Jef Denyn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Jef Denyn

Jef Denyn (Mechelen, 19 maart 1862 - aldaar, 2 oktober 1941) wordt gezien als de ontwerper van de technologie die de moderne beiaard mogelijk maakte nadat zijn vader, Adolf Denijn, de eerste kentering in gang had gezet.[1][2] Hij heeft de beiaardmuziek een plaats gegeven tussen de kunstmuziek.

Levensloop[bewerken]

Hij volgde in 1887 zijn vader Adolf Denijn op als stadsbeiaardier en begon vanaf 1892 met de wekelijkse maandagavondbespelingen op de Sint-Romboutstoren die nog steeds plaatsvinden. Op verscheidene plaatsen, maar vooral in het Straatje zonder Eind, verdrong het publiek zich om te luisteren naar de heerlijke klokkenklank. Door de technische verbeteringen die hij aan de beiaard aanbracht, maar vooral door zijn talent en bezieling voor zijn instrument, wist Jef Denyn de beiaardkunst (weer) tot echte muziek te maken. Van heinde en verre kwam men luisteren.

Op 26 juni 1952 werd Denyn 'vereeuwigd' door de Mechelse gemeenteraad door het Jef Denynplein in te voeren voor een gedeelte van de Melaan.

Mechelen beiaardstad[bewerken]

Mechelen, aantrekkelijkheden, de voorloper van de Dienst voor toerisme, verzorgde de publiciteit, hotels boden beiaardarrangementen en er kwamen speciale beiaardtreinen. De kranten kondigden telkens na het voorbije concert dagelijks het programma van het volgende aan. De tovenaar in de toren maakte ook in Amerika furore. Op korte tijd vestigde hij de reputatie van Mechelen als beiaardstad.

De Mechelse beiaardschool[bewerken]

Maar hij had ook oog voor de toekomst en ijverde voor degelijk beiaardonderwijs. De stichting van de beiaardschool Mechelen was dan ook een mooi cadeau om in 1922 zijn 35-jarig ambtsjubileum te vieren.

Jef Denyns verwezenlijkingen[bewerken]

  • 1892: Jef Denyn, stadsbeiaardier van Mechelen sinds 1887, begint met zijn befaamde zomeravondconcerten, een idee dat sindsdien door vele steden is overgenomen en heden ten dage tot het vaste ritueel behoort. Omstreeks dezelfde tijd brengt hij enkele eenvoudige, doch zeer doeltreffende verbeteringen aan in het aanslagsysteem van een klok. Hij was bovendien een overtuigd voorstander van het tuimelaarsysteem. Als adviseur zou hij die ideeën in talloze steden toepassen.
  • 1897: in Mechelen worden door Jef Denyn en zijn geestverwanten internationale beiaardwedstrijden georganiseerd. Deze bestaan nog altijd en werden ook elders overgenomen. De prestaties bleken sterk afhankelijk te zijn van de tractuur van de desbetreffende beiaard. De tweede wedstrijd vond in 1910 te Brussel plaats. Dergelijke wedstrijden worden in Nederland sinds 1927 georganiseerd.
  • 1915: Jef Denyn maakt een rondreis door Nederland en geeft daarbij advies over meerdere beiaarden. Onder meer adviseerde hij dringend om de bestaande broeksystemen te vervangen door tuimelaarsystemen. In Nederland breken de broekse en tuimelaarse twisten uit met de centrale vraag aan welk spel de voorkeur gegeven moet worden. Aan het Vlaamse beweeglijke spel met zijn vele tremolo's dankzij het tuimelaarsysteem of aan de eenvoudige Hollandse speelwijze met het broeksysteem. Die strijd zou tot in de jaren 50 voortduren, waarbij de Vlaamse speelwijze in gematigde vorm ten slotte de overhand kreeg.
  • 1919: de eerste Nederlandse beiaard die volgens Denyns ideeën werd ingericht was de Hemony-beiaard op de Sint-Eusebiuskerk te Arnhem. Maar de verwachte publieke belangstelling bleef uit.
  • 1922: te Mechelen wordt wat nu heet de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn opgericht met Jef Denyn als eerste directeur. Aanvankelijk zou de school al in 1914 gesticht zijn, doch door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd dat verhinderd. In datzelfde jaar werd het Eerste Internationale Beiaardcongres gehouden. In 1925 volgt het tweede te 's-Hertogenbosch. Pas in 1972 werd het derde congres georganiseerd.
Stadsbeiaardier van Mechelen
Jef Denyn Opvolger:

Staf Nees

Externe links[bewerken]