Johannes Heinsius

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Johannes Heinsius (~1625- april 1680) was gouverneur van Suriname, een zoon van Johannes Heinsius, predikant te Middelburg, en Dirkje Jansdr. van den Burch.

Bij resolutie der Algemeene Staten van 15 januari 1678 werd Johannes Heinsius tot gouverneur van Suriname benoemd. Het rijke land Suriname was in 1664 met het Molukse eiland Run door de Hollanders 'geruild' voor het huidige New York City met de Engelsen. In 1653 was Heinsius reeds secretaris van de Raad van Justitie in Brazilië. In 1664 werkzaam als correspondent van de West-Indische Compagnie te Londen en vanaf 1672 consul der Nederlanden aldaar. In 1672 wordt hij genoemd als koopman te Londen die verantwoordelijk is voor de betaling van het vervoer van gevangenen. Op 18 juli 1678 zond mr. Justus de Huybert, secretaris van de Staten van Zeeland, aan mr. Pieter de Huybert, pensionaris van Zeeland en tijdelijk gedeputeerde ter Staten-Generaal een brief waarin hij aandringt op een spoedig vertrek naar Suriname van de nieuw benoemde gouverneur Johannes Heinsius. In december 1678 nam Heinsius het bestuur over van Abel Thisso die na het vertrek van Adriaenssen had waargenomen. Hoewel slechts anderhalf jaar aan de macht, was Heinsius' betekenis voor de toenmalig kolonie in de kritieke jaren 1679 en 1680 groot. De inheemse bevolking kwam in die jaren in opstand (de Surinaamse Indianenoorlog), maar Heinsius wist deze te bezweren en bracht stabiliteit door Indianen uit de omgeving van de Corantijn en Marowijne voor zich te winnen en tot bondgenoot te maken. In 1679 werd op last van gouverneur Johannes Heinsius een koperen halve stuiver (zogenaamd 'papegaaitje') voor Suriname geslagen. Mogelijk werden met dit muntgeld betalingen verricht om de inheemse bevolking te 'paaien'. In een Journaal deed gouverneur Heinsius verslag van zijn belevenissen. Het document vormt een belangrijke bron voor de geschiedschrijving van Suriname in deze roerige periode.

Literatuur[bewerken]

  • C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve (red.): Encyclopedie van Suriname. Amsterdam/Brussel 1977, p. 270; BV Uitgeversmaatschappij Argus Elsevier, ISBN 9010018423
  • Hans Buddingh': Geschiedenis van Suriname. Amsterdam 2012 (4e druk), Nieuw Amsterdam/NRC Boeken
  • R. Buve: Gouverneur Johannes Heinsius. De rol van Van Aerssen's voorganger in de Surinaamse Indianenoorlog, 1678-1680. Nieuwe West-Indische Gids 1966, vol. 45, p. 14-26.