (+ te Kerkrade) (x Anna Maria Poyck)
bbaaaa13  m  ?        '1768/10/20           Johannes Henricus                
bbaaaa14  m  ?        '1770/08/31'          Matheus Hermannus    
bbaaaa15  m  ?        '1773/02/10           Gerardus Ludovicus               (* te Heerlen)

bbaaa (5)

bbaaa       Henricus    '1740/04/21'          Prickaerts   Henricus                    
 bbaab     ?                        Pluymaekers   Anna Maria           (x 1779/02/16) uit Neutalkerhausen
bbaaa1   m  ?        '1779/12/29'          Jan Peter Joseph                ('* te Kerkrade')
bbaaa2  = bbaa (Johannes Michael Joseph Prickaerts)                              zie boven en hieronder
bbaaa3   v  ?        '1789/11/22'          Maria Helena Josephina             ('* te Kerkrade')
bbaaa4   v  ?        '1791/05/28'          Maria Magdalena                 ('* te Kerkrade')
bbaaa5   v  ?        '1794/03/31'          Maria Magdalena Odilia             ('* te Kerkrade')
bbaaa6   m  Leonardus    '1797/11/13'                                  ('* te Kerkrade')

bbaa (4)

Prickaerts
bbaa      ?        '1781/04/14'  1857/01/24   Prickaerts   Johannes Michael Joseph     zie boven
 bbab     ?        1775/09/11   1811/12/04   de Hessele   Maria Catharina         zie boven
bbaa1    m  ?        1806/10/23   1872/01/29   Hendrik Joseph                 (* te Heerlen, + te Maastricht) ijzerhandelaar, eerst te Meerssen, daarna te Maastricht (thans? Groothandel Stokvis aldaar). (x 9 juni 1834 te Itteren met Maria Anna Francisca Labeye (* 1827/11/06 te Bombay (België), + 1878/03/06 te Maastricht), dochter van Dionysius Labeye en Maria Catharina Josephina Sarolea. (van de straat met die naam?))
bbaa2  = bba (Peter Joseph)                                          zie boven en hieronder
bbaa3      ?        1810/04/09           Joanna Maria                  (* Heerlen, + Gent (België)) (x 1834/05/04 te itteren met Carolus Frand Notteghem uit Doornik, porofessor te Gent)

bba

Prickaerts
bba       ?        1808/06/29   1894/01/06   Prickaerts   Peter Joseph          zie boven
 bbb      ?        1809/09/10   1874/03/05   Damoiseaux   Maria Theresia         zie boven
bba1    v  Hubertina?   1840/03/15           Maria Sybilla Hubertina             (* te Itteren, + te Wijnandsrade) (x 1870/09/26 Joannes Wilhelmus Drummen (Drunnen, * 1827/05/27 te Wijnandsrade, + te Wijnandsrade, weduwnaar van Mechtildis Hubertina Quix, landbouwer, zoon van Jan Hendrik Drummen en Anna Maria Habets)
bba2    v  ?        1841/04/20   1917/07/13   Joanna Maria Hubertina             (* te Itteren, + te Limmel) (x 1863/02/11, Joseph Frans Alard Roebroeck (* 1832/05/12 te Eckelrade, + 1914/10/18 te Caberg (Maastricht), zoon van Franciscus Wilhelmus Roebroeck en Anna Helena Ruth (zie genealogie Roebroeck). Dit is dus schijnbaar de lijn van degene die dit heeft uitgezocht.
bba3    v  Philomena?   1842/06/29           Maria Philomena Hubertina            (* te Itteren, + voor 1917 te Diest) (x 1875/08/30 te Itteren, Renier (René) Hubertus Stals, * 1841/10/27 te Eelen (Belgie), + 1917/02/14 te Diest, professor, zoon van Pieter Joannes Stals en Maria Elisabeth Weltjers. 
bba4    m  ?        1843/09/27   1866/12/03   Joseph Michel Hubert              (* te Itteren, + te Itteren) uitstekend ruiter
bba5  = bb (Josephine Prickaerts)                                       zie boven 
bba6    v  ?        1846/05/22   1912/03/02   Anna Maria Hubertina              (* te Itteren, + te Wonck (Belgie)) (x 1847/04/27 te Itteren, Thomas Hubert Roebroeck (* 1833/10/01 te Eckelrade, + 1926/03/26 te Maastricht), begraven in de grafkelder te Wonck (Belgie), zoon van Franciscus Wilhelmus Roebroeck en Anna Helena Ruth (zie genealogie Roebroeck).
bba7    v  ?        1847/11/01   1912/11/02   Francisca Hubertina               (* te Itteren, + te Voerendaal) ongehuwd
(bba8    m  ( )       1850/01/18   1851/07/12 )  Constantinus Hubertus (Joseph Constant volgens grafsteen)    (* te Itteren, + te Itteren) tweeling, blijkbaar
bba9    m  ?        1850/01/18   1927/04/13   Leonard Hubertus                (* te Itteren, + te Valkenhuizen (Spekholzerheide)) landbouwer (x 1876/05/30 te Kerkrade, Maria Josepha Savelberg (* 1855/01/16 te Kerkrade, + 1937/06/17 te Valkenhuizen), dochter van Jan Hendrik Savelberg en van Maria Agatha Deutz. Uit dit huwelijk o.a. een zoon, Eugene Prickaerts (* 1889/08/11).
(bba(10)  m  ( )       1852/08/05   1857/07/22 )  Hubertus Alexander               (* te Itteren, + te Itteren)

Andere wortels[bewerken]

Koude kanten[bewerken]

Cremers
2xaa      Joseph                     Cremers         Joseph
 2xab     Elisabeth                    Packbier        Elisabeth
2xa       Jean                      Jan Jozef                    zie ook hieronder
Eck
2xba      Gerhardt Eck
 2xbb     Helene                     Chermin         Helene
2xb       Trienchen    1882/02/03   1859/06/02                           (* te Kerkrade, + te Valkenburg) zie ook hieronder
Cremers
2xa       Jean                      Cremers     Jan Jozef                    (hoofd)onderwijzert in Valkenburg
 2xb      Trienchen Eck                                          opende 'Hotel Cremers' in Valkenburg, nadat haar man Parkinson kreeg.
2xa1      Wielke     1910/07/12   1950/08/20   Maria Elisabeth Wilhelmina           (* te Heerlen, + te Valkenburg)
2xa2 = 2x (Gerda Cremers) Zie boven
2xa3      Joop      1915/07/07   1992/09/27   Maria Paul Jozef Ambrosius           zie ook hieronder
2xa4      Jetty      1923/06/04           Henriette Adèle Maria              zie ook hieronder
Cremers
2xa3      Joop      1915/07/07   1992/09/27   Cremers     Maria Paul Jozef Ambrosius   zie ook hieronder
 2xa3x     Siny                      Verschuur    Clasina Adelgunda Johanna
2xa31      Jean                                              zie ook hieronder
2xa32      Marlies                     Marlyse                     zie ook hieronder
2xa33      Piet-Hein                                            zie ook hieronder
2xa34      Cor                                               
2xa35      Mariette                                            
2xa36      Frans                                              
2xa37      Michieltje                                           
Cremers
2xa31      Jean                      Cremers     Jean              
 2xa31x    Marion                     Plochg     Marion
2xa311     Pascal                                             
2xa312     Didier                                             
2xa313     Manon                                              
de Somer
2xa32      Marlies                     Cremers     Marlyse             
 2xa32x                            de Somer                            
2xa321     Reinout                                             
2xa322     Laetitia                                                
Cremers
2xa33      Piet-Hein                    Cremers     Piet-Hein            
 2xa33x    Ida                       Froger     Ida                   
2xa331     Boudewijn                                                
2xa332     Oda                                               
2xa333                             Pieter-Jules Christiaan                     
van Zutphen
2xa4      Jetty      1923/06/04           Cremers     Henriette Adèle Maria              
 2xa4x     Jan                       van Zutphen   Jan                       
2xa41      Derk                                              
2xa42      Jan (Nan)                                                
2xa43      Rieneke                                             
2xa44      Peter                                              
2xa45      Jette                                              

(11)x

van der Made
(11)xaa     Balthazar                    van der Made  Hendrikus Balthasar, van 1880 - 1904 dijkgraaf van waterschap Emiliapolder (gemeente Made-Drimmelen). Althans, er was er een met die naam, waarvan ik een stempel heb, dus dit zal hem wel wezen. Hier staat * 1833/04/15 (Made) en + 1909/01/11 (Klundert).
van der Made
(11)xa     Cornelis    1873/04/09   1935/09/19   van der Made  Cornelis (* Made, + Made)
 (11)xb    Johanna     1886/07/12   1985/04/30   Vermunt     Johanna Christina (* Etten-Leur, + Made)
(11)xa1  v  Jo                                               niet zeker of zij de oudste is
(11)xa2  = (11)x (Harry van der Made)                                     zie boven
(11)xa3  m  Wil

Half-familie[bewerken]

Hier komt het nageslacht van hertrouwden en voorgaande huwelijken (en buitenechtelijke kinderen?). Er staat alleen nog niets hier. :)

Hiervoor is het trouwens handig dat ik tweede partners van voorouders niet met 'xx' gecodeerd heb, maar met 'x2', want xx komt te staan bij de nieuwe partners van weduw(nar)en, zoals Johann Kochs (aaaaaaaakxx, als hij gecodeerd zou zijn, maar er zijn geen kinderen bekend, dus nog geen aanleiding voor een gezinsblok hier).


Externe links[bewerken]