Gebruiker:Helma van den Berg/Kladblok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Microlearning[bewerken | brontekst bewerken]

Microlearnings betreffen korte leereenheden die gericht zijn op leeractiviteiten op de korte termijn. In het algemeen wordt bij microlearning gedacht aan kleine brokjes content voor doeleinden als leren, onderwijs en training. De term wordt gebruikt in het e-learning-domein als een nieuw paradigma voor vooral informele leerprocessen in gecontroleerde omgevingen.

Contents[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Introductie
 2. Karakter
 3. Dimensies
 4. Beschrijving van leren
 5. Toepassingen
 6. Vormen
 7. Bekijk ook
 8. Referenties

Introductie[bewerken | brontekst bewerken]

Microlearning is een holistische aanpak waarmee professionals zich verder kunnen bekwamen. Het bestaat uit relatief korte leereenheden. Microlearnings worden ook wel essentials, learning bytes of learning nuggets genoemd. Het fenomeen heeft betrekking op leren op momenten dat er behoefte is aan kennis om het werk goed uit te voeren. Microlearning is het micro-perspectief in leren, onderwijs, training en ontwikkelen tot professional. De mogelijkheden zijn talrijk en vinden hun basis in bijzondere cases. De techniek biedt voldoende mogelijkheden om de langzame leerling aan te sluiten. De techniek is veelzijdig en niet alleen voor werk gerelateerd onderwijs inzetbaar, maar ook voor duurzame socio-economische ontwikkelingen. Zonder de micro-perspectieven van microlearning in de context van leren, onderwijs en training, kunnen bekwaamheden maar deels effectief geleerd worden. In het brede perspectief, kan microlearning gezien worden als een metafoor voor micro-aspecten van de vele mogelijkheden binnen de verschillende leermodellen, concepten en processen. Leren is in te delen in micro, meso en macro aspecten. Het gaat dan om relationele concepten. Ook is het mogelijk om een indeling te maken op basis van leren als individu, als groep, als organisatie of zelfs als generatie of samenleving.

De ontwikkeling van microlearning geeft een verandering van het gangbare leermodel naar micro perspectief en het belang van leren in kleine brokjes. Doordat microlearning nog nieuw is, zijn er nog geen eenduidige definities. De groei van het belang van microlearning kan afgelezen worden aan de stijgende hoeveelheid zoekacties op Google en het aantal blogs dat verschijnt met de tag “microlearning”.

Er kan een optimaal leerresultaat behaald worden met microlearning door ze met pushstrategie aan te bieden. Hierbij wordt via een algoritme de leerstof herhaald (zogenaamde spaced repetition). Het succes van microlearning bij de medewerker is afhankelijk van de acceptatie van die pushstrategie én de toegankelijkheid, inhoud en benodigde tijd om de leeractiviteit af te ronden.

Karakter[bewerken | brontekst bewerken]

Microlearning kan gekarakteriseerd worden op de volgende manier:

 • Microlearnings worden afgeleid van het maken van micro-content. Het vindt plaats in ontworpen (media)settings als e-learning of in opkomend micro-content structuren als bijvoorbeeld weblogs, vlogs en op het internet <Mosel, 2005>.
 • Microlearnings vragen een korte doorlooptijd van de gebruiker om de leertaak tot een goed einde te brengen, zoals het beantwoorden van een vraag, herinneren van informatie, of het vinden van een hulpbron <Masie 2006>. De doorlooptijd varieert van een paar seconde tot hooguit 5 minuten of meer. Er is een relatie met micro-teaching, wat een bekende aanpak is in het onderwijs.
 • Microlearning kan ook gezien worden als een proces van opvolgende, korte leeractiviteiten, ook wel leren door interactie met micro-content objecten in kleine tijdseenheden. In dit geval is het design, de selectie, feedback en opvolging van herhalingen van de serie microlearnings (threads genaamd) van belang <van den Berg, 2017>.
 • Breder gezien, microlearning is een term die beschreven kan worden als de manier waarop steeds meer mensen informeel leren en kennis vergaren in micro-content, micro-media en multitasking omgevingen. Dit geldt zeker voor de toepassingen die gebaseerd zijn op Web 2.0 en wireless web technologie. De grenzen tussen microlearning en het aanvullende concept van micro-kennis zijn aan het vervagen.

Dimensies[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende dimensies kunnen gebruikt worden bij het beschrijven en ontwerpen van microlearning activiteiten:

 • Tijd: een korte doorlooptijd, operationele kosten, tijd om het door te nemen, meetbare tijd, subjectieve tijd etc.
 • Content: klein en in erg korte stukjes, kleine onderwerpen, relatief simpele onderwerpen etc.
 • Curriculum: klein deel van onderwijscurricula, onderdeel van een module, elementen van informeel leren etc.
 • Vorm: fragmenten, facetten, episodes, kennisnuggets, vaardigheden elementen, etc.
 • Proces: afzonderlijk, gelijktijdige en actueel, situationeel en geïntegreerde activiteiten, interactieve methodiek, attentiemanagement, awareness (bij opstarten of tijdens het werk), etc.
 • Media: gedrukte media, elektronische media, mono-media en multimedia, (interactieve) formulieren, etc.
 • Leertype: herhalingen, actief, reflectief, pragmatisch, conceptueel, constructivistisch, connectief, behavioristisch, maar ook action learning, klassikaal leren, organisatie leren, etc.

Beschrijving van leren[bewerken | brontekst bewerken]

Beschrijvend leren omhelst een samenhangende stroom van gerelateerde interacties voor de gebruikers die willen leren. Deze interacties, nuggets of microlearnings, kunnen een grote variëteit aan events bevatten als presentaties, diagnoses, scenario-based vragen, reflectievragen, toetsen, video’s, infographics, discussies etc. Microlearnings zijn kort, meestal in minder dan drie tot vijf minuten te volgen. Microlearnings zijn bedoeld om leren aan te moedigen en worden tijdens opvolgende momenten ingezet. Steeds vaker is het mogelijk om je als gebruiker te abonneren op een of meerdere series met microlearnings, ook wel threads of series genoemd. Microlearning threads kunnen vooraf ingericht zijn, waarbij geanticipeerd wordt op wat de gebruiker nodig heeft. Ook kunnen de threads gecreëerd worden op basis van de prestaties van de gebruikers gedurende het doornemen van de inhoud. <Thalheimer, 2013> Beschrijving van de gebruikers van microlearning:

 • gebruikers schrijven zich in voor een serie (thread) of voor een kort informatieve interactie
 • interventie van leeractiviteit duurt minder dan drie tot vijf minuten
 • gebruikers krijgen de microlearnings aangeboden door een vorm van push technologie
 • de threads zijn meestal ontworpen met het spacing effect (herhalen in bepaalde tijd).

Toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Performance support: Microlearning wordt vaak gebruikt voor instructies die kenniswerkers via digitale media krijgen op hun werkplek, performance support. In Nederland wordt hierbij breed gewezen op de zogenaamde theorie van 70:20:10 van Eichener en Lombardo, die door Charles Jennings omarmt is om performance support via digitale tools te promoten <Arets, Heijnen en Jennings, 2015>. Ook anno 2017 lopen de meningen over de werking van het 70:20:10 concept nog uiteen, zoals bleek uit een recente speech en paper <Endedijk, 2017>.
 2. Kennis borging en compliance: Naast performance support is het ook in te zetten voor het borgen van kennis. Dit kan op alle mogelijke gebieden. Vaak is dit nadat er een formele training is geweest. Door content te herhalen en in een digitale bibliotheek beschikbaar te stellen worden nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden beter ontsloten en daardoor veelvuldig geraadpleegd. Uiteindelijk wordt de content zo beter onthouden. Een zeer geschikte toepassing van microlearning is het verzorgen van de verplichtingen die horen tot compliance. Organisaties moeten vanuit wettelijke verplichtingen regelmatig hun medewerkers bijscholen op wet- en regelgeving. Hiermee verkrijgen de medewerkers de license to operate en mogen ze hun werk uitvoeren. Doordat microlearnings kort en krachtig zijn kan een kleine verandering snel aangeboden worden en in het systeem wordt automatisch vastgelegd dat de medewerker de microlearning heeft doorgenomen en een eventuele toets vraag goed heeft beantwoord.
 3. Gedragsverandering: naast het aanbieden van kennis en het beïnvloeden van de attitude kan microlearning ook ingezet worden voor het starten en vasthouden aan een gedragsverandering. Door positieve input weet de gebruiker steeds weer op het moment dat hij het gedrag moet gaan vertonen dat hij gesteund wordt. Hij kan daarnaast zien wat het gedrag is dat hij moet laten zien. Door de herhalingen in het programma kan microlearning de finishing touch zijn in het bestendigen van de gedragsverandering.

Vormen[bewerken | brontekst bewerken]

Nadat beslist is over het doel en de doelgroep wordt een passende vorm van microlearning gekozen. Daarbij zijn er meerdere vormen mogelijk die kunnen bijdragen aan het doel. Voorbeelden zijn:

 • Video. Dit is een van de meest gebruikte vormen van microlearning. Het is snel en efficiënt om via video kennis, houding en gedrag kort en krachtig uit te leggen aan de kijker.
 • Infographic. In één oogopslag overzicht van een onderwerp krijgen in een aansprekende tekening met cijfers en tekst.
 • Mindmap. Alles rond het onderwerp geordend in de mindmap. Prettige werkvorm al startpunt van verdieping in onderwerp of als samenvatting.
 • Animatie. Leuke vorm van video waarbij uitleg wordt gegeven via bewegende beelden en animaties.
 • GIF. Korte tekening met animatie erin. Erg effectief om bewustwording mee te creëren.
 • Blog. Korte tekst (maximaal 400 woorden = 3 minuten leestijd) over onderwerp.
 • Quiz. Vraag- en antwoordspel met competitieve elementen.
 • Flashcard. Korte memorycard met informatie als woorden en cijfers, bedoeld als geheugensteuntje.
 • PDF met audio: pdf met er achter een podcast.
 • Podcast. Een audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden door middel van webfeeds.
 • Proces- of stroomtekening. Schematische tekening van processen en opeenvolgende acties.
 • Interactieve pdf. Pdf waarop de gebruiker antwoorden of vragen kan invullen, vragen beluisteren, doorklikken naar andere sites of microlearnings.
 • Componeren van haiku of kort gedicht. Een haiku is een is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.

Bekijk ook[bewerken | brontekst bewerken]

e-learning Microformats Microlecture M-learning Elliott Masie

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

 • Arets, Jos; Heijnen, Vivian; Jennings, Charles (2015): 70:20:10 naar 100% performance. 2015, Sutler Media
 • Endedijk, Maaike: De 70:20:10 ontrafelen: waarom, hoe en wat leren medewerkers op de werkplek? Paper gepresenteerd tijdens HRD werkvelddag aan de University of Twente, georganiseerd ter ere van het afscheid van Joseph Kessels.
 • Gassler, Gerhard; Hug, Theo & Glahn, Christian (2004): Integrated Micro Learning – An outline of the basic method and first results. In: Auer, Michael E. & Auer, Ursula (eds.): International Conference on Interactive Computer Aided Learning, ICL 2004, Sept. 29 – Oct. 1, 2004, Villach, Austria (CD-ROM).
 • Hug, Theo; Lindner, Martin; Bruck, Peter A. (eds.) (2006): Microlearning: Emerging Concepts, Practices and Technologies after e-Learning. Proceedings of Microlearning 2005. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2006.
 • Hug, Theo (2005): Micro Learning and Narration. Exploring possibilities of utilization of narrations and storytelling for the designing of "micro units" and didactical microlearning arrangements. Paper presented at the fourth Media in Transition conference, May 6–8, 2005, MIT, Cambridge (MA), USA.
 • Let’s Learn!: Wat is microlearning, background artikel gepubliceerd op 1 september 2017 op e-learning.nl
 • Masie, Elliott (2006): Nano-Learning: Miniaturization of Design.
 • Mosel, Stephan (2005): Self Directed Learning With Personal Publishing and Microcontent. Constructivist Approach and Insights for Institutional Implementations. Paper presented at the Microlearning 2005 conference, June 23–24, 2005, Innsbruck, Austria.
 • Panday, Asha: What is performance support? And why should you use performance support tools? Artikel 2016 gepubliceerd op elearningindustry.com
 • Thalheimer, Will (2013). Subscription Learning (website). http://www.subscriptionlearning.com/
 • Van den Berg, Helma: De vijf voordelen van microlearnings. Whitepaper 2017 op www.Lets-Learn.nl
 • Weber, Charles M. (2003): Rapid Learning in High Velocity Environments. Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) / Cambridge (U.S.A.).