Kadaster Geo-Informatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kadaster Geo-Informatie, voormalige vestiging Emmen

Kadaster Geo-Informatie (voorheen Topografische Dienst Kadaster, daarvoor Topografische Dienst) verzamelt, verwerkt en verstrekt topografische informatie voor de Basisregistratie Topografie (BRT) van het Nederlandse grondgebied. De Belgische tegenhanger is het Nationaal Geografisch Instituut.

De dienst is sinds januari 2004 een onderdeel van het Kadaster, een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Voor 2004 was het een onderdeel van de Koninklijke Landmacht, omdat het militaire nut van karteren voorop stond. De afdeling Geo-informatie is gevestigd in Zwolle.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Van oudsher waren verschillende ministeries bezig met cartografie; defensie, Rijkswaterstaat en bestuurlijke diensten, tot uiteindelijk de Topografische Dienst (tot 2004 onderdeel van het Ministerie van Defensie) verantwoordelijk werd voor alle rijkskartering. Vandaar was een heuvel vermeldenswaardig als het een verhoging in het landschap van meer dan 0,75 m omdat het dan een militaire importantie had, een soldaat kon hierachter dekking vinden. De geschiedenis van Kadaster Geo-Informatie gaat terug tot het jaar 1815. In dat jaar werd opdracht gegeven voor het maken van een landsdekkende kaart, bekend als de kaart van Krayenhoff. Rond 1836 begon men met het drukken van de topografische kaart op een schaal van 1:50.000, gevolgd in 1865 door de topografische kaart op een schaal van 1:25.000. In 1951 werd begonnen met het in productie nemen van de topografische kaart op een schaal van 1:10.000. Uit diverse reorganisaties ontstond in 1932 de Topografische Dienst.

In het kader van de spreiding van rijksdiensten werd de Topografische Dienst gefaseerd verplaatst van Delft naar Emmen. In september 1982 werd, in afwachting van gereedkomen van de nieuwbouw, een tijdelijke dependance opengesteld. Het gebouw van de Topografische Dienst, ontworpen door architect Jan Dirk Peereboom Voller, werd in 1984 opgeleverd en betrokken. Op 20 juni 1985 werd het gebouw officieel geopend door mr. Pieter van Vollenhoven.

Gebouw in Zwolle[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 november 2007 werd bekend dat de Topografische Dienst in januari 2010 naar Zwolle verhuist en onder de naam Geo-informatie verder zal gaan[1]. Met ingang van januari 2010 is Kadaster Geo-informatie geheel ondergebracht in Zwolle.

Gebouw in Emmen[bewerken | brontekst bewerken]

Het gebouw aan het Bendienplein in Emmen heeft vanaf januari 2010 jarenlang leeggestaan. In 2016 is men begonnen met renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Medio 2017 is het in gebruik genomen als regiokantoor van de Belastingdienst en in 2019 als depot van het Nationaal Archief.[2][3]

Kerntaken[bewerken | brontekst bewerken]

De topografische informatie wordt verzameld via luchtfoto’s en terreinverkenning en vervolgens verwerkt tot digitale bestanden. Naast een groot aantal nutsbedrijven gebruiken vrijwel alle overheden zoals ministeries, provincies, gemeentes en waterschappen deze bestanden.

De digitale bestanden worden gebruikt voor verschillende topografische toepassingen zoals voor Geografische Informatie-Systemen (GIS), voor analyse en als geometrische referentie voor thematische kaarten (bijvoorbeeld bodemgebruik en bestemmingsplannen). De digitale hartlijnen van de wegen worden onder andere gebruikt in routenavigatiesystemen.

De topografische bestanden dienen tevens als basis voor de topografische kaarten. Deze algemene kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap. De bekendste series topografische kaarten zijn de kaarten op schaal 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 (ook wel stafkaarten genoemd) en 1:250.000. Andere bedrijven produceren op basis van de digitale bestanden onder andere fiets- en wandelkaarten, (stads)plattegronden en atlassen.

Kort samengevat zijn de kerntaken van Kadaster Geo-Informatie:

  • Het verzamelen van gegevens in het terrein.
  • Het opbouwen van een digitaal topografisch basisbestand.
  • Het verwerken van het basisbestand tot verschillende topografische bestanden en kaartseries.
  • Het leveren van producten in de vorm van digitale bestanden (de TOP10NL-vectorbestanden, rasterbestanden, namenbestanden en het obstakelbestand) en analoge producten (kaarten en luchtfoto's).

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]