Good cop/bad cop

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De good cop/bad cop-methode is een verhoormethode die door twee ondervragers wordt uitgevoerd, waarbij de ene zich dreigend of agressief opstelt (de "bad cop"), terwijl de andere ondervrager zich voordoet als meelevend en begrijpend (de "good cop"). ('Good cop – bad cop' is Engels voor 'Goede agent – slechte agent'.)

De beide ondervragers wisselen elkaar af. De ene ondervrager scheldt en tiert, weigert de verzoeken van de ondervraagde en gebruikt eventueel zelfs geweld. De andere is vriendelijk, toont begrip, biedt de ondervraagde een sigaret of wat te drinken aan en verontschuldigt zich zelfs voor het gedrag van zijn collega.

Terwijl de ene ondervrager slechts dreigt met ellende voor het geval de ondervraagde niet meewerkt, komt de ander met beloften voor het geval de ondervraagde wel meewerkt.

Het is de opzet van deze methode dat de ondervraagde bescherming zoekt bij de 'good cop' en deze in vertrouwen neemt en vertelt wat men wil weten.

In principe kan de ondervraagde een verdachte of een getuige zijn.

Deze -niet onomstreden- gesprekstechniek wordt ook wel buiten politiekringen toegepast, bijvoorbeeld om iemand bij onderhandelingen te overtuigen van het standpunt van zijn ondervragers of anderszins over een bepaald onderwerp van mening te doen veranderen.