Naar inhoud springen

Gebruiker:Oscar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
This is a Wikipedia user page.

If you find this page on any site other than Wikipedia, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated, and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikipedia itself. The original page is located at http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Oscar.

Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

cum grano salis

Overwegingen bij een open encyclopedie[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Een encyclopedie is een zinvol gestructureerd naslagwerk dat een overzicht bevat van objectief beschreven verifieerbare kennis;
  1. objectieve kennis is kennis die geen ander doel dient dan de menselijke nieuwsgierigheid tevreden te stellen;
  2. in ideologische beschrijvingen staat niet de inhoud maar de boodschap centraal, voor ideologie is op Wikipedia geen plaats;
  3. propaganda is verkoopbare ideologie, voor propaganda is op Wikipedia geen plaats;
  4. neutraal beschreven kennis bestaat uit een coherente synthese van diverse invalshoeken die verschillend gewogen kunnen worden, naar gelang hun objectiviteit en verifieerbaarheid;
  5. het doel van een naslagwerk is het vinden van informatie en kennis over onderwerpen waarvan men niet of ten dele op de hoogte is;
  6. een zinvolle structuur leidt tot eenvoudige vindbaarheid van kennis voor buitenstaanders;
  7. een beknopt overzicht maakt onderscheid naar relevantie.
 2. Wikipedia is geen almanak;
  1. een almanak is een naslagwerk met een verzameling feiten;
  2. een almanak is geen encyclopedie;
  3. op Wikipedia worden almanakachtige pagina's met mate getolereerd, mits deze in een encyclopedische context staan.
 3. Een encyclopedie verzamelt kennis;
  1. een weetje is een feit zonder enige context;
  2. een feit is een waarneembaar fenomeen zonder interpretatie;
  3. informatie is een verzameling feiten zonder inhoudelijke coherentie;
  4. kennis is een hoeveelheid informatie over diverse zaken die in een bredere context coherent is;
  5. inzicht is de persoonlijke verwerking van kennis;
  6. wijsheid is kennis over de grenzen van de kennis.
 4. Omdat Wikipedia tevens een schrijfproces inhoudt, is het werkproces inherent onderdeel van Wikipedia.
  1. In een samenwerkingsproject als Wikipedia leidt alleen een constructief werkproces tot een kwaliteitsencyclopedie;
  2. een constructief werkproces betekent tot overeenstemming komen door een gezonde samenwerking, een destructief werkproces betekent onderlinge tegenwerking en verdeeldheid;
  3. een constructief werkproces overbrugt inhoudelijke verdeeldheid en leidt uiteindelijk tot overeenstemming in de wijze van weergeven van de encyclopedische kennis;
  4. een constructief werkproces leidt tot aanvullingen en verbeteringen van de encyclopedie ten gevolge van respectvol onderling overleg op basis van helder gemotiveerde argumenten;
  5. respectvol onderling overleg op basis van helder gemotiveerde argumenten vindt op Wikipedia in de overlegnaamruimten plaats, niet in de artikelen;
  6. om ontsporingen bij onenigheden tijdens het werkproces te voorkomen bestaan er reglementen, regels, richtlijnen en conventies op Wikipedia, deze zijn vaak onvolledig;
  7. het individuele en onderlinge gedrag bij onenigheden is bepalend voor de gevolgen ervan: constructief respectvol overleg zal naar een oplossing convergeren, destructief en onrespectvol gedrag zal de onenigheden vergroten en verstarren.
 • het ga jullie allen goed, veel succes en wijsheid gewenst! een hartelijke en collegiale groet, oscar ° overleg 1 sep 2009 12:50 (CEST)
Vertrokken Deze gebruiker heeft de Nederlandstalige Wikimedia-projecten (voorgoed) verlaten.
laatste bijdragen

Over conflicten, een filosofische benadering[bewerken | brontekst bewerken]

Definities en soorten conflicten
 1. van een conflict is pas sprake bij een in woord en/of daad gemanifesteerde onenigheid tussen twee partijen: zonder manifestatie is er niet meer dan een verschil van mening, opvatting, inzicht, geloof, overtuiging, handels- en/of levenswijze of een combinatie hiervan.
 2. er zijn 2 soorten conflicten naar ontstaan: (1) conflicten door het in aanraking komen van verschillen in de ontplooiïng van hun natuurlijke actieradius van de eigen mening, opvatting, inzicht, geloof, overtuiging, handels- en/of levenswijze of een combinatie hiervan, en (2) conflicten door provocatie van een van beide partijen middels een of meerdere grensoverschrijdingen van die eigen en/of andermans natuurlijke actieradius.
 3. er zijn 2 soorten conflicten naar verloop:
  1. conflicten worden opgelost, dat geschiedt doordat of
   1. een van beide partijen de ander zijn wil oplegt en daarmee de macht verwerft over de legitimiteit van andermans mening, opvatting, inzicht, geloof, overtuiging, handels- en/of levenswijze of een combinatie hiervan - beide partijen gaan zo op in een grotere samenhang waarbij een overheerst, of doordat
   2. beide partijen in staat zijn een gezamenlijke legitimiteit te creëren waarin de verschillen niet langer conflicteren maar conviveren dan wel opgaan in een overkoepelende orde van eenheid en/of diversiteit, of
  2. conflicten worden niet opgelost (aan een of meerdere van voornoemde zaken is dan niet voldaan), waarbij of
   1. conflicten escaleren, zij het incidenteel of structureel, mogelijk ook over een lange tijdsspanne, hetgeen op termijn een winnaar en een verliezer oplevert, of
   2. conflicten de-escaleren naar een scheiding van de partijen, waarbij er geen winnaar of verliezer ontstaat, maar er, al dan niet expliciet, beperkingen worden opgelegd of onderhandeld en overeengekomen, beperkingen aan die actieradius van eigen mening, opvatting, inzicht, geloof, overtuiging, handels- en/of levenswijze of een combinatie hiervan, met mogelijk ook verschillende beperkingen voor elk van de partijen, of
   3. conflicten onopgelost voortbestaan, totdat, al dan niet herhaaldelijk, escalatie of (gedeeltelijke of gehele) de-escalatie intreedt.
 4. het omgaan met conflicten is een natuurnoodzakelijk onderdeel van elke (sub)cultuur of bedrijfs(sub)cultuur, en heeft doorgaans diverse impliciete en/of expliciete conventies hieromtrent.

Eigen overige overwegingen, uitspraken en aforismen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. het internet is een kleine wereld.
 2. de wiki is snel maar heeft alle tijd.
 3. lekker lohi.
 4. de goede bedoeling is de vader van de chaos.
 5. wikipedia is idealiter een part-time professionele hobby.
 6. de verzamelde projecten van de wikimedia foundation zijn een soort poging de toren van babel alsnog te bouwen.
 7. iedereen heeft recht op een eigen mening in een samenwerking, zolang de *inzichten* maar gedeeld worden.
 8. een stemming waarbij een minderheid wint is ondemocratisch.
 9. wijsheid is: de wijsheid niet in pacht hebben.
 10. wijsheid is: de wijsheid niet in pacht willen hebben.
 11. wijsheid is: de wijsheid niet in pacht willen kunnen hebben.
 12. wijsheid dringt eerst langzaam door als water in een steen.
 13. in de verscheidenheid groeit de wijsheid.
 14. de wiki is simpel, de mensen niet.
 15. beter jong geleerd dan oud gedaan (leren doe je alleen van fouten).
 16. vrije kennis doorbreekt onmacht.
 17. logica behoeft geen bron.
 18. bij twijfel: overleg! als je iets te melden hebt: edit!
 19. iedere mens heeft zijn eigen bovenste plank voor zijn kop.
 20. afstand van zichzelf kunnen nemen voorkomt afstand van zichzelf hoeven doen.
 21. laat ook een ander in zijn eigen eigenwaarde.
 22. ook archetypes gaan soms vreemd.
 23. in het land van de rijken van geest willen weinigen wonen... (antwoord op mattheus 5 vers 3)
 24. leren is de geest looien.
 25. een mens heeft maar 2 ogen, al heeft hij nog zoveel beeldschermen, tabs en vensters.
 26. elke groep waarin vrouwen (of mannen) in de minderheid zijn is uit balans.
 27. spreken verzilvert, schreeuwen vergeldt.
 28. wie zichzelf kan beheersen hoeft zich nimmer in te houden.
 29. eerst voorkomen dan herstellen.
 30. minder dicht op de lip verkort de tenen.
 31. waar er 2 praten zijn er 2 onderwerpen.
 32. mensen die niet meten hebben aan 1 maat al teveel.
 33. herhaling van onzin leidt niet tot zin (zelfs niet op wikipedia).
 34. misbruik is als je aan je water voelt dat het geen zuivere koffie is.
 35. perfectionisme is achteruitgang.
 36. een "encyclopedie over alles" is een contradictio in terminis, geen terminale contradictie.
 37. edito ergo sum.
 38. wiki = divide et labora.
 39. the internet is a small world.
 40. knowledge is a process.
 41. respect each other's self-esteem.
 42. love thy neighbour, but check his edits.
 43. intelligent decency needs no rules.
 44. diversity enhances wisdom's growth.
 45. the ability to edit confirms the ability to change the world.
 46. the paradox of a good wiki is that it shows both convergence and expansion at the same time.
 47. the collected projects of the wikimedia foundation are more or less an attempt at finally building this tower of babel.
 48. good - better - BIT
 49. there's no bit without its but.
 50. things not perfect keep growing (="my own chinese proverb", translation : 不完美促进生长 哦人不完美的事物会促进生长)
 51. every original thought starts with an original (approach to) percipience.
 52. it's in the nature of knowledge that all *facts* are interdependent.
 53. leaving room for improvement beats longing for perfection.
 54. fear and guilt are normal evolutionary reactions of the organism in acute natural situations, when these personal and subjective emotions are exploited by others in different contexts they become an instrument of power (over other people).
 55. absolute power has no purpose, only means, and consists of full control over both "survival" and the practical meaning of "the fittest".
 56. (s)he who controls the software has absolute power.
 57. in der beschränkung zeigt sich der bedarf.
 58. life is original research