Johanniter International

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Johanniter International[1] (JOIN) is een in 2000 opgericht internationaal netwerk van hulpdiensten van nationale Johannieter ridderordes. Zij heeft haar hoofdkantoor in Brussel, België.[2]

Haar 20 leden-organisaties bevinden zich in Europa en het Midden-Oosten en richten zich op noodhulp, gezondheidszorg en sociale diensten, internationale humanitaire hulp, et cetera. Gezamenlijk vormen ze een groep van meer dan 100.000 vrijwilligers. JOINs hoofddoel behelst het faciliteren van uitwisseling van best practices tussen zijn leden, meer samenwerking tussen de leden te bereiken op zowel Europees als wereldniveau en het vertegenwoordigen van de belangen van de leden op Europees niveau.[3]

Sinds 2006 is Johanniter International een ASBL (association sans but lucrative, vereniging zonder winstoogmerk), een non-profit organisatie onder de Belgische wet. Op dit moment heeft JOIN 20 leden uit de volgende landen: Cyprus, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Wales, Zweden, Zwitserland en het St John Oogziekenhuis in Israël plus de vier Orden die samen de Alliance of the Orders of St John vormen. Alle ledenorganisaties zijn nationale goede doelen, opgericht door de Orde van Sint-Jan (Verenigd Koninkrijk), de Duitse Johanniterorden, de Johanniter Orde in Nederland en de Johanniterorden i Sverige, die samenwerken binnen de protestantse Alliance of the Orders of St. John of Jerusalem.

Ledenorganisaties[bewerken]

Land Naam Website
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk Johanniter-Unfall-Hilfe Johanniter-Unfall-Hilfe
Vlag van Cyprus Cyprus St John Association and Brigade St John Association and Brigade
Vlag van Engeland Engeland St John Ambulance in England St John Ambulance in England
Vlag van Estland Estland Sihtasutus Johanniitide Abi Eestis Sihtasutus Johanniitide Abi Eestis
Vlag van Finland Finland Johanniterhjälpen i Finland Johanniterhjälpen i Finland
Vlag van Frankrijk Frankrijk Association des oeuvres de Saint-Jean Association des oeuvres de Saint-Jean
Vlag van Duitsland Duitsland Johanniter-Unfall-Hilfe Johanniter-Unfall-Hilfe
Vlag van Hongarije Hongarije Johannita Segitö Szolgála Johannita Segitö Szolgála
Vlag van Italië Italië Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia
Vlag van Israël Israël St John Eye Hospital Group St John Eye Hospital Group
Vlag van Letland Letland Sveta Jana Palidziba Sveta Jana Palidziba
Vlag van Nederland Nederland Johanniter Hulpverlening Johanniter Hulpverlening
Vlag van Polen Polen Joannici Dzieło Pomocy Joannici Dzieło Pomocy
Vlag van Zweden Zweden Johanniterhjälpen Johanniterhjälpen
Vlag van Zwitserland Zwitserland Oeuvre d’Entraide de la Commanderie Suisse de l’Ordre de St Jean Oeuvre d’Entraide de la Commanderie Suisse de l’Ordre de St Jean
Vlag van Wales Wales St John Cymru-Wales St John Cymru-Wales
Vlag van Duitsland Duitsland Johanniterorden (Bailiwick of Brandenburg) [3]
Vlag van Nederland Nederland Johanniter Orde in Nederland [4]
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Venerable Order of St John [5]
Vlag van Zweden Zweden Johanniterorden i Sverige [6]

Geschiedenis van de Johanniter organisaties[bewerken]

Oprichting van de Orde[bewerken]

De orde is opgericht tijdens het einde van de eerste kruistocht, onder de naam “de Ridderlijke Orde van St Jan van het ziekenhuis in Jerusalem” in 1099, in Jeruzalem. Dit ziekenhuis bestond al langere tijd, namelijk sinds ongeveer 1050. Het werd bestuurd door een groep christelijke broeders. Volgens de legende is de locatie van dit ziekenhuis, dezelfde locatie waar de engel de conceptie van St Johannes de Doper aankondigde. Het ziekenhuis werd formeel gescheiden van de broeders in 1113 door een pauselijke bul[4]. In 1154 werd de eerste commanderij van de Orde van St Jan opgericht in Duisburg.

De reformatie en de vrede van Westfalen[bewerken]

Na de reformatie in het begin van de 16de eeuw, is de Bailiwick structuur in tact gebleven. Desalniettemin kreeg de structuur een steeds sterker protestants karakter. Voornamelijk na de Luterse confessie van Augsburg door de markgraaf van Neumark, Hans von Küstrin, kwam de Bailiwick structuur exclusief uit protestantse ridders te bestaan. Het verdrag van Osnabrück, dat gesloten werd op 14 oktober 1648, erkende de Orde van St Jan van Jeruzalem zonder enige grenzen, aangaande regios. Het verdrag van Osnabrück maakte deel uit van de vrede van Westfalen, tezamen met het verdrag van Münster[4].

Het Derde Rijk[bewerken]

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het lidmaatschap van de Johanniter Orde nauwelijks toegestaan in Duitsland en bijeenkomsten waren verboden. Hoewel Hermann Göring voorstelde aan het kabinet van de regering om de organisatie in haar geheel te verbieden - het was zijn wens om ere-commandant te worden, zoals ook Otto von Bismarck dat was geweest, maar dit was niet mogelijk aangezien hij niet van adel was - is dit nooit gebeurd. In 1935 verbood Hitlers regering het uitgeven van de Johanniter nekkruisen. Daarnaast was het leden van de Johanniter Orde niet toegestaan om hun uniform te dragen en kasteel Sonnenburg werd door het Nationaal Socialistische regime in gebruik genomen als concentratiekamp. Enkele leden van de Orde leidden het Duitse verzet tegen het regime. Een aantal van hen heeft zelfs verschillende pogingen ondernomen om Hitler te vermoorden. De meest geslaagde poging was die van 20 juli 1944. Elf leden vonden hierbij de dood[4].

Focusgebieden van Johanniter International[bewerken]

Hoewel de diensten die door de 20 leden worden aangeboden sterk van elkaar verschillen, delen ze allen een gemeenschappelijke benadering van humanitair welzijn en sociale hulp. Ze werken met zowel vrijwilligers als betaalde werknemers om te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en in tijden van crisis. Hun diensten en hulp zijn voor iedereen beschikbaar. JOIN leden zijn voornamelijk actief in medische hulpacties[5][6][7], transport van patiënten[8][9][10][11][12][13], eerste hulp[14], trainingen gerelateerd aan eerste hulp[15][16], internationale humanitaire hulp,[17][18], jeugdwerk[19][20][21][22][23][24][25], voedsel en kleding donaties, onderwijsinstellingen, repatriëring van patiënten[26], diensten voor mindervaliden[27][28][29][30], hulp voor ouderen[31][32][33] en meer. Activiteiten van JOIN ledenorganisaties omvatten verschillende vrouwengroepen, onderwijsprojecten en samenwerkingen in Djibouti, humanitaire hulp en aanbod van gezondheidszorg in Pakistan en de distributie van medische -en voedselpakketten in Haïti na de aardbeving in 2010.

Johanniter International in Brussel[bewerken]

Het JOIN-kantoor bevindt zich in Brussel[34]. De locatie in nabijheid van de instituties van de Europese Unie (EU) faciliteert het monitoren van de ontwikkelingen op Europees niveau die relevant zijn voor JOIN-leden. Het kantoor stimuleert ook het contact en de uitwisseling van informatie tussen de leden. Andere taken die het kantoor uitvoert zijn het bemiddelen tussen en het coördineren van activiteiten van de JOIN leden in de verschillende werkgroepen en in andere vergaderingen die tot doel hebben om verdere samenwerking op verschillende gebieden zoals sociaal beleid en gezondheidszorg, noodhulp en humanitaire hulp te bevorderen. Het kantoor behartigt de belangen van de JOIN leden, zowel binnen verschillende NGO belangengroepen als binnen de EU-instituties, bijvoorbeeld wat betreft vrijwilligerswerk. Als onderdeel van de Alliantie van het Europees Jaar voor Vrijwilligerswerk 2011[35] heeft JOIN geassisteerd in het uitgeven van de Beleidsagenda voor Vrijwilligerswerk in Europa[36] (P.A.V.E.), waarin aanbevelingen voor een efficiënt en effectief Europees beleidskader uiteengezet worden om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te assisteren en te promoten. Daarnaast assisteert het kantoor in Brussel Johanniter International Assistance, een afdeling van het Duitse Johanniter-Unfall-Hilfe, met informatie over activiteiten en briefings van verschillende actoren in Brussel in internationale humanitaire hulp en Europese civiele bescherming en rampenbestrijding[37].

Werkgroepen[bewerken]

Met het oog op het doel van JOIN om voordelen voor zijn leden te bewerkstelligen door middel van een intensievere uitwisseling van informatie en samenwerking, zijn de werkgroepen een van de belangrijkste instituties binnen JOIN[38]. De werkgroepen bieden niet alleen een platform waar JOIN leden hun kennis en ervaring met betrekking tot bepaalde issues kunnen uitwisselen, maar er is ook ruimte voor de JOIN leden om het fundament te leggen voor gemeenschappelijke themaprojecten. Door het combineren van bronnen binnen het netwerk kan JOIN projecten realiseren waarvoor het de individuele leden aan capaciteit ontbreekt. Verder garanderen de werkgroepen een participatoire en transparante structuur binnen JOIN, omdat participatie in de werkgroepen niet enkel open is voor alle leden, maar ook sterk wordt aangemoedigd. Afhankelijk van het werkgebied, kan het verstandig zijn om uitwisselingen en samenwerking te organiseren op een permanente basis of om het juist te beperken tot een enkele vergadering. Overeenkomstig met dit idee, maar losstaand van de permanente werkgroepen die meestal twee keer per jaar vergaderen, organiseert JOIN individuele vergaderingen om ideeën en interesses uit te wisselen. Onderwerpen van deze vergaderingen zijn bijvoorbeeld de medische sector met betrekking tot eerste hulp handleidingen, of de samenwerkingen met de European Resuscitation Council of potentiële samenwerking in het repatriëren van patiënten.

Momenteel faciliteert JOIN vijf verschillende werkgroepen:

Vrijwilligerswerk
Deze werkgroep houdt zich bezig met alle onderwerpen die te maken hebben met vrijwilligerswerk, inclusief uitwisselingen van vrijwilligers tussen JOIN leden, juridische richtlijnen en het aanwerven van vrijwilligers[39]. De werkgroep was cruciaal in 2011, in de voorbereidingen van JOINs activiteiten in de context van het Europese Jaar voor Vrijwilligerswerk en het uitvoeren van de Europese Volunteer Swap.
International samenwerking
Deelnemers van deze werkgroep gaan vooral op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied va humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Het focust zich op de realisatie van internationale projecten, maar ook het collectief werven van fondsen die voor verschillende projecten kunnen worden ingezet. Daarnaast, wordt er ook veel aandacht geschonken aan de zichtbaarheid van organisatie wereldwijd.
Jeugd
Deelnemers van de werkgroep jeugd discussieren over gezamenlijke interesses in de jeugdactiviteiten van de JOIN leden, zoals eerste hulp trainingen en competities, jeugduitwisselingen et cetera[40]. De werkgroep faciliteert ook verscheidene bilaterale uitwissellingen tussen JOIN leden.
PR,Marketing & Communication
Deze werkgroep behandelt alle zaken die te maken hebben met JOINs mediarelaties, de website, publicaties, alsook corporate identity en het coporate design.[41] In het verleden is er bijvoorbeeld een logo voor JOIN ontwikkeld en heeft de werkgroep geholpen met het ontwerpen van de brochure van alle JOIN-activiteiten. Tijdens de vergaderingen worden ervaringen, best practies en knowhow gedeeld. Aanverwante zaken, zoals fundraising en interne aankopen van medische benodigheden van JOIN, zijn ook onderdeel van de groepsdiscussies. De PR & Marketinggroep heeft in 2011 een grote bijdrage geleverd aan de publieke activiteiten van JOIN die onderdeel vormden van het Europese Vrijwilligersjaar 2011.
Klinisch
Zoals de naam doet vermoeden, gaat het in deze werkgroep vooral om klinische en medische samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende leden van JOIN. Zo bestaat deze groep uit hoofdartsen van de verschillende JOIN leden. De doelstelling is de uitwisseling van ontwikkelingen op medisch vlak, alsook de uitwisseling van best practices tussen de verschillende leden.